Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycanYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/46
tarix27.03.2018
ölçüsü5,01 Kb.
#34911
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN 
MİLLİ KİTABXANASI 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası  
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioqrafik göstərici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI– 2007 


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN 
MİLLİ KİTABXANASI 
 
Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya şöbəsi 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası  
regionlarının sosial-iqtisadi  
inkişafı   
(Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar) 
 
                              
                           Biblioqrafik  göstərici 
                                     I buraxılış 
 
                                                        Mədəniyyət və Turizm      
                                                        Nazirliyinin nəzdində   
                                                       Koordinasiya Şurasının    
                                                       2007-ci il 1 mart tarixli  
                                                       1 nömrəli protokolu ilə     
                                                       çapa tövsiyə olunub. 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI– 2007 


Buraxılışı hazırlayanlar:   M.Vəliyeva 
M.İbrahimova 
                                    
Redaktor: 
   G.Səfərəliyeva 
 
İxtisas redaktoru və 
buraxılışa məsul: 
  K.Tahirov 
 
Kompüter tərtibatı  
və 
dizayn: 
   G.Səfərova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
                          
 
                          
                       © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2007. 
 
 
 
 
Göstərici haqqında 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008)” uğurla həyata 
keçirilir.Bu istiqamətdə görülən işlər respublikamızın kütləvi informasiya vasitələrində, yeni yazı-
lan ədəbiyyat və elmi tədqiqatlarda geniş əks olunur. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyi və ya-xından iştirakı ilə M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya” şöbəsi regionların sosial-
iqtisadi inkişafı ilə bağlı  dərc olunan materialları toplayaraq sistemləşdirərək “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı” adlı toplunun I buraxılışını nəşrə hazırlamışdır. 
Birinci buraxılışda verilən materiallar 2004-ci ilin fevral-2006-cı ilin dekabr aylarını  əhatə edir. 
Biblioqrafiyanın I bölməsində ədəbiyyat illər üzrə verilmişdir.  
  
“Dövlət Proqramının icrası ilə  əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin regionlara 
səfəri” adlı II bölmədə   materiallar iqtisadi rayonlar üzrə (Proqramda verilən ardıcıllıqla) qruplaş-
dırılmışdır, burada əvvəlcə  Azərbaycan Respublikası Prezidenti  İlham Əliyevin nitq və çıxışları, 
sonra isə regionlara səfəri ilə bağlı  materiallar öz əksini tapmışdır. 
“Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair monoqrafiya və  tədqiqatlar” adlı III bölmədə   
kitablar və dissertasiyalar il-lər üzrə əlifba sırası ilə yerləşdirilmişdir.  
Azərbaycan Respublikası regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı: Biblioqrafik göstəricisi 
/Burax. haz.: Mədinə Vəliyeva və b.; İxt. red. və 
burax. məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva; 
M.F.Axundov ad. Az. Milli Kitabxanası. 
Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya şöbəsi.- B., 
2007.  
I buraxılış. 2007.-202 s.. 
 


Biblioqrafiyanın IV bölməsində ümumi xarakterli jurnal və qəzet məqalələri, sonra isə digər 
materiallar regionların əlifba sırası ilə qruplaşdırılmışdır. 
Göstəricinin sonunda “Müəlliflərin  əlifba göstəriçisi” və “Coğrafi adlar göstəricisi”  
verilmişdir. 
Xahiş edirik nəşrlə bağlı arzu, təklif, rəy və iradlarınızı Milli Kitabxanaya bildirəsiniz. Bu 
təklif və məsləhətlər gös-təricinin II buraxılışında mütləq nəzərə alınacaqdır. 


                                             I Fəsil 
 Azərbaycan Respublikası regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 
(2004-2008-ci illər) 
 
1.1. Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
Fərmanı 
 
1. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-
2008-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 11 fevral 
2004-cü il //Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.-2004.-№2.-S.337-338;Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- 2004.- № 2.- S.109-110;Azərbaycan; Xalq qəzeti; 
Respublika.-  2004.- 12 fevral. 
 
 
1.2. Dövlət Proqramı 
 
2. Azərbaycan  Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı: (2004-
2008-ci illər): Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.- 2004.- № 2.- S.339-358; 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- 2004.-№ 2.- S.111-117;  Maliyyə  və uçot.- 
2004. - № 4.-  S. 30-72,  №5.- S. 30-72, № 6.- S. 54-72, №7.- S.37-72; Azərbaycan; Xalq qəzeti; 
Respublika.- 2004.- 13 fevral.- S.1-16. 
 
 
1.3.
 
Tədbirlər Planı 
 
3. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial- iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-
2008-ci illər) üzrə həyata keçirilməli Tədbirlər //Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-cilik 
Toplusu. -2004.- № 2.- S. 359-458. 
4. Azərbaycan Respublikası regionlarının, o cümlədən Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və 
Dəvəçi rayonlarının sosial- iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Planı: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 3 avqust tarixli 935 nömrəli Sərəncamı ilə  təsdiq edilmişdir 
//Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu .- 2005.- № 8.-S. 2262-2265.  
5. Azərbaycan Respublikası regionlarının, o cümlədən  Qəbələ,  İsmayıllı, Oğuz və  Şamaxı 
rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Planı: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 25 avqust tarixli 972 nömrəli Sərəncamı ilə  təsdiq edilmişdir 
//Azərbaycan Respub-likasının Qanunvericilik Toplusu.- 2005.- № 8.- S. 2300-2302.  
6. Azərbaycan  Respublikası regionlarının, o cümlədən  Lənkəran  şəhəri, Astara, Lerik, 
Masallı  vəYardımlı rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Planı: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 14 sentyabr tarixli 1001 nömrəli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmişdir //Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.- 2005.-  № 9.- S. 2530-
2534. 
7. Azərbaycan  Respublikası regionlarının, o cümlədən  Əli Bayramlı  şəhəri, Hacıqabul, 
Kürdəmir, Saatlı, Sabirabad, Ağs-tafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayonlarının sosial- iqtisadi 
inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Planı: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 
14 oktyabr tarixli 1044 nömrəli Sərəncamı ilə  təsdiq edilmişdir //Azər-baycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu.- 2005.- № 10.-  S.2900-2904. 
8. Azərbaycan Respublikasının Ağdam, Bərdə və Tərtər rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının 
sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Planı: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 24 mart 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə