Cv name / Last name: Örsan K. Öymen 2Yüklə 85,75 Kb.

tarix17.11.2018
ölçüsü85,75 Kb.


 

 CV 

 

 1.

      

Name / Last name: Örsan K. Öymen

 

2.

      

Date of Birth: 

August 20, 1965 

3.

      

Title: Prof. Dr.  

 

4.

      

Education:  

 

 

  

 

 

5.

      

Academic Titles: 

 

Assistant Professor / Yeditepe University / 2001 Associate Professor / YÖK / Philosophy: Epistemology and Ethics / 2006 

Professor / Bahçeşehir University / Philosophy: Epistemology and Ethics / 2011 

Professor / Işık University / Philosophy: Epistemology and Ethics / 2012 

 

 

             

 

6.      

Advisor to M.A. and Ph.D. Thesis:

 

 6.1

  

M.A. Thesis: 

-  

6.2

  

Ph.D. Thesis:  

-

 

7.

      

Publications:

 

7.1  

Papers in international refereed journals and conference books:  

Öymen,  Örsan  K.,  “Hume  and  Pyrrhonism”,  (in  “David  Hume  and  Contemporary 

Philosophy”), Cambridge Scholars Publishing, August 2013. 

Degree  

Department 

University  

Yıl  

B.S. 

Philosophy 

Middle East Technical 

University 

1987  

M.A.  

Philosophy 

New York University 

1990 

Ph.D.  

Philosophy 

Middle East Technical 

University 

1999 


 

  

Öymen,  Örsan  K.,  “Doubt  and  Anxiety:  An  Existentialist  Reconstruction  of 

Pyrrhonism”, Journal of Ancient Philosophy, University of Sao Paulo, May 2012. 

Öymen, Örsan K., “Hume’un Agnostisizmi ve Nietzsche’nin Ateizmi Üzerine”, Felsefe 

Logos, (The Philosopher’s Index), Edition 43., 2011. 

Öymen,  Örsan  K.,  ”Platon,  Augustinus  ve  Descartes’ın  Rüyası”,  Felsefe  Logos,  (The 

Philosopher’s Index), February 2010 

Öymen,  Örsan  K.,  “Varoluşçuluğun  Varoluşu”,  Felsefe  Logos,  (The  Philosopher’s 

Index), September 2006. 

Öymen,  Örsan  K.,  “Metafizikçiler  Kötü  Müzisyenler  mi?”,  Yeditepe’de  Felsefe,  (The 

Philosopher’s Index), July 2004.   

Öymen, Örsan K.,  “Varoluşun Temeli Olarak Skeptisizm”, Felsefe Logos, (The 

Philosopher’s Index), September 2003. 

 

Öymen, Örsan K., “Sekstus Empirikus’un ‘Pironizmin Ana Hatları’ Eserinden 

Bölümlerin Çevirisi Üzerine”, Yeditepe’de Felsefe, (The Philosopher’s Index), July 2003. 

 

Öymen, Örsan K., “Nietzsche’nin Epistemolojisi Üzerine Düşünceler”, Yeditepe’de 

Felsefe, (The Philosopher’s Index), July 2002.    

 

Öymen, Örsan K.,  “Sekstus Empirikus’un Ölçüt Sorunu”, Felsefe Logos, (The 

Philosopher’s Index), June 2001. 

  

7.2

  

Talks in International Proceedings Publications:  

Öymen, Örsan K., “Hume and Pyrrhonism”, Hume Society, 40

th

 International 

Conference Proceedings, July 2013.  

 

Öymen, Örsan K., “Hume and Pyrrhonism”, Russian Academy of Sciences and Moscow 

State University International Conference on David Hume and Contemporary Philosophy

November 2011.  

 

Öymen, Örsan K., ”Yurtseverlik ve İnsanseverlik”, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü 

Uluslararası Felsefe Günleri, May 2008. 

 

  

 


 

 7.3

  

Published Books and Chapters in Books:  

National Books:  

 

Öymen, Örsan K., “Hume”, Say Yayınları, October 2010. 

 

Öymen, Örsan K., “Varlık ve Kuşku”, Say Yayınları, (to be published). 

 

Öymen, Örsan K., “Varoluşsal Aforizmalar”, (to be published). 

 

Öymen, Örsan K., “Karanlıktan Yağan Kar”, (to be published). 

 

Öymen, Örsan K., “Yaşayan Ölüm”, (to be published) 

 

 

National Book Chapter: 

 

Öymen, Örsan K., “David Hume”, in Siyaset Felsefesi Tarihi, October 2013. 

 

Öymen, Örsan K. “Felsefe ve Siyaset”, in Filozofça, Belge Yayınları, October 2008. 

(Interview) 

 

7.4

  

Papers in National Refereed Journals:  

 

Öymen, Örsan K., “Platon ve Nietzsche Arasında Bir Diyalog”, Cogito Dergisi, Yapı 

Kredi Yayınları, March 2010. 

 

Öymen, Örsan K., “Kuşkuculuk Bağlamında Pironculuk-Hume-Nietzsche İlişkisi”, 

Baykuş Felsefe Dergisi, June 2009. 

 

Öymen, Örsan K., ”Nietzsche’nin Pusulası”, Cogito Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, 

December 2008. 

 

Öymen, Örsan K., “Hume’un Felsefesinde Nedensellik ve Kişisel Kimlik Kavramlarının 

Oluşumu Bağlamında Hafıza”, Lapsus, June 2007. 

 

Öymen, Örsan K., “Felsefede ‘Post-Modernizm’ Kavramının Anlamsızlığına Dair Bir 

Manifesto”, Düşünen Siyaset, January 2006. 

 

Öymen, Örsan K., “Felsefe Nedir ve Neden Felsefe?”, Düşünen Siyaset, July 2003.   

 

Öymen, Örsan K., “Uygarlık, Gelişme, Kimlik ve Bir Dipnot”, Düşünen Siyaset, April 

2003. 

 

Öymen, Örsan K., “Anarşizm, Komünizm ve Sosyal Demokrasi”, Düşünen Siyaset

November 2002.   

 

Öymen, Örsan K., “Bu Düzen Değişmeli”, Düşünen Siyaset, April 2000. 


 

  

Öymen, Örsan K., “Geçmiş, Gelecek, Felsefe”,  Düşünen Siyaset, January 2000. 

 

7.5

  

Presentations in National and International Conferences:  

Published National Conference Presentations: 

 

Öymen, Örsan K., “Totoloji, Döngüsellik ve Sonsuz Gerileme Kıskacında Anlam 

Sorunu”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Anlam Kongresi, December 

2008. 

 

Öymen, Örsan K., “Bir Düşünce Sanatı Olarak Felsefe”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Türkiye Estetik Kongresi, November 2006.  

 

Öymen, Örsan K., “İş ve Aile Yaşamında Bencillik Ahlakı”, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 2. Uygulamalı Etik Kongresi, October 2006.  

 

 

Unpublished National Conferences and Talks: 

 

“Din Felsefesi Nedir?”, Işık Üniversitesi Felsefe Okulu, June 2014. 

 

“Epistemoloji Nedir?”, Işık Üniversitesi Felsefe Okulu, April 2014. 

 

“Felsefe Nedir?”, Işık Üniversitesi Felsefe Okulu, April 2014. 

 

“Bilim ve Din Karşıtlığının Zorunluluğu Üzerine”, Assos’ta Felsefe, February 2014. 

 

“Epistemoloji ve Etik Bağlamında Tanrı’nın Varlığı Sorunu”, Us Atölyesi, November 

2013. 

 

“Hume’un Agnostisizmi ve Nietzsche’nin Ateizmi”, Assos’ta Felsefe, February 2013. 

 

“Sextus, Hume ve Nietzsche Bağlamında Kuşkuculuk”, Yakın Doğu Üniversitesi

December 2012. 

 

“Marx ve Nietzsche Bağlamında Yabancılaşma, Din ve Kapitalizm”, Zigana Zirvesi

October 2012. 

 

“Yabancılaşma, Din ve Kapitalizm”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, May 2012. 

 

“Etik ve Siyaset Felsefesi Bağlamında Din ve Kapitalizm”, Bilkent Üniversitesi, April 

2012. 

 

”Nietzsche ve Tanrı”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, May 2011. 

 

”David Hume’da İnsan Doğası, Kişisel Kimlik ve Ahlak”, Muğla Üniversitesi Felsefe 

Bölümü Akıl, Kimlik ve Ahlak Konferansı, April 2011. 


   

”Hume ve Nedensellik”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, April 2011. 

 

”Sextus Empiricus ve Görünüş”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, April 2011. 

 

”Epikuros ve Ölüm”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, March 2011. 

 

”Tanrı ve Din Bağlamında Hume’un Bilinemezciliği”, Assos’ta Felsefe, February 2011. 

 

”Felsefe Tarihi”, Halikarnas Akademisi, November 2010. 

 

”Kazancakis’in ‘Zorba’ Romanı Bağlamında Dostoyevski ve Nietzsche”, Adalarda 

Felsefe ve Edebiyat, October 2010. 

 

”Kapitalizm, Din ve Yabancılaşma”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu IV, March 

2010. 

 

”Nietzsche’de Varlık ve Oluş”, Assos’ta Felsefe, February 2010. 

 

“Bilgi Nedir?”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu III, October 2009. 

 

”Nietzsche’nin Gözüyle İnsan ve Yaşam Üzerine”, Ege Felsefe Platformu Şirince Felsefe 

Günleri, June 2009. 

 

”İnsan mı Tanrı’nın Yoksa Tanrı mı İnsanın Hatası: Felsefe, Din ve Tanrı”, Bahçeşehir 

Üniversitesi Felsefe Okulu II, May 2009. 

 

“Bilgi, Ahlak ve Siyaset Felsefesi Bağlamında Öteki Sorunu”, Bahçeşehir Üniversitesi 

Ben ve Öteki Sempozyumu, April 2009. 

 

“Neleri Bilebiliriz?: Felsefe, Zihin ve Bilginin Sınırları”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe 

Okulu I, March 2009. 

 

“Carnap, Nietzsche ve Felsefe’nin Geleceği”, Assos’ta Felsefe, February 2009. 

 

 “Küresel Krizin Ekonomik ve Siyasi Etkileri”, Siyasi Düşünce Platformu, October 2008. 

 

“Marx’ın Güncelliği”, TUYAP Kitap Fuarı, November 2008. 

 

“Nietzsche’nin Kuşkucu Zihni”, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Nietzsche 

Sempozyumu, April 2008. 

 

“Scepticism in Pyrrhonism, Hume and Nietzsche”, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü 

Konferansları, December 2007. 

 

“Kuşkuculuk Bağlamında Piron, Hume, Nietzsche İlişkisi Üzerine”, Muğla Üniversitesi 

Felsefe Bölümü Konferansları, May 2007. 

 

“Platon ve Descartes’ın Rüyası”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Konferansları

May 2007. 


   

“Piron, Hume ve Nietzsche’de Kuşkuculuk”, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

Konferansları, April 2007. 

 

“Nietzsche’nin Kuşkuculuğu”, Assos’ta Felsefe, February 2007. 

 

“İnanç Kavramı Bağlamında Hume ve Pironculuk”, Türkiye Felsefe Kurumu 

Konferansları, November 2006.  

 

“Hume ve Pironculuk”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Konferansları

May 2006. 

 

“Nietzsche’nin Platon Eleştirisi Üzerine ”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 

Konferansları, May 2006. 

 

“Felsefe ve ‘Çağdaş’ Birey”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, April 2006. 

 

“Nietzsche’nin Felsefesinde Yaşam Karşıtlığının Öteki Dünya Arayışıyla İlişkisi”, Us 

Atölyesi, March 2006. 

 

“Felsefe Nedir ve Neden Felsefe?”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, January 2006. 

 

“Karl Marx ve Sosyal Demokrasi”, Maltepe Üniversitesi Siyaset Felsefesi Söyleşileri, May 

2005. 

 

“David Hume’un Felsefesinde Tanrı Kavramı”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 

Konferansları, April 2005. 

 

“Uygulamalı Etik”, Yeditepe Üniversitesi Uygarlık Tarihi Konferansları, April 2005. 

 

“Etik’te Determinizm, Kimlik ve Görecelilik Sorunu”, Us Atölyesi, April 2005. 

 

“David Hume’un Tümevarım Sorunu”, Us Atölyesi, November 2004. 

 

“Metafizikçiler Kötü Müzisyenler mi?” Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 

Konferansları, April 2004. 

 

“Varoluşun Temeli Olarak Skeptisizm”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 

Konferansları, June 2003. 

 

“Skeptiklerin İnançları Olabilir mi?”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 

Konferansları, June 2002.   

 

“Felsefe ve Yaşam”, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, March 2002. 

 

“Özgürlük ve Yabancılaşma”, İTÜ Düşün Atölyesi, 2001. 

 

“Sekstus Empirikus’un Ölçüt Sorunu”, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü 

Kollokyumu, November 1999. 

 


 

 “Nesnelciliğin Eleştirisi”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Konferansları

1994. 

 

 

Unpublished International Conferences and Talks: 

 

“Hume’s Philosophy of Religion in Relation to his Epistemology and Ethics”, Dokuz 

Eylül University, “The Scottish Enlightenment and Freedom”, May 2014. 

 

“Tanrı İnancı ve Felsefe”, Berlin Philosophy Platform, May 2014. 

 

“Nietzsche’s Scepticism”, Philosophy in Assos, July 2013. 

 

“Hume’s Agnosticism in Relation to Pyrrhonism”, Philosophy in Assos, July 2011. 

 

”Appearances in Plato and Sextus Empiricus”, Sao Paulo University Department of 

Philosophy, November 2010. 

 

”Nietzsche’s Sceptical Mind”, University of Bologna Department of Philosophy, April 

2010. 

 

“Nietzsche and Scepticism”, The Paris Philosophy Forum / University of Paris Pantheon-

1 Sorbonne, February 2008. 

 

“Hume and Pyrrhonism”, University of Paris Pantheon-1 Sorbonne Department of 

Philosophy, February 2007. 

 

“Doubt and Anxiety: An Existentialist Reconstruction of Pyrrhonism”, Philosophy in 

Assos, July 2005. 

 

 

7.6

  

Other Publications:  

Encyclopedia Enteries: 

 

Öymen, Örsan K., “Carneades”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 3 –ed. Ahmet Cevizci-, 2005.  

 

Öymen, Örsan K., “Aenesidemos”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1 –ed. Ahmet Cevizci-, 

November 2003.  

 

Öymen, Örsan K., “Agrippa”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1 –ed. Ahmet Cevizci-

November 2003.  

 

Öymen, Örsan K., “Arkesilaos”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1 –ed. Ahmet Cevizci-, 

November 2003. 

 

Öymen, Örsan K., “Ataraxia”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1 –ed. Ahmet Cevizci-, 

November 2003. 

 


 

 Translation of Parts in a Book: 

 

Öymen, Örsan K., “Sextus Empiricus: Pironculuğun Ana Hatları”, Yeditepe’de Felsefe, 

July  2003. 

 

8.

      

Projects: 

Organized Conferences / Symposiums: 

 

International: 

 

Philosophy in Assos; “Philosophy of Mind”, June 30  – July 3, 2014. 

 

Philosophy in Assos; “Friedrich Nietzsche”, July 1-4, 2013. 

 

Philosophy in Assos; “Passions and Emotions in Ancient and Modern Philosophy”, July 

2-5, 2012. 

 

Philosophy in Assos; “David Hume on God, Religion and Morality”, July 4-7, 2011. 

 

Philosophy in Assos; “Aristotle’s Politics”, June 28 – July 1, 2010. 

 

Philosophy in Assos; “Issues in Applied Ethics”, June 29 Haziran – July 2, 2009. 

 

Philosophy in Assos; “Alienation”, June 30 – July 3, 2008. 

 

Philosophy in Assos; “The Concept of Happiness in Ancient Philosophy and 

Contemporary Ethics”, July 1-5, 2007. 

 

Philosophy in Assos; “The Philosophy of David Hume”, July 3-6, 2006. 

 

Philosophy in Assos; “Various Philosophical Issues: Heraclitus, Pyrrhonism, 

Existentialism, Sartre, Jaspers, Knowledge of the Past”, July 4-7, 2005. 

 

Philosophy in Assos; “Ancient Scepticism”, July 5-7, 2004. 

 

Philosophy in Assos; “Various Philosophical Issues: Philosophy of Mind, Epistemology, 

Ockham & Metaphysics, Nietzsche, Aesthetics”, July 7-10, 2003. 

 

Philosophy in Assos; “Various Philosophical Issues: Philosophy of Mind, Epistemology, 

The Meaning of Life, Aesthetics”, July 3-6, 2002. 

 

Philosophy in Assos; “Various Philosophical Issues: Aristotle, Philosophy, Life & Death, 

Sextus Empiricus, Nietzsche”, July 30 –August 3, 2001. 

 

 

 

 

 


  National: 

 

Işık Üniversitesi Felsefe Okulu; “Felsefe Nedir? Neden Felsefe?”, April-June 2014. 

 

Assos’ta Felsefe; “Bilim ve Din”; February 7-8, 2014. 

 

Assos’ta Felsefe; “Felsefe, Tanrı ve Din”; February 1-2, 2013.  

 

Halikarnas Akademisi; “Sanat ve Siyaset”; November 3, 2012 

 

Zigana Zirvesi; “Felsefe, Ahlak ve Siyaset”; October 13-14, 2012 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu VII; March-April 2012. 

 

Assos’ta Felsefe; “Ludwig Wittgenstein”, February 3-4, 2012. 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu VI; November-December 2011. 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V; March-April 2011. 

 

Assos’ta Felsefe; “David Hume’da Tanrı, Din ve Ahlak”, February 5, 2011 

 

Halikarnas Akademisi; “Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi, Sanat Tarihi”, November 5-7, 2010. 

 

Adalarda Felsefe ve Edebiyat; “Felsefede Edebiyat”, October 16-17, 2010. 

 

Galata Felsefe Okulu; September 2010-March 2011. 

 

Galata Felsefe Okulu; May-June 2010. 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu IV; March-April 2010. 

 

Assos’ta Felsefe; “Varlık Felsefesi, Varoluş Felsefesi, Varoluşçuluk”, February 5-6, 

2010. 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu III, October-December 2009. 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu II, April-May 2009. 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu I, March-April 2009. 

 

Assos’ta Felsefe, “Felsefe Nedir? Neden Felsefe?”, February 14-15, 2009. 

 

Zigana Zirvesi, “İnsan ve Doğa”, October 11-12, 2008. 

 

Adalarda Felsefe ve Edebiyat; “Modernite ve Temsiliyet”, May 24-25, 2008. 

 

Assos’ta Felsefe; “Karl Marx’ın Felsefesi”, February 16-17, 2008. 

 

Assos’ta Felsefe; “Friedrich Nietzsche’nin Felsefesi”, February 2-3, 2007. 


 

10 


 

 

Assos’ta Felsefe; “Ahlak Felsefesi”, February 3-5, 2006. 

 

Assos’ta Felsefe; “Bilgi ve Temellendirme” / “Felsefe ve Yaşam”, September 8-10, 2000. 

 

(For further info: 

www.philosophyinassos.org

, 

www.felsefesanatbilim.org

 

www.busembahcesehir.edu.tr

, isikun.edu.tr/sem).  

 

9.

      

Administrative Positions: 

Association of Philosophy, Art and Science, Founder & President, 2006-  

Bahçeşehir  University  Institute  of  Social  Sciences,  Philosophy  MA  Programme, 

Coordinator, 2011-2012 

Işık University, Department of Humanities and Social Sciences, Chairman, 2013- 

Işık University, Institute of Social Sciences, Acting Director, 2013- 

 

10.

  

Membership to Scientific and Philosophical Associations:  

Association of Philosophy, Art & Science 

The Hume Society 

 

11.

  

Awards  

Did not apply for an award

 

 

12. Courses taught in the last six years: 

Undergraduate:  

Epistemology (3 credits) 

Basic Concepts in Philosophy (3 credits) 

Contemporary Philosophy (3 credits) 

Introduction to Philosophy (3 credits) 

Philosophical Texts (Sextus Empiricus) (3 credits) 


 

11 


 

Philosophical Texts  (John Locke, George Berkeley, David Hume) (3 credits) 

Philosophy and Literature (3 credits) 

History of Civilization (3 credits) 

Philosophy, God and Religion (3 credits) 

Philosophy of Life (3 credits) 

Philosophy of Religion (3 credits) 

Philosophy of Science (3 credits) 

Ethics, Science and Social Responsibility (3 credits) 

 

Graduate (M.A.): 

Major Philosophers (Friedrich Nietzsche) (3 credits) 

Applied Ethics (3 credits) 

Theories of Knowledge (3 credits) 

 

Graduate (Ph.D.):  

Philosophy of Science (3 credits) 

 

Courses he newly developed for the first time in the university: 

Applied Ethics / Istanbul Technical University (2000) 

Political Philosophy / Istanbul Technical University (2000) 

Philosophical Texts (Sextus Empiricus) / Yeditepe University (2001) 

Applied Ethics / Yeditepe University (2001) 

Philosophy and Literature / Bahçeşehir University (2008) 

Philosophy, God and Religion / Bahçeşehir University (2009) 

Philosophy of Life / Bahçeşehir University (2009)  


 

12 


 

Applied Ethics / Bahçeşehir University (2009) 

Basic Concepts in Philosophy / Bahçeşehir University (2008) 

Philosophy of Religion / Işık University (2013) 

 

Student Advisor: 

Yeditepe University Department of Philosophy, 2001-2008 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə