Vajinal kanamalar ve vajinal kanamalı hasta yönetimi ile ilgili bilgi vermekYüklə 445 b.
tarix17.09.2017
ölçüsü445 b.
#152Vajinal kanamalar ve vajinal kanamalı hasta yönetimi ile ilgili bilgi vermek

 • Vajinal kanamalar ve vajinal kanamalı hasta yönetimi ile ilgili bilgi vermekVajinal kanama sebeplerini sayabilmek

 • Vajinal kanama sebeplerini sayabilmek

 • Vajinal kanama hakkında ön tanı oluşturmak için anamnez ve fizik muayene ipuçlarını kullanmak

 • Uygun laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerinden faydalanabilmek

 • Vajinal kanamalı hastanın tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak

 • Vajinal kanamalı hastada hospitalizasyon gerektiren durumları belirleyebilmekGenel Bilgiler

 • Genel Bilgiler

 • Vajinal Kanama Nedenleri

 • Vajinal Kanamalara Yaklaşım

 • Tanı

 • TedaviAnormal kanama hayat boyu kadınların %30’unu etkiler.

 • Anormal kanama hayat boyu kadınların %30’unu etkiler.

 • Menstrüel siklus 21-35 günde bir olan , 2-7 gün arası süren, 20-60ml arası kan kaybı olan bir döngüdür.

 • Kanama en çok ikinci günde olur.

 • Her siklusta 25 ped veya 30 tampon kullanılır.(?)Oligomenore, 35 günden daha seyrek aralarla olan kanamalar

 • Oligomenore, 35 günden daha seyrek aralarla olan kanamalar

 • Polimenore, 21 günden daha sık aralarla olan kanamalar

 • Hipomenore, Adet kanamasının miktarının az olması

 • Hipermenore, Adet kanamasının miktarının fazla olması

 • Menoraji, Adet kanamasının süresinin uzaması

 • Metroraji, Ara kanamaların olması

 • Menometroraji, Düzensiz aralıklarla fazla miktarda kanama

 • Ovülasyon kanaması, Siklus ortasında görülen hafif kanama • JİNEKOLOJİK NEDENLER

 • OBSTETRİK NEDENLERTRAVMA

 • TRAVMA

 • KOAGÜLOPATİLER

 • EKZOJEN HORMONLAR

 • MYOMLAR

 • ENFEKSİYONLAR

 • NEOPLAZMLAR

 • VAJİNAL ATROFİLER

 • KARACİĞER VE RENAL YETMEZLİKLER

 • TİROİD DİSFONSİYONUAbortuslar(en sık)

 • Abortuslar(en sık)

 • Ektopik gebelik

 • Gestasyonel Trofoblastik Hastalık

 • İmplantasyon Kanaması

 • EnfeksiyonlarAbrupsiyo PlesantaUterin Atoni

 • Uterin Atoni

 • Uterin Rüptür

 • Alt genital traktın laserasyonu

 • Puerperal Hematom

 • Atılmamış doğum ürünleri

 • Koagülopati

 • Uterin inversiyonYAŞ

 • YAŞ

 • ÖZGEÇMİŞ

 • KULLANDIĞI İLAÇLAR

 • SOYGEÇMİŞ

 • MEVCUT HASTALIKLARI

 • KORUNMA YÖNTEMİÇOCUKLUK DÖNEMİ

 • ÇOCUKLUK DÖNEMİ

 • Travma

 • Koagülopatiler

 • Enfeksiyonlar

 • Hormonal bozukluklar(Püberte Prekoks)

 • REPRODUKTİF DÖNEM

 • Gebeliğe bağlı nedenler

 • Eksojen hormonlar

 • Enfeksiyonlar ve endokrinopatiler

 • POSTMENAPOZAL DÖNEM

 • Neoplazmlar ve vajinal atrofiDoğumlar küretaj abortuslar operasyonlar

 • Doğumlar küretaj abortuslar operasyonlar

 • Daha önceki hastalıklar

 • Endokrin hastalıkları

 • Karaciğer ve Renal hastalıkları

 • Tiroid hastalıkları

 • Ailesinde bilinen bir genetik geçişli bir hastalık

 • Hematolojik hastalıklarHiperprolaktinoma

 • Hiperprolaktinoma

 • Hipotroidi

 • Hipertroidi

 • Hiperandrojenizm

 • Koagülopatiler

 • Karaciğer yetmezliğiAntipsikotikler

 • Antipsikotikler

 • Olanzapin

 • Risperdal

 • Progestanlar

 • Dijitaller

 • Kortikosteroidler ve fenitoin

 • Reçetesiz-Bitkisel ilaçlar( ginseng-östrojenik özellik, sarı kantaron/binbir delik otu-OKS ile etkileşerek kırılma kanaması)OKS

 • OKS

 • İntrauterin araçlarKanamanın hacmi

 • Kanamanın hacmi

 • Kanamanın başlangıç zamanı

 • Kanamanın süresi

 • Siklus düzeni SAT

 • Kanamaya eşlik eden semptomlar

 • Kanamada pıhtının varlığı

 • Kanamanın rengiVital bulgular

 • Vital bulgular

 • Detaylı karın muayenesi

 • Vajinal muayene

 • Rektal muayene

 • Pelvik muayeneVİTAL BULGULAR

 • VİTAL BULGULAR

 • Tansiyon

 • Ateş

 • Nabız

 • Solunum sayısı

 • SaturasyonDETAYLI KARIN MUAYENESİ

 • DETAYLI KARIN MUAYENESİ

 • Ağrı lokalizasyonu

 • Ele gelen bir kitle

 • Akut batın tablosu

 • Yeni doğum yapmış veya gebe hastada

 • uterus muayenesiVAJİNAL MUAYENE

 • VAJİNAL MUAYENE

 • Vajinal laserayonu

 • Yabancı cisim

 • Vajinal Hematom

 • Perinedeki laserasyonlar

 • Vajinal akıntıREKTAL MUAYENE

 • REKTAL MUAYENE

 • Laserasyonlar

 • Rektal tuşe aktif kanama bulgusu

 • PELVİK MUAYENE

 • Ağrı lokalizasyonu

 • Ele gelen bir kitle(adneksiyal bir kitle)SİSTEMİK HASTALIKLAR

 • SİSTEMİK HASTALIKLAR

 • Büyümüş tiroid

 • Hiperandorjenizim bulguları

 • Obezite

 • Ekimozlar

 • Peteşiler

 • Karaciğer yetmezliğine bağlı bulgularTAM KAN SAYIMI

 • TAM KAN SAYIMI

 • HB

 • HCT

 • PLT

 • WBC

 • B HCG

 • BİYOKİMYA (TFT, BFT, KCFT,LH,Testesteron vs.)

 • TİT VE PT-INRX-RAY

 • X-RAY

 • Batın USG

 • Pelvik USG

 • Sonohisterografi(salin solusyonu sonrası transvajinal USG)

 • BT (gebelik ekarte edildikten sonra)

 • MR( Transvajinal USG tolere edemeyen hastada)

 • HisteroskopiUterin kavite dışına yerleşen gebeliklerdir

 • Uterin kavite dışına yerleşen gebeliklerdir

 • Tüm gebelerin %2 de görülür

 • 1.trimesterdeki en sık ölüm nedeni

 • Tubal sterlizasyon sonrası gebeliklerin üçte biri ektopik gebeliktir

 • Gebeliklere bağlı ölümlerin %9 dan sorumludurRİSK FAKTÖRLERİ

 • RİSK FAKTÖRLERİ

 • YAŞ

 • SİGARA

 • ÜÇTEN FAZLA SPONTAN DÜŞÜKLER

 • GEÇİRİLMİŞ TUBAL CERRAHİLER

 • RIA

 • İNFERTİLİTEAYIRICI TANI

 • AYIRICI TANI

 • APANDİSİT

 • OVER TORSİYONU

 • SALPENJİT

 • ABORTUSLAR

 • RÜPTÜRE OVER KİSTİ

 • İYESEMPTOMLAR

 • SEMPTOMLAR

 • Karın ağrısı

 • Vajinal kanama

 • Ele gelen kitleFİZİK MUAYENE

 • FİZİK MUAYENE

 • Palpasyonla batında ve pelviste yaygın hasasiyet olup daha çok bilateral alt kadranlardadır

 • Hastada akut batın tablosuda görülebilr

 • Olguların %40 da adneksiyal veya douglas boşluğunda palpe edilebilen kitle vardırTANI VE TEDAVİ

 • TANI VE TEDAVİ

 • Bhcg

 • Usg

 • Progesteron

 • Hbg ve hct

 • Tedavisi metotreksat veya cerahidir1.Trimesterdeki en sık kanama nedeni

 • 1.Trimesterdeki en sık kanama nedeni

 • Kanama daha ön planda olur

 • Ağrı daha çok alt abdomendedir

 • Genelde en sıklıkla ilk 3 ay risk dönemidir. Gebelik ilerledikçe düşük olma olasılığı da giderek azalmaktadır. 

 • Düşüklerin %80'inden fazlası birinci trimester içinde yani ilk 13 haftada meydana gelir. En fazla risk ise ilk 8 haftada olup, bu gebelik haftasından sonra düşük şansı giderek azalmaktadır.Erken düşük:  Gebeliğin ilk 12 haftasında ortaya çıkan düşüklerdir.

 • Erken düşük:  Gebeliğin ilk 12 haftasında ortaya çıkan düşüklerdir.

 • Geç düşük:  Gebeliğin 12-20. haftaları arasındaki düşüklerdir.

 • Spontan abortus (Kendiliğinden düşük):  Herhangi bir müdahale olmaksızın direkt olarak gebeliğin rahim dışına kendiliğinden atılmasıdır.Abortus imminens (düşük tehdidi)

 • Abortus imminens (düşük tehdidi)

 • Servikal açıklık yoktur

 • Vajinal kanama

 • Kramp tarzında karın ağrısı

 • TEDAVİSİ YATAK İSTIRAHATİ

 • Abortus incipiens(kaçınılmaz düşük)

 • Kanama ve şiddetli ağrı ile birlikte servikal açılma sonrası düşüğün kaçınalmaz hale gelmesi

 • TEDAVİ KÜRETAJİnkomplet abortus

 • İnkomplet abortus

 • Rest abortus

 • Komplet abortus

 • Missed abortus

 • Elektif abortus

 • Septik abortus

 • Habitüel abortusPlesantanın prematüre ayrılması

 • Plesantanın prematüre ayrılması

 • En sık neden genelikle abdominal travmalardır

 • Gebeliğin 2. yarınsındaki en sık kanama nedenidir

 • Bulantı Kusma

 • Baş dönmesi

 • Hafif kramp tarzında karın ağrısı

 • Ani başlangıçlı kanama ile başvurur acilePlesantanın servikal os üzerine implante olması

 • Plesantanın servikal os üzerine implante olması

 • Ağrısız parlak renkli kanama

 • En güvenilir tanı yönetmi usg

 • Spekulum ve elle muaynesi kontrendikePospartum kanamanın en sık nedeni

 • Pospartum kanamanın en sık nedeni

 • Uterus tonusunun yetersiz ve buna bağlı hemostazın sağlanamaması

 • Risk faktörleri çoğul gebelikler uzamış ve zor doğumlar enfeksiyonlar polihidromnios ve makrozomiye bağlı uterusun ani gerilmesiTEDAVİ

 • TEDAVİ

 • En iyi tedavi koruyucu tedavidir

 • İlk yapılması gereken pıhtıların çıkartılması ve bimanuel masaj

 • Oksitosin metilergonovin prostoglandinler

 • Tamponaj

 • Uterin arter embolizasyonu

 • CerrahiMyomlardan submüköz ve intramural myomlar kanamaya neden olurlar

 • Myomlardan submüköz ve intramural myomlar kanamaya neden olurlar

 • Kanama sebebi rahim içi boşluğunun büyümesi kanama yüzeyinin artması ve uterusta damarlanmanın artması

 • Uterusun kasılmasını önleyerek kanamayı uzatırlar

 • Semptom olarak; Karın ağrısı

 • Karında dolgunluk

 • Bası bulguları

 • KanamaVajinal kanamanın tedavisi altta yatan sebebe yöneliktir.

 • Vajinal kanamanın tedavisi altta yatan sebebe yöneliktir.

 • Tedavide kanamanın miktarı önemlidir.

 • Hospitalizasyon:

  • Hemoglobin düzeyinin 7’nin altına düşmesi durumunda hastanın stabilize edilmesi parenteral hormon tedavisi ve kan tranfüzyonu için hastaneye yatışı gerektirir.
  • Eğer hemoglobin 7-10 arası ve hastada belirtiler(taşikardi, hipoksi, veya tilt testinin pozitifliği) varsa yatış düşünülmelidir.


Akut Kanamalarda Ayaktan Tedavi:

 • Akut Kanamalarda Ayaktan Tedavi:

  • Progestinler medroksiprogesteron asetat (PROVERA) 20mg oral başlanır. 10mg 2x1 olarak bir hafta devam edilir veya depo medroksiprogesteron asetet 200mg i.m yapılır.
  • OKS Etil estradiol(0.030mg) 4x1 4gün, azaltılarak 7-10 güne tamamlanır.


Akut Kanama Kontrolü Sonrası İdame Hormon Tedavisi

 • Akut Kanama Kontrolü Sonrası İdame Hormon Tedavisi

  • MPA 10mg oral her ayın ilk 10 günü(veya siklusun 16.-25.günleri) 3-6 ay süre ile alınır. Alternatif OKS , 3-6 ay süreyle kullanılır.
  • Östrojen replasman tedavisi, menopozdaki hastalarda endometrial ve pelvik malignite ekarte edildikten sonra östrojen eksikliği belirtileri varsa verilebilir.
  • GnRH tedavisi ve uterin myom embolizasyonuMyom tedavisi


Histerektomi veya diğer cerrahi tedaviler neoplazi, endometriozis, adenomiyoziz veya kronik PİH’de uygun olabilir.

 • Histerektomi veya diğer cerrahi tedaviler neoplazi, endometriozis, adenomiyoziz veya kronik PİH’de uygun olabilir.

 • Sık olmayan ve belirti vermeyen kanamada eğer tam kan sayımı normalse, hastaya güven vermek ve kanamanın nedenini açıklamak yeterli olabilir.

 • Anemik hastalarda ek olarak demir depolaro dolana kadar demir tedavisi verilmelidir.Kronik menorajisi olan hastaların %40’ı küretaja(D&C) cevap verir.

 • Kronik menorajisi olan hastaların %40’ı küretaja(D&C) cevap verir.

 • Ağızdan NSAİİ’lerin kullanımı, örneğin günde 3 defa 600-800mg 5 gün boyunca ibuprufen vermek, kronik menorajide kan kaybını azaltabilir. Ancak akut kanamada ve siklik olmayan kanamaların düzene sokulması için etkisizdir.Aile Hekimliği Tanı Ve Tedavi 3. baskı, Jeannette E. South-Paul Samuel C. Matheny

 • Aile Hekimliği Tanı Ve Tedavi 3. baskı, Jeannette E. South-Paul Samuel C. Matheny

 • Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma 5. baskı, Mark B. Mengel, L. Peter Schwıebert
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə