A z ə r b ay c a n r e s p u b L i k a s I t ə h s I LYüklə 51,29 Kb.

tarix21.04.2018
ölçüsü51,29 Kb.


 

 

                          A Z Ə R B AY C A N  

  R E S P U B L İ K A S I   T Ə H S İ L  

  N A Z İ R L İ Y İ  

 

                                             B A K I   D Ö V L Ə T    

                                              U N İ V E R S İ T E T İ  

 

C O Ğ R A F İ YA  S A B A H  
   SABAH qrupları 

       III kurs  

COĞRAFİYA  ixtisası 

      2015-2016  

 İLLİK HESABAT 

1. TƏSƏRRÜFAT SAHƏLƏRİNİN COĞRAFİYASI 

2. COĞRAFİYA TARİXİ 

Fənn müəllimi:                  c.ü.f.d. M.R.Musayeva 
 Azərbaycan Turizm və Menecment 

Universiteti 

17 noyabr 2015-ci il 

“ Dünya turizm bazarının inkişaf 

tendensiyaları və Azərbaycan” adlı 

mövzuda mühazirə  

 


TURIZM VƏ QONAQPƏRVƏRLIK FAKÜLTƏSININ DEKANı 

DOSENT RƏHMAN SƏFƏROV MÜHAZIRƏ ETDI  

 

 

 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin xarici dillər kafedrasında dərslərin təşkili ilə tanışlıq   


AZƏRBAYCAN TURIZM VƏ MENECMENT 

UNIVERSITETININ TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKILATıNıN 

QƏRARGAHıNDA RƏHBƏRLƏRLƏ GÖRÜŞ 

 MÜASIR TEXNOLOGIYALARLA   « AMADEUS» VƏ 

«QALİLEO» XÜSUSİ İDARƏETMƏ PROQRAMLARıNıN 

ÖYRƏNILMƏSI VƏ TƏTBIQI  METODLARı  ILƏ TANıŞLıQ   

 
SONDA SABAH QRUPU 

ADıNDAN QRUP 

NÜMAYƏNDƏSI  

MURAD CAMALOV GÖZƏL 

QƏBUL VƏ MARAQLı 

MÜHAZIRƏ ÜÇÜN TURIZM 

VƏ QONAQPƏRVƏRLIK 

FAKÜLTƏSININ DEKANı  

DOS. RƏHMAN SƏFƏROVA 

TƏŞƏKKÜR ETDI  

 II 

   ADA UNİVERSİTETİ 

 

27 noyabr 2015-ci il

 

Prof. Timothy Dolan

 

« ƏRƏB BAHARINDAN SONRAKI DÖVRDƏ 

BU ÖLKƏLƏRDƏKİ İQTİSADİ VƏZİYYƏT»  

adlı mövzuda 

    MÜHAZİRƏ 


PROF. TIMOTHY DOLANıN MARAQLı 

MÜHAZIRƏSINDƏN ÇOX FAYDALı MƏLUMATLAR 

ƏLDƏ ETDIK 

 
ADA –NıN  ZƏNGIN KITABXANASı ILƏ TANıŞLıQ ADA UNİVERSİTETİNİN MÜXTƏLIF FAKÜLTƏLƏRINDƏ TƏDRIS 

PROSESLƏRININ  QURULMASıNDA DÜNYA PRAKTIKASıNDAN ISTIFADƏ 

SƏVIYYƏSI HAQQıNDA MƏLUMAT  ALDıQ ADA UNİVERSİTETİNDƏ TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN YARADıLMıŞ 

AVROPA STANDARTLARıNA UYĞUN ŞƏRAIT ILƏ TANıŞLıQ

 ADA –DA TƏLƏBƏLƏRIN ASUDƏ VAXTLARININ SƏMƏRƏLI 

TƏŞKILI  
III 

 ABŞ səfirliyi nümayəndələri  

Bakı Dövlət Universitetində  

22 dekabr 2015-ci il 

 QONAQLARı ILK OLARAQ COĞRAFIYA FAKÜLTƏSININ 

«IQTISADI VƏ SOSIAL COĞRAFIYA» KAFEDRASıNDA 

QƏBUL ETDIK. SABAH QRUPU 

TƏLƏBƏSI 

SƏBINƏ  ALıŞOVA                      

DƏVƏT OLUNMUŞ 

QONAQLARA SABAH 

QRUPLARı, ONLARıN 

DƏRS VƏ DƏRSDƏN 

KƏNAR 


FƏALIYYƏTLƏRI 

HAQQıNDA ÜMUMI 

MƏLUMAT VERDI ABŞ SƏFIRLIYI 

TƏRƏFINDƏN DƏVƏT 

OLUNMUŞ  

PROF. ALEKSEY SANCHEZ  

“ ABŞ –ıN DÜNYA 

IQTISADIYYATıNDA 

TUTDUĞU YER ” ADLı 

MÖVZUDA TƏLƏBƏLƏRƏ 

MÜHAZIRƏ DEDI 

 

ABŞ SƏFIRLIYININ  İCTIMAI ƏLAQƏLƏR DEPARTAMENTININ TƏHSIL 

ÜZRƏ MÜTƏXƏSSISI RAMINA MÜRŞÜDOVA  PROF.SANCHEZ ILƏ 

BIRLIKDƏ ABŞ-ıN TARIXI, COĞRAFIYASı VƏ IQTISADIYYATı ILƏ BAĞLı 

TƏLƏBƏLƏRLƏ VIKTORINA KEÇIRDI. SONDA QALIB TƏLƏBƏLƏR 

MÜKAFATLANDıRıLDı. 

  

 
IV 

AMEA  

Milli Elektron Kitabxana 

 

12 aprel 2016 

  

 OXUCU VƏ ISTIFADƏÇILƏR XIDMƏT BÖLMƏSININ RƏHBƏRI SEVIL 

OQTAY QıZı MƏMMƏDOVA TƏLƏBƏLƏRƏ KITABXANANıN ZƏNGIN 

KARTOTEKASı HAQQıNDA MƏLUMAT VERDI 

 AMEA MİLLİ 

ELEKTRON 

KITABXANASı 2014 –

CÜ ILDƏN YENI VƏ 

SON DƏRƏCƏ MÜASIR 

AVADANLıQLARLA 

TƏHCIZ OLUNMUŞ  

BINASıNDA 

YERLƏŞMIŞDIR. 

KITABXANANıN 1500-

DƏN ÇOX 

ISTIFADƏÇISI, 2 MLN –

DAN ÇOX KITAB 

NÜSXƏLƏRI VARDıR. 

 

 KITABXANADA MÜASIR KITAB SƏRGISI FƏALIYYƏT 

GÖSTƏRIR  
KITABXANADA MÜXTƏLIF OXU ZALLARı FƏALIYYƏT 

GÖSTƏRIR: AKADEMIKLƏR ZALı, DÖVRI MƏTBUAT, YER 

ELMLƏRI, FIZIKA-RIYAZIYYAT, HUMANITAR ELMLƏR, QƏRBI 

AVROPA DILLƏRINDƏ OLAN ƏDƏBIYYAT VƏ S.

 TƏLƏBƏLƏR AKADEMIKLƏR ZALıNDAKı 

DƏYƏRLI KITABLARLA TANıŞ OLDULAR 

MILLI KITABXANADA ÇOX QƏDIM KITABLAR 

XÜSUSI KONTEYNERLƏRDƏ SAXLANıLıR 
TƏLƏBƏLƏR 

KITABXANDA 

SAXLANıLAN 

ƏN QƏDIM 

KITABLAR ILƏ 

TANıŞ 


OLDULAR 


DÜNYA ƏDƏBIYYATıNıN 

GÖRKƏMLI NÜMAYƏNDƏLƏRI

NOBEL MÜKAFATı 

LAUREATLARıNıN ƏSƏRLƏRI 

ILƏ, ÖZ IXTISASLARı ILƏ 

BAĞLı GƏLƏCƏK ELMI 

FƏALIYYƏTLƏRINDƏ ISTIFADƏ 

EDƏ BILƏCƏKLƏRI, TARIXI VƏ 

MÜASIR, AZƏRBAYCANDA  VƏ 

MÜXTƏLIF XARICI 

ÖLKƏLƏRDƏ NƏŞR EDILMIŞ   

ÇOX DƏYƏRLI KITAB, JURNAL 

VƏ ATLASLARLA TANıŞ OLDUQ  «IQTISADI VƏ SOSIAL COĞRAFIYA» KAFRDRASıNıN MÜDIRI PROFESSOR 

T.G.HƏSƏNOV MÜTAMADI OLARAQ SABAH TƏLƏBƏLƏRI ILƏ GÖRÜŞÜR

TƏDRIS OLUNAN DƏRSLƏRIN SƏVIYYƏSI ILƏ MARAQLANıR, 

COĞRAFIYANıN MÜASIR PROBLƏMLƏRI ILƏ BAĞLı 

O NLARı MARAQLANDıRAN SUALLARA ƏTRAFLı CAVAB VERIR   

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  

 Akademik H.Ə.Əliyev adına  

 Coğrafiya İnstitutu 

 


«LANDŞAFTŞÜNASLıQ VƏ LANDŞAFT PLANLAŞDıRıLMASı» 

ŞÖBƏSININ BAŞ ELMI IŞÇISI SITARƏ TARIXAZƏR TƏLƏBƏLƏRƏ 

MÜASIR LANDŞAFT TRANSFORMASIYALARı HAQQıNDA MƏLUMAT 

VERDI «QURUNUN HIDROLOGIYASı VƏ SU EHTIYATLARı» 

ŞÖBƏSININ MÜDIRI PROF. R.QAŞQAY AZƏRBAYCANDA 

MÖVCUD SU PROBLEMLƏRI ILƏ BAĞLı TƏLƏBƏLƏRIN 

SUALLARıNı CAVABLANDıRDı 
«IQLIM VƏ AQROIQLIMŞÜNASLıQ» ŞÖBƏSININ APARıCı 

ELMI IŞÇISI, DISSERTASIYA ŞURASıNıN ELMI KATIBI  

DOS. MƏHƏRRƏM HƏSƏNOV QLOBAL IQLIM 

DƏYIŞIKLIKLƏRININ AZƏRBAYCANıN IQLIMINƏ TƏSIRI 

HAQQıNDA MARAQLı MƏLUMATLARı TƏLƏBƏLƏRƏ 

ÇATDıRDı


 

 «AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ VƏ SİYASİ COĞRAFİYASI» VƏ 

«GEOMORFOLOGIYA VƏ TƏBII RISKLƏR» ŞÖBƏLƏRININ IŞ PRINSIPI ILƏ 

TANıŞLıQ

 TƏLƏBƏLƏRƏ KARTOQRAFIYANıN MÜASIR ÜSULLARı CİS 

TEXNOLOGIYALARı HAQQıNDA MƏLUMAT VERILDI 
«COĞRAFI FIKIR TARIXI» ŞÖBƏSININ MÜDIRI  

DOS.HABIL HAQVERDIYEV COĞRAFIYANıN INKIŞAFı TARIXI 

HAQQINDA GENIŞ MƏRUZƏ ETDI 
AMEA-NıN MÜXBIR ÜZVÜ ELBRUS ƏLIZADƏ TƏLƏBƏLƏRƏ 

MÜASIR DÖVRDƏ COĞRAFIYA ELMININ QARŞıSıNDA DURAN 

ƏSAS PROBLEMLƏR VƏ ONLARıN HƏLLI YOLLARı 

HAQQıNDA ƏTRAFLı MƏLUMAT VERDI 

AKADEMIK H.Ə.ƏLIYEV ADıNA COĞRAFIYA INSTITUTUNUN 

DIREKTORU AKADEMIK RAMIZ MƏMMƏDOV 

TƏLƏBƏLƏRLƏ XƏZƏR DƏNIZININ MÜASIR SIYASI-IQTISADI 

VƏZIYYƏTI ILƏ BAĞLı SÖHBƏT APARDı 
TƏLƏBƏLƏR AMEA-NıN NƏZDINDƏ MÜXTƏLIF 

INSTITUTLAR TƏRƏFINDƏN TƏŞKIL OLUNMUŞ ELMI-

INNOVATIV SƏRGI ILƏ TANıŞ OLDULAR BU SƏYAHƏTLƏRDƏN TƏLƏBƏLƏR NƏ ƏLDƏ ETDİLƏR: 

 

 1.    Coğrafiya elminin sirlərinə dərindən yiyələnmək üçün eyni zamanda gözəl 

müşahidəçi olmaq lazımdır. Bu səyahətlər təbiət və ətraf mühit arasında 

qarşılıqlı əlaqələrin daha da yaxşı dərk edilməsinə şərait yaradır.  

2.    Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatınin inkişaf dinamikasını daha yaxşı 

tədqiq etmək üçün tələbələr mütləq istehsalat proseslərini yaxından izləməli, 

elmin istehsalata  tətbiq üsullarını mənimsəməlidirlər. 

3.

Bu səyahətlər tələbələrin gələcək elmi fəaliyyətlərində hansı istiqaməti           özləri üçün prioritet sahə kimi seçmələri üçün köməklik göstərir.  

     


Bunları nəzərə alaraq  səyahətlərimiz davam edir: 

1. İsmayıllı -  Lahıc turu - 28 may 2016-cı il 

2. AZƏRSUN HOLDİNQ – 31 may 2016-cı il 

3. NEFT DAŞLARI   


COĞRAFIYA IXTISASı SABAH QRUPU III KURS TƏLƏBƏLƏRI VƏ  BU 

SƏYAHƏTLƏRIN TƏŞKIL OLUNMASıNDA GÖSTƏRDIKLƏRI 

KÖMƏYƏ GÖRƏ ÖZ DƏRIN TƏŞƏKÜRLƏRINI BILDIRIRLƏR:

 

  

 

1. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru – akademik ABEL MƏHƏRRƏMOVA 2. AMEA  Coğrafiya İnstitutunun direktoru – akademik RAMİZ MƏMMƏDOVA 

3. BDU Coğrafiya fakültəsinin dekanı – professor FƏRDA İMANOVA 

4. Təhsil Nazirliyi SABAH layihəsinin rəhbəri – ŞAHİN SEYİDZADƏ 

5. BDU SABAH  Mərkəzinin rəhbəri – dosent İRADƏ SÜLEYMANOVAYA    

6. ADA Universitetinin rektoru - professor HAFİZ PAŞAYEVƏ 

7. Turizm və Menecment Universitetinin rektoru –professor CƏFƏR CƏFƏROVA 

7.  ABŞ səfirliyinin  təhsil üzrə mütəxəssisi – RAMİNA  MÜRŞÜDOVAYA 

8.  AMEA Milli Elektron Kitabxanasının direktoru - t.ü.f.d. LEYLA  İMANOVAYA 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə