Filologiya və jurnalistika fakültəsi “İspan dili və ədəbiyyatı” ixtisasıYüklə 36,71 Kb.
tarix22.03.2018
ölçüsü36,71 Kb.

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

İspan dili və ədəbiyyatı” ixtisası

Ölkə ədəbiyyatı tarixi” fənni üzrə Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası

SUALLARI (2016-2017-ci tədris ili üçün)

1.Orta əsrlər İspan ədəbiyyatının ümumi səciyyəsi.

2. “Mənim Sidim haqqında nəğmə” – qəhrəmanlıq eposu.

3. Ədəbiyyatda ideal qəhrəman – “Sid” obrazı.

4. Rekonkista hərəkatının yaranmasını şərtləndirən ictimai-tarixi amillər.

5. İspan ərəb münaqişələrinin orta əsrlər İspan ədəbiyyatında təcəssümü.

6. Sonuncu Abenserraxlar sülaləsinin məhvi mövzusu mavr romansları.nın

əsas süjet xətti kmi.

7. Antonio de Vilyeqasın “Abenserrax və gözəl Xərifə haqqında hekayət”

əsərində humanızm prinsipləri.

8. İspan dini eposları

9. İspan ədəbiyyatında “Müqəddəs Məryəm”obrazı.

10. Avilyalı Tereza Xesusun "Mənim həyatım” avtobioqrafik əsrində dini-

fəlsəfi dünyagörüşünün təbliği.

11. Şair –mistiklərin Xuan De la Krus,Luis de Leon yaradıcılığı.

12. Alonso Ersiliya de Sunyiqanın yaradıcılığı. “Araukana” əsərinin ideya-

məzmun xüsusiyyətləri

13. Qonsalo de Berseo “ Elmi poeziya” məktəbinin ilk nümayəndəsi kimi.

14. XIV əsr İspan ədəbiyyatı

15. IX-XII əsr müsəlman İspaniyasında ərəb poeziyasının yaranması

16. İspaniyada yəhudi poeziyasının “Qızıl əsri”

17.Orta əsrlər İspan cəmiyyətindəki böhranın “Saray haqqında poemada”

ideal təsviri. Pedro Lopes de Ayyala

18. Xuan Ruisin yaradıcılığı .“Yaxşı sevgi haqqında kitab” ( 1330-1343-cü

illər) tarixi konteksdə.

19. Xuan Manuel . “Vəziyyətlər haqqında kitab” – müəllifin müasir dünya,

insan, cənnət, cəhənnəm düşüncələri.

20.“Qraf Lukanor və Patronio”, Xuan Manuel yaradıcılığının ən gözəl

nümunəsi kimi.

21.X Kastil monarxı və şairi Müdrik Alfonso X yaradıcılığında dini himnlər,

Müqəddəs Məryəm obrazı. (“Kantiqi”).

22. XV əsr İspan lirik poeziyasının ümumi xarakteristikası.

23.Ispan romanseroları: janr xüsusiyyətləri. (“Bernardo del Karpio”);

24.Xorxe Manrikenin fəlsəfi lirikası (“Atasının ölümünə ithaf”).

25.XV əsr İspaniyada saray ədəbiyyatının yaranması.

26. Xuan de Menanın poeziyası. Saray, zadəgan həyat tərzinin ideal təsviri.

(“Coronasion”, Las Trecientos”).

27. Didaktik-alleqorik poemalar müəllifi Enrike de Vilyen, eyni zamanda

antik ədəbiyyatın təqlidçisi kimi (“Herkulesin əməyi”).

28. XV əsr İspan zadəgan teatrının yaranması

29. Xuan del Ensina ispan dramının banisi kimi.

30.Bartolomeo Torres de Naharronun İspan dramaturgiyasına verdiyi

töhfələr. “Propalladia” – İnkvizisiya qurbanı.

31.Fernando Roxasın Fəlsəfi dram – (Kalistro və Melibeya və yaxud

Selestina”) tragiomediyasının janr spesifikası.

32. Cəngavərik romanları – döyüşçü rəşadəti, kurtuaz idealı və xristian

əxlaqının təcəssümü kimi.“ Qall Amadis”.

33. İspan pastoral romanı, kübar-zadəgan və humanizm dəyərlərinin

sintezində yaranan ədəbi bir məhsul kimi.

34. Kələkbazlıq roman janrının yaranma səbəbləri, inkişaf prinsipləri.

35. İkiüzlü qəhrəmanlar - “Tormesdən olan Lasarilyo”, (anonim), “Don

Pablos adlı tülüngünun həyatı” (Fransisko Kevedo), “Qusman de

Alfaraçe” (Mateo Aleman),çoxüzlülük (proteistizm) pikareskinin

xarakterik cəhəti kimi.

36.Fransisko Kevedonun yaradıcılığı: Qrotesk-satirik poeziya.

37.İspan ədəbiyyatının “Qızıl Əsr” dövrü poeziyasının ümumi

xarakteristikası. İspan Renessansı və Barokka.

38. Petrarka ənənəsində poeziya. Xuan Boskan

39. Qədim milli poetik ənənlərin davamçıları. Kristobal Kastilyexo

40.Ədəbiyyatda estetik prinsiplərin mücəssəməsi. (Baltasar Qrasian).

41.Luis Qonqor. “Polifem və Qalateya” əsərinin ideya-məzmun

xüsusiyyətləri.

42.“Qızıl Əsr” teatrının reformatoru Lope de Veqanın estetik baxışları.

43. Lope de Veqa yaradıcılığında ziddiyyətli qəhrəmanlar silsiləsi. (“Sevilya

ulduzu”, “Rəqs müəllimi”, “Fuente Qvexuna”

44.Tirso de Molinanın yaradıcılığında fanilik, müvəqqəti həyat prinsipləri,

dini, oyüdçülük, nəsihətçilik mövzusu.

45.Tirso De Molina “Don Juan”ının yazılı ədəbiyyatda ilk müəllifi kimi.

46.Tirso de Molinanın əsərlərində qadın qəhrəmanlar. (“Mömin Marta”,

“Yaşıl şalvarlı Don Hil”).

47. Kalderon poeziyasında bədbinlik, ümüdsüzlük, kədər fəlsəfəsinin

tərənnümü.

48. Alarkon İspan ədəbiyyatında ilk realist prinsipləri ilə yazan dramaturq

kimi.


49. Alarkonun əsərlərində insan iradəsinin gücünün, cəsarətinin tərənnümü.

(“Seqoviliyalı toxucu”).

50. Gilyen de Kastro milli poetik ənənələrin davamçısı kimi.

51.Gilyen de Kastronun “Sidin gəncliyi” əsəri və Kornelin “Sid” faciəsi

arasında aparılan müqayisəli paralellər.

52. Yeni roman janrı “Don Kixot” .

53.“Müdrik” Don Kixot, “Sərsəm” Don Kixot”; romanda müdriklik və

sərsəmlik mövzsu.

54.Sanço Pansa obrazının keyfiyyətləri və folklor-mifik ənənlərlə bağlılığı. 55. İspan ədəbiyyatının XVIII əsrdə inkişaf yolu

56. XVIII əsr İspan ədəbiyyatında Maarifçilik dövrü

57. Xose de Esprondesa-İspan romantizmininin görkəmli şairi

58. Emiliya Pardo Bazanın yaradıcılığı

59. İspan ədəbiyyatında Realizm məktəbinin yaranmasında Xuan Valeranın

rolu


60. Xuan Valeranın “Balıqçı Urasıma” əsərinin ideya-məzmun

xüsusiyyətləri

61. Pedro Antonio de Alarkon-XIX əsr ispan ədəbiyyatının görkəmli

nümayəndəsi kimi

62. Benito Peres Qaldos XIX əsrin sonu-XX əsrin əvəllərinin ən görkəmli

romanisti

63. XIX əsr ispan dramaturgiyasının nümayəndəsi Xose Eçeqarayın

yaradıcılığı

64. Armando Palasio Valdes yaradıcılığında xalq həyatını əks etdirən

romanlar


65. “Xanım Perfekta”- Benito Peres Qaldos yaradıcılığının əz gözəl

nümunəsi


66. Antonio de Trueba –XIX əsr İspan ədəbiyyatının erkən romantizm

dövrünün nümayəndəsi kimi

67. Mariana Xose de Larra yaradıcılığı.

68. Larranın estetik baxışları

69. Ramon de Mesoner i Romanos yaradıcılığında “kostumbrizm” ideyaları.

70. Martines de la Rosa yaradıcılığı

71.İspan şairi Melendes Valdesin təsis etdiyi salamanks şairlik məktəbinin

fəaliyyəti

72. Nikolas Fernandes de Moratin İspan burjua dramaturgiyasının ilk

təmsilçisi kimi

73. Anxel de Saavedra- ispan lirik dramının banisi kimi

74. İspaniyanın Viktor Hüqosu-Xose Sorilya i Moral yaradıcılığı

75. Visente Blasko İbanyesin “Qan və qum” əsərinin bədii estetik quruluşu

76. Melendes Valdesin ədəbi irsi.

77. Xuan Valeranın “Pepita Ximenes” romanının qısa məzmunu

78. Benito Peres Qaldosun “Xanım Perfekta” əsərində XIX əsr İspaniyanın

təsviri

79. Pedro Antonio de Alarkonun “Xain” əsərində milliyətçilik mövzusu80.Emiliya Pardo Basanın “Məlaikələr rəqsi” əsərinin ədəbi-bədii təhlili

81. Leopoldo Alasın “Rəqiblər” əsərinin ideyası

82. Martinesa de la Rosanın ədəbi irsi

83. Benito Peres Qaldos yaradıcılığında tarixi roman janrı

84.Benito Peres Qaldosun dramaturgiyası

85.Armando Palasio Valdes yaradıcılığında “xalq həyatı” mövzusu 1. Xoakin Disenta İbendiktonun “Xeyirxah məsləhət” əsərinin təhlili

 2. Visente Blasko İbanyesin “Qoşa atəş” əsərində ispan mühitinin təsviri

 3. Nikolas Fernandes de Moratinin dramaturgiyası

 4. Asorinin “Qızılgül, süsən, qərənfil” əsərində ümumi obrazların təhlili

 5. “Əvəzedici müəllim” əsərində Roman Peres de Ayalanın ədəbi görüşləri

 6. “Qəlyanaltı” əsərinin müəllifi və əsərin təhlili haqqında qısa məlumat.

 7. Leopoldo Alasın “Əlvida, Kordera!” əsərinin ideya-məzmun xüsusiyyətləri

 8. Antonio de Trueba İspan ədəbiyyatının“xalq yazıcısı” kimi

 9. Ventura Ruis Aqilera poyeziyasında satira

 10. Larranın oçerklərində cəmiyyətdə hökm sürən eybəcərliklərin əksi

 11. Xil i Sarate-tərcüməci və dramaturq kimi

 12. XIX əsr İspan ədəbiyyatında Romantizmin yaranma səbəbləri

 13. XIX əsr İspan ədəbiyyatının görkəmli dramaturqlarının yaradıcılığında

milli dəyərlər mövzusu

 1. XVIII əsr İspan ədəbiyyatına fransiz ədəbiyyatının təsiri

 2. XVIII əsr İspan ədəbiyyatında Klassisizm cərəyanının inkişafı.Kafedra müdiri: prof. A.Z.Sabitova


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə