Yazışma Adresi: Panorama Oteli Alanya İsteme Adresi: Vehbi Hacıkadiroğlu Panorama Oteli / Alanya DizgiYüklə 8,73 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix17.11.2018
ölçüsü8,73 Mb.
#80777
növüYazı


FELSEFE
TARTIŞMALARI
18.  KİTAP
panorama


FELSEFE
TARTIŞMALARI
18. KİTAP
panorama


FELSEFE TARTIŞM ALARI 
18.  KİTAP
Yayın Yönetmeni 
Vehbi  Hacıkadiroğlu
Yayın  Danışmanları 
Arda  Denkel 
Erkut Sezgin
Yazışma  Adresi: 
Panorama  Oteli 
Alanya
İsteme Adresi: 
Vehbi  Hacıkadiroğlu 
Panorama  Oteli  /   Alanya
Dizgi:
Nisan  Yayınlan
Baskı:
Kent Basımevi 
İstanbul, Ağustos 1995
2


SUNUŞ
Yılda iki kez çıkarabildiğim iz  dergimizin,  tem m uz  ayında  çıkan  sayılarının dağıtı­
mında karşılaştığımız güçlükler yüzünden bu sayının çıkışını  ekim  avına  almak zorun­
da kaldık. Böylece 17. ve 18. sayıların arası 9 aya çıkmış oldu. Bu zorunlu gecikme yüzün­
den okuyucularımızdan özür diliyor, bundan  sonra altı  aylık süreyi titizlikle korumaya 
çalışacağımızı bildiriyoruz.
Bu  savının  çıkışındaki  gecikmeyi  derginin  içeriğinin  zenginliğiyle karşılayabileceği­
mizi sanıyoruz.  Doğan Özlem'in,  11  yıl önce yitirdiğimiz değerli  felsefecimiz Takiyettin 
Mengüşoğlu'yla ilgili bir incelemesiyle başlayan yazılar,  C. Yıldırım'ın bilim  felsefesinin 
değişik kavramlarını  açıklamayı  amaçlayan  yazılarından bir yenisiyle sürüyor. Bunları 
Erkut Sezgin,  Harun  Rızatepo ve Yaman Örs'ün kendi alanlarındaki  yazıları izliyor. Şük­
rü  Karbüz'ün  Zeno  Paradoksları,  Medar A tıcının  Leibniz ve Sinan Özbek'in  Ekoloji  Eti- 
ği'yle ilgili  yazılarıyla  Ali  Irgat'm  Spinoza'dan  ve  Hakan  Çörekçioğlu'nun  Agnes  Hel- 
ler'den yaptıkları çeviriler felsefenin  hemen her konusundan  değişik esintiler getiriyor.
V.  Hacıkadiroğlu'nun  16.  sayıda ortaya atıp  17.  sayıdan  sonra  bu  sayıda  da  sürdür­
mekte olduğu görüşleriyle ilgili  olarak 17.  sayıda  açılan  tartışma  bu  sayıda  da  Celal  A. 
Kanat'm  titiz  bir eleştirisi  ve  yazarın  ona  verdiği  yanıtla  sürmektedir.  Dergi  için  çok 
olumlu  saydığımız bu  tür tartışmaların arkasının kesilmemesini ve okuyucularımızdan 
yeni  yeni  eleştiriler gelmesini  bekliyoruz.İÇİN DEKİLER
Sunuş  ................................................................................................... ........................... ,.....   3
Takiyettin  Mengüşoğlu'nda İnsan  Kavramı  /  Doğan  Özlem  ...........................  
7
Kuramsal Terim lerin  Anlamı Sorunu  /   Cemal  Yıldırım  ....................................  
18
Açıklığın Gizem i  /   Erkut Sezgin  .................................................................................   22
Bilgi  ve Bilinç  /   V.  Hactkadiroğlu  ............................................. ................................ 
38
Söyle  /  Harun  Rtzatepe  ..................................................................................................  57
Üçüncü  Binyılda  Felsefe  /  Yaman  Örs  ..................................................................... 
62
Zeno Paradoksları  ve  Modern  Fiziğin  Sonuçlarına Göre
Hareketin  Yeniden Tanımlanması  Üzerine  /  Şükrü  Karbüz  .......... ,................  
77
Leibniz'dc İdelerin Olgularla Bağlantısı  /  M edar Atıcı  .....................................  
93
Hans Jonas'ın Ekolojik Etiği  /   Sinan  Özbek  ............................................................  100
Tractatus Theologico-Politicus  /  Spinoza,  çev: Ali Irgat  .....................................   774
İnsan  H aklan  M odernite ve Dem okrasi  /  A gnes Heller,
çev:  Hakan Çörekçioğlu  ............................................................................. .......................   727
Tartışm a  /   Celal A.  Kanat -   V.  Hactkadiroğlu  ......................................................  734
5Özlem, Doğan (1995). "Takiyettin Mengüşoğlu'nda İnsan Kavramı." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 7-17.
Yıldırım, Cemal (1995). "Kuramsal Terimlerin Anlam Sorunu." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 18-21.

Sezgin, Erkut (1995). "Açıklığın Gizemi Ötekiliğin Keşfi Olarak Felsefe." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 22-37.

Hacıkadiroğlu, Vehbi (1995). "Bilgi ve Bilinç." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 38-50.


Rızatepe, Harun (1995). "Söyle." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 51-61.
Örs, Yaman (1995). ""Üçüncü" Binyılda Felsefe?" Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 62-70.


Karbüz, Şükrü (1995). "Zeno Paradoksları ve Modern Fiziğin Sonuçlarına Göre Hareketin Yeniden 
Tanımlanması Gereği Üzerine." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 71-92.Atıcı, Medar (1995). "Leibniz'de İdelerin Olgularla Bağlantısı." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 93-99.
Özbek, Sinan (1995). "Hans Jonas'ın Ekolojik Etiği." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 100-113.(1995). "Spinoza: Tractatus Theologico-Politicus." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 114-120.
Heller, Agnes (1995). "İnsan Hakları, Modernite ve Demokrasi." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 121-133.


Kanat, Celal A. (1995). "Tartışma: Gerçek Deney, Duyu Deneyi, Ussal Deney." 
Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 134-142.


(1995). "Vehbi Hacıkadiroğlu'nun Açıklaması." Felsefe Tartışmaları (18. Kitap): 143-147.


DOĞAN ÖZLEM 
Takiye ttin  M engüşoğlu'nda  İnsan  Kavramı
C EM A L   YILDIRIM 
Kuramsal  Terim lerin  Anlamı Sorunu
E R K U T  SEZGİN 
Açıklığın  Gizem i
VEHBİ  HACIKADİROĞLU 
Bilgi  ve  Bilinç
H A RU N   R1ZATEPE 
Söyle
Y A M A N   Ö RS 
Üçüncü  Binyılda  Felsefe
Ş Ü K R Ü   KA RBÜ Z 
Zeno  Paradoksları  ve  M odern  Fiziğin  Sonuçlarına  Göre 
Hareketin  Yeniden Tanım lanm ası  Üzerine
M E D A R   ATICI 
Leibniz’d e  İdelerin  Olgularla  Bağlantısı
SİNAN  Ö Z BEK  
H ans Jonas'ın  Ekolojik  Etiği
SPIN O Z A  
Tractatus Theologico-Politicus
A G N ES  H ELLER  
İnsan  Hakları  M odernite  ve  Demokrasi
C ELAL A.  KA NAT -  V.  HACI KADİROĞLU 
T a r tış m a
(KDV  dahil)

Document Outline

 • front
 • 007
 • 018
 • 022
 • 038
 • 051
 • 062
 • 071
 • 093
 • 100
 • 114
 • 121
 • 134
 • 143
 • back

Yüklə 8,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə