Vəhy evinə yürüşYüklə 1,41 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix17.11.2018
ölçüsü1,41 Mb.
#80787


www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

 www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

Ayətullahul-ÜzmaŞeyx Məkarim Şirazi  

 

 Vəhy evinə 

 

yürüş 

Əfsanə, yoxsa həqiqət?

 

 

  

 

  

 

Tərcümə etdi: Hacı Samir Ağayev Hazırladı: Vüsal Əli 

www.ehlibeyt-aka.com 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

Vəhy evinə yürüş Əfsanə, yoxsa həqiqət? 

 

Vəhy evinə yürüş əfsanə yaxud həqiqət? Bu 

yaxınlarda 

İranın 

sistan 


və 

Bəluçestan 

məntəqəsində İslam tarixindən xəbərsiz olan bir nəfər 

Peyğəmbərin  (s)  əziz  qizi  barəsində  bir  məqalə 

yazmişdir.Adin  da  "Fatiməyi  Zəhranin(ə.s)Şəhadət 

əfsanəsi" 

qoymuşdur. 

Məqalədə 

O, 

Həzrətin fəzilətlərini qeyd etdikdən sonra onun şəhadəti və ona 

olunan  hormətsizlik  ikar  olunur.Bəziləri  də  öz 

çıxişlarında bu tarixi fakti təkidlə inkar edir. 

Məqalənin  bir  hissəsində  İslam  tarixi  aşkar  şəkildə 

təhrif  olunduğu  üçün  bu  təhrifi  düzəltmək  və  əsl 

həqiqəti  üzə  çıxartmaq  bizə  vəzifə  oldu  məqsədimiz 

bəllidir.Hammi  bilməlidir  ki,  İslam  xaniminin  şəhadəti 

inkar  olunmaz  tarixi  bir  faktdir.əgər  onlar  bu  bəhsi 

açmasaydilar   biz,indiiki,  şəraitdə   bu  müvzuya 

toxunmazdıq . 

Bu 

yazıda  


nəzərdə 

tutdyğumuz  

mövzular 

aşağadakilardan ibarətdir. 

1-Həzrət zəhra (s.ə)Rəsulullahin (s)dilindən www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

2-Quran  və  sünnədə  xanim  Zəhranin  (s.ə)evinin ehtirami. 

3-O Həzrətin (s.ə) evinə hörmətsizlik. 

  

Ümid  varıq  ki,  bu  üç  mövzu  aydınlaşandan  sonra məqalənin  yazıçısı  həqiqət  qarşısında  təslim  olub 

peşman olacaq və etdiyi bu səhvini düzəldəcəkdir. ən 

əhəmiyyətli  nöqtə  bundadır  ki,  yazimizin  bütün 

mətləbləri  əhli  sünnənin  ən  məşhur  mənbələrindən 

götrülmüşdür. 

1. 


Həzrət 

Zəhra 


(s.ə)Rəsulullah 

(S)dilindən 

Peyğəmbərin  (s)  əziz  qızınin  çox  böyuk  bir  məqamaı 

vardı.  Rəsulullahən  (s)  qızı  barəsində  buyirmuşdır: 

«Fatimə (s.ə) bədənimin bir parçasidir.         

Onun  qəzəbləndirən  məni  qəzəbləndirmişdir»Hədisin 

mənbələri:  Fəthul-Bari  fi-şərhi  səhihil-buxari,  cild 

7.səh 84.Buxari özu də bu hədis ״əlamətun-nubuvvət 

״Kitabi 

.cil 


6, 

səh.491-də.və׳׳Məğazı׳׳kitabının 

axirlarında  cil.8, səh,110-dagətirmşdir) 

Aydındır  ki,  Peyğəmbərin  (s)  qəzəblənməsi  Onun 

əziyyət  və  narahatliğına  səbəbdir.Belə   bir  şəxsin 

cəzası Qurani-Kərimdə bucür açiqlanir : 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

«Rəsulullah  əziyyət  vernləri  dərdli  bir  əzab  gözləyir» (Tövbə surəsi-61) 

Həzrət  


Zəhranin 

(s.ə)Fəzilət 

və 

ismətinə(məsumluğuna)bundan  daha  möhkəm  bir dəlil ola bilərmi ki,Peyğəmbər (s) digər hədisində xani 

Zəhranin(s.ə)razılığını  Allah  raziliği,  narazılığı  isə 

Allahın narazılğı kimi tanitdirir. 

«Qizim  Fatimə!  həqiqətən  Allah  sənin  qəzəbinə 

qəzəblənir və razılığına razı olur» 

(hədisin  mənbəsi  müstədrəkul  Hakim  c.3  səh  .154, 

Məcməuz zəvaid c.9,səh 203,) 

Qeyd:Hakim  ״Mustədrək.״ kitabinida 

buxari 

və 


Müslimin,hədisin  səhihliyində  lazım  bildiyi  şərtlərə 

malik hədislər gətirmişdir.. 

Bu cür uca məqamı olduğu üçün O Xanım (s.ə)dünya 

qadınlarını  sərvəri  və  onların  seyidəsidir  .Peyğəmbər 

Əkrəm(s)  Onun  barəsində  buyurur: «Ey  Fatimə!Razı 

deyilsənmi  ki,  dunya  xanımlarının  ağası  ,bu  ümmətin 

xanımlarının  ağası  və  möminə  xanımların  ağası 

olasan » 

(mənbəsi: 

Hakim 


Nişapurinin  ״Müstədrəkus-

səhiheyn״ kitabı cild.3, səh 156.) 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

2-  Quran  və  sünnədə  Xanim  Zəhranın  (s.ə)  evinə ehtiramı. 

Mühəddislər  (hədis  alimləri)qeyd  edilər  ki,  mübarək 

Nur surəsinin 36-cı ayəsi Peyğəmbər (s) nazil olanda 

O  Həzrət  (s)bu  ayəni  məsciddə  tilavət  etdi: «(Allahin 

nuru) O evlərdədir ki, Allah icazə vermişdir  O evlərin 

məqamı ucalsın Allahın adi orada zikir olunsun » 

Bu zaman bir nəfər qalxib dedi: Ya Rəsulullah! Bu cur 

əhəmiyyətli olanevlərdən məqsəd hansı evdir? 

Peyğəmbər  (s)  buyurdu:  bu  evlərdə  məqsəd 

peyğəmbərlərin evləridir ! 

Bu  an  Əbu  Bəkr  durub  Əli(ə)  ilə  Fatimənin  (s.ə)işarə 

edib dedi:«bu evdə həmin evlərdəndirmi?» Həzrət (s) 

cavabında buyurdu: Bəli bu o evlərin ən üstünüdür. 

(mənbəsi:  Durrul-mənsur  .cil  6.  Səh  203  .Nur 

surəsinin təfsirində Ruhul -məani cil.18 , səh.174,) 

Əziz  Peyğəmbər   (s)  doqquz  ay  qızımın  evinin 

qapisinda  dayanar  ,  ona  və  əziz  həyat  yoldaşina 

salam  verərdi  .  Daha  sonra  Əhzab  surəsinin  33-cü 

ayəsini   oxuyardı  :«Həqiqətən  Allah  ,siz  əhli-beytdən 

bütün   çirkinlikləri  təmizləmək  və  sizi  pak  etmək 

istəyir» 

(mənbə : Durrul-mənsur .cil,6. Səh,606.) 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

İlahi  nurunun  mərkəzi  olan  və  Allahin  yüksəlməsinə əmr etdiy bir ev çox böyük bir ehtirama malikdir. 

Bəli,  içində  əshab-kisa  (ali  əba)  olan  və  Allahin 

əzəmətlə  yad  etdiyi  bir  evə  ehtiram  eləmək  bütün 

müsəlmanlarin borcudur. 

İndi  görək  Peyğəmbər  (s)dən  sonra  bu  evin  ehtirami 

nə  dərəcədə  saxlanildi?  Bu  evin  ehtiramını  necə 

sindirdilar .özləri də aşkar şəkildə  bunu necədə  etiraf 

edirlər  ?  hörmətsizlik  edənlər  kimlər  id  i  və  hədəfləri 

nə idi ? 

3-Xanim Zəhranin (s.ə) evinə hörmətsizlik. 

Bütün  bu  təkidlərə  baxmayaraq,  təəssüflər  olsun  ki, 

bəziləri  O,  evin  hörmətini  görmək  istəmədilər  ,onun 

hörmətini  sindirdilar  .  Bu  elə  məsələ  deyil  ki,  üstünü 

örtmək olsun. 

Həzrət  Zəhranin(s.ə)  evinə  hörmətsizlik  məsələsi  və 

ondan  sonrakı  hadisələr  tarixi  Faktlardan  biridir. 

Əfsanə  deyil.  Biz  bu  barədə  əhli-sunnə  kitablarindan 

hədislər  nəqil  edirik  ki,məsələ  aydin  olsun.  Düzdür 

,xilafət əsrində Əhli-beytin (ə)fəzilətlərinin yayilmasina 

çox  güclü  maniələr  var  idi,  amma "bir  şeyin  həqiqət 

olması  onu  qoruyandır" prinsip  bu  həqiqəti  tarix  və 

hədis kitablarinda canli şəkildə qorudu. Biz mənbələri 

xronoloji ardicilliqla qeyd edirik www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

10 

1-İbn  Əbi  Şeybə,  əhli  sünnənin  məşhur  mühəddisi ׳Əl-musənnif׳ 

kitabi 


״Əl-Musənnif 

״ 

kitabinin müəlifi  Əbu Bəkir ibn Əbi Şeybə (159-235 h.q) səhih 

sənədlə  bu  cür  nəql  edir:״Rəsulullahdan  (s)  sonra 

insanlar  Əbu  Bəkrə  beyət  etdikdə  Əli  (ə)  və 

Zübeyir   Rəsulullahin  qızı  Fatimənin  yanına  gəldilər 

,onunla  bu  iş  barədə  məşvərət  etdilər  .  Bu  xəbəri 

Ömər   ibn  xəttaba  çatdiqda  çıxıb  Fatimənin  yanına 

gəldi  və  dedi:  Ey  Rəsulullahın  qızı  and  olsun  Allaha 

bizim üçün atandan , atandan sonra isə səndən daha 

sevimlisi yoxdur .And olsun allaha , əgər bunlar sənin 

evində 


toplaşsalar 

mən, 


evi 

onların 


üstünə 

yandırılmasına  əmr  edərəm  ,  və  sənin  yanımızdakı 

hörmətin  mənə  bu  işdə  mane  olmayacaqdır  .Ömər 

getdikdən  sonra  onlar  Fatimənin  yanina  gəldilər 

.Fatimə  onlara  dedi:  bilirsiniz  ki,  Ömər  yanima 

gəlmişdir 

Allaha 

and 


içib 

ki, 


əgər 

sizin 


evdətoplaşmaqınız   bir  daha  təkrar  olarsa  evi  sizin 

üstünüzə  yandiracaqdır,and olsun Allaha ki,and içdiyi 

işi  yerinə  yetəcəkdir (mənbəsi:  İnb  Əbi  Şeybənin 

˛Müsənnif˛ 

kitabı 

cild 


8.səh,572. ،

״ Əl-


məğazi״kitabı) birdaha  təkrar  edirik  ki,bu  hədis  Əl-

musənnif kitabinda səhih sənədlə nəql olunmuşdur. 

2-Bəlazurihli 

sünnənin 

başqa 

bir 


böyük 

mühəddisi Ənsabul-əşraf kitabindan.  Məşhur  yazıçı 

və böyük tarix kitabı ״Futhulbuldan״müəlifi Əhməd www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

11 

Ibn  Yəhya  bin  Cabir  (vəfatı270)  bu  tarixi  hadisəni ״əhşabul -əşraf ״bu cür nəql edir :Əbu Bəkr Əlinin (ə) 

ardica  adan  göndərdiki  ,gəlsin  beyət  eləsin  .Amma 

Əli(ə)  beyət  eləmədi.  sonra  Ömər   əlinə  məşəl 

odyandıan  alıb  hərəkət  elədi:Qapıda  Fatimə  (s.ə)ilə 

üz-üzə  gəldi.  atimə  (s.ə)  dedi:ey  Xettabin  oğlu 

:görürəm  evimi  yandirmağa  gəlmisən  ?  Ömər 

dedi:bəli 

,bu 


iş 

atanın 


gətirdiyinə 

köməkdir! 

(mənbəsi:Ənsabul  -  əşraf  cil.1,  səh.586.çap  :darul 

marif qahirə) 

3-İbn  Quteybə   Əl-İmamət  və  siyasət  kitabı  Məşhur 

tarixçi  Abdullah  ibn  Müslim  bin  Quteybə  dinavəri 

(212-276)  böyük  ədəbiyyatşünas  .İslam  tarixinin 

görkəmli  yaziçısı  .  Təvilu  müxtələfilhədis  ,  Ədəbul 

kitabi  və  s.  Kitablarin  müəllifidir.  O,  Əl-  imamət 

vəssiyət  kitabında  yazir  :Əbu  bəkirə  xəbər  çatdi  ki, 

onunla  beyət  etməkdən  boyun  qaçiranlar  Əlinin 

(kərrəməllah vəchəh ) evində toplaşıblar 

O, "əl - imamət vəs - siyasət" kitabında bu cür yazır: 

"Əbu  Bəkrə  xəbər  çatdı  ki,  onunla  beyət  etməkdən 

boyun  qaçıranlar  Əlinin  (kərrəməllah  vəchəh)  evində 

toplaşıblar. Öməri onların ardınca göndərdi. O, Əlinin 

(ə) evinə gəlib onları çağırdı. Onlar evdən çıxmadılar. 

Bu  zaman  Ömər  odun  gətizdirib  dedi:  and  olsun 

Ömərin  canı  əlində  olan  Allaha,  ya  evdən  çölə  çıxın, www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

12 

ya  da  evi  içindəkilərlə  birlikdə  yandıracağam.  Ömərə deyildi: 

ey 


əba 

Həfs 


(Ömərin 

küntəsidir). 

Peyğəmbərin  (s)  qızı  Fatimə  də  bu  evdədir.  Dedi: 

Olsun!". 

(mənbəsi  əl  -  imamət  vəs-siyasət,  İbn  Quteybə.  Səh 

12., çap: məktəbətun ticariyyətin Kubra, Misir). 

İbn Quteybə rəvayətin ardını daha da yandırıcı üzücü 

şəkildə yazır: 

"Daha  sonra  Ömər  bir  qrup  insanla  Fatimənin  evinin 

qapısına  gəlib  qapını  döydülər.  Fatimə  onların  səsini 

eşidəndə  uca  səslə  dedi:  atacan!  Ya  Rəsuləllah! 

Səndən  sonra  Xəttabın  oğlundan  və  Əbuquhafənin 

oğlundan  bizə  nə  qədər  müsibət  yetişdi.  Ömərlə 

birlikdə  olanlar  Zəhranın  ağlamaq  səsini  eşitdikdə 

qayıtdılar.  Lakin  Ömər  bir  qrupla  qaldı,  Əli  (ə)  -ni 

evindən  çıxardıb  Əbu  Bəkrin  yanına  apardılar.  Ona 

"beyət  et"  dedilər.  Əli  (ə)  dedi:  Əgər  beyət  eləməsən 

nə olar? Dedilər: and  olsun o Allaha ki, ondan başqa 

məbud yoxdur, sənin boynunu vurarıq". 

Tarixin  bu  hissəsi,  Şeyxəyni  (Əbu  Bəkr  və  Öməri) 

sevənlərlə çox ağır və  xoşa gəlməzdir. Buna görə də 

bəziləri  çalışıblar  ki,  bu  kitabı  İbn  Quteybəyə  nisbət 

verməsinlər.  Halbuki,  tarix  fəndinin  ustadı  İbn 

Əbilhədid  bu  kitabı  onun  əsərlərindən  bilir  və  ondan 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

13 

tez-tez sitatlar gətirir. Təəssüflər olsun bu kitabı təhrif edib  çap  zamanı  ondan  bəzi  hissələri  çıxardıblar. 

Halbuki,  həmin  hissələr  İbn  Əbilhədidin  "Nəhcul  - 

Bəlağəyə" yazdığı şərhində gəlmişdir. 

Fərkeli  "kitabul  -  əlam"  da  bu  kitabı  (əl-imamət  vəs  - 

syasəti)  İbn  Quteybənin  əsərlərindən  hesab  edib 

deyir: bəzi alimlər kitabın İbn Quteybəyə aid olmasını 

qəbul  edirlər,  başqasına  aid  olmasında  isə  şəkk  - 

şübhə  edirlər.  (Mucəmul  -  mətbuatil  -  Ərəbiyyə,  c.1. 

səh 212 ). 

İlyas Sarkes də bu kitabı İbn Quteybənin əsərlərindən 

hesab edir. 

(mənbə: Əl-Əlam, Zərkeli, c4, səh 137, çap: darul-elm 

lilmələyin, Beyrut) 

4 - Təbəri və Tarix kitabı 

Məşhur  tarixçi  Muhəmməd   İbn  Cərir  Təbəri  (vəfatı  - 

310) öz tarix kitabında vəhy evinə hörmətsizliyi bu cür 

bəyan edir: 

"Ömər İbn Xəttab Əlinin evinə gəldi. Təlhə, Zübeyr və 

bir  qrup  mühacir  də  Əlinin  evində  idilər.  Ömər  üzünü 

onlara  tutub  dedi:  and  olsun  Allaha,  ya  beyət  etmək 

üçün  evdən  çıxın  ya  da  evi  sizin  üzərinizə 

yandıracam.  Zübeyr  qılıncını  siyirmiş  halda  Ömərin 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

14 

üstünə  gəldi,  təsadüfən  ayağı  büdrədi  və  qılınc əlindən  düşdü.  Onlar  bu  zaman  hücum  çəkib  onu 

tutdular". 

(mənbə: Tarixi - Təbəri, c.2, səh 443, çap: Beyrut) 

Bu  hadisə  göstərir  ki,  xəlifə  üçün  beyət  almaq  hədə-

qorxu  ilə  olmuşdur.  Amma  bu  cür  beyətin  hansı 

dəyərə  malik  olmasına  gəldikdə  isə  bunu  oxucuların 

öhdəsinə buraxıram. 

5 - İbn Əbdu Rəbbih və "Əl-əqdul-fərid" kitabı 

"Əl-əqdul  -  fərid  kitabın  müəllifi.İbn  Əbdu  Rəbbih 

Əndəlüsi  adı  ilə  məşhur  olan  Şəhabuddin  Əhməd 

(vafatı  -  463  )  öz  kitabında  Səqifənin  (Əbu  Bəkrin 

seçildiyi yerin adıdır) tarixi barədə geniş bir bəhs açır. 

O,  "Əbu  Bəkrin  beyətindən  boyun  qaçıranlar"  başlığı 

altında yazır: ". 

"...Əli  Abbas  və  Zübeyr  Fatimənin  evində  oturdular. 

Əbu  Bəkr,  onları  Fatimənin  evindən  çıxartmaq  üçün 

Ömər  İbn  Xəttabı  göndərdi.  Əbu  Bəkr  Ömərə  dedi: 

Əgər  boyun  qaçırtsalar  onlarla  vuruş.  Ömər  İbn 

Xəttab  od  götürərək  evi  onların  üstünə  yandırmaq 

üçün  yola  düşdü.  Bu  zaman  Fatimə  ilə  üz-üzə  gəldi. 

Peyğəmbərin  (s)  qızı  dedi:  ey  Xəttabın  oğlu!  Evimizi 

yandırmaq  üçün  gəlmiəsn?  Ömər  dedi:  bəli,  amma 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

15 

ümmət  kimi  siz  də  bu  işə  (beyətə)  daxil  olsanız, sizinlə işim olmaz ". 

(Əl-Əqdul - fərid, cild 4, səh 93. çap: Məktəbətu Hilal) 

Buraya  qədər  bu  hörmətsizliyi  səmimi  şəkildə  etiraf 

edir.  İkinci  hissədə  isə  bu  bəd  niyyətə  don 

geyindirmək  istəmişdir.  İndi  bunu  bəyan  edək;  heç 

vaxt  təsəvvür  olunmamalıdır  ki,  onların  bu  hədə-

qorxusundan  məqsədləri  Əlini  (ə)  və  yoldaşlarını 

beyətə  məcbur  etmək  olmuşdur.  Əslində  bu  hədə-

qorxunu həyata keçirməzdilər. 

Yürüş həyata keçdi! 

Buraya  nəql  etdiklərimiz  alimlər  Xəlifə  və  dostlarının 

bəd  niyyətlərinə  işarə  etmişlər.  Bu  qrup  alimlər 

faciənin  ardını  aşkar  şəkildə  qeyd  eləməyi  ya 

istəməyiblər ya da edə bilməyiblər. Halbuki, başqaları 

faciənin  əslini  yəni  evə  yürüşü  qeyd  ediblər.  İndi 

Həzrət  Fatimənin  (s.ə)  evinə  yürüş  və  hörmətsizliyi 

əks etdirən mənbələri qeyd edək. (Əlbəttə bu hissədə 

də mənbələri xronoloji tərtiblə qeyd edirik): 

6 - Əbu Ubeyd və "Əl-əmval" kitabı 

Əbu Ubeyd Qasım İbn Salam (vəfatı - 224) əhli sünnə 

fəqihlərinin  etimad  etdiyi  "Əl-əmval"  kitabında  yazır. 

"Əbdurrəhman ibn Ovf deyir:"Əbu Bəkr  xəstələnəndə 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

16 

yanına  getdim.  Çoxlu  söhbətdən  sonra  dedi:  kaş  ki, üç  şeyi  yerinə  yetirməyəydim,  üç  şeyi  isə  yerinə 

yetirəydim.  Həmçinin,  üç  şeyi  də  Peyğəmbər  (s)-dən 

soruşaydım. 

Yerinə  yetirdiyim  üç  şeydən  biri  budur  ki,  kaş  ki, 

Fatimənin evinin hörmətini sındırmayaydım, gərək bu 

işi  tərk  edəydim.  Baxmayaraq  ki,  evin  qapısı 

müharibə  üçün  bağlanmışdı.  Amma  mən  bu  işi 

görmüşəm. 

(mənbə:  "Əl-əmval"  kitabı  səh.144,  çap:  Beyrut.  İbn 

Əbdu  Rəbbih  "Əl-əqdul-fərid"c.4.  səh  93-də  onu  nəql 

etmişdir). 

Əbu  Ubeyd  buraya  çatanda  "Fatimənin  evinin 

hörmətini  sındırmayadım.  Gərək  bu  işi  tərk  edəydim" 

cümləsinin  əvəzinə  deyir:  "Kəza  və  kəza"  yəni  "vəs, 

vəs"və  bildirir  ki,  mən  bunu  nəql  etmək  istəmirəm! 

Əbu  Ubeyd  məzhəbi  təəssübkeşlik  ya  başqa  səbəb 

üzündən  həqiqəti  nəql  etməkdən  boyun  qaçırır. 

Amma  "əl-əmval"  kitabının  təhqiqatçıları  kitabın 

dərkənarında  deyirlər:  qeyd  olunmayan  cümlələr. 

"Mizanul-etidal"  kitabında  (yuxarıda  qeyd  olunduğu 

kimi) 

gəlmişdir. Bundan 

əlavə 


Təbərani 

öz 


"Möcəmində",  İbn  Əbdu  Rəbbih  "əl  -  əqdul  -  fərid"də 

və  başqaları  qeyd  olunmayan  cümlələri  gətirmişlər. 

(Diqqət edin!) www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

17 

7 - Təbərani və "əl-möcəmul-kəbir" kitabı. Fəhəbinin  "Mizanul  -  etidal"  kitabı  c  2.  səh.  195-də 

mötəbər  bildiyi  Əbulqasım  Süleyman  ibn  Əhməd 

Təbərani  (260-360  h.q.)  dəfələrlə  çap  olmuş  "Əl-

cacəmul-kəbir" kitabında Əbu Bəkr, onun xütbələri və 

vəfatı barədə danışarkən  deyir : Əbu  Bəkr öləndə  bir 

neçə  şeyi  arzu  etdi.  O,  dedi:  kaş  ki,  üç  şeyi 

etməyəydim,  üç  şeyi  edəydim  və  üç  şeyi  Peyğəmbər 

(s)-dən soruşaydım:  etməməyimi arzu  etdiyim üç  şey 

bundan  ibarətdir:  kaş  ki,  Fatimənin  evinin  hörmətini 

sındırmayaydım, bu işi tərk edəydim.... 

(mənbə: Əl-Mocəmul - kəbir, Təbərani, cild 1, səh 62, 

hədis 34, Həmdi Əbdulməcid Sələfinin təhqiqi) 

Bu  ifadələr  aydın  şəkildə  göstərir  ki,  Ömərin  hədə-

qorxulu  həyata  keçib  və  evin  qapısını  zor  ilə  (yaxud 

yandırmaq ilə) açıblar. 

8 - Yenə də İbn Əbhu Rəbbih və "ə-əqdul-fərid" kitabı 

"Əl-əqdul-fərid"  kitabının  müəllifi  İbn  Əbdu  Rəbbih 

Əndəlusi  (vəfatı  463)  öz  kitabında  Əbdurrəhman  İbn 

Ovfdan nəql edir: Əbu Bəkr xəstə olanda onun yanına 

getdim.  O,  dedi:  kaş  gərək  üç  şeyi  yerinə 

yetirməyəydim.  Onlardan  biri  də  budur  ki,  kaş  gərək 

Fatimənin 

evinin 

hörmətini sındırmayaydım, 

baxmayaraq  ki,  qapını  müharibə  üçün  bağlamışdılar. 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

18 

(mənbə:  əl-əqdul-fərid  c.4,  səh  93,  çap:  məktəbətul  - hilal ) 

Gələcək  bəhslərimizdə  də  Xəlifənin  bu  sözünü  nəql 

edən  digər  şəxsiyyətlərin  adlarını  və  ibarətlərini  qeyd 

edəcəyik. 

9  -  Nəzzamın  "əl-vafi  bil-vəfiyyat"  kitabındakı sözləri 

Nəzm  və  Nəsr  sahəsində  görkəmli  yeri  olduğu  üçün 

"Nəzzam"  adı  ilə  məşhur  olan  İbrahim  ibn  Səyyar 

Nəzzam 


Mötəzibi 

(160-231) 

çoxlu 

kitablarda Fatimənin 

(ə.s) 


evində 

toplaşmadan 

sonrakı 

hadisələri  nəql  edir.  O,  deyir:  Ömər  beyət  günü 

Fatimənin  qarnına  zərbə  vurdu.  Onun  bətnindəki 

Möhsün adında övladı düşdü. 

(mənbə:  əl-vafi  bil-vəfiyyat  c.6.  səh  17  hədisin 

nömrəsi 2444. "Əl-miləl vən-nihəl" Şəhristani, c1., səh 

57.  çap  Darul  mərifə,  Beyrut.  Müraciət  olunsun: 

"Buhusun  fil-miləli  vən-nihəl  "  kitabı  Nəzzamın 

tərcüməsinə ) 

10 - Mubərrid "Kamil" kitabında 

İbn  Əbilhədid  yazır:  tanınmış  ədib  və  yazıçı,  məşhur 

əsərlərin  müəllifi  Muhəmməd  bin  Yəzid  bin  Əbdul-

Əkbər  Bağdadi  (210-285)  "Əl-Kamil"  kitabında 

Xəlifənin  arzularını  Əbdurrəhman  ibn  Ovfdan  belə 

nəql  edir:  "Kaş  gərək  Fatimənin  evinin  hörmətini www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

19 

sındırmayaydım  və  bu  işi  tərk  edəydim.  Baxmayaraq ki, qapı müharibə üçün bağlanmışdı". 

(mənbə.  Nəhcul  -Bəlağənin  şərhi,  ibn  Əbilhədid  c2, 

səh 46-47, çap: Misir) 

11- Məsudi və "Murucuz-Zəhəb" kitabı 

Məsudi  (vəfatı  325)"Murucuz-zəhəb"  kitabında  yazır. 

Əbu  Bəkr  ehtiraz  halında  (can  verəndə)  olanda  belə 

dedi:  "Kaş 

gərək  Fatimənin  evinin 

hörmətini 

sındırmayaydım. O, bu barədə çoxlu sözlər dedi". 

(mənbə:  Murucuz  -  zəhəb  c2,  səh  301,  çap:  Darul-

Əndəlus, Beyrut ). 

Məsudinin 

Əhli-beytə 

nisbət, 

müvafiq 


meylləri 

olmasına  baxmayaraq  burada  Xəlifənin  sözünü  nəql 

etməkdən  çəkinir  və  kinayə  ilə  bu  sözləri  rədd  edir. 

Əlbəttə  səbəbini  Allah  bilir  və  əlbəttə  ki,  Allahın 

bəndələri də təxminən bilirlər. 

12 - Zəhəbi və "Mizanul - etidal" kitabı 

Zəhəbi  "Mzanul-etidal"  kitabında  Muhəmməd  ibn 

Əhməd  Kufiy-Hafizdən  nəql  edir  ki,  İbn  Əbi  Darem 

Mühəddis  Kufi  adı  ilə  məşhur  olan  Əhməd  ibn 

Muhəmmədin  (vəfatı  357)  məhzərində  bu  xəbər 

oxundu:  Ömər  Fatiməyə  bir  təpik  vurdu.  Fatimənin 

qarnındakı Möhsün adında övladı düşdü. 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

20 

(mənbə: Mizanul-etidal, c 1. səh 139, nömrə - 552) 13  -  Əbdul  -  Fəttah,  Əbdul  Məqsud  və  "əl-imam  Əli" 

kitabı o,  vəhy  evinə  hücumu  öz  kitabında  iki  yerdə 

gətirmişdir. Biz birini nəql etməklə kifayətlənirik: 

"Ömər dedi: and olsun o Allaha ki, Ömərin canı onun 

əlindədir,  ya  gərək  evədn  çıxsınlar,  ya  da  evi 

içindəkilərlə  birlikdə  yandıracağam.  Allahdan  qorxan 

və  Rəsulullahdan  sonra  onun  hörmətini  qoruyan  bir 

qrup  adam  dedi:  ey  əba  Həfs!"  Fatimə  bu  evdədir. 

Ömər  dərhal  qışqırdı  ki,  olsun!  Yaxınlaşıb  qapını 

döydü.  Sonra  qapını  sındırıb  içəriyə  girdi.  Əli  (ə) 

qabağa  çıxdı.  Evin  girəcəyində  Zəhranın  sədası 

ucaldı.  Bu,  onun  fəryad  səsi  idi  (kömək  istəmək 

fəryadı). 

(mənbə: Əbdul-Fəttah Əbdul-Məqsud, Əli ibn Əbitalib 

kitabı c 4, səh 276-277) 

Bu bəhsi Muqatil ibn Ətiyyənin "Əl-imamət vəl-xilafət" 

kitabında  nəql  etdiyi  başqa  bir  hədislə  xətm  edirik. 

(hərçənd ki, hələ demədiklərimiz çoxdur!) 

O,  bu  kitabda  bu  cür  yazır:  Əbu  Bəkr  özü  üçün 

camaatdan hədə-qorxu, qılınc və zorla beyət aldıqdan 

sonra Öməri, Qonfuzu və bir qrup adamı Əlinin (ə) və 

Fatimənin  (s.ə.)  evinə  göndərdi.  Ömər  odun  yığıb 

Fatimənin evinin qapısını yandırdı. www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

21 

(mənbə:  əl-imamət  vəl-xilafət,  səh  160-161,  Muqatil ibn  Ətiyyə.  Bu  kitab,  Qahirənin  "eynuş-şəms" 

universitetinin 

ustadı 

Dr. 


Hamid 

Davudun 


müqəddiməsi  ilə  çap  olunmuşdur.  Çap:  Beyrut, 

Muəssisətul-bəlağ) 

Bu  rəvayətdə  elə  ifadələr  var  ki,  qələm  onları 

yazmaqda acizdir. 

Nəticə:  Əhli-sünnədən  bu  acı  hadisəni  nəql  edən  bu 

qədər  mənbələr  ola-ola  yenə  də  onlardan  bəziləri 

"Şəhadət əfsanəsi" ifadəsini işlədir və bunu qondarma 

hesab edirlər! Əgər onlar bu həqiqətləri inkar etməkdə 

israr etməsəydilər bəhsi bu qədər uzatmazdıq. 

Ümidvarıq  ki,  bu  həqiqətlər  yatmışları  oyadar,  tarixi 

həqiqətləri  təəssübkeşlik  laylarında  gizlədib  onları 

inkar etməzlər. 

Vəma ələyna illəl - bəlağ 

(Bizə yalnız çatdırmaq vacibdir) 

Tərcümə etdi Hacı Samir Ağayev 

 

 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

22 

Ədəbiyyat 1.  “Fəthul-Bari  fi  şərhi  Səhihi-Buxari”,  7-ci  cild,  səh. 

84;  həmçinin  Buxari  bu  hədisi  “Əlamatun-nübüvvət” 

bölməsində: 6-cı cild, səh. 491-də; “Məğazi” kitabının 

axırlarında: 8-ci cild, səh. 110-da qeyd etmişdir. 

2. “Tövbə” surəsi, ayə 61. 

3.  “Müstədrək”,  Hakim  Nişapuri,  3-cü  cild,  səh.  154; 

“Məcməuz-zəvaid”,  9-cu  cild,  səh.  203.  Hakim 

“Müstədrək”  kitabında  elə  hədisləri  qeyd  etmişdir  ki, 

Buxari  və  Müslimin  hədisin  səhihliyində  lazım  bildiyi 

şərtlərə malikdir. 

4. “Müstədrək”, Hakim, 3-cü cild, səh. 156. 

5  “Nur”  surəsi,  ayə  36: “(Allahın  nuru)  elə  evlərdədir 

ki,  Allah  onlara  icazə  vermişdir  ki,  onların  məqam  və 

mənzilətləri yüksəlsin və adı onlarda yad olunsun.” 

6. Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)  ِتوُﯾُﺑ ﯽﻓ

 ُﮫُﻣ ْﺳِا  ﺎَﮭﯾِﻓ  َرَﮐ ْذُﯾ  َو  َﻊَﻓ ْرُﺗ  ْنَأ  ُﷲ  َنِذَأ ayəsini  oxuduqda  bir  nəfər 

ayağa  qalxıb  dedi:  “Ya  Rəsuləllah!  Bu  evlər 

hansılardır?”  Həzrət  buyurdu:  “Peyğəmbərlərin  evi.” 

Əbubəkr  ayağa  qalxıb  Əli  və  Fatimənin  evinə  işarə 

edərək  dedi:  “Ya  rəsuləllah!  Bu  ev  onlardandırmı?” 

Peyğəmbər  (səlləllahu  əleyhi  və  alih)  buyurdu:  “Bəli! 

(Həm də) onların ən fəzilətlisidir.” “Əd-durrul-mənsur”, 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

23 

6-cı  cild,  səh.  203,  “Nur”  surəsinin  təfsiri.  “Ruhul-məani”, 18-ci cild, səh. 174. 

7. “Əd-durrul-mənsur”, 6-cı cild, səh. 606. 

8. “Əhzab” surəsi, ayə 33. 

9  .“Əl-müsənnəf”,  İbn  Əbi  Şeybə,  8-ci  cild,  səh.  572, 

“Məğazi” kitabı. 

10. “Ənsabul-əşraf”, 1-ci cild, səh. 586, “Darul-məarif” 

çapı, Qahirə. 

11. “Əl-əlam”, Zərkuli, 4-cü cild, səh. 137. 

12.  “Əl-imamətu  vəs-siyasət”,  İbn  Qüteybə,  səh.12, 

“Misirin “Məktəbətut-ticariyyətil-Kübra” çapxanası. 

13. Yenə orada, səh. 13. 

14.  “Mocəmul-mətbuat  əl-ərəbiyyə”,  1-ci  cild,  səh. 

212. 

15  .“Əl-əlam”,  Zərkuli,  4-cü  cild,  səh.  137,  Beyrut, “Darul-elm” çapı. 

16. “Tarixi Təbəri”, 2-ci cild, səh. 443, Beyrut çapı. 

17. “Əqdul-fərid”, 4-cü cild, səh. 93, “Hilal” çapxanası. 

18.  “Əl-əmval”,  4-cü  vərəqaltı  haşiyəsi,  “Nəşri 

kulliyatil-Əzhəriyyə”  çapı,  səh.  144,  Beyrut;  İbn  Əbdi www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

24 

Rəbbih  də  “Əqdul-fərid”,  4-cü  cild,  səh.  93-də  onu nəql etmişdir. Bu, sonradan qeyd olunacaqdır. 

19. “Mizanul-etidal”, 2-ci cild, səh. 195. 

20.  “Əl-möcəm  əl-kəbir”,  Təbərani,  1-ci  cild,  səh.  62, 

hədis 34, Həmdi Əbdul-Məcid Sələfinin təhqiqi. 

21. “Əqdul-fərid”, 4-cü cild, səh. 93, “Hilal” çapxanası. 

22.  “Əl-vafi  bil-vəfəyat”,  6-cı  cild,  səh.  17,  nömrə 

2444;  “Əl-miləlu  vən-nihəl”,  Şəhristani,  1-ci  cild,  səh. 

57, “Darul-mərifət” çapı, Beyrut. Nəzzamın tərcümeyi-

halında  “Buhusun  fil-miləli  vən-nihəl”  kitabına  baxın: 

3-cü cild, səh. 248-255. 

23. "Nəhcul-bəlağə”nin şərhi, İbn Əbil-Hədid, 2-ci cild, 

səh. 46-47, Misir çapı. 

24.  “Murucuz-zəhəb”,  2-ci  cild,  səh.  301,  “Darul-

Əndolos” çapı, Beyrut. 

25. “Mizanul-etidal”, 1-ci cild, səh. 139, nömrə 552. 

26.  Əbdul-Fəttah  Əbdul-Məqsud,  “Əli  ibn  Əbu  Talib”, 

4-cü cild, səh. 276-277. 

27.  “Əl-İmamətu  vəl-xilafət”,  səh.  160-161.  Bu, 

Müqatil  ibn  Ətiyyənin  kitabıdır  ki,  Doktor  Hamid 

Davudun  müqəddiməsi  ilə  çap  olunmuşdur.  O, 
www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     

25 

Qahirənin  “Eynuş-şəms”  universitetinin  müəllimidir (Beyrut çapı, “Əl-bəlağ” muəssisəsi). 

 

  

 

  

 www.ehlibeyt-aka.com

                           SonUmidTV     26 

 

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə