Nitrik oksid(NO) İlk olarak 1980 de Furchgott ve Zawadzki tarafından gösterilenYüklə 445 b.
tarix07.11.2017
ölçüsü445 b.
#9086


 • Nitrik oksid(NO)

 • İlk olarak 1980 de Furchgott ve Zawadzki tarafından gösterilen,

 • Çok labil bir vazadilatör otakoiddir.

 • Çeşitli kimyasal ve fiziksel etkenler tarafından endotelden EDRF salıverildiği bulunmuştur.

 • EDRF(endotel kaynaklı gevşetici faktör)nin kimyasal yapısının nitrik oksid(NO) olduğu


 • NO endotel hücresinde

 • L-arginin NO sentaz…….NO guanilat siklaz

 • GTP…sGMP

 • No oluşumundan sorumlu enzim NO sentaz sitozolik bir enzimdir

 • NOS bir flavoproteindir. NADPH ve O2 ye bağımlı oksijenasyonu katalize eder

 • Bu enzimin kofaktörler(NADPH;FAD;FMN; tetrahidrobiopterin, hem, kalmodün) • NOS izoformları;

 • eNOS (endotelyal)

 • nNOS (nöranal)

 • iNOS (makrofaj ve diğer iltihap hücreleri)

 • Endoteldeki konstitütif NOS ile oluşan NO;

 • Pmol(pikomol) düzeyinde ve çabuk salınır

 • iNOS ise nmol düzeyide yavaş salınır • iNOS,

 • Endotoksin

 • TNF-alfa

 • İL-1beta

 • İnterferon gama tarafından aktive edilir.

 • Glukokortikoidler

 • TGF-beta

 • İL-4

 • İL-10 inhibe olur. • NO salıveren kimyasal ajanlar;

 • Asetilkolin

 • Histamin

 • Serotonin

 • Vazopressin

 • Bradikinin

 • Prostasiklin

 • Vazoaktif peptid

 • P maddesi

 • Kalsitonin geni ile ilişkili peptid

 • Diğer nörokininler

 • İnsülin

 • Klonidin

 • Katekolaminler

 • ATP, ADP

 • Trombin, kalsiyum iyonoforu • Bu maddelerin çoğu endoteli intakt damarlardagevşeme yapar.

 • Endoteli tahrip olanda kasılma olşturur

 • NO (endotel, iltihap hücreleri, nöronlarda,

 • Serebellum, ön beyindeki nörönlarda, böbrek tubulus hücrelerinde adrenal medullada mast hcrelerinde otonom sinirlerin(NANK) uçlarında) • İlaçlardan;

 • Nitrogliserin

 • Sodyum nitroprusiyat

 • Diğer nitratlar NO salıverirler • L-arjininden NO oluşumu;

 • N-monometil L-arjinin(L-NMMA)

 • N-nitro-L-arjinin metil ester (L-NAME)

 • N,N-di-metil L-arjinin(ADMA) inh. Edilir.

 • iNOS ;

 • Aminoguanidin ve bazı aminoalkilizotioüre türevleri tarafından,

 • nNOS ;

 • N-iminoetil L-ornitin ve 7-nitroindazol tarafınndan inh. Edilir.

 • Bu inh. Ortama L-arjinin konsantrasyonunu artırarak kaldırılır • NO çabuk yıkılır

 • Eliminasyon yarıömrü 6-50 sn dir.

 • NO…super oksit anyonu (serbest oksijen radikalleri) etkileşip….peroksinitrit oluşur

 • Bu olay;

 • Makrofajlar, polimorfonükleer lökositler, mezanjial hücreler ve endotel hücrelerinde

 • Peroksinitrit; direkt veya indirekt olarak lipit peroksidasyonunu aktive eder

 • Dolayısıyla hem infeksiyon etkenihücrelerde hemde vücut hücrelerinde sitotoksik etki oluşturur

 • Bu etkiler ortama superoksid dismutaz katılması NO nun inaktivasyonunu yavaşlatır (serbest oksijen radikallerini nötralize ederek) • Fizyolojij ve patolojik etkileri;

 • NO, damar üzerindeki etkisini

 • Solübl guanilat siklaz enzimini aktive eder

 • GTP……… sGMP oluşumunu artırır

 • Bu enzim, metilen mavisi ve hidrokinon inh. Edilir • NO;

 • Trombositlerin agregasyonunu ve adezyonunu inh. Eder

 • Prostosiklinle sinerjistik etki ile trombus oluşumunu engeller

 • Damar endetolinden sürekli salınarak damar tonusunun fizyolojik düzenlenmesine katkıda bulunur

 • NO eksikliğinde;

 • Hipertansiyon, ateroskleroz ve diabet vb hast. Gelişmesine katkısı vardır

 • NO mitozu inh. Ettiği gösterilmiştir bu antiproliferatif etki atroskleroz gelişmeyi önlemede rolü olabilir

 • NO beyinde nörotransmiter işlevi olabileceği

 • Diyabetli erkeklerde impotens gelişmesinde sinir uçlarından NO salıverilmesinin azalması • NO, subaraknoid hemorajide NOnun hızla hemoglobin tarafından yıkılması (vazokonstriksiyon)

 • NO iltihap dokusundaki makrofajlarda fazlaca bulunur

 • İnfeksiyon etkeni mikroorganizma ve parazit üzerinde öldürücü etki

 • Beyinde iskemi sırasında, aşırı salınan glutamat…NMDA reseptölerini aktive….

 • Nöronlara aşırı Ca girer… NO aşırı salınımı nöron ölümü

 • Aterosklerotik damarlarda NO yapımı az veya kaybolduğu

 • Arterlerin endoteli venlerden daha fazla NO salıverirDiğer otakoidler

 • Endotel-kaynaklı hiperpolarizan faktör

 • Epoksieikozatrienoik asid

 • Epitele-bağımlı gevşetici faktör (EpDRF)

 • Endotelin-3 (ET-3)

 • Trombosit aktive edici faktör (PAF) • Endotel-kaynaklı hiperpolarizan faktör

 • Damar endotelinden salınır

 • EDRF den farklı damar düz kasında hiperpolarizasyonun eşlik ettiği gevşeme oluşturur

 • Esas olarak Na, K-ATP azı aktive eder

 • ATP ye duyarlı yada Ca bağımlı K kanallarını açarak hiperpolarizasyon yapar • Epoksieikozatrienoik asid;

 • Endotelde araşidonik asidden sitokrom P450 enzimi ile oluşur

 • Bunlarda düz kasda K kanallarını açarak etki eder

 • ET-3, de aynı şekilde etki gösterir • Epitele-bağımlı gevşetici faktör (EpDRF)

 • Trakea epitelinden salıverilen bir veya birden fazla faktör

 • Hava yolu epitelini gevşetir

 • 1985 de Flavahan ve diğeraraş.

 • 1986 da İlhan ve Şahin göstermişler

 • Kolinerjik ve histaminerjikagonistlerin hava yolu epitelinde kasıcı etkiyimodüle ettikleri gösterilmiştir • Trombosit aktive edici faktör (PAF)

 • Lipit kaynaklı bir otakoid

 • Trombositlerde,

 • nötrofil ve eozinofil lökositlerde, monositlerde,

 • damar endotel hücrelerde,

 • mast hücrelerinde,

 • böbrekte mezanjial ve intestinal hücrede

 • Fosfolipidlerden Sentez edilir • PAF;

 • Güçlüvazodilatör vehipotansifetkisi

 • Böbrekte belirgin vazokonstriksiyon (KB düşer)

 • Pulmoner dolaşımda vazokonstriksiyon

 • Kapiller ve vünül permaabiliteyi artırı

 • Trombositleri stimüle eder agregasyona ve TxA2 salıverir

 • Trombus oluşumuna katkıda bulunur

 • GİS, bronş ve uterus kasını kasar

 • Bilinen en ğüçlü ülserojenik madde • Endojen olarak PAF,

 • Overde folikülün olgunlaşması, ovülasyona, fertilizasyona,

 • Zigotun endometriuma implantasyonuna katkısı var

 • PAF tip 1alerji, inflamasyon,

 • endotoksin şoku

 • Bronşiyal nastma gibi olaylarda rolü

 • Etkisini kendine özgü reseptörleri ile yapar

 • Ginkgo biloba ağacının yaprakları astma ve bronşit tedavisinde kullanılmıştır

 • Tebokan …periferik ve serrebral damar hastalığında kullanılmaktaYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə