Gianotti-crosti syndrome: a case reportYüklə 31,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.09.2017
ölçüsü31,23 Kb.
#1233
növüReport


SUMMARY

Gianotti-crosti syndrome: A case report

Gianotti-Crosti syndrome (GCS) is a distinctive viral exant-

hem of childhood that is characterized by papular or papulo-

vesicular lesions that are most prominent on the face, buttocks 

and extremities. It was first reported by Gianotti in 1966. They 

do not affect the mucous membranes. Although children are 

predominantly affected, GCS has been observed in adults also. 

GCS was originally reported to be associated with infection 

by hepatitis B virus. Many different viral infections including 

EBV, hepatitis B virus, Coxsackie A virus, parvovirus B19, and 

parainfluenza virus have been reported associated with this 

syndrome. 

Here we report a case of an 15-month-old girl with Gianotti-

Crosti syndrome associated with primary Epstein-Barr virus 

infection.

Key words: EBV infection, Gianotti-Crosti syndrome

Anahtar kelimeler: EBV enfeksiyonu, Gianotti-Crosti sendromu

Gianotti-Crosti sendromu, çocukluk çağının papü-

ler akrodermatiti olarak da adlandırılır, ilk olarak 

1955’de Gianotti, 1956’da da Gianotti ve Crosti 

tarafından tanımlanmıştır 

(1)


. GCS yüz, kalça ve 

ekstremitelerde belirgin olmak üzere papüler veya 

papüloveziküler lezyonlarla karakterizedir 

(2)


. İlk 

olarak hepatit B virüsü GCS ile ilişkilendirilmiştir 

(3-4)

. Fakat sonra çok farklı viral infeksiyonlardan EBV, CMV, coxsackievirus, HIV ve parainluenza 

virus ile birliktelik bu sendromda rapor edilmiştir 

(5)

. Burada primer Epstein-Barr virus infeksiyonu ile beraber görülen Gianotti-Crosti sendromu olan 

15 aylık bir kız çocuğu sunulmaktadır. OLGU 

15 aylık kız çocuğu 1 haftadır artan yaygın papüler 

erüpsiyonla başvurdu. Papüller birkaç gün içinde 

bacaklardan başlayıp yüze ve kollara dağılım gös-

terdi. Hastaya aynı zamanda grip benzeri semp-

tomlar eşlik etmekteydi. Ateş, bulantı veya ishal 

hikayesi yoktu. Fizik muayenede yüz, kollar ve 

bacaklarda simetrik, çapları 2-3 mm arasında deği-

şen monomorf karakterde papüler lezyonlar sap-

tandı  (Resim  1,2,3).  Muköz  membranlar,  el  ve Gianotti-crosti sendromu

Burçe CAN (*), Mukaddes KAVALA (**), İlkin ZİNDANCI (*), Emek KOCATÜRK (*), Melek KOÇ (*) 

OLGU SUNUMU  

 

  

 

  

  

        

Dermatoloji

Geliş tarihi: 15.09.2009 

Kabul tarihi: 10.02.2010

Göztepe E.A Hastanesi Dermatoloji Kliniği Uzm. Dr.*; Kl. Şefi Doç. Dr.**Resim 1. Yanaklarda papüler ve purpurik lezyonlar.

135

Göztepe Tıp Dergisi 25(3):135-137, 2010

doi:10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.135ISSN  1300-526X


ayaklar salimdi. Eşlik eden lenfadenopati yoktu. 

Laboratuvar bulgularında beyaz küre sayısı normal 

ve sedimentasyon hızı 40mm h saptandı. HBsAg, 

Anti  HCV,  Anti-CMV  IgM,  Anti  HAV,  Anti-

toksoplazma Ig M serolojisi negatifti. EBV viral 

kapsid antijenine karşı gelişen IgM antikor düzeyi 

pozitif 16.483 (N:0-10) bulundu. Koldan alınan 

punch biopsinin histopatolojik incelemesinde file 

keratoz,  fokal  parakeratoz,  akantoz,  ekzositoz, 

papiller dermiste ödem, papiller, yüzeyel ve orta 

dermiste  perivasküler  lenfositik  iltihabi  hücre 

infiltrasyonu görüldü. Döküntüler 10 gün içinde 

spontan olarak geriledi. Bu klinik bulgularla hasta-

ya EBV’ye bağlı gelişen Gianotti-Crosti sendromu 

tanısı konuldu. 

TARTIŞMA

Uzun zamandır beri hastalığın sebebi olarak viral 

etyoloji suçlanmaktadır. Sebebinin tüm hastalarda 

saptanamamış olmasına rağmen ilk olarak Hepatit 

B virüsü Gianotti-Crosti sendromu ile ilişkilendi-

rilmiştir 

(6)

. HBV infeksiyonunun yanında, EBV (7)

, echovirus 9 

(8)

, coxsackie virus A16 (9)

, CMV 


(10)

, veya human parvovirus B19 

(11)

 infeksiyonla-rında da GCS ile beraberlik saptanmıştır.

Hastamızda Epstein-Barr virus infeksiyonu ile bir-

liktelik  gösteren  Gianotti-Crosti  sendromu  ile 

uyumlu papüler erüpsiyon vardı. EBV, hepatit B 

virusu ile birlikte literatürde en sık neden olan ajan 

olarak rapor edilmiştir 

(12)Epidemiyolojik faktörler neden olan ajanlar yelpa-zesinde rol oynayabilir. Orijinal vakalar genelde 

hepatit  B  ile  ilişkilendirilmiştir  çünkü  bu  viral 

enfeksiyon o zamanlar güney Avrupa’da yaygındı 

fakat İngiltere ve kuzey Amerika’da o kadar yay-

gın değildi 

(2)


.

Lezyonlar genellikle eritematöz sert papüller veya 

papüloveziküllerdir,  fakat  bazen  purpurik  veya 

infiltre de olabilirler 

(13)

. Bizim vakamızın yüz ve ekstremitelerinde aniden gelişen eritematöz papü-

ler bir erüpsiyon görüldü. Lezyonlar antekubital ve 

popliteal fossayı salim bırakarak simetrik olarak 

dağılım göstermekteydi. Sıklıkla çocuklarda görül-

mesine rağmen, GCS erişkinlerde de gözlemlen-

miştir 


(14)

.

GCS’nin ayırıcı tanısında infantil atopik dermatit, eritema  infeksiyozum  ve  fotosensitif  erüpsiyon 

düşünülmelidir 

(15)

.

GCS’nin spesifik bir tedavisi yoktur ve genellikle benin ve birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geri-

leyen bir seyir gösterir. Fakat GCS ile ilişkili hepa-

tit B hastaları monitörize ve tedavi edilmelidir 

(2)


.

Sonuç olarak dermatologlar GCS’li hastalara dik-

kat etmeliler çünkü altta yatan ciddi viral hastalık-

Resim 2. El sırtlarında monomorf karakterde papüler lezyonlar.

Resim 3. Her iki ayak iç yüzünde eritematöz papüller.

136

Göztepe Tıp Dergisi 25(3):135-137, 2010ların habercisi olabilir.

KAYNAKLAR

1. Mancini A J, Shani-Adir A. Gianotti-Crosti syndrome. In: 

Bolognia J L, Jorizzo J, Rapini R, eds. Dermatology . 2nd ed. 

Mosby, Spain, 1228-1229, 2008.

2. Gelmetti C. Gianotti-Crosti syndrome. In: Harper J, Oranje 

A, Prose N,eds. Textbook of Pediatric Dermatology. 2nd ed. 

Blackwell Science, Italy, 347-351, 2002.

3. Toda G, Ishimaru Y, Mayumi M, et al. Infantile papular 

acrodermatitis (Gianotti’s disease) and intrafamilial occurren-

ce of acute hepatitis B with jaundice: age dependence of clini-

cal manifestations of hepatitis B virus infection. J Infect Dis 

1978; 138:211-216.

4. Ishimaru Y, Ishimaru H, Toda G, et al. An epidemic of 

infantile papular acrodermatitis (Gianotti’s disease) in Japan 

associated with hepatitis-B surface antigen subtype. Lancet 

1979; 1:707-709.5. Baleviciene G, Maciuleviciene R, Schwartz R. Papular 

Acrodermatitis of Childhood: The Gianotti-Crosti Syndrome. 

Pediatr Dermatol 2001; 67:291-294.

6. Taieb A, Plantin P, Du Pasquier P et al. Gianotti-Crosti 

syndrome: a study of 26 cases. Br J Dermatol 1986; 115:49-

59.

7. Konno M, Kikuta H, Ishikawa N et al. A possible associ-

ation between hepatitis-B antigen-negative infantile popular 

acrodermatitis and Epstein-Bar virus infection. J Pediatr 1982; 

101:222-224.8.  Rogers  S, Connolly JH. Gianotti-Crosti syndrome and 

viral infection. Br Med J 1974; 30:529.9. James WD, Odom RB, Hatch MH. Gianotti-Crosti-like 

eruption associated with coxsackie-virus A-16 infection. J Am 

Acad Dermatol 1982; 6:862-866. 

10. Lesher JLJ. Cytomegalovirus infections and the skin. J 

Am Acad Dermatol 1988; 18:1333-1338.11. Borreda D, Palomera S, Gilbert B et al. 24 cases of 

human  parvovirus  B19  infection  in  children. Ann  Pediatr 

(Paris) 1992; 39:543-549.

12.  Caputo  R,  Gelmetti  G,  Ermacora  E  et  al.  Gianotti-

Crosti syndrome: A retrospective analysis of 308 cases. J Am 

Acad Dermatol 1992; 26:207-209.

13. Gianotti F. Papular acrodermatitis of childhood and other 

papulovesicular acro-located syndromes. Br J Dermatol 1979; 

100:49-59.

14. Mempel M, Abeck D, Bye-Hansen T, et al. Gianotti-

Crosti syndrome in an adult patient following a recently acqu-

ired  Epstein-  Barr  virus  infection. Acta  Derm  Venereol 

(Stockh) 1996; 76:501-502. 15. Yoshida M, Tsuda N, Morihata T et al: Five patients 

with localized facial eruptions associated with Gianotti-Crosti 

syndrome caused by primary Epstein-Barr virus infection. J 

Pediatr 2004; 145:843-4.137

B. Can ve ark., Gianotti-crosti sendromu

Yüklə 31,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə