Specjalność: kapłańska Poziom: jednolite studia magisterskie Nazwa przedmiotuYüklə 12,99 Kb.
tarix01.12.2017
ölçüsü12,99 Kb.


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Kierunek: teologia

Specjalność: kapłańska

Poziom: jednolite studia magisterskie

Nazwa przedmiotu:

HISTORIA FILOZOFII: STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE

Forma zajęć: wykładRok studiów: I

Rok akademicki: 2016/17

Semestr: zimowy

Wymiar: 60 godzin

Punkty ETCS: 6

Forma zaliczenia: egzamin

Prowadzący: ks. dr Tomasz Maziarka

Koordynator sylabusa: ks. dr Tomasz Maziarka

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza i umiejętności zdobyte w szkole średniej.

Cele: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi kierunkami i koncepcjami filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Treści kształcenia: Podczas wykładu zostaną w sposób systematyczny (z zachowaniem chronologii) zaprezentowane najważniejsze kierunki filozoficzne starożytności i średniowiecza.

 1. Pojęcie filozofii, działy filozofii

 2. Charakterystyka filozofii starożytnej

 3. Znaczenie filozofii starożytnej

 4. Podział historii fil. starożytnej

 5. Presokratycy

 6. Arche

 7. Filozofowie jońscy, pierwsi przyrodnicy

 8. Pitagoras

 9. Ksenofanes

 10. Parmenides

 11. Heraklit

 12. Eleaci

 13. Empedokles

 14. Atomiści

 15. Sofiści

 16. Sokrates

 17. Platon

- świat Platona

- idee Platona

- dusza u Platona

- polityka u Platona 1. Arystoteles

- złożenia bytowe u Arystotelesa

- akt i możność u Arystotelesa

- forma i materia u Arystotelesa

- substancja i przypadłości u Arystotelesa

- świat Arystotelesa

- człowiek u Arystotelesa

- etyka u Arystotelesa

- polityka u Arystotelesa 1. Stoicy

 2. Cynicy

 3. Epikureizm

 4. Sceptycyzm

 5. Synkretyzm rzymski

 6. Neoplatonizm

 7. Filo z Aleksandrii

 8. Plotyn

 9. Gnoza

 10. Schyłek filozofii starożytnej

 11. Wpływ myśli chrześcijańskiej na filozofię

 12. Antyk chrześcijański

 13. Augustyn – Bóg, świat, człowiek

- etyka Augustyna

- argumenty Augustyna za istnieniem Boga 1. Starożytność a Średniowiecze

 2. Ogólna charakterystyka średniowiecza

 3. Anzelm z Canterbury i dowód ontologiczny

 4. Spór o powszechniki (uniwersalia)

 5. Filozofia arabska: Awicenna, Awerroes; filozofia żydowska: Mojżesz Majmonides.

 6. Boecjusz i definicja osoby

 7. Mistyka średniowieczna

 8. Filozofia XIII w., Wielka Scholastyka

 9. Albert Wielki

 10. Tomasz z Akwinu

- tomizm

- filozofia i teologia wg Tomasza; wiara i rozum

- istota i istnienie u Tomasza

- etyka u Tomasza

- Bóg u Tomasza, 5 dróg


 1. Problem zła u Augustyna i Tomasza

 2. Jan Duns Szkot i szkotyzm

 3. Brzytwa Ockhama

 4. Eckhart

 5. Filozofia scholastyczna w Polsce

Efekty kształcenia:

E_1. Student zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim

(TMA_W03)

E_2. Potrafi zdefiniować i opisać główne kierunki i stanowiska w filozofii starożytnej i średniowiecznej

(TMA_W09)

E_3. Trafnie przywołuje w swoich argumentacjach poglądy i argumenty filozoficzne autorów klasycznych i współczesnych (TMA_W12)

E_4. Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych (TMA_W18)

E_5. Ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury; zna wybrane koncepcje człowieka i świata oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą i rozumem (TMA_W20)Metody i narzędzia dydaktyczne:

M_1. Wykład

M_2. Dyskusja

M_3. Wspólna lektura wybranych tekstówSposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:

W_1. Ocenianie ciągłe stanu przygotowania do zajęć.

W_2. Praca semestralna (esej) na jeden z tematów podanych na pierwszych zajęciach; pracę należy oddać do końca grudnia; objętość: 3-5 stron.

W_3. Trzy kolokwia pisemne.Udział w wykładach jest obowiązkowy; dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie semestru, każda kolejna powinna zostać usprawiedliwiona. Ocena końcowa odbędzie się na podstawie egzaminu oraz ocen cząstkowych zdobytych podczas kolokwiów i pracy domowej, pisanej indywidualnie.

Literatura:

 1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I , Warszawa 2011

 2. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, Lublin 1997-2005

 3. S. Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000

 4. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1 i 2, Warszawa 2000

 5. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987

 6. R. Heinzmann, Filozofia średniowieczna, Kęty 1999

 7. Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1-10, Lublin 2000-2009Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə