SpastiSİTEYüklə 446 b.
tarix30.05.2018
ölçüsü446 b.
#46772


SPASTİSİTE


SPASTİSİTE

 • Üst Motor Nöron lezyonlarından sonra hiperaktif reflekslerin ortaya çıkması ile ilişkili, pasif hareketlere karşı hıza bağımlı olarak artan dirençtirSpastisite çalışma grubu (SPASM)

 • Spastisite çalışma grubu (SPASM)

 • (Support Programme for Assembly of a database for Spasticity Measurement )

 • “Üst motor nöron lezyonu sonucu, kendini kasların istemsiz intermitant veya daimi aktivasyonu şeklinde gösteren, sensorimotor kontrol bozukluğudur” şeklinde tanımlamıştırOmurilik (travma, tümör), serebral veya beyin sapı (infarkt) veya bunların kombinasyonu (demiyelinizan hastalıklar) hastalıklara bağlı olabilir.

 • Omurilik (travma, tümör), serebral veya beyin sapı (infarkt) veya bunların kombinasyonu (demiyelinizan hastalıklar) hastalıklara bağlı olabilir.

 • Cerebral Palsi……………………….. % 90

 • Travmatik Beyin Yaralanması………% 50

 • Omurilik Yaralanması………………. % 40

 • Multipl Skleroz………………………..% 37-78

 • İnme……………………………………% 35Spastisite lezyonun

 • Oluş zamanına

 • Şekline (akut veya yavaş gelişen)

 • Büyüklüğüne

 • Yerine (serebral korteks, beyin sapı, omurilik)

 • Yaygınlığına bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkarPATOFİZYOLOJİ

 • Spinal ve supraspinal mekanizmanın rol aldığı, artmış motor nöron eksitabilitesiSpastisitede segmental germe refleksi arkında hiperaktivite vardır

 • Spastisitede segmental germe refleksi arkında hiperaktivite vardır

 • Üst Motor Nöron hasarı sonrası başka spinal ya da beyin sapı refleksleri de hiperaktif olabilir ve fleksör spazmlar, abartılı tonik boyun refleksleri ortaya çıkabilirHipertoniye katkıda bulunan en basit sinir döngüsü kas reseptörleri, omurilikteki bağlantı nöronları ve kasa giden Motor Nöron çıktısından oluşan segmental refleks arkıdır ve bu ark içinde Mötor Nöron son ortak yolu oluşturur

 • Hipertoniye katkıda bulunan en basit sinir döngüsü kas reseptörleri, omurilikteki bağlantı nöronları ve kasa giden Motor Nöron çıktısından oluşan segmental refleks arkıdır ve bu ark içinde Mötor Nöron son ortak yolu oluştururSonuçta oluşan yanıt çeşitli sinaptik ve düzenleyici etkilerin toplamıdır

 • Sonuçta oluşan yanıt çeşitli sinaptik ve düzenleyici etkilerin toplamıdır • 1-Grup 1a ve 2 kas iğcik afferentlerinden gelen eksitatuar uyarılar

 • 2-Antagonist kaslardan gelen internöronal bağlantılar ile oluşan inhibitör uyarılar3-İnen yollardan kaynaklanan presinaptik inhibisyon

 • 3-İnen yollardan kaynaklanan presinaptik inhibisyon

 • 4-Eksteroseptif (ör:deri) ve interoseptif (ör:visseral) afferent bilgilerFizyolojik koşullarda spinal ve supraspinal yollardan gelen binlerce eksitasyon ve inhibisyon uyarısının birleşmesi sonucunda ortaya çıkan denge, motor nöron’un harekete geçip geçemeyeceğini belirler

 • Fizyolojik koşullarda spinal ve supraspinal yollardan gelen binlerce eksitasyon ve inhibisyon uyarısının birleşmesi sonucunda ortaya çıkan denge, motor nöron’un harekete geçip geçemeyeceğini belirler

 • Her deşarj innerve ettiği kas liflerine iletilir ve kasılma ile sonuçlanırSupraspinal baskılayıcı iletilerin bir bölümü ya da tümünün yitiminden sonra motor nöron’a ulaşan eksitatör ve inhibitör uyarılarda bir dengesizlik ortaya çıktığında spastisite gelişir

 • Supraspinal baskılayıcı iletilerin bir bölümü ya da tümünün yitiminden sonra motor nöron’a ulaşan eksitatör ve inhibitör uyarılarda bir dengesizlik ortaya çıktığında spastisite gelişirNöral mekanizmalar

 • Normal düzeylerden daha düşük uyarı ile artmış motor nöron deşarjı elde ediliyorsa motor nöron aşırı uyarılabilirliğinden söz edilir ve spastisitede böyle bir sorunun varlığını destekleyen güçlü bulgular vardır

 • Bu artışın kaynağı eksitatuar sinaptik girdi artışı ya da inhibitör sinaptik girdi azalmasına bağlı olabilir • Normal bir otomatik mekanizma olan resiprokal inhibisyon, bir agonist kasıldığında antagonist kas grubu gevşeyecek şekilde işler

Spastisitede bu resiprokal inhibisyonda azalma sonucu antagonist kas grubunda gevşeme olmaz

 • Spastisitede bu resiprokal inhibisyonda azalma sonucu antagonist kas grubunda gevşeme olmaz

 • Hareket sırasında antagonist kaslarda oluşan istenmeyen kasılma, muayene sırasında harekete engel olur

 • Spastik hastalar bu resiprokal inhibisyondaki azalmadan (agonist+ antagonist kas çiftlerinin birlikte spastik kasılması) daha fazla etkilenirÜst Motor Nöron Sendromu (ÜMN)

 • ÜMN sendromu kortikal, subkortikal ya da omurilik lezyonu sonrası ortaya çıkan

 • Güçsüzlük

 • Koordinasyon bozukluğu

 • Spastisite

 • Artmış tendon refleksleri

 • Babinski cevabı ile karakterize motor kontrol bozukluğu olarak tanımlanmıştırBu sendromda motor sorunlar;

 • Bu sendromda motor sorunlar;

 • Anormal davranışlar (pozitif semptomlar)

 • Performans eksiklikleri (negatif semptomlar)Anormal davranışlar (pozitif semptomlar)

 • Anormal davranışlar (pozitif semptomlar)

 • Refleks salınım fenomenleri

 • Hiperaktif proprioseptif refleksler

 • Germeye karşı artmış direnç

 • Artmış kutanöz refleksler

 • Fleksör ve ekstansör spazmlar

 • Otonomik kontrolün kaybı (Otonomik Disrefleksi)Performans eksiklikleri (negatif semptomlar)

 • Performans eksiklikleri (negatif semptomlar)

 • Becerilerde azalma

 • Parezi/güçsüzlük

 • YorulabilirlikKLİNİK

 • Spastisite bulguları ve kliniği, Santral Sinir Sistemi (SSS) lezyonu sonrası geçen zamana bağlıdır

 • Spinal ve beyin sapı refleksleri akut dönemde çoğu kez depresedir (spinal ya da serebral şok), birkaç gün ya da hafta içinde giderek hiperaktif hale dönüşür

 • Kas liflerinin kısalması ya da eklem kapsülü gerginliği de hipertoniye katkıda bulunurSSS'deki lezyonun yeri ve yaygınlığı da spastisiteyi etkiler

 • SSS'deki lezyonun yeri ve yaygınlığı da spastisiteyi etkiler

 • Serebral korteks, beyin sapı ve omurilik lezyonlarında ortaya çıkan spastisite birbirinden farklıdır

 • Omurilik lezyonlarında sadece hiperaktif spinal refleksler görülürken

 • Serebral Iezyonlarda bulgulara hiperaktif beyin sapı refleksleri de eşlik ederİstemli motor kontrolün daha az düzelme gösterdiği büyük lezyonlarda daha fazla tonus artışı gözlenir

 • İstemli motor kontrolün daha az düzelme gösterdiği büyük lezyonlarda daha fazla tonus artışı gözlenir

 • ÜMN sendromu olan her hasta kortikospinal sistem hasarına bağlı spastisite ve ekstrapiramidal yapıların lezyonlarına bağlı rijidite bileşkesine sahiptirTümör, spinal stenoz, multipl skleroz gibi yavaş gelişen lezyonlarda genel olarak spinal ya da serebral şok yoktur

 • Tümör, spinal stenoz, multipl skleroz gibi yavaş gelişen lezyonlarda genel olarak spinal ya da serebral şok yoktur

 • Bu olgularda hiperaktif refleksler ve spastisite, patolojik süreçlerin erken bulgularıdır

 • Parezi daha geç dönemde görülürOmurilik Yaralanmasında Spastisitenin Özellikleri

 • Akut komplet omurilik yaralanması sonrası lezyon düzeyinin altında spinal refleksler alınamaz (spinal şok) ya da depresedir

 • Belirli bir sürede çeşitli nöronal mekanizmalar harekete geçer, refleks eksitabiliteyi arttırır spinal refleksler geri döner, sonra da hiperaktif olurOmurilik Yaralanmasında Spastisitenin Özellikleri

 • Fazik germe refleksi, hızlı ekstremite hareketi ile ortaya çıkarılır ve kas kasılmaları birkaç saniye içinde hızlı bir biçimde kaybolur

 • Bunun tipik örnekleri klonus ve sustalı çakı refleksidirOmurilik Yaralanmasında Spastisitenin Özellikleri

 • Tonik germe refleksi hem hızlı hem de yavaş eklem hareketi ile ortaya çıkarılır

 • Daha çok fleksör kaslarda gözlenir ve kontraktürlere eğilimi artırırOmurilik Yaralanmasında Spastisitenin Özellikleri

 • Fleksör geri çekme refleksi (kutanomuskuler refleks) Ağrılı bir uyarı kalça ve diz eklemi fleksiyonu ile ayak bileği dorsifleksiyonuna yol açar (üçlü fleksiyon)

 • İnhibe edilemeyen mesane kontraksiyonları, dış üretral sfinkter spazmları, detrüsör dış sfinkter dissinerjisi, basınç ülserleri bu refleksleri ortaya çıkarabilirSerebral Kökenli Spastisitenin Özellikleri

 • İnme sonrası başlangıç döneminde refleksler ve istemli hareket kaybolur kaslar flasktır (serebral şok)

 • Günler, haftalar içinde refleksler geri dönmeye başlar ve haftalar aylar içinde hiperaktifleşirSerebral Kökenli Spastisitenin Özellikleri

 • Hemiplejik hastalarda değişen derecelerde, ilkel lökomotor paternler içinde kasların stereotipik birlikte aktivasyonu gözlenir ve bu hareket biçimi Brunnstrom tarafından sinerjiler olarak tanımlanmıştır

 • İyileşme evreleri boyunca istemli hareket arttıkça, hiperaktif refleksler azalırSerebral Kökenli Spastisitenin Özellikleri

 • İnme sonrası fleksör refleks spazmlar sık görülmese de Babinski işareti karakteristiktir

 • Beyin sapı yollarında etkilenme düzeyi ile ilişkili olarak hiperaktif tonik boyun refleksi ve tonik vestibüler refleksler görülebilir

 • Hemiplejik üst ekstremitede fleksör tonus ve hareketler çoğunlukla ekstansörlere baskındırTravmatik ya da metabolik beyin hasarı

 • Dekortike rijiditesi bilateral kortikal lezyonlarla ilişkilidir

 • Üst ekstremiteler fleksiyon alt ekstremiteler ekstansiyon pozisyonundadırTravmatik ya da metabolik beyin hasarı

 • Deserebre rijiditesi lezyonlar ya diensefalonda veya orta beyin kısmındadır.

 • Tüm ekstremitelerin ekstansiyonu ile sonuçlanırTravmatik ya da metabolik beyin hasarı

 • Spastisitenin aksine bu postürler hasardan hemen sonra ortaya çıkar ve tabloya değişen derecelerde bilinç bozuklukları eşlik ederDemiyelinizan Hastalıklar

 • Spastisite yaygındır, özellikle Multiple Skleroz’da (MS) şiddetli olabilir

 • Fakat görünümleri oldukça farklıdırSpastisitenin yararlı etkileri

 • İşlevsel olarak ekstansör spastisite ve spazmlar, ayakta durma ve yürümeye yardımcı olabilir

 • Venlere pompa etkisi oluşturarak ödemi ve derin ven trombozu riskini azaltır

 • Kas atrofisini önler

 • Kemik mineralizasyonu üzerine olumlu etkisiyle osteoporoz oluşumunu bir ölçüde önleyebilir

 • Tetraplejik hastalarda torasik ve abdominal kasların spastisitesi solunuma, öksürmeye ve bronşiyal sekresyonların temizlenmesine yardımcı olur

 • İmpotansın önlenmesiSpastisitenin zararlı etkileri

 • Spastisite, istemli kas kontrolünü engeller, spontan fleksör spazmlar ve klonus yürüyüş sırasında hastanın dengesini bozabilir, transfer ve diğer günlük yaşam aktivitelerine engel olabilir

 • Hareket için gerekli enerji miktarı artar, ortezlerin uygulanması güçleşir

 • Spontan alt ekstremite fleksör spastisitesi ve klonus araba kullanmayı engelleyici olabilir, giyinme, banyo yapma, tuvalet etkinlikleri kısıtlanabilir

 • Perine bakımı ve kateter uygulaması sırasında kalça fleksör ve adduktor kaslarında spazm artar ve işleme engel olabilirSpastisitenin zararlı etkileri

 • Klonus ve fleksör spazmlar özellikle malleoller ve topukların derisini gerip, basınç ülserlerinin oluşmasına ortam hazırlarken, kalça adduktor spazmı, dizlerin iç bölümündeki derinin zedelenmesine yol açar

 • Komplet spinal kord yaralanmasında görülen ani ve durdurulamayan spazmlar hastayı uykusundan uyandırır

 • İzometrik spazmlar, asimetrik oturma ve skolyoza yol açabilir

 • Tonik refleks spazmlar, ilgili kasların kontraktürü ile sonuçlanır

 • AğrıSpastisiteyi Etkileyen Etmenler

 • Spastisite çeşitli iç ve dış etkilere bağlı olarak artma ve azalma gösterebilirSpastisiteyi artıran etmenler

 • Spastisiteyi arttıran etmenlerin başında eklem kontraktürleri gelmektedir

 • Bu nedenle yaralanmadan sonra verilecek uygun bir yatak postürü ve alınacak önlemler oldukça yararlıdır

 • Deri lezyonları (dekübit, yanık, enfekte tırnak batmaları, ekzema, variköz venler ve ülserler, vb)

 • İdrar yolları patolojileri (retansiyon, enfeksiyon, taş oluşumu, divertikül, fistül, mukoza yaraları, polipler, tümörler, vb)Spastisiteyi artıran etmenler

 • Genital lezyonlar (fimozis, vajinit, enfekte rahim içi araç, prolapsus, epididimoorşit, vb)

 • Rektum patolojileri (hemoroid, fekaloid, anal fissür, konstipasyon, anal fistül ve prolapsus, vb)

 • Kas-iskelet sistemi patolojileri (akut fraktür, çıkıklar, eklem yabancı cisimleri, osteoartrit, vb)

 • Çok soğuk ve sıcak ortam, nem

 • Stres, emosyonel bozukluk, depresyon, toplum ve aile çevresiyle uyumsuzluk, hastane çalışanlarıyla iletişim bozukluğuSpastisitenin ani olarak ortadan kalkması

 • Kardiyak ya da pulmoner embolizm

 • Spontan pnömotoraks

 • Gastrik ve duodenal ülser

 • Akut apandisit perforasyonu

 • PankreatitSPASTİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİKlinik Değerlendirme

 • Değerlendirmelerin aynı ortamda, günün aynı saatinde, aynı kişi tarafından yapılması çok önemlidir

 • Günlük aktiviteler sırasında da değerlendirilmesi, işlevleri ne ölçüde etkilediğinin saptanması gerekir • Hangi kas gruplarını en fazla etkilediği, bunun hastaya fayda mı yoksa zarar mı getirdiği tespit edilmelidir.

 • Öykü

 • Hangi ekstremitelerde kasılmalar-spazmlar oluyor? Gövde kaslarında da kasılmalar oluyor mu?Spazmların sıklığı nasıl?

 • Spazmların sıklığı nasıl?

 • Gece-gündüz değişkenlik gösteriyor mu? Spazmları kolaylaştıran faktörler var mı? Spazmlara ağrı eşlik ediyor mu? Spazmlar uykudan uyandırıyor mu?

 • Günlük yaşamını etkiliyor mu? Son zamanlarda spazmların sıklığı ve şiddeti arttı mı?İnspeksiyon

 • İnspeksiyon

 • Kas tonusu muayenesi

 • Tendon refleksleri

 • Klonus

 • Üçlü fleksör yanıt

 • Babinski ve diğer patolojik refleksler

 • Pasif eklem hareket açıklığı

 • Aktif eklem hareket açıklığı

 • İstemli kas gücü

 • Kontraktürler

 • Fonksiyonel kayıplarBaşlıca ölçüm metodları

 • 1-Klinik değerlendirme skalaları

 • . Ashworth Skalası

 • . Modifiye Ashworth skalası

 • 2-Biyomekanik değerlendirmeler . Pendulum testi . İzokinetik dinamometreler

 • 3-Nörofizyolojik-Elektrofizyolojik değerlendirmeler . H yanıtı . H/M oranı . F Yanıtı, F/M oranı

 • 4-Yürüme analiziAshworth SkalasıModifiye Ashworth SkalasıSpastisitede değerlendirme, tedavi planında, hastanın medikal ve fizik tedaviye yanıtının ölçülmesinde, prognoz tayininde oldukça önemlidir

 • Spastisitede değerlendirme, tedavi planında, hastanın medikal ve fizik tedaviye yanıtının ölçülmesinde, prognoz tayininde oldukça önemlidir

 • Ashworth / Modifiye Ashworth Skalası bazı ciddi limitasyonlar içermesine rağmen, altın standart olarak kullanılmaya devam edilmektedirTEDAVİTedaviye başlamadan önce hastanın işlevsel eksiklikleri tanımlanmalı

 • Tedaviye başlamadan önce hastanın işlevsel eksiklikleri tanımlanmalı

 • Tedavi öncesi hedefler iyi belirlenmelidirSpastisitede tedavi hedefleri

 • Mobiliteyi arttırmak

 • Ağrıyı azaltmak

 • Spazmları azaltmak

 • Eklem hareket açıklığını arttırmak

 • Ortezlerin takılması ve kullanılmasını kolaylaştırmak

 • Dış görünümü düzeltmek

 • Pozisyon vermeyi kolaylaştırmak

 • Cerrahi girişimi önlemek ya da ertelemekTedavi yaklaşımı ile ilgili karar vermeden önce hastanın klinik ve sosyal durumu ile birlikte

 • Tedavi yaklaşımı ile ilgili karar vermeden önce hastanın klinik ve sosyal durumu ile birlikte

 • Spastisitenin süresi

 • Şiddeti

 • Dağılımı

 • Hasarın yeri

 • Eşlik eden diğer patolojilerTEMEL TEDAVİ

 • Zararlı uyaranları giderme

 • Uygun yatak pozisyonu

 • Günlük egzersiz programı

 • EğitimFİZİK TEDAVİ

 • Germe

 • Lokal soğuk uygulama

 • Antagonistleri güçlendirmek

 • Ultrason

 • Elektriksel stimulasyon

 • Biofeedback

 • Splint, alçı

 • Hidroterapi

 • Hippoterapi

 • Akupunktur

 • Repatetif transkraniyal manyetik stimulasyonİLAÇ TEDAVİSİ

 • Baklofen

 • Diazepam

 • Tizanidin

 • DantrolenTEMEL TEDAVİ

 • Zararlı Uyaranları Giderme

 • Tedavide ilk adım ağrılı uyaranların azaltılmasıdır • Pozisyonlama

 • Uygun olmayan pozisyonlama spastisitede artma ile sonuçlanır

 • Bacaklar 10 derece abduksiyonda

 • Diz ve kalça; sırtüstü yattığında tam ekstansiyonda

 • yan yattığında 20° fleksiyonda

 • Ayak bileği; ayaklar orta çizgide tutulacak biçimde

 • TS’de kalça ve dizler 90 derecede tutulmalı

 • Hastalar paralel barda olabildiğince erken ayağa kaldırılmalı • Günlük egzersiz programı

 • Etkilenen tüm eklemlere pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri birkaç hafta günde birkaç kez

 • Daha sonra eklem hareket açıklığı egzersizleri günde en az bir kez

 • Günlük statik germe, refleks hiperaktiviteyi azaltır ve bu durum egzersizden sonra saatlerce sürebilir

 • Pasif bisiklet hareketleri

 • Ayakta durma kalça ve diz fleksörleri, ayak bileği dorsifleksörleri için germeEğitim

 • Spastisitenin yararlı ve istenmeyen etkileri hastaya anlatılır

 • Bunları gidermesi için uygulanabilecek yöntem ve önlemler konusunda bilgi verilirLokal Soğuk Uygulama

 • Tendon refleks eksitabiliteyi ve klonusu azaltır; Eklem hareket açıklığını arttırır ve antagonist gücü geliştirir

 • Bu etkinin sıcaklığın düşmesi ile birlikte deri reseptörleri ve kas iğciği duyarlılığının azalmasına bağlı olduğu ileri sürülmektedir

 • Kas içinde yeterli sıcaklık azalmasını sağlamak için buz paketi 20 dakika ya da daha uzun süre uygulanmalıdır

 • Soğuk uygulama sonrasında spastisitenin azalmasına bağlı olarak egzersizler daha aktif ve işlevsel biçimde yapılabilir, germe kolaylaşırGerme

 • En çok tercih edilen tedavidir

 • Uzun süreli germe ve 30 dk splint uygulama Spinal Kord Yaralanmasında ayak bileği dorsifleksör kas spastisitesinde etkindirDüşük doz ultrason (0.76 watt/cm2) spastisiteyi arttırır

 • Düşük doz ultrason (0.76 watt/cm2) spastisiteyi arttırır

 • Yüksek doz ultrason (1.9 watt/cm2) spastisiteyi önemli derecede azaltır. Bu etki 10-15 dakika sürer

 • Lokal olarak spastik kaslarda gevşeme sağlar

 • Germe ile birlikte daha etkindirElektrik Stimülasyonu

 • Resiprokal inhibisyon yoluyla spastisiteyi azaltmak için antagonist kaslar uyarılabileceği gibi kasları inhibe etmek ya da yormak amacıyla agonist kaslar da uyarılabilir

 • Etki birkaç saat sürmektedir

 • Ağrı ve spazmla birlikte olan spastisitede

 • özellikle ilaç etkisizse veya yan etki varsa

 • TENS etkili ve noninvaziv bir tedavi seçeneğidir

 • Epidural aralığa yerleştirilen spinal kord elektrostimulatörü ile ağrı ve spastisitede azalma olurBiofeedback

 • EMG biofeedback işitsel ya da görsel EMG aktivitesi yoluyla etkilenen kas gruplarının kasılması veya gevşetilmesinin yeniden öğretilmesiSplintleme, alçılama

 • Hipertonik kontraktüre bağlı hareket açıklığını geliştirmek için alçı ve splint kullanılabilir

 • Ayak-ayak bileği ortezleri spastik ekinus deformitesini kontrol etmek için uygulanabilir

 • Breyse medial ya da lateral T bandı eklenerek varus ya da valgus kontrol altına alınabilir

 • Uzun süreli alçı uygulaması hem dinamik hem de statik refleks duyarlılığı azaltırCerebral Palsi’li çocuklardaHippoterapi

 • Eyer pozisyonu; kalçada fleksiyon, abduksiyon, eksternal rotasyon, pelvis ve gövde ile uyumlu ritmik üç boyutlu ekin hareketi spastisitede inhibisyon oluştururHidroterapi

 • Spastisiteyi azaltır

 • Fonksiyonel gücü artırır

 • Asworth skalasında anlamlı düzelme sağlamıştırRepetetif Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (rTMS)

 • Non invaziv bir teknik, kortikal stimülasyonla gamma ve alfa motor nöron hiperaktivitesini azaltır

 • Kronik inmeli hastalarda spastisite ve motor iyileşme üzerine olumlu etkisi var

Hafif veya orta derecede spastisitesi olanlarda öncelikli amaç hastanın aktif fonksiyonlarında iyileşme sağlamak

 • Hafif veya orta derecede spastisitesi olanlarda öncelikli amaç hastanın aktif fonksiyonlarında iyileşme sağlamak

 • Ciddi spastisitesi ve kognitif bozukluğu olanlarda primer amaç hastanın pasif hareketlerini kolaylaştırmak ve rahatını sağlamak olmalıdırSistemik medikal tedaviler

 • Sistemik medikal tedaviler

  • Baklofen
  • Diazepam
  • Tizanidin
  • Dantrolen
  • Diğer farmakolojik ajanlar
 • İntratekal Uygulamalar

 • Lokal farmakolojik tedaviler

  • Lokal anestetik, alkol, fenol
  • Botulinum toksin


Santral Sinir Sistemi etkileri

 • Santral Sinir Sistemi etkileri

  • Eksitasyonun baskılanması (glutamat) ve/veya
  • İnhibisyonun arttırılması (GABA veya glisin)
  • ile gerçekleşir.
 • Sistemik bir ajan başlanırken risk/yarar oranı iyi değerlendirilmelidirFDA tarafından onaylanan 4 oral ajan

 • FDA tarafından onaylanan 4 oral ajan

 • Baklofen

 • Diazepam

 • Dantrolen

 • Tizanidin

GABA-B reseptör agonistidir

 • GABA-B reseptör agonistidir

 • Pre ve postsinaptik GABA-B’ye bağlanır

 • Hem monosinaptik, hem polisinaptik spinal refleksleri inhibe eder

 • Ortalama yarı ömrü 3,5 saattir

 • Büyük kısmı böbrekten değişmeden atılırSedasyon, kas güçsüzlüğü, hipotoni, yorgunluk

 • Sedasyon, kas güçsüzlüğü, hipotoni, yorgunluk

 • Bulantı, kusma, sersemlik, depresyon, konfüzyon

 • Nöbet kontrolünün kaybı • Çekilme sendromu:

  • Dozun hızlı azaltılması veya kesilmesi ile olur.
  • Spastisitede rebound artış, taşikardi, nöbet, halusinasyon ile belirti verir.
  • Baklofen dozu yavaş olarak azaltılmalıdır.


Spinal Kord Yaralanması ve Multipl Skleroz’da etkilidir

 • Spinal Kord Yaralanması ve Multipl Skleroz’da etkilidir

 • Serebral spastisitede de kullanılmaktadır.

 • Klinik Etkiler:

  • Spastisite
  • Ağrılı spazmlarda
  • Hiperreflekside
  • Anksiyetede azalma


Erişkin

 • Erişkin

 • Başlangıç dozu: 3 X 5 mg/gün

 • Artış: 4-7 günde bir 5 mg

 • Maksimum doz: 80-100 mg/gün

 • Pediatrik max doz: 30-60 mg

GABA-A reseptör agonisti

  • GABA-A reseptör agonisti
  • GABA’nın presinaptik inhibitör etkisini arttırır
 • Karaciğerde metabolize olur

 • Yarı ömrü 27-37 saattir

 • Albumin düzeyi düşük ise yan etki sıktırSomnolans, sersemlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü

 • Somnolans, sersemlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü

 • Baş dönmesi, belek zayıflığı, ataksi

 • Bağımlılık

 • Santral Sinir Sistemi depresyonu

 • Yüksek dozda solunum depresyonu

 • Uzun süreli kullanımda uykusuzluk, anksiyete, halusinasyon gibi paradoks reaksiyonlar  • Spinal Kord Yaralanması, Multipl Skleroz
 • Klinik etki

  • Pasif eklem hareket açıklığı direncinde
  • Hiperreflekside
  • Ağrılı spazmlarda
  • Anksiyetede azalma


Başlangıç dozu: 2 X 2 mg

 • Başlangıç dozu: 2 X 2 mg

 • Artış: 5-7 günde bir 2 mg

 • Maksimum doz: 60 mg

 • Pediatrik max doz: 0.8 mg /kg/gün

Kas düzeyinde etkili tek antispastik ilaçtır

 • Kas düzeyinde etkili tek antispastik ilaçtır

 • Sarkoplasmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının salınımını önler

 • Karaciğerde metabolize olur

 • Yarı ömrü 15 saattirEn önemli yan etkisi hepatotoksisitedir

 • En önemli yan etkisi hepatotoksisitedir

 • İdiosenkratik bir reaksiyondur. İştahsızlık, bulantı, kusma ve abdominal ağrı ile başlar

 • Tedaviden önce KCFT bakılmalı ve enzimler yükselirse ilaç kesilmelidirDantrolen: Yan etki

 • Kas güçsüzlüğü, orta derecede sedatif, yorgunluk, bulantı, kusma, diyare

 • Santral sinir sistemi yan etkileri (sersemlik, baş dönmesi)Hem spinal hem serebral spastisitede etkin

 • Hem spinal hem serebral spastisitede etkin

 • Serebrovasküler olay, Multipl Skleroz, Spinal Kord Yaralanması , Serebral Palsi

 • En belirgin etkisi klonus ve spazmları azaltmasıdırBaşlangıç dozu: 25mg/gün,

 • Başlangıç dozu: 25mg/gün,

 • Artış: 4-7 günde bir 25 mg

 • Maksimum doz: 400mg/gün,

 • Pediatrik max doz: 3mg/kg

Santral alfa-2 adrenerjik reseptör agonisti

 • Santral alfa-2 adrenerjik reseptör agonisti

 • Spinal internöronlardan eksitatör amino asitlerin salınımını önler

 • İnhibitör nörotransmiter glisinin aktivitesini fasilite eder

 • Güçlü ve seçici kas gevşetici

 • Antispastik etki baklofene eşdeğerDoza bağımlıdır, yavaş arttırılmalıdır

 • Doza bağımlıdır, yavaş arttırılmalıdır

 • Sedasyon, sersemlik

 • Ağız kuruluğu, yorgunluk

 • Ortostatik hipotansiyon

 • Karaciğer fonksiyon testleri bozukluğuMultipl Skleroz, Spinal kord yaralanması, Serebrovasküler olay, Travmatik Beyin Yaralanması

 • Multipl Skleroz, Spinal kord yaralanması, Serebrovasküler olay, Travmatik Beyin Yaralanması

 • Klinik etki:

  • Adale tonusunda
  • Spazm sıklığında
  • Hiperreflekside azalma


Başlangıç dozu: 2-4 mg

 • Başlangıç dozu: 2-4 mg

 • Artış: 2-4 günde bir 2-4 mg

 • Maksimum doz: 36 mg/gün

 • Antikonvülzan ilaçlar

 • Gabapentin

 • Pregabalin

 • Topiramate

 • Tiagabin

 • VigabatrinAlfa 2-adrenerjik agonist

 • Alfa 2-adrenerjik agonist

 • Klonidin

 • Alfa adrenerjik blokör

 • Timoksamin

Baklofen, midazolam, klonidin ve morfin

 • Baklofen, midazolam, klonidin ve morfin

 • Amaç ilacın direkt olarak spinal sıvıya verilmesi, böylece daha düşük dozlar ile spinal kordda yüksek konsantrasyonlara ulaşılmasıdır

 • İlacın Santral Sinir Sistemi yan etkileri minimale indirilirOral baklofene yanıt alınamayan veya ilacı tolere edemeyen ciddi spastisitesi olan olgular seçilir

 • Oral baklofene yanıt alınamayan veya ilacı tolere edemeyen ciddi spastisitesi olan olgular seçilir

 • Serebral Palsi, Serebrovasküler olay, Travmatik Beyin Yaralanması, Spinal Kord Yaralanması, Transvers Myelit ve Demyelinizan hastalıklarda etkindirKarın duvarına cilt altına pompa implante edilir

 • Karın duvarına cilt altına pompa implante edilir

 • Kateter subaraknoid aralığa yerleştirilir

 • İnvaziv ve pahalı bir girişimdirÖnce test dozu uygulanır

 • Önce test dozu uygulanır

 • LP ile 25 µg verilir, 4-6 saat izlenir

 • Ashworth skorunda 1-2 derece değişiklik beklenir

 • Etki sağlanmaz ise 50, 75 ve 100 µg uygulanır

 • 100-400 µg/gün yeterlidir

 • Pompa 3 ile 6 ayda bir doldurulurKomplikasyonlar

 • BOS kolleksiyonu ve kaçağı

 • Kateterde tıkanma

 • Enfeksiyon

 • Aşırı doz

  • solunum depresyonu
  • koma ve ölüm
 • Akut çekilme

  • Artmış spastisite, iritabilite
  • Multiorgan disfonksiyonu


En sık, kuvvetsizlik, baş dönmesi, hipotansiyon, bradikardi ve baş ağrısı

 • En sık, kuvvetsizlik, baş dönmesi, hipotansiyon, bradikardi ve baş ağrısı

 • Tolerans gelişimi

  • Dozun bir yıl içinde 3-4 katına çıkılması gerekebilir.
  • “Baklofen tatili” önerilir
  • Birkaç hafta kesilir, yerine morfin veya klonidin kullanılır
Birkaç kas grubunda etkili olan spastisitenin giderilmesi hedeflendiğinde

 • Birkaç kas grubunda etkili olan spastisitenin giderilmesi hedeflendiğinde

 • Avantajı sistemik yan etkilerinin olmaması ve tedavinin hedefe yönelik yapılabilmesidir

 • Diğer tedaviler ile kombine edilebilirLokal anestezikler

 • Lokal anestezikler

 • Alkol

 • Fenol

 • Botulinum toksinSinir ve kas membranında yer alan Na kanallarının blokajı ile afferent, efferent iletiyi engeller

 • Sinir ve kas membranında yer alan Na kanallarının blokajı ile afferent, efferent iletiyi engeller

 • Geri döndürülebilir blok oluşturur

 • İntramuskuler ve perinöral kullanılabilir

 • Daha çok tanısal amaçla kullanılır

 • Santral Sinir Sistemi ve kardiyovasküler Sistem yan etkileri sıktırProteinleri denatüre eder, hücre hasarı yapar

 • Proteinleri denatüre eder, hücre hasarı yapar

 • İntramuskuler ve perinöral uygulanabilir

 • En önemli sorun enjeksiyon bölgesinde yanıcı ağrıdır

 • Flebit, deri iritasyonu, kalıcı sinir felci

 • Terapötik etkinlik 6 ay sürerProteinleri denature eder, doku nekrozu olur

 • Proteinleri denature eder, doku nekrozu olur

 • %2-6’lık aköz fenol

 • İntramuskuler ve perinöral uygulanabilir

 • Etki süresi 1-36 ay arasında değişirPerinöral enjeksiyonlarda yan etki daha sıktır

 • Perinöral enjeksiyonlarda yan etki daha sıktır

 • Enjeksiyon sırasında yanma

 • Enjeksiyon sonrası disestezi

 • Aşırı kuvvetsizlik

 • Derin Ven Trombozu, ekstremitede ödem

 • Nadiren kalıcı duyu kaybı olurAvantajları:

 • Avantajları:

 • Fenolün etkisi hemen başlar, uzun sürer, ekonomiktir ve antijen gelişmez

 • Dezavantajları:

 • Motor fonksiyon için selektif değil, doku destrüksiyon etkisi var, enjeksiyon sırasında ağrı olur, kronik ağrılı disestezi gibi yan etkileri var ve vasküler reaksiyonlar görülebilir

 • Kombine tedavi:

 • Spastisitenin yaygın olduğu durumlarda büyük kas grupları için perinöral fenol veya alkol, küçük ve distal adaleler için btx kullanılabilir

Btx: Etki Mekanizması

 • Clostridium botulinum tarafından üretilen nörotoksindir

 • Paralitik etkisini nöromuskuler kavşakta asetil kolin salınımını inhibe ederek yapar4-8 hafta sonra aksonal filizlenme ile yeni sinir terminalleri oluşur ve ileti yeniden başlar

 • 4-8 hafta sonra aksonal filizlenme ile yeni sinir terminalleri oluşur ve ileti yeniden başlar

 • Etki ilk haftada başlar, 3-4 haftada maksimum düzeye ulaşır ve genellikle 3-4 ay içinde kaybolurGenellikle geçici ve lokalizedir

 • Genellikle geçici ve lokalizedir

 • Enjeksiyon yerinde ağrı, iritasyon

 • Adalede kuvvetsizlik, geçici fonksiyon kaybı

 • Allerjik reaksiyonlar

 • Hafif ateş, grip benzeri hastalık

 • Uzun dönemde ilaca karşı antikor gelişmesiEtkinlik

 • Serebrovasküler olay, travmatik beyin hasarı, Spinal kord yaralanması, Serebral Palsi, Multipl Skleroz gibi hastalıklara bağlı gelişen spastisitede kullanılırBir kaç kasla sınırlı spastisiteside yararlı

 • Bir kaç kasla sınırlı spastisiteside yararlı

 • Kontraktür ve deformite varsa etkinlik beklenmez

 • Erken dönemde uygulama başarıyı arttırır

 • Fokal spastisite tedavisinde ilk seçenektirBtx enjeksiyonunda uygulanacak doza vücut ağırlığı, kas gücü ve kütlesine göre karar verilir

 • Btx enjeksiyonunda uygulanacak doza vücut ağırlığı, kas gücü ve kütlesine göre karar verilir

 • Enjeksiyonlar 3 aydan önce tekrarlanmamalıdır

 • Maksimum doz: Erişkinde 600U, çocukta 400 IU’dirCerrahi Tedavi Yöntemleri

 • Amaç:

 • Fonksiyonu geliştirmek

 • Deformiteyi önlemek ya da düzeltmek

 • Kişisel hijyeni ve hasta bakımını kolaylaştırmak

 • KozmetikCerrahi Tedavi Yöntemleri

 • İkiye ayrılır:

 • Ortopedik cerrahi

 • Tenotomi, Tendon uzatmaları,

 • miyotomi, tendon transferleri

 • Nörolojik cerrahi

 • Rizotomi, nörektomi, miyelotomiSelektif dorsal rizotomi

 • L2 - S2 arasındaki sinir köklerinde uygulanırDorsal kök girişi (DREZ) lateralinden yapılan 1-2 mm derinlikteki insizyon da benzer sonuç oluşturur

 • Dorsal kök girişi (DREZ) lateralinden yapılan 1-2 mm derinlikteki insizyon da benzer sonuç oluşturur • Cerrahi tedavinin başarısı, onu izleyen, amaca yönelik planlanmış rehabilitasyon uygulamasına bağlıdırDaha az yan etkileri olan geriye dönüşlü basit yöntemlerden başlanarak, daha invaziv geriye dönüşü olmayan yöntemlere doğru ilerlenir

 • Daha az yan etkileri olan geriye dönüşlü basit yöntemlerden başlanarak, daha invaziv geriye dönüşü olmayan yöntemlere doğru ilerlenir

 • Her basamakta temel hedef hastanın yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmaktırYüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə