Mövzu İstehlakçi davranişinin təDQİQİ İstehlakçı davranışı nəzəriyyələriYüklə 445 b.
tarix17.09.2017
ölçüsü445 b.
#31


Mövzu 3. İSTEHLAKÇI DAVRANIŞININ TƏDQİQİ

 • 3.1. İstehlakçı davranışı nəzəriyyələri

 • 3.2. Son istehlakçıların davranışına təsir edən amillər

 • 3.3. İşgüzar istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi

 • 3.4. Satınalma qərarlarının qəbulu metod və modelləri

 • 3.5. Son istehlakçıların satınalma qərarları qəbul etməsi prosesi

 • 3.6. İşgüzar istehlakçıların satınalma qərarlar qəbul etməsi prosesi


İSTEHLAKÇI DAVRANIŞI MƏHFUMU

 • İstehlakçı davranışı məhsulun seçilməsi və alınması ilə əlaqədar situasiyalarda və bilavasitə məhsulun alınması, həmçinin məhsulun istifadə olunmamış hissəsindən “xilas olma” prosesində onların etdikləri hərəkətlərin məcmusu, onların özlərini aparmasıdur.Möhkəmləndirmə (mükafatlandırma)

 • Möhkəmləndirmə (mükafatlandırma) özünü istehlakçının müəyyən davranışında büruzə verən cavab reaksiyası ehtimalını artıran istənilən hadisədir • Stimul istehlakçının cavabreaksiyaının meydana çıxması ehtimalını artıran marketinq alətləridirBiheviorizm nəzəriyyəsinə görə

 • - rəqib məhsulların, ticarət markalarının sayı çox olduqda istehlakçının seçim imkanı və deməli, bazar mövqeyi daha güclü olduğundan onun konkret ticarət markasından asıllılığı aşağı olur;

 • istehlakçı rəqib məhsullarlamüqyisədə tələbatına daha çox uyğun gələn, yəni onun üçün daha çox əlavə stimul yaradan məhsulun, alınmsına üstünlük verir;

 • - alıcı rəqib markalarla nüqayisədə daha yüksək satınalma effekti yaradan və ya daha yüksək fayda əldə etməyə imkan verən, əvvəlki satın almalarından məmnun olduğu tica­rət markasını təkrar satın almağa çalışır;

 • - alternativlərin keyfiyyətinin və digər xüsusiy­yət­lərinin bərabər­liliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarət markasının alınmasına üstünlük verir;

 • - əvvələr alıcıya müsbət effekt əldə etməyə imkan vermiş mövcud stimullar (məsə­lən, ixtisaslaşmış mağazalarda satınalmalar) alıcını həmin satın almalara oxşar satın­almalar həyata keçirməyə sövq edir ;

 • yalnız istehlakçının təcrübəsi m

 • - digər şərtlərin bərabərliyi halında istehlakçının əvvələr ona müsbət effekt əldə etməyə imkan vermiş ticarət markasını alması ehtimalı çox yüksəkdir;üsbət effekt təmin etdiyi müd­dət­də o, təkrar satınalmalar həyata keçirirBiheviorizm nəzəriyyəsinin versiyaları

 • klassik şərtlənmə;

 • istəyin zəiflədilməsi

 • qismən mükafatlandırma (vaxtaşırı möhkəmləndirmə və ya şirnikdirmə)Koqnitiv psixologiya nəzəriyyəsi

 • Koqnitiv psixologiya qavrayış və idrakı, onlarla bağlı olan yadda saxlamanı, diqqət təzahürlərini, dildən istifadəni, problemlərin həlli kimi məsələləri və manipulyasiyanı öyrənirKoqnitiv psixologiyaya görə

 • - istehlakçılar belə güman edirlər ki, hər hansı bir məhsul kateqoriyasına aid olan xarakteristika həmin kateqoriyaya daxil olan bütün ticarət markalarına xasdır;

 • istehlakçılar və ya alıcılar öz secimləri və mühakimələri üçün inkaredici dəlillər deyil, təsdiqedici dəlillər tapmağa çalışırlar;

 • - istehlakçılar və ya alıcılar birmənalı olmayan məlumatları öz gözləntilərinə uyğunlaşdıraraq onlarla manipulyasiya etməyə meyillidirlər;

 • həm çox pis, həm də çox yaxşı təcrübə böyük ehtimalla uzun müddət yadda qalır;

 • - eyni bir məhsul kateqoriyasına aid olan ticarət markaları bir sıra göstəricilərinə görə oxşar olduqda həmin markaların məhz oxşar əlamətləri diqqəti cəlb edir;

 • -alıcılar gəliri sevməkdən daha çox həcmcə ona bərabər itkini sevmirlərSon istehlakçıların davranışına təsir edən amillər

 • marketinq amilləri

 • istehlakçının şəxsiyyəti ilə əlaqədar olan amillərİstehlakçının şəxsiyyəti ilə əlaqədar olan amillər

 • mədəniyyət amilləri;

 • sosial amillər;

 • istehlakçının şəxsi (fərdi) keyfiyyəti ilə əlaqədar olan amillər

 • psixoloji amillərSosial amillər

 • ictimai siniflər;

 • referent qruplar;

 • ailə;

 • şəxsin sosial statusu və roluPsixoloji amillər

 • dəyərlər və dəyərlər sistemi;

 • motiv və motivasiya;

 • Münasibət;

 • qavramaQavrama

 • Qavrama obyekt haqqında olan informasiyanın istehlakçılar tərəfindən nizamlanması və dərk edilməsi və bunların əsasında onu əhatə edən mühitə dair təsəvvürlərinin formalaşdırılması prosrsidirQavramanın elementləri

 • dərk etmə (anlama);

 • yadda saxlama;

 • təsirə məruz qalmaMünasibət

 • Münasibət fərdin özünün keçmiş təcrübəsinə və toplanmış informasiyaya əsaslanaraq bəzi obyektləri qavramasını, ona inamını və duyğusunu təşkil edən və gələcək davranışını müəyyənləşdirən əqli, təfəkkür prosesidirSon istehlakçıların davranış modeliİşgüzar istehlakçıların davranış modeliİşgüzar istehlakçıların davranış modeliXatırlanan məhsullar dəsti

 • Xatırlanan məhsullar dəsti istehlakçıların tələbatlarına uyğun gələn və onların tanıdığı və ya haqqında müəyyən informasiyaya malik olduqları alternativ ticarət markalarıdırMünasib məhsullar dəsti

 • Münasib məhsullar dəstivə ya nəzərdən keçirlən çoxluq xatırlanan məhsullar dəstinə daxil olan məhsullardan istehlakçının, alıcının qiymətləndirməli olduğu ticarət markalarıdırXüsusyyətlərinin multiatributiv kartının kompensasiya edilən modeliSatınalma qərarlarının qəbulunun konyunktiv modeliSatınalma qərarlarının qəbulunun dizyunktiv modeliSatınalma qərarlarının qəbulunun leqsikoqrafik modeliSon istehlakçıların satınalmaya dair qərarların tipləriSon istehlakçıların mürəkkəb satınalma qərarlar qəbul etməsi prosesiSon istehlakçıların seçim meyarları

 • 1.Texniki meyarlar;

 • 2. Tənzimləyici meyarlar;

 • 3. İrrasional (inteqrativ) meyarlar;

 • 4. Adaptiv meyarlar;

 • 5. İqtisadi meyarlar;

 • 5. Daxili meyillilik meyarlarıİşgüzar istehlakçıların mürəkkəb satınalma qərarlar qəbul etməsi prosesiİşgüzar istehlakçıların seçim meyarları

 • 1. Texniki keyfiyyət (məhsuldarlıq) meyarları;

 • 2. Tənzimləyici meyarlar;

 • 3. Adaptiv meyarlar;

 • 4. İrrasional meyarlar;

 • 5. İqtisadi meyarlar;

 • 6. Daxili meyillilik meyarlaıYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə