Sahə İQTİsadiyyatiYüklə 18,32 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü18,32 Kb.

5312.01 - “SAHƏ İQTİSADİYYATI” İXTİSASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI 1. Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətlərinin əsas prinsipləri

 2. Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın sektorları üzrə strateji yol xəritəsində istehsal sahələrinin inkişafının prioritet istiqamətləri və tənzimlənməsi problemləri

 3. Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın sektorları üzrə strateji yol xəritəsinə uyğun olaraq xidmət sahələrinin inkişafı və tənzimlənməsi

 4. Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın sektorları üzrə strateji yol xəritəsində sosial sahələrin inkişafı və tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

 5. Qeyri-neft sektoru sahələrində iqtisadi konyukturanın tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri

 6. Qeyri-neft sektoru sahələrində rəqabət qabiliyyətliliyin yüksəldilməsinin əsas yolları

 7. Qeyri-neft sektoru sahələrində ixracın artırılmasının stimullaşdırılmasının dövlət mexanizmi

 8. Sosial sahələrin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri

 9. Ayrı-ayrı sahələrin inkişafının resurs təminatı və onun dövlət tənzimlənməsi xüsusiyyətləri

 10. Strateji yol xəritəsinə uyğun olaraq real sektorun inkişafı və tənzimlənməsi problemləri

 11. Xidmət sahələrində inkişafın prioritetləri və tənzimlənməsi problemləri

 12. Aqrar sahənin inkişafının SWOT təhlili (GİZİT) və qiymətləndirilməsi

 13. Ayrı-ayrı sahələrin 360 dərəcəli diaqnostikası və qiymətləndirilməsi

 14. Regional inkişaf proqramlarına uyğun olaraq ayrı-ayrı sahələrin inkişaf proqramları

 15. Azərbaycanda iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə resurs potensialı və onun tənzimlənməsi məsələləri

 16. Qloballaşma şəraitində dövlətin struktur siyasətinin xarakterik cəhətləri

 17. Qlobal maliyyə böhranının Azərbaycanın ayrı-ayrı iqtisadiyyat sahələrinin davamlılığına təsiri

 18. Müasir dövrdə ayrı-ayrı iqtisadiyyat sahələr üzrə dövlət tənzimlənməsinin prioritetləri və tənzimlənmə xüsusiyyətləri

 19. Azərbaycanın neft strategiyası və sahələr üzrə onun multipllikator effekti

 20. Regional siyasətə uyğun olaraq müasir dövrdə ayrı-ayrı sahələrin inkişafı və tənzimlənməsi xüsusiyyətləri

 21. Müasir dövrdə Azərbaycanda sənaye siyasəti və onun xarakterik cəhətləri

 22. İstehlakçı davranışı və və ona təsi edən amillər

 23. Müəssisənin davranışı və onun xarakterik xüsusiyyətləri

 24. Bazarın seqmentləşdirilməsi və məqsəd seqmentinin seçilməsi

 25. Müasir dövrdə Azərbaycanda sənaye sahələrinin sahə quruluşunun təhlili və qiymətləndirilməsi

 26. Sənaye sahələrinin restrukturizasiyasının (yenidən qurulması) zərurəti və əsas istiqamətləri

 27. Müasir dövrdə qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişaf problemləri

 28. Sənaye sahələrinin regional strukturu və onun təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi

 29. Ayrı-ayrı sənaye sahələrinin resurs potensialı və ondan istifadə imkanları

 30. Azərbaycanda sənaye zonalarının yaradılmasının regional aspektləri

 31. Sənaye sahələrində gəlir gətirən əmək tutmlu sahələrin inkişafı

 32. Emal sənaye sahələrində son məhsul buraxılışının stimullaşdırılması mexanizmi

 33. Təbii inhisar subyektlərində qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi

 34. Sənaye-texnologiya parklarının yaradılması sənayenin modernləşməsinin əsas istiqaməti kimi

 35. Əmlakın qiymətləndirilməsi amilləri

 36. İntellektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi metodologiyası

 37. Ayrı-ayrı sahələrin ixracının stimullaşdırılmasının qiymət mexanizmi

 38. Beynəlxalq ticarətdə qiymət indeksləri

 39. Əmlakın qiymətləndirilməsində gəlirlərin kapitallaşması metodu

 40. Qiymət strategiyasının növləri və onların tətbiqi şərtləri

 41. Milli iqtisadiyyatda real sektorun inkişafının stimullaşdırılmasının qiymət mexanizmi

 42. Azərbaycanda iqtisadiyyat sahələri üzrə məşğulluq problemləri

 43. Əmək tutumlu sahələr və onların inkişaf etdirilməsi

 44. Milli iqtisadiyyat sahələrinin əmək tutmluğuna görə xarakteristikası

 45. Əmək bölgüsü əməyin reduksiyası

 46. Əmək məhsuldarlığı nəzəriyəsi

 47. Əməyin elmi təşkilinin prinsipləri və əsas istiqamətləri

 48. Əmək normasının əsas funksiyaları və formaları

 49. Əmək prosesi ilə istehsal prosesinin əlaqəsi

 50. Əmək kooperasiyası və onun növləriin xarakteristikası

 51. Xronometraj müşahidəsi və iş gününün fotoqrafiyasının mahiyyəti

 52. Aqrar bazarın formalaşmasının iqtisadi mexanizmi

 53. Milli iqtisadiyyat prespektivləri üzrə Strateli Yol Xəritəsində aqrar siyasətinin prioritet istiqamətləri

 54. Aqrar sahibkarlığın xarakterik cəhətləri

 55. Ölkənin idxal-ixrac potensialının formalaşmasında aqrar bölmənin rolu

 56. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası

 57. Müasir dövrdə dövlətin aqrar siyasətinin mahiyyəti və səciyyəvi cəhətləri

 58. Aqrar sferada maliyyə münasibətləri və onun təkmilləşdirilməsinin prioritetləri

 59. Müasir dövrdə aqrar islahatlar və aqrar iqtisadiyyatda idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi

 60. Aqrar iqtisadiyyatda infrastruktur və innovasiya siyasətiDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə