Tijorat va servis logistikasi tovarlarni isteʼmolga tayyorlashYüklə 470,97 Kb.
tarix22.06.2022
ölçüsü470,97 Kb.
#89950
boburmirzo tijorat
19. Bakalavr yo‘nalishi bo‘yicha davlat attestasiyasida talabalarning 2021-2022 o‘quv yilidagi ko‘rsatkichlari-1, O’zbekiston va pokiston munosabatlari, zamonaviy odamlar kurs ishi, 9-mavzu, 2 (1), 3-mavzu, Suhrob javoblar, namuna (1), munisiqtisodkurs ishi 1 qism, Fuko Mayatnigi, 1-4MT Fozilova Marjona, Barotova Charos, Ernazarov.Kurs ishi.277, kurs iwi oxirgi — копия, 27-mavzu

TIJORAT VA SERVIS LOGISTIKASI
1. Tovarlarni isteʼmolga tayyorlash
2. Logistika tizimida ombor о ‘rni.
4. Omborga mahsulotiarni qabul qilish va joylashtirish.
TOVARLARNI ISTE’MOLGA TAYYORLASH VA OMBORXONAGA JOYLASHTIRISHDA LOGISTIK XIZMATLAR
REJA:
Materiallar oqimi harakatining barcha Bosqichlarida dastlabki xomashyodan boshlab tayyor mahsulot istemoliga yetib borgungacha zaxiralarni maxsus moslashtirilgan joylarda saqlashga obyektiv zarurat mavjud. Omborlar turining ko'pligi mana shu bilan izohlanadi. Logistik tizimda tutgan o ‘rni va tovarlar harakati jarayonidagi ihamiyatiga qarab om borlar quyidagi guruhlarga bo ‘linadi: • mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar omborlari (ta’minot sohasida); « mahsulot iste’m olchilari om borlari (ishlab chiqarish so­ hasida); • sotuvchi tashkilotlar omborlari (taqsimlash sohasida); • vositachi tashkilotlar omborlari. M ahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar om borlari ishlab chiqarishga m o'ljallangan xomashyo, materiallar, butlovchi va boshqa m ahsulotiarni saqlashga ixtisoslashtirilgan va bunday omborlar, birinchi navbatda, ishlab chiqaruvchi iste’m olchilam i kerakli materiallar bilan ta ’minlaydi.
Mahsulot iste’molchilari omborlari texnologik jarayon uzluksiz o ‘tishini ta ’minlashga mo'ljallangan. M azkur om borlarda tugatil- magan ishlab chiqarish zaxiralari, asboblar, ehtiyot qismlar va boshqalar saqlanadi. Ishlab chiqarish jarayonidagi ahamiyatiga qarab ishlab chiqarish tashkilotlarinmg omborlari quyidagi turlarga bo'linadi: — ta ’minlovchi (moddiy-texnika ta’minoti bo’limiga bo'ysunadi) — ishlab chiqarishni m ateriallar, butlovchi m ahsulotlar, sotib olingan yarimmahsulotlar bilan ta ’minlaydi; — ishlab chiqaruvchi (ishlab chiqarish-rejalashtirish bo'limiga yoki rejalashtirish-boshqarish bo'lim iga bo ‘ysunadi) — o ‘zida ishlab chiqarilgan yarimmahsulotlarni va texnologik asbob-uskunalarni saqlashga mo'ljallangan; — sotuvchi (sotuv bo‘limiga b o ‘ysunadi) — sotishga m o'ljallan­ gan moddiy boyliklar saqlanadi. Xizmat ko'rsatish sohasiga qarab korxona omborlari turlari: — korxonaning um um iy (markaziy) omborlari; — sexga tegishli om borlar (markaziy om borlar filiallari); — sex omborlari, sex boshliqlariga bo'ysunadi. Sotuvchi tashkilotlar omborlari tovarlaming ishlab chiqarish sohasidan iste’mol sohasiga uzluksiz harakatini ta ’minlashga xizmat qiladi. Ularning asosiy vazifalari — ishlab chiqarish mahsulotini iste’mol mahsulotiga aylantirish ham da turli iste’m olchilar, shu jum ladan, chakana savdo tarm oqlarining uzluksiz ta ’m inotini amalga oshirish.
LOGISTIKA TIZIMIDA OMBOR O’RNI
OMBORXONA TUSHUNCHASI.Ombor deganda tovarlarni qabul qilish,saqlash,joylashtirirsh va taqsimlash bo’yicha amaliyotlar kompleksini amalga oshirishga mo’ljallangan maxsus texnologik uskunalar bilan jihozlangan bino,inshoot va turli qurilmalar tushuniladi.
Om borlaming asosiy vazifasi — iste’molchilar buyurtmasi zaxi­ rasini jamlash, ularni saqlash va uzluksiz bir me’yorda ta ’min- lanishini amalga oshirish.
Logistika tizimida omborlarning ahamiyati va o ‘rnl. Omborlar logistika tizimining asosiy qismlaridan birini tashkil etadi. Logistik tizim omborlarga bo‘lgan tashkiliy va texnik-iqtisodiy talablarni shakllantiradi, om borlar tizim ining m aqsadini va eng maqbul ishlash m ezonini belgilaydi, yuklarni qa>ta ishlash shartlarini aniqlaydi. 
Yüklə 470,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə