Coğrafya sinifYüklə 44,22 Kb.
tarix04.02.2018
ölçüsü44,22 Kb.
#24274

ADI :

SOYADI :


SINIFI, NO :

COĞRAFYA-9. SINIF

2. DÖNEM 2. SINAV (ORTAK SINAV)ihl logo

SORULAR
S1- Aşağıdaki doğal bitki türlerinin hangisinin hâkim olduğu yörelerde güneş ışınlarının yıl içindeki geliş açısı daha az değişir?

A) Yağmur ormanları B) Maki C) Bozkır

D) Tundra E) Savan
S2- İklim olayları hangi atmosfer katında meydana gelir?

A) Termosfer B) Mezosfer C) Stratosfer D) Ozonosfer E) Troposfer


S3- Matematik konumları farklı üç ayrı yörede de kaplıca ve şifalı suların bulunması bu yörelerin hangi bakımdan benzer olduğunu kanıtlar?

A) Yer şekiller B) İklimleri C) Yer yapısı

D) Yağış miktarı E) Maden yatakları
S4- Yerkabuğunun üst kısmında silisyum ve alüminyumdan oluşmuş kayalar geniş yer tutar. Buraya sial katı da denir. Sial sürekli uzanış göstermez yer yer parçalanmıştır. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinde bu katman daha kalındır?

A)Deniz kıyısında B)Kıyı ovalarında C)Okyanus diplerinde D)Alçak düzlüklerde E)Sıradağlarda


S5-Yeryüzünde deprem ve volkanizma olaylarının olmaması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A)Yeryüzünde iklimin soğuması

B)Yeryüzünün tamamının sularla kaplanması

C)Yer’in iç ısısını kaybetmesi

D)Yeryüzünde iklimin daha fazla ısınması

E)Güneş enerjisinin yeryüzünde eşit dağılması


S6- Türkiye’deki yeryüzü şekilleri düşünüldüğünde batıdan doğuya doğru gidildiğinde aşağıdakilerden hangisi akarsular üzerinde görülebilecek bir değişme olabilir?

A)Akış hızlarının artması

B)Yatak eğimlerinin azalması

C)Rejimlerinin daha düzenli olması

D) Debilerinin azalması

E) Taşımacılığa daha elverişli olmaları


S7-Yanda, iki farklı merkezin yıllık ortalama rüzgar frekans gülü verilmiştir. Yalnızca rüzgâr frekans gülleri göz önüne alındığında, bu iki merkezin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olduğu söylenebilir?

A) Denizden uzaklıkları

B) Bulundukları enlem

C) Bulundukları yarım küre

D) Yıllık ortalama sıcaklıkları

E) Çevrelerindeki yer şekillerinin uzanış yönü
S8- Akarsuyun taşıdığı malzemeyi biriktirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Debisinin artması

B) Rejiminin düzenli olması

C) Belli bir dönemde kuruması

D) Yeraltından beslenmesi

E) Yatak eğiminin azalması


S9- Ay’ın ve Güneş’in çekim gücüne bağlı olarak yeryüzündeki suların yükselip-alçalması olayına gel-git denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kıyılarında bu olayın etkili olmadığının bir kanıtıdır?

A) Kıyıların sığ (derinliğin az) olması

B) Kıyılarımızda koy, körfez sayısının fazla olması

C) Kıyılarımızda falezlerin bulunması

D) Kıyılarımızda delta ovalarının bulunması

E) Doğal limanların fazla olması


S10- Ege Bölgesinde hangi kıyı tipi görülür?

A) Enine kıyılar B) Boyunu kıyılar C) Fiyortlu kıyılar D) Haliçli kıyılar E) Skayer tipi kıyılar


S11- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzulların oluşturduğu yer şekillerine daha çok rastlanır?

A)Türkiye B)Almanya C)İngiltere D) Norveç E) A.B.D.


S12- Yandaki harita Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının dağılışını göstermektedir. Ege Bölgesi'nden Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe sıcaklık farklarının artmasında;

I. Enlem,

II. Karasallık ,

III. Denizellik

Etmenlerinden hangilerinin etkisinden söz edilemez?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

D) Yalnız III E) I ve III
S13

Yukarıda yağış oluşum şekilleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki yağış oluşum şekillerinin en fazla görüldüğü iklim tipleri doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Ekvatoral İç Anadolu Ilıman Okyanusal

B) Karasal Okyanusal Akdeniz

C) Ekvatoral Muson Ilıman Okyanusal

D) Akdeniz Karasal Step iklimi

E) Sert karasal Ekvatoral Muson


S14-


S15- Kırılma ile oluşan dağlar hangi bölgemizde yer alır?

A) Doğu Anadolu B) Güney Doğu Anadolu C) Akdeniz

D) Karadeniz E) Ege
S16- * Kıyı kordonu * Kıyı oku

* Tombolo * Lagün ( Deniz kulağı )

Yukarıdaki kıyı şekillerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Akarsular B) Rüzgârlar C) Buzullar

D) Dalgalar E) Yeraltı suları
S17- Aşağıdakilerden hangisinde rüzgâr, dalga ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri birlikte verilmiştir?

Rüzgâr Dalga Buzul

A) Barkan Falez Haliç

B) Kırgıbayır Sirk Tekne vadi

C) Mantar kaya Lagün Tafoni

D) Mantar kaya Tombolo Hörgüç kaya

E) Dev kazan Delta Fiyort


S18- Bir akarsu vadisinde menderesler oluşması neye bağlıdır?

A) Yatak eğiminin azalmasına

B) Yatağın sert kayalardan oluşmasına

C) Akarsu hızının artmasına

D) Akarsu havzasının geniş olmasına

E) Akarsu boyunun kısalmasına


S19- Bir jeolog, bir ülkede yaptığı araştırmada peneplen (düze yakın dalgalı arazi) haline gelen arazilerdeki akarsuların önceleri denge profiline yakın durumdayken yataklarını tekrar derine aşındırmaya başladığını ve akarsuların artık denge profiline çok uzak olduğunu belirlemiştir. Buna göre, bu jeolog ülkede görülen bu durumla ilgili olarak;
I- Ülkede aktif volkanlar vardır

II-Yakın bir jeolojik dönemde epirojenik hareketlerle ülke toprakları yükselmiştir

III-Akarsuların hidroelektrik potansiyeli azalmıştır

IV-Akarsu havzalarında menderesli vadiler yaygındır

belirlemelerinden hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) III ve IVS20-Avrupa’daki Tuna Nehri’nden ulaşımda yararlanılırken, ülkemizdeki Fırat Nehri’nden elektrik üretiminde yararlanılması bu iki akarsuyun daha çok hangi bakımdan farklı olduğunu kanıtlar?

A) Uzunluk B) Rejimleri C) Yatak eğimi

D) Beslenmeleri E) Akım düzenleri
S21-Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Yer şekilleri B) Yükselti B) Basınç merkezleri

D) Denizel etki E) Bitki örtüleri
S22- Ülkemizde Kalıcı kar sınırı 3500 metredir. Ancak ülkemiz dağlarının 2000 metreden yukarda kalan bölümlerinde buzul şekillerine rastlanmaktadır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kar yağışının fazla olması B) Dağların yüksek olması

C) Arazinin engebeli olması D) Kışların uzun sürmesi

E) Geçmişte yaşanmış iklim değişmeleri


S23- Aşağıdakilerden hangisi karstik biriktirme şeklidir?

A) Uvala B) Polye C) Obruk D) Traverten E) Lapya


S24-

Yanda grafikteki bilgiler göz önüne alındığında, bu yerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır.

B) Yıllık yağış miktarı 750 mm’nin üzerindedir.

C) Kar örtüsü ocak ayı boyunca yerde kalır.

D) En yağışlı mevsim kıştır.

E) En sıcak ay temmuzdur.
S25- Aşağıdakilerden hangisi, epirojenik (kıta oluşumu) hareketlerin bir sonucudur?

A) Kıvrımlı yapılar B) Deniz ilerlemesi C) Kırıklı yapılar D) Dağların oluşumu E) Başkalaşım kayalarıCevap Anahtarı: Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.
ZOR İŞ ZAMANINDA YAPMADIĞIMIZ İŞLERİN BİRİKMESİ İLE OLUŞUR.”

COĞRAFYA -9

2. DÖNEM 2. SINAV

CEVAP ANAHTARI


1- A


2- E

3- C


4- E

5- C


6- A

7- E


8- E

9- D


10 -A

11 -D


12 -C

13 -B


14 -D

15 -E


16- D

17- D


18- A

19- B


20- C

21- E


22- E

23- D


24- C

25- B


ihl logoYüklə 44,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə