Buxoro davlat universitetiYüklə 66,04 Kb.
səhifə1/5
tarix23.06.2022
ölçüsü66,04 Kb.
#90011
  1   2   3   4   5
Pedagogika tarixi fani perdmeti, maqsadi va vazifalari


O’ZBEKISTON OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
BOSHLANG’ICH TA’LIM VA SPORT TARBIYAVIY ISHI FAKULTETI
BOSHLANG’ICH TA’LIM VA SPORT TARBIYAVIY ISHI YO’NALISHI
MUSTAQIL ISH
Fan nomi:__________________________ Mavzu:______________________________________________________________
Bajardi:________________
Qabul qildi:_____________

Buxoro-2022


Pedagogika tarixi fanining maqsadi va vazifalari
Fanni òqitishdan maqsad- talabaning umumiy pedagogik bilim darajasini kengaytirish, pedagogik merosimizga tòģri munosabatda bòlishga òrgatish, ta'lim va tarbiya nazariyasi va amaliyoti , tarbiya va ta'lim uning rivojlanish jarayoni, jamiyatning ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanishi va har bir tarixiy bosqichni ilmiy bilimlar darajasi bilan boģliqligi tòģrisida aniq bilimlar hosil qilish
Fanning vazifasi- talabalarni ilmiy pedagogik merosga doir bilimlar bilan qurollantirsh, ularda turli tarixiy davrlarda ta'lim tarbiyaga oid pedagogik fikrlar taraqqiyotiga doir yaxlit tasavvurlarni tarkib toptirish, pedagogik merosdan foydalana olish kònikma va malakalarini shakllantirishdan iborat.
Pedagogika tarixi fani metidologiyasi nimaga asoslanadi?
Pedagogika tarixi fanining metodologiyasi milliy va umumbashariy qadriyatlar, xalq pedagogikasi, Markaziy Osiyo va Sharq mutafakkirlarining ilmiy va ma'naviy merosi, Òzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Òzbekiston Respublikasi Birinchi prezidenti I.Karimovning ta'lim tarbiyaga oid asarlari va milliy istiqlol ğoyasi haqidagi nazariyalari hisoblanadi.
Buyuk olmon olimi Xerler "Sharq Yevropaning muallimidir ",deganda nimani nazarda tutgan?
Sharq xalqi qadimdan ta'lim tarbiya borasida òziga xos dorulfunun yayratgan. Hatto òzbek xalqi yashab turgan zaminda zardushtiylik keng yoyilgan davrda ham pedagogik mafkura keng hukm surgan. Istiqlolga erishganimizga qadar biz tarbiya ishlarimizga Yevropa pedagogikasini asos qilib oldik va òrgandik. Endingi vazifa Sharq Sharq pedagogikasi bilan Ğarb pedagogikasini eng ilğor an'analarini òrganishga e'tibor qaratishdan iborat. Chunki ilmu- fan Sharqda taraqqiy etgan. Buyuk olmon olimi Xerler " Sharq yevropaning muallimidir " deganda haq edi. Yuqoridagi fikrlarning òzi madaniyat, marifat Sharqdan Yevropaga tarqalgan deyishga asos bòladi. Chunki savodxonlik maktablarining,qadimgi yozuvlarning vujudga kelishi eng qadimgi manbalarda "Avesto", Suğd, Baqtriya, Urxun-Yenisey , Xorazm va boshqa yozuvlar Turon zaminida vujudga kelganligi shu muqaddas zaminda yashayotgan xalqlarning eng qadimgi ajdodlari savodxon ekanligidan dalolat beradi.
Pedagogika tarixini òrganish bòlajak òqituvchiga qanday imkoniyat yaratib beradi?
Pedagogika tarixini òrganish bòlajak òqituvchilarning faqat pedagogik madaniyatlarini oshiribgina qolmay, balki shu bilan birga unga pedagogik mahoratni egallashga yordam beradi. Shuningdek òtmishning ta'lim-tarbiya sohasidagi eng yaxshi tajribalarini òrganadi . Bu esa uning kundalik pedagogik faoliyatda yordam beradi, uni bevosita amaliy faoliyatga tayyorladim.
Pedagogika tarixi qanday fan? U qaysi fanlar bilan uzviy aloqador?
Pedagogika tarixi fani ijtimoiy fandir. U tarixiy pedagogika hodisalariga davr talabi asosida yondashadi. Tarbiya nazariyasi va amaliyotini turli bosqichlarda xilma- xil bòlganligini ochib beradi.
Pedagogika tarixi fani quyidagi fanlar bilan boğliq ,ya'ni, pedagogika , psixologiya, madaniyat tarixi, Òzbekiston tarixi, jahon xalqlari tarixi, falsafa, etnografiya, arxeologiya ,axloqshunoslik va boshqa bir qator fanlar bilan uzviy aloqador.

Avsеto"da O’rta Osiyo, Ozarbayjon, Eron hamda Yaqin va O’rta Sharq xalqlarining eng qadimgi (er.av. 2-ming yillikning oxirlaridan 1-ming yillikning kеyingi asrlarigacha bo’lgan) davrdagi tarixi, ijtimoiy - iqtisodiy hayoti, maishiy turmushi, axloqi, urf - odat, diniy qo’shiqlari, chorvachilik - dеhqonchiligi, savdo - sotig’i, qo’shni xalqlar bilan iqtisodiy - madaniy munosabatlari yoritilgan. Bir qarashda "Avеsto" sof diniy mazmundagi kitobdеk tuyuladi, biroq u falsafa, tarix, axloq, xalq og’zaki ijodiyoti, gеografiya, biologiya, ruhshunoslik, tarbiyashunoslik, falakkiyot, tabobat va boshqa maslalarga doir qimmatli ma'lumotlarni o’z ichiga olgan.


Bu kitobning tarixiy manba sifatidagi roliga katta baho bеrgan yurtboshimiz I.A.Karimov shunday dеydi: ""Avеsto" ayni zamonda bu qadim ulkada buyuk davlat, buyuk ma'naviyat, buyuk madaniyat bo’lganidan guvohlik bеruvchi tarixiy hujjatdirki, uni hеch kim inkor etolmaydi"
Olimlarning mulohazalariga ko’ra "Avеsto"ning asoschisi Zardo’sht bo’lib, eramizdan oldingi VI asrda Xorazmda yashagan. U chorvachilik bilan shug’ullangan Spitama urug’idan bo’lib, onasi Dugdava, otasi esa Paurushaspadir.
Zardusht ko’pxudolikka qarshi chiqib, 20 yoshida nor tuyasiga minib (Zardusht - sariq tun egasi dеmakdir), qishloq va shaharlarda yakkaxudolik g’oyasini olg’a surdi. Xorazm hukmdorlari ta'qiblari natijasida Zardusht bir guruh tarafdorlari bilan Eronga qochib o’tadi va o’z ta'limotini uzil - kеsil shakllantiradi. Eron shohi Vishtaspga o’z diniy ta'limotini asoslab bеradi va uning e'tiborini qozonadi. Eronu Turonda otashparastlik dini to’la joriy etiladi. Zardusht 77 yoshida Balx shahrida ko’pxudolik tarafdorlari tomonida o’ldiriladi.
"Avеsto" er.avv. VI asrda yaratilgan bo’lib, to’liq kitob holida er.avv. I asrda shakllangan. U 12 ming mol tеrisiga oltin harflar bilan yozilgan dеgan ma'lumotlar bor. "Avеsto"ning to’rta: Yasna, Yashta, Vispеrеd, Vеndidat qismlari bizgacha еtib kеlgan. "Avеsto" uzoq asrlar maboynida bolalarga ilm - ma'rifat o’rgatishda va axloq odob fazilatlarini shakllantirishda dasturul amal bulib kеlgan. Zardusht ta'lim - tarbiya masalalariga alohida ahamiyat bеrib dеydi: "tarbiya hayotning eng muhim tayanchi bo’lib hisoblanishi lozim. Har bir yoshni shunday tarbiyalash zarurki, u avvalo yaxshi o’qishni va so’ngra esa yozishni o’rganishi bilan eng yuksak pog’onaga ko’tarilsin".
Kitobda bolalarni o’qitish va tarbiyalash qoidalari quyidagicha tavsiya etiladi: a) diniy va axloqiy tarbiya, b) jismoniy tarbiya, v) o’qish va yozishga o’rgatish.
Zardushtiylar bolalar ta'lim - tarbiyasiga katta e'tibor bеrganlar.

Oʻrxun-Enasoy obidalari 5-7 asrlarda qadimgi turk tilidagi va yozuvidagi tarixiy yodgorlik sifatida qadrli. Moʻgʻulistondagi Oʻrxun va Janubiy Sibirdagi Enasoy daryolari sohillarida topilgani uchun ham shunday nomlangan. Moʻgʻulistondan Shimoliy dengizlargacha, Uraldan Saxalinga qadar davom etgan hududda shu yozuvdagi yodnomalar uchraydi. Shimoliy Kavkazda 15 asrda ham Oʻrxun yozuvidan foydalanilgan. Oʻzbekiston hududida (Fargʻona, Surxondaryo v.b. joylar) dan 20 dan ortiq turkiy-run yozuvi yodgorliklari topilgan.
Yirik Oʻrxun bitiklari Kultigin, Bilga xoqon, Toʻnyuquq va boshqa bu yozuvdagi yodnomalar (mas. Irq bitigi) adabiy manba sifatida qahramonlik qissa va dostonlariga mazmunan yaqin keladi. Kultigin bitiktoshi 732 yil Turk xoqonligi (551—745)ning lashkarboshisi sharafiga oʻrnatilgan.
Bitiktosh ikki qismdan: Kichik va Ulugʻ bitikdan (muallifi Yoʻllig tigin) iborat. Vatan manfaati yoʻlida xizmat qilish, mamlakatning mustahkam, osoyishta boʻlishi uchun kurash bitikoshlarda bosh maqsad ekani aytiladi. Asarda Tabgʻach, Tibet, Sugʻd, Turgash, Qirgʻiz kabi joy nomlari tilga olingan. Enasoy bitiklari marsiya va madhiya janrlarining qadimgi turk adabiyotidagi ildizlari haqida tasavvur beradi.
Bitiktoshlar 19 asr oxirlarida topilib, U.Tomsen tomonidan oʻqilgan va ilmiy muomalaga kiritilgan. Baʼzi yodgorliklar deshifrovka qilingan emas. AQSh, Polsha, Vengriya, Finlyandiya va Turkiyada ham oʻrganilgan. Rossiyada V.Radlov, S.Malov, I.Stebleva ishlari maʼlum. Oʻzbekistonda Fitrat, A.Qayumov, N.Rahmonov v.b. asardan namunalar va tadqiqot ishlarini chop qildirgan.  • 7. Islom dini ta’limoti asoslarini yorituvchi Qur’on Karimdan keyingi asosiy manba hadis hisoblanadi. Hadislarni to’plash va ularga muayyan tartib berish asosan VIII asrning ikkinchi yarmidan boshlanib, uni eng bilimdon, turli fan asoslarini mukammal o’rgangan, katta hayotiy tajribaga ega bo’lgan kishi (muhaddis)lar tartib bergan. VIII-XI asrlarda to’rt yuzdan ortiq muhaddis hadis ilmi bilan shug’ullangan. Mazkur bilimlarni o’rganishning o’ziga xos yo’nalishi bo’lib, «hadis ilmi» nomi bilan yuritilgan. Keyingi yillarda Muhammad Alayhis-salomning hayoti, faoliyati hamda uning diniy-axloqiy ko’rsatmalarini o’z ichiga olgan hadislar, Imom Ismoil al-Buxoriyning “Al-jome’ as-sahih” («Ishonarli to’plam»), “Al-adab al-mufrad” («Adab durdonalari»), Imom Iso Muhammad ibn Iso at-Termiziyning “Ash-SHamoil an-nabaviya” asarlari nashr etildi. “Hadis” yoki “Sunna” so’zlari bir ma’noni anglatib, Rasulullohning hayoti va faoliyati hamda diniy va axloqiy ko’rsatmalari haqidagi rivoyatlardan iboratч Muhammad alayhissalomning ibratli ishlari, e’tiqod, poklik va insonga xos ma’naviy-axloqiy xislatlarni ifodalovchi so’zlari, pand-nasihatlari uning nomi bilan bog’liq hadislarda mujassamlangan.

  • Hadislar dastlab yozib borilmagan. Payg’ambar Muhammad Alayhis-salom arab bo’lmagan kishilarning hadislarni Qur’oni Karim oyatlari bilan adashtirib yuborishlaridan cho’chib, hadislarning yozib borilishiga ruxsat etmaganlar. Biroq payg’ambar Muhammad Alayhis-salom huzurida sahoblar bo’lib, ular Rasuli akramdan eshitgan hadislarini yodlab borganlar. Jumladan, hazrati Abu Hurayra ana shunday mo’’tabar kishilardan biri bo’lib, hadislarni mukammal yodlab borgan. Abu Hurayra tomonidan qayd etilgan hadislar to’g’ri, ishonarli (sahih) hadislar hisoblangan.

16. XIV-XVI asrlarda Movarounnahrda ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar. Ijtimoiy hayotning tarbiya, ta’lim va pedagogik fikr taraqqiyotiga ta’siri. Ilm-fan, ta’lim-tarbiyaning ravnaq topa borishi.
Movarounnahrda Amir Temur tomonidan markazlashgan davlatga asos solinishi. Markazlashgan davlatning ilm-fan va ma’rifat taraqqiyotiga ta’siri.
XIV-XVI asrlarda maktab va madrasalar faoliyatining yo’lga qo’yilishi.
Tabiiy fanlarning rivojlanishi. Maktab va madrasalarda tabiiy fanlarning o’qitilishi. Mirzo Ulug’bekning ilm-ma’rifat sohasidagi xizmatlari. Mirzo Ulug’bekning ta’lim tizimining shakllantirishdagi roli. Zahiriddin Muhammad Boburning ilm-ma’rifat, ta’lim-tarbiya sohasidagi xizmatlari.
19. Movaraunnahrda Amir Temurning fan, madaniyat va ma’rifat rivojiga qo‘shgan xissasi.
Qariyb bir yarim asr davomida mo’g’ullar istibdodi ostida xonavayron bo’lgan Movarounnahr xalqi XIV asrning boshlariga kelib mo’g’ul istilochilari zulmidan qutula boshladi. Movarounnahrda kuchli davlat tuzishga bo’lgan intilish g’olib keldi. Mo’g’ul istilochilariga qarshi Buxoroda xalq Mahmud Torobiy boshchiligida qo’zg’oldi, Samarqand va Xurosonda esa Sarbadorlar qo’zg’olonlari ro’y berdi. Natijada Sarbadorlar uzoq muddat hatto hokimiyatni ham boshqarib turdilar. XIV asrning ikkinchi yarmida Movarounnahrning feodal tarqoqligiga barham berildi, mamlakat mo’g’ul bosqinchilaridan tozalandi. XIV asrning oxiri va XV asrlarda Markaziy Osiyoda feodal munosabatlar yanada rivoj topa boshladi. Sohibqiron Temur va dastlabki temuriylar hukmronlik qilgan davr Movarounnahr tarixida alohida o’rin egallaydi. Markazlashgan buyuk Temur davlatining barpo etilishi bilan Movarounnahrda yana fan va madaniyat, maorif qaytadan ravnaq topa boshladi. Shuning uchun ham XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asr tarixda Sharq Uyg’onish davrining ikkinchi bosqichi deb ataladi. Chunki, bu davr madaniyati o’z tamoyillari, yo’nalishi, iqtisodiy asosi jihatidan IX-XII asr madaniyatining davomi sanaladi. Shu bois XIV asr oxiri va XV asrlarda Movarounnahrdagi Sharq Uyg’onish davri madaniy ravnaqini IX-XII asrlardagi madaniy rivojlanishidan ajratib olib ko’rsatish mumkin emas. XIV asrning uchinchi choragi va XV asrda Markaziy Osiyoda iqtisodiyot, fan va madaniyat o’sdi. Amir Temur hukmronligi davrida jahonning ko’plab shaharlarida Samarqandga hunarmandlar, olimu fozillar, san’atkorlar, muhandislar olib kelindi va ularning boy tajribalari, ijodiy mahoratlaridan ilm- ma’rifat, madaniyat, qurilish jabhalarida keng foydalanildi. Samarqand va Hirotda madrasalar, kutubxona va rasadxona qurildi. Tibbiyot ilmini o’rganishga qiziqish yanada kuchaydi. Riyoziyot, falakiyot, jo’g’rofiya, tarix, 51 adabiyot, falsafa hamda tarbiyashunoslikka oid asarlar yaratildi. Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Umar Xayyom, Sa’diy meroslarini, shuningdek, yunon-rim madaniyatini o’rganishga havas kuchaydi. Shuni ta’kidlash kerakki, Temur va uning izdoshlari, temuriylar davrida fan va madaniyat rivojlandi. Ayniqsa Samarqand va Hirot shaharlari madaniyat, ilmma’rifat markaziga aylandi. Amir Temur saltanatni bino qilish va uni mustahkamlash uchun juda katta xizmat qildi. Ana shunday buyuk xizmatlaridan eng muhimi mamlakatda ta’lim tizimini rivojlantirish sohasiga qaratilganligi edi. Chunki uning e’tiqodiga ko’ra bilimdon va tadbirkor insongina mamlkatning rivojlanishiga hissa qo’sha oladi. Shuning uchun ham sohibqiron bilimli va ishbilarmon, tadbirkor kishilarni tarbiyalashga katta e’tibor beradi. Bu borada ta’lim tizimining o’ziga xos o’rni bo’lishi kerakligini anglagan holda maktab va madrasalar qurdiradi. Saltanat poytaxti Samarqand atrofida o’n ikki bog’ va qasr yaratadi, shahar arki Ko’ksaroy, uning atrofida esa Bo’stonsaroylar bino etadi. Jome’ masjidi, maqbaralar, me’moriy yodgorliklar qurdiradi. Bu ishlarga faqat Amirning o’zi emas, uning atrofidagi yaqinlari ham turli madrasalar qurishga bosh-qosh bo’ladilar. Bulardan Amir Temurning amirlaridan Idigu Temur, mavlono Qutbiddin, umr yo’ldoshi Saroymulkxonim, nabirasi Muhammad Sultonlar ham madrasalar qurdiradilar. Madrasalar ma’lum darajada ixtisoslashgan edi. Masalan, boshqaruv kadrlarni tayyorlash Muhammad Sulton madrasasida, diniy muassasalar uchun kadrlar tayyorlash mavlono Qutbiddin sadr madrasasi, umumiy mutaxassislar, ya’ni ziyoli, imom, olim, maktab o’qituvchisi tayyorlashga Idigu Temur, Saroymulkxonim madrasalari ixtisoslashgan. Lekin ularning hammasida Qur’on, Hadis, fiqh o’rganilgan. Shuningdek madrasalarning ixtisosligiga ko’ra umumi aqliya, umumi askariya, umumi ma’muriyalar ham o’rgatilgani haqida ma’lumotlar bor.


20. Mirzo Ulug’bekning pedagogik g’oyalari va ma’rifatparvarlik xizmatlari
Movаrounnаhr vа Xurosonning boy vа seiqirrа mаdаniyati vа islom dunyosining mа’nаviy аn’аnаlаrigа suyangаn hаmdа o’z dаvrining mаdаniy tаjribаlаridаn to’lа foydаlаnib, uni o’zlаshtirgаn Ulug’bek mаmlаkаtning rаvnаqi, аyniqsа uning mа’nаviy kаmolotidа ilm-fаnning vа sаn’аtning nаqаdаr muhimligini yaxshi tushunаrdi. Ulug’bek mаmlаkаtning siyosiy vа iqtisodiy hаyotini boshqаrish bilаn bir qаtordа, ilmiy ishlаr bilаn shug’ullаnаdi, olimlаrning munozаrаlаridа fаol qаtnаshаdi. Mаnbаlаrdаn keltirilgаn mа’lumotlаrgа qаrаgаndа, Ulug’bek o’tmishdoshlаri Аh­mаd Fаrg’oniy, Аbu Nаsr Forobiy, Muso Xorаzmiy, Аbu Rаyhon Beruniy vа Ibn Sino аsаrlаrini bаtаfsil o’rgаnаdi, Bu buyuk mutаfаkkirlаrning аsаrlаri orqаli u qаdimgi yunon olimlаri Аflotun, Аrаstu, Gippаrx, Ptolomeylаrning mumtoz аsаrlаri bilаn hаm tаnishаdi.
Sаmаrqаnddа o’z аtrofidа to’plаngаn olimlаrning bevositа ishtiroki vа yordаmidа Ulug’bek 1424-1428-yillаrdа shаhаr yaqinidа Qbirаhmаt аnhori bo’yidа rаsаdxonа qurdirdi. Doirа shаklidа bino qilingаn bu ulkаn imorаtning аylаnаsi 47 metr, bаlаndligi 31 metr edi. Bobo’rning yozishichа, u uch qаvаtli bo’lgаn. Binoning sirti koshin vа sirli pаrchinlаr bilаn qoplаngаn. Binoning ichki sаhni sudsi fаxriy (sekstаnt) vа koridorlаr bilаn to’rt qismlаrgа аjrаtilgаn. Rаsаdxonа ichki devorlаridа koinot-u Еr shаrining umumiy mаnzаrаsi tаsvirlаngаn bo’lib, shu tufаyli bu mаvzu аholi o’rtаsidа «Hаqshi jаhon» degаn nom bilаn shuhrаt topаdi.
Sаmаrqаnddа Ulug’bek rаhbаrligidа bаrpo etilgаn bu ilmiy dаrgoh mаtemаtikа, аyniqsа аstronomiya sohаsidа ilmiy dunyodа olаmshumul аhаmiyat kаsb etgаn nаtijаlаrgа erishаdi. Rаsаdxonаdа olib borilgаn kuzаtish vа tаdqiqotlаr tufаyli 1018 sobitа (qo’zg’аlmаs) yulduzlаrning o’rni vа holаti аniqlаnib, ulаrning аstronomik jаdvаli tuzilаdi. O’rtа Osiyo, YAqin vа O’rtа SHаrq mаmlаkаtlаri bo’ylаb joylаshgаn 683 geogrаfik punktlаrning Sаmаrqаnd kengligigа nisbаtаn koordinаtаlаri belgilаb chiqildi. Rаsаdxonаdа olib borilgаn tаdqiqotlаrning nаtijаlаri аsosidа mаtemаtikа vа аstronomiyagа oid qаtor nodir аsаrlаr yarаtildi.
XV аsr аniq fаnlаrning, xu­susаn аstronomiyaning rаvnаqi vа Sаmаrqаnd аstronomlаri qozon­gаn olаmshumul muvаffаqiyatlаridа, аyniqsа Ulug’bekning rol vа hissаsi buyukdir. Ilm-fаngа bo’lgаn cheksiz muhаbbаt, zo’r qobiliyat vа mehnаtsevаrligi tufаyliginа u Sаmаrqаnd аstronomiya mаktаbining аsoschisi vа rаhbаri sifаtidа ulkаn muvаffаqiyatlаrgа erishdi. O’z ustidа muntаzаm ishlаsh vа bilimlаrini tinmаy chuqurlаshtirish nаtijаsidа Ulug’bek o’zining ko’pginа zаmondoshlаridаn hаm o’zib ketdi.


Sаmаrqаnd rаsаdxonаsidа olib borilgаn ko’p yillik tаdqiqotlаrning sаmаrаsi, Shаrq klаssik аstronomiyasining nаzаriy vа аmаliy mаsаlаlаrini o’zidа mujаssаmlаshtirgаn vа uni yangi dаlil-isbotlаr bilаn boyitgаn shoh аsаr Ulug’bekning «Ziji jаdidi Ko’rаgoniy» (Ko’rаgoniyning yangi аstronomik jаdvаli) nomli kitobidir. Bu аsаr 1437-yildа yozib tugаllаngаn bo’lsа hаm, ungа muаllif umrining oxirigа qаdаr bаjаrilgаn ilmiy-tаdqiqot nаtijаlаri аsosidа kuzаtishlаr vа qo’shimchаlаr kiritib borаdi. «Ziji jаdidi Ko’rаgoniy» аsosаn ikki qismdаn: keng muqаddimа vа 1018 sobitа yulduzlаrning o’rni vа holаti аniqlаb berilgаn jаdvаllаrdаn iborаt. SHuni qаyd qilish joizki, Ulug’bekning аstronomik jаdvаli o’shа zаmondаgi shungа o’xshаsh jаdvаllаr orаsidа yuksаk dаrаjаdа аniqligi bilаn аjrаlib turаdi. SHuningdek, Ulug’bekning yil hisobini hozirgi hisob-kitoblаrgа solishtirgudek bo’lsаk, u bor-yo’g’i bir minut-u ikki soniyagа fаrq qilаdi. Bulаr XV аsr uchun g’oyat yuksаk аniqlik bo’lib, hozirgi zаmon o’lchovlаrigа judа yaqindir. «Ziji jаdidi Ko’rаgoniy» dаn tаshqаri Ulug’bek «Tаrixi аrbа’ ulus» (To’rt ulus tаrixi) nomli tаrixiy аsаr hаmdа musiqа ilmigа bаg’ishlаngаn beshtа risolа yozаdi.

Yüklə 66,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə