Mövzunun adıYüklə 118,29 Kb.
tarix11.07.2018
ölçüsü118,29 Kb.

Ümumi Bank İşi” mövzusunda uzunmüddətli sertifikasiyalı tədris proqramının qısa məzmunu

Mövzunun adı

Ümumi Bank Işi


Ekspertlər

 1. Cavanşir Abdullayev, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi, Direktor

 2. Emin Hüseynov, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Tədqiqatlar departamentinin Direktoru

 3. Aqşin Vəliyev, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Xəzinə Departamentinin Direktoru

 4. Rauf Ağayev, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi, Tədris üzrə Menecer

 5. Rauf Hacıbəyov, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi, Maliyyə Meneceri

 6. Nəriman İmranov, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi, Baş məsləhətçi-ekspert

 7. Elxan Məmmədov, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi, Baş məsləhətçi-ekspert

 8. İlkin Qarayev, Azekokonsaltinq Şirkəti, Prezident

 9. İslam Babayev, SOCAR Petrolium, Baş Mühasib

 10. Zaur Hacıyev, ASC Muğanbank, baş mütəxəssis

 11. Anar Nağıyev, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Şöbə müdiri

 12. Çingiz Məmmədov, müstəqil məsləhətçi

Müddət

120 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur

Banklarda yeni işə qəbul edilmiş mütəxəssislər və bank sektorunda işləməyi planlaşdıran şəxslər

Proqramın sertifikasiyası

6 dəfə keçirilən testin ümumi nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “Proqramı müvəffəqiyyətlə baş vurmuşdur”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “Proqramda iştirak etmişdir” sertifikatı təqdim olunur.

Mövzunun qısa məzmunu

Sonda iştirakçılar aşağıdakılar barədə bilik əldə edəcəklər:

Modul 1. Azərbaycanın iqtisadi və maliyyə sistemi

Ekspertlər: Emin Hüseynov, Azər Ələsgərov

 • İqtisadi sistemlər və onların xüsusiyyətləri

 • Maliyyə sisteminin rolu və strukturu

 • Bank sistemi

 • Pul siyasəti

  • Müxtəlif iqtisadi sistemləri və onların mahiyyətini,

  • Maliyyə bazarlarının növlərini və onların xüsusiyyətlərini,

  • Maliyyə vasitəçilərinin ölkənin iqtisadi sistemindəki rolunu,

  • Bankların iqtisadi sistemdə rolunu,

  • Azərbaycan bank bazarının vəziyyətini,

  • Pulun funksiyalarını

  • AMB-nin həyata keçirdiyi pul siyasətini

Modul 2. Bankların təşkili

Ekspert: Cavanşir Abdullayev

 • Bankların təşkili üzrə hüquqi baza

 • Bankların idarəetmə və təşkilati strukturu

 • Bankdaxili biznes proseslər

  • bankların təşkili üzrə qanunvericilik haqqında qısa məlumat,

  • bankların idarəetmə quruluşunu,

  • bankların təşkilati strukturunu,

  • bankdaxili biznes proseslərin təşkili prinsiplərini.

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri


Submodul 3.1. Bank hesabları

Ekspert: Nəriman İmranov

 • Bank məhsullarının anlayışı

 • Məhsulların növləri

 • Hesabların növləri

 • Hesabların açılması qaydaları

 • Hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

 • Hesabların aparılması

 • Hesabların iş rejiminə nəzarət

 • Hesablar üzrə əməliyyatların aparılmasına görə komisyon tariflər

 • Əməliyyatlara məhdudiyyət və qadağaların qoyulması qaydalarını

 • Hesabların bağlanması

 • Bank məhsulu anlayışını

 • Bank məhsullarının növlərini

 • Hesabların növlərini

 • Hesabların açılmasının qaydalarını

 • Hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

 • Hesabların aparılmasının qaydalarını

 • Hesabların iş rejiminə nəzarət sisteminin təşkilini

 • Hesablar üzrə əməliyyatların aparılmasına görə bankların komisyon tarifləri, onların müəyyən edilməsi və tutulmasını

 • Hesablar üzrə əməliyyatlara məhdudiyyət və qadağaların qoyulması qaydalarını

 • Hesabların bağlanması qaydalarını

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri


Submodul 3.2. Depozitlər

Ekspert: Nəriman İmranov

 • Depozitlərin qəbulu üzrə hüquqi baza

 • Depozitlərin növləri.

 • Faizlərin hesablanması.

 • Depozitlərin vaxtından əvvəl götürülməsi.
 • Depozitin anlayışını

 • Depozit əməliyyatlarının hüquqi bazasını

 • Depoziti növlərə bölən xüsusiyyətlərini

 • Depozitlər üzrə faizlərin hesablanması texnikasını,

 • Depozitlər üzrə müxtəlif ödəniş qaydalarını,

 • Depozitlərin vaxtından əvvəl götürüldüyü zaman faizlərin yenidən hesablanması.

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri


Submodul 3.3. Nağd əməliyyatlar

Ekspert: Nəriman İmranov

 • Kassa qovşağı, mahiyyəti və tərkibi

 • Mədaxil əməliyyatları

 • Məxaric əməliyyatları

 • Bankomatlarla iş

 • İnkassasiya iş
 • Kassa qovşağının mahiyyətini

 • Mədaxil, məxaric, yenisayma, gündüz və axşam kassalarının mahiyyətini və fərqlərini

 • Məxaric əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri

 • Mədaxil əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri

 • Bankomatlarla işin mahiyyətini

 • İnkassasiya işinin mahiyyəti

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri


Submodul 3.4. Nağdsız əməliyyatlar

Ekspert: Nəriman İmranov

 • Nağdsız hesablaşmaların formaları

 • Ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşmalar

 • İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmalar

 • İnkasso üzrə hesablaşmalar

 • Akkreditiv üzrə hesablaşmalar • Nağdsız hesablaşmaların mahiyyətini

 • Nağdsız hesablaşmaların növlərini

 • Ödəniş tapşırıqları ilə işi

 • İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmaların mahiyyətini

 • İnkasso üzrə hesablaşmaların mahiyyətini

 • Akkreditiv üzrə hesablaşmaların mahiyyətini və növlərini

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri


Submodul 3.5. Valyuta rejimi

Ekspert: Rasim İsmayılov

 • Valyuta qanunvericiliyi

 • Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən ölkəyə nağd valyutanın gətirilməsi və ölkədən aparılması

 • Sahibkarlıqla məşğul olan Fiziki şəxslər və Hüquqi şəxslərə nağd daxilolmalar

 • Fiziki şəxslərin köçürmələri

 • Sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər və hüquqi şəxslərin köçürmələri

 • Valyuta qanunvericiliyini

 • Valyuta tənzimlənməsi üzrə Azərbaycan Mərkəzi Bankının rolunu

 • Ölkəyə nağd valyuta gətirilməsi və ölkədən nağd valyuta aparılması rejimini

 • Ölkəyə qeyri-nağd valyuta vəsaitlərinin daxil olması və ölkədən köçürülməsi rejimini

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri


Submodul 3.6. Plastik kartlar

Ekspertlər: Xəyyam Əlizadə, Pərviz Bağbanlı

 • Tarixi.

 • Kartların növləri

 • Kart sahibi

 • Bank emitent

 • Posterminallar

 • Bankomatlar

 • Kart əməliyyatları üzrə klirinq
 • Plastik kartların yaranma tarixi və mahiyyətini

 • VİZA, Mastercard, AMEX kartları və onların növləri

 • Kart sahiblərinin hüquqi və vəzifələri

 • Bank emitentin hüquq və vəzifələri

 • Postterminallar və onların mahiyyəti

 • Bankomatlar və onların mahiyyəti

 • Kartlarla əməliyyatların aparılması və klirinqi

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri


Submodul 3.7. Çeklərlə əməliyyatlar

Ekspert: Anar Nağıyev

 • Çeklərin növləri.

  • Yol çekləri.

  • Adlı çeklər.

 • Yol çeklərinin növləri.

 • Yol çeklərinin ödənişi.

 • Yol çekinin müştəri tərəfindən itirilməsi.

 • Adlı çeklərin inkassoya qəbul edilməsi.

 • Çeklərlə aparılan əməliyyatlarda risklər.

 • Çeklərlə əməliyyatların mahiyyətini

 • Çeklərin növlərini

 • Yol çeklərinin növlərini

 • Çeklərin ödənişini

 • Çeklərlə əməliyyatları və bu əməliyyatlar zamanı yaranan riskləriModul 3. Bank məhsulları və xidmətləri


Submodul 3.8. Ödəniş sistemləri və təcili pul köçürmə sistemləri

Ekspert: Zaur Hacyev

 • Beynəlxalq ödəniş sistemləri (SWIFT)

 • Milli ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS)

 • Milli ödəniş sistemləri ilə əməliyyatlarda Azərbaycan Mərkəzi Bankının tələbləri

 • Təcili pul köçürmələri (Western Union, Money Gram, Contact, Migom və b)

 • SWIFT və XÖHKS vasitəsilə ödənişlərin göndərilməsi qaydası

 • Təhlükəsizlik məsələləri .

 • Ödəniş sisteminin mahiyyətini

 • SWIFT-in iş sistemini

 • AZİPS, XÖHKS-un mahiyyətini

 • AZİPS, XÖHKS-un iş sistemini

 • Ödəniş sistemlərində olan təhlükəsizlik prinsiplərini

 • Təcili pul köçürmələri və onların adi köçürmələrdən fərqlərini

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri


Submodul 3.9. Xarici ticarətin maliyyələşməsi

Ekspert: İlkin Qarayev

 • Beynəlxalq ticarət əməliyyatları

 • İncoterms 2000

 • Beynəlxalq ticarətin maliyyələşmə alətləri

  • Akkreditivlər

  • Bank zəmanətləri
 • Beynəlxalq ticarətin əməliyyatlarında bankların rolunu,

 • Beynəlxalq ticarət əməliyyatlarında gözlənilən risklər və onların sığortalanması yollarını;

 • İncoterms 2000 şərtlərini;

 • Akkreditivlərin və zəmanətlərin növləri və onlarla əməliyyatların əsasları

Modul 4. Müşasibat Uçotunun Əsasları

Ekspert: Rauf Hacıbəyov, Elxan Məmmədov

 • Müəssisədə maliyyə uçotunun aparılması

  • Mühasibat uçotunun məqsədi

  • Mühasibat uçotunun əsas prinsipləri

  • Maliyyə əməliyyatlarının aparılması qaydaları

 • Müəssisənin mənfəət və zərərlər hesabatının strukturu və təhlili

  • Mənfəət və zərərlər hesabatının strukturu

  • Hesablama və kassa prinsipi ilə mənfəət və zərərlər hesabatının tərtibi

  • FİFO, LİFO və orta üsulla mal qalıqların uçotu qaydaları

 • Müəssisənin balans hesabatlarının strukturu və təhlili

  • Balans aktivlərinin strukturu

  • Balans öhdəliklərin strukturu

  • Kapitalın strukturu

  • Balansın tərtibi qaydaları

  • Balansın təhlili qaydaları

 • Müəssisənin nağd pulun hərəkəti cədvəlinin strukturu və təhlili

  • Əməliyyat fəaliyyətinin pul axınları

  • İnvestisiya fəaliyyətinin pul axınları

  • Maliyyə fəaliyyətinin pul axınları

  • Pul vəsaitlərinin axınlarının hesabatının tərtibi

  • Praktiki məşğələlər

 • Mühasibat uçotunun əsas məqsədlərini,

 • Mühasibat uçotunun əsas prinsiplərini,

 • Maliyyə əməliyyatlarının aparılması qaydalarını,

 • Mənfəət və zərərlər hesabatının strukturunu,

 • Hesablama və kassa prinsipi ilə mənfəət və zərərlər hesabatının tərtib etməyi,

 • FİFO, LİFO və orta üsulla mal qalıqlarını hesablamağı,

 • Mənfəət və zərərlər hesabatının təhlilini.

 • Balans aktivlərinin strukturunu,

 • Balans öhdəliklərin strukturunu,

 • Kapitalın strukturunu,

 • Balansın tərtibi qaydalarını,

 • Balansın təhlil etməyi,

 • Əməliyyat fəaliyyətinin pul axınlarını müəyyən etməyi,

 • İnvestisiya fəaliyyətinin pul axınlarını müəyyən etməyi,

 • Maliyyə fəaliyyətinin pul axınlarını müəyyən etməyi,

 • Pul vəsaitlərinin axınlarının hesabatının tərtibini və analizini

Modul 5. Kreditləşmə

Ekspertlər: Rauf Ağayev, Nəriman İmranov

 • Bank kreditinin mahiyyəti

 • Kredit fəaliyyətinin təşkili

  • Kredit siyasəti

  • Kredit proseduraları

 • Kreditləşmə üzrə səlahiyyətlərin bölgüsü

  • Kredit Komitəsi

  • Limitlər

 • Kreditlərin əsas növləri

  • Biznes kreditlər

  • Mikrokreditlər

  • İstehlak kreditləri

 • Kreditləşmə mərhələləri

 • Kreditlərin qiymətləndirilməsində “6C” prinsipi

  • Şəxsiyyətin qiymətləndirilməsi

  • Bacarığın qiymətləndirilməsi

  • Kapitalın qiymətləndirilməsi

  • Təminatın qiymətləndirilməsi

  • Nəzarətin qiymətləndirilməsi

 • Kreditin qiymətləndirilməsində maliyyə təhlilində pul vəsaitlərinin axınları proqnozunun rolu

 • Kredit risklərinin minimallaşdırılması

 • Kreditlərin sənədləşməsi və verilməsi

 • Kreditin monitorinqi : növləri və formaları

 • Kreditdə problemin qabaqcadan müəyyən olunması və onun aradan qaldırılması tədbirləri

 • Problemli kreditlərin idarə edilməsi: sağlamlaşdırma yoxsa ləğvetmə?

 • Azərbaycan Mərkəzi Bankının kreditləşmə üzrə normativ-hüquqi aktları • Kreditləşmənin bankın strategiyası və mənfəətliliyi ilə uzlaşdırılmasını,

 • Kredit siyasətinin və kredit proseduralarının rolunu və əhəmiyyətini,

 • Kredit Komitəsi və kreditləşmə üzrə qərar qəbul edən digər strukturların vəzifələrini,

 • Riskli kreditlərin bankın mənfəətliliyinə təsirini azaltmaq üçün görülməli olan tədbirləri,

 • Qiymətləndirmə yanaşmaları üzrə fərqlənən kreditlərin əsas növlərini,

 • Kreditləşmə mərhələləri çərçivəsində kredit işçilərinin vəzifələrini,

 • Kreditlərin “6C” prinsipi prizmasından qiymətləndirilməsini,

 • Borcalanın maliyyə layiqliyinin qiymətləndirilməsində pul vəsaitlərinin axınları proqnozunun əhəmiyyətini,

 • Kredit risklərinin təsnifləşdirilməsini və onların minimallaşdırılması yollarını,

 • Kredit monitorinqinin növləri və formalarını,

 • Kreditlər üzrə problemlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirməyin və onların sığortalanmasının yollarını,

 • Problemli kreditlərin idarə edilməsi alətlərini,

 • AMB-nin kreditləşmə üzrə normativ-hüquqi aktlarını.

Modul 6. Marketinq və müştəri xidmətləri


Ekspert: İlkin Qarayev, Nazim Məmmədli

 • Bank məhsul və xidmətlərinin xüsusiyyətləri

 • Marketinqin 4 P komponenti

 • Müştəri seqmentasiyası

 • Müştəri xidmətinin mahiyyəti

 • Bank müştəri xidmətinin xüsusiyyətləri

 • Satış prosesinin mərhələləri

 • Satış texnologiyaları

 • Çarpaz satış

 • CRM

 • Marketinqin mahiyyətini və bank marketinqinin xüsusiyyətlərini,

 • Marketinqin 4P fundamental komponentlərini

 • Müştərilərin seqmentasiyasını və müxtəlif metodlar vasitəsi ilə məhsul və xidmətlərə olan ehtiyacların müəyyənləşdirilməsini,

 • Müştəri xidmətinin əhəmiyyətini,

 • Satış prosesinin mərhələlərini,

 • Bank xidmətlərinin müştəriyə daha yaxşı çatdırılmasında satış texnologiyaların rolu,

 • Müştəri xidmətinin yaxşılaşdırılması yollarını,

 • Bank müştəri xidmətinin xüsusiyyətlərini,

 • Çarpaz satış anlayışını.

Modul 7. Biznes etika


Ekspertlər: Çingiz Məmmədov

 • Biznes etikanın mahiyyəti

 • Etik Dilemma.

 • Etika anlayışının fəaliyyət dairəsi

 • Normativ Etikanın 4 növü

 • Etika: dəyərlər universal yoxsa nisbidirlər?

 • Təşkilatın missiyası ilə etik davranış arasında rabitə

 • Normativ Etikanın 4 növü

 • Güclü mədəniyyət – canlı mədəniyyət

 • Konteksti Yüksək və Konteksti Aşağı olan Mədəniyyətlər

 • Bank İşində və Maliyyə Qurumları daxilində Etika • Biznesdə etikanın rolunu,

 • Təşkilatın missiyası ilə etik davranış arasında rabitə necə qurulur

 • Etik dilemma və düzgün seçim

 • Təşkilatların etik qərar vermə mexanizmləri

 • Bank əməliyyatlarında etik davranış

 • Korporativ mədəniyyət və korporativ davranış

Modul 8. Bank işində risklər

Ekspertlər: Azad Cavadov, Aqşin Vəliyev


 • Riskin mahiyyəti

 • Riskin idarə edilməsinin zəruriliyi

 • Risklər üzrə Bazel Komitəsinin tövsiyələri

 • Risklərin idarə edilməsi prinsipləri

 • Risklərin növləri

 • Kredit riskləri

 • Likvidlik riskləri

 • Bazar riskləri

 • Əməliyyat riskləri

 • Strateji və digər risklər
 • Riskin mahiyyətini,

 • Risklər üzrə Bazel Komitəsinin qısa olaraq, tövsiyələrini,

 • Risklərin idarə edilməsi prinsiplərini

 • Ayrı-ayrı risk növləri, onların yaranma mənbələri, yaratdığı problemlər və minimallaşdırma alətləri

 • Azərbaycan Mərkəzi Bankının risklərin idarə edilməsi üzrə tələblərini.
Modul 9. Banklarda mühasibat uçotu və bank əməliyyatlarının virtual bankda praktiki simulyasiyası

Ekspertlər: Natiq Hüseynov, İslam Babayev


 • Banklarda mühasibat uçotu

 • Bank balansının maddələri

 • Bankın mənfəət və zərərlər hesabatı

 • Bankın balansarxası hesabları

 • Banklarda hesablama metodu

 • Banklarda əsas vəsaitlərin uçotu və amortizasiyası

 • Praktiki məşğələlər:

  • müştəri hesablarının açılması

  • müştəri modulu ilə iş

  • mühasibat

  • konvertasiya əməliyyatları

  • manatla və valyutada köçürmələr

  • sadə hesabatların hazırlanması

  • “Bank gününə” daxil olan zəruri işlər • Aktiv və passivlərin, mənfəət və zərərlər hesabının və balansdan kənar uçotun mahiyyətini,

 • Bankın gəlirliyinin müəyyən edilməsi,

 • Hesablama metodunun prinsiplərini,

 • Əsas vəsaitlərin uçotu və amortizasiya üzrə tələblər,

 • Uçot sahəsində Azərbaycan Mərkəzi Bankının normativ aktlarının tələblərini,

 • Bank proqramının xüsusiyyətlərini,

 • Bank proqramında «istifadəçi» kimi işləmək üçün baza biliklərini,

 • Müştəri hesablarının açılmasının texnikasını,

 • Müştəri faylının formalaşmasını,

 • Mühasibat uçotu üzrə nəzəri biliklərin necə tətbiq olunmasını,

 • Konvertasyia əməliyyatlarını,

 • Manat və valyutada pul köçürmələrini,

 • Bank gününə aid olan digər əməliyyatları
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə