1. İnformatika fənninin predmeti nədir?Yüklə 1,98 Mb.
səhifə1/6
tarix01.09.2018
ölçüsü1,98 Mb.
#66250
  1   2   3   4   5   6

1. İnformatika fənninin predmeti nədir?

A) Kompüterlər vasitəsilə informasiyaların toplanması, saxlanması və emal edilməsinin üsullarını və qanunlarını öyrənir.

B) Kompütelərin quruluşunu tədqiq edir .

C) Məsələlərin həll alqoritmlərini tədqiq edir.

D) Kompüterdə hesablama işlərinin aparılmasının üsullarını tədqiq edir.

E) Müxtəlif məsələlərin həlli üçün ədədi üsullar tədqiq edir.2. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi nədir ?

A) Bit


B) Kilobayt

C) Meqobayt

D) Terobayt

E) Bayt


3. Fərdi kompüterlərin əsas qurğuları hansılardır.

A) Sistem bloku, monitor və klaviatura

B) Sistem bloku, klaviatura, maus quğusu

C) Monitor, çap qurğusu və skayner

D) Monitor, çap qurğusu və sistem bloku

E) Sistem bloku, maus qurğusu və skayner4. Kompüterlər hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Kompüter informasiyaları avtomatik emal etmək üçün istifadə edilən qurğudur.

B) Kompüter hesablama işlərini yerinə yetirmək üçündür

C) Kompüter yazı işlərini görmək üçün nəzərdə tutulmuşdur

D) Kompüter qrafik işləri yerinə yetirir

E) Kompüter müxtəlif oyunlar üçün istifadə olunur.5. Sistem proqramı nədir?

A) Qoyulmuş məsələnin kompüterdə həlli üçün tərtib edilmiş tətbiqi proqramların icrasını həyata keçirir

B) Kompüterin qurğularını idarə edir

C) Qoyulmuş məsələnin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur

D) Müxtəlif oyunlar üçün tətbiq olunur

E) Istifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə yaradır6. Tətbiqi proqram nədir?

A) İstifadəçinin tərtib etdiyi proqramdır və qoyulmuş məsələnin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur

B) İstifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə yaradır

C) Kompüterin qurğularını idarə edir

D) Proqramların emalını həyata keçirir

E) Müxtəlif oyunlar üçün tətbiq olunur.7. Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?

A) Faylın adı iki hissədən ibarətdir

B) Fayla ad verməmək də olar

C) Faylın adı bir hissədən ibarətdir

D) Faylın adı üç hissədən ibarətdir

E) Hamısı yanlışdır8. Fayl nədir?

A) Hər hansı ada malik olan və hər hansı diskdə yerləşən verilənlər yığımıdır

B) Sistem proqramıdır

C) Tətbiqi proqramdır

D) Əməliyyat sistemidir

E) Əsas qurğulardan biridir.9. Əməliyyat sistemi nədir?

A) Kompüterin bütün qurğularının işini idarə edən, istifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə yaradan mürəkkəb proqramlar toplusudur.

B) Qoyulmuş məsələnin həlli üçündür

C) Tətbiqi proqramların emalını həyata keçirir

D) Müxtəlif oyunlar üçün tətbiq olunur

E) Qrafik işlər üçün nəzərdə tutulur10. Kataloq (papka) nədir?

A) Kataloq (papka) diskdə yerləşən müəyyən faylların siyahısıdır

B) Kataloq (papka) verilənlər yığımıdır

C) Proqramlar toplusudur

D) Tətbiqi proqramlar yığımıdır

E) Sistem proqramların çoxluğudur11. Fayllar və qovluqlar üzərində müxtəlif əməliyyatlar(köçürmə, daşıma, silmə, ad dəyişmə və s.) aparmaq üçün Windows əməliyyat sisteminin hansı proqram pəncərəsindən istifadə edilir?

A) Windows Explorer

B) Paint

C) İnternet Explorer

D) Winword

E) MS Exsel12. Windows əməliyyat sisteminin Proqramms (proqramlar) alt menyusunun funksiyası nədən ibarətdir?

A) Proqram qruplarını saxlayan bölmələr də daxil olmaqla müxtəlif proqramların adları daxil olan bir menyudur

B) Kompüterin işini idarə edən bölmədir

C) Proqramlar arasında əlaqə yaradır

D) Qrafik işlərin yerinə yetirilməsi üçündür

E) Disklərə baxış etmək üçündür13. Paint proqramının təyinatı nədən ibarətdir?

A) Rəngli illüstrasiya və qrafiklərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur

B) Yazı işləri üçün nəzərdə tutulmuşdur

C) Hesablama işləri yerinə yetirir

D) Fayl və kataloqları idarə edir

E) Kompüterin qurğularının işini idarə edir14. Word Pad proqramının funksiyası nədən ibarətdir?

A) Kiçik qeydlər və sənədlər yazmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramdır

B) Hesablama işlərinin yerinə yetirilməsi üçündür

C) Qrafik işlər icra etmək olar

D) Kompüterin qurğularının işini idarə edir

E) Göstərilən cavabların hər biri səhvdir15. Kompüter şəbəkəsi nədir?

A) Kompüterin proqram vasitələrindən birgə istifadə etmək məqsədi ilə iki və bir neçə kompüterin bir-birinə birləşdirilməsidir.

B) . Kompüterin proqram təminatıdır

C) . Kompüterin formatlaşdırılmasıdır

D) . Əməliyyat sisteminin yenidən yazilmasıdır.

E) . Əməliyyat sisteminin bərpa edilməsi.16. Windows əməliyyat sisteminin təyinatı nədən ibarətdir?

A) İstifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə yaradan və kompüterin bütün qurğularının işini idarə edən mürəkkəb proqramlar toplusudur

B) Proqramların translyasiyası üçündür

C) Mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçündür

D) Hesablama işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur

E) Göstərilən cavabların hamısı səhvdir17. Windows əməliyyat sisteminin Explorer proqramının funksiyası nədən ibarətdir?

A) Fayl və kataloqların idarə edilməsi üçündür

B) Mətnlərin yaradılması üçündür

C) Hesabatların aparılması üçündür

D) Musiqi diskləri üçün nəzərdə tutulmuşdur

E) Qrafik işlər üçün nəzərdə tutulmuşdur18. My Computer (Kompüterim) pəncərəsinin funksiyası nədən ibarətdir?

A) Bu pəncərə vasitəsilə kompüterdə olan istənilən mənbəyə asanlınqla daxil olmaq olar

B) Mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçündür

C) Qrafik işlər üçün nəzərdə tutulmuşdur

D) Fayl və kataloqları idarə etmək üçündür

E) Kataloq və fayllara daxil olmaq üçündür19. Programs (proqramlar) alt menyusunun funksiyası nədən ibarətdir?

A) Proqram qruplarını saxlayan bölmələr də daxil olmaqla müxtəlif proqramların adları daxil olan bir qurğudur

B) Kompüterin işini idarə edən bölmədir

C) Proqramlar arasında əlaqə yaradır

D) Qrafik işlərin yerinə yetirilməsi üçündür

E) Disklərə baxış etmək üçündür20. WWW.altavista.com, WWW.yahoo.com, WWW.azeri.com, WWW.rambler.ru yazılışları nə deməkdir?

A) Ən çox istifadə olunan axtarış serverlərinin adlarıdır

B) Mətn fayllarının adlarıdır

C) MS EXCEL proqramında yaradılmış fayllardır

D) Sistem proqramlarıdır

E) Tətbiqi proqramlardır21. İnternet nədir?

A) Ümumdünya əlaqə sistemi olub, özündə milyonlarla fərdi kompüteri birləşdirir

B) Kompüter virusudur

C) Antivirus proqramıdır

D) Əməliyyat sistemidir

E) Bir neçə kompüterin birləşməsidir22. Elektron poçtu nə üçün istifadə olunur?

A) Kompüterin yaddaşında saxlanılan lazımi faylı istənilən ünvana çatdırmaq üçün

B) Proqramların işlədilməsi üçün.

C) Əməliyyat sistemini yükləmək üçün

D) Tətbiqi proqramların işlədilməsio üçün

E) Mətnlərin yaradıması üçündür23. Antivirus proqramları hansı məqsədlərlə istifadə olunur?

A) Fərdi kompüterdə istifadə edilən müxtəlif proqramları və məlumatları müdafiə etmək üçündür

B) Kompüterin yüklənməsi zamanı istifadə olunur

C) Kompüterdə olan müxtəlif proqramları “korlamaqla” xoşagəlməz hadisələr yaradır

D) Qrafik işlərin icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur

E) Fayl və kataloqların idarə edilməsi üçündür24. MS ACCESS proqramının funksiyası nədən ibarətdir?

A) Verilənlər bazasının yaradılması və idarə edilməsi üçündür

B) Mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçündür

C) Qrafik işlərin icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur

D) Fayl və kataloqların idarə edilməsi üçündür

E) Kompüterin qurğularının işini idarə etmək üçündür25. Kompüter viruslarının iş prinsipi nədən ibarətdir?

A) Kompüterdə olan müxtəlif proqramları “korlamaqla” xoşagəlməz hadisələr yaradır

B) Kompüterin yüklənməsi zamanı istifadə olunur

C) Qrafik işlərin icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur

D) Yüksək səviyyədə mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramdır

E) Kompüterin qurğularının işini idarə etmək üçündür26. MS POWER POİNT proqramının funksiyası nədən ibarətdir?

A) Təqdimatların və slaydların hazırlanması üçündür

B) Qrafik işləri yerinə yetirmək üçündür

C) Kompüterin qurğularının işini idarə edir

D) Fayl və kataloqlar arasında əlaqə yaradır

E) Yüksək səviyyədə mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramdır27. Faylları arxivləşdirmə proqramları nə üçündür?

A) Faylları sıxmaq üçündür

B) Mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçündür

C) Qrafik işlərin yerinə yetirilməsi üçündür

D) Hesabatların aparılması üçündür

E) Verilənlər bazasının yaradılması üçündür28. Məsələnin kompüterdə həll olunma ardıcıllığı necədir?

A) Məsələnin qoyuluşu, ədədi üsulun seçilməsi, alqoritmin tərtibi, proqramın tərtibi, proqramın kompüterdə icrası

B) Məsələnin qoyuluşu, alqoritmin tərtibi, proqramın tərtibi

C) Ədədi üsulun seçilməsi, proqramın tərtibi

D) Alqoritmin tərtibi, proqramın icrası

E) Məsələnin qoyuluşu, proqramın tərtibi29. Məsələnin kompüterdə həll olunması zamanı ədədi üsulun seçilməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) Məsələnin həllini hesabi və məntiqi əməllər ardıcıllığı şəklində göstərmək

B) Məsələnin qoyuluşu, alqoritmin tərtibi

C) Məsələnin qoyuluşu, proqramın tərtibi

D) Proqramın tərtibi, proqramın kompüterdə icrası

E) Məsələnin həll ardıcıllığını qurmaq .30. Məsələnin kompüterdə həll olunması zamanı alqoritmin qurulması dedikdə nə başa düşülür?

A) Məsələnin həll ardıcıllığını qurmaq

B) Məsələnin qoyuluşu, alqoritmin tərtibi

C) Məsələnin qoyuluşu, proqramın tərtibi

D) Proqramın tərtibi, proqramın kompüterdə icrası

E) Məsələnin həllini hesabi və məntiqi əməllər ardıcıllığı şəklində göstərmək31. Alqoritmi hansı üsullarla vermək olar?

A) Söz vasitəsilə, xüsusi simvollar vasitəsilə, proqram vasitəsilə

B) Yalnız söz vasitəsilə

C) Yalnız proqram vasitəsilə

D) Ədədi üsul vasitəsilə

E) Ardıcıllıqla32. Alqoritm nədir?

A) Məsələnin həll edilmə ardıcıllığıdır

B) .Alqoritmik dildə yazılmış proqramdır

C) Proqramın müəyyən bir hissəsidir

D) Ədədi üsuldur

E) Məsələnin kompüterdə icrasıdır33. Alqoritmin müəyyən bir hissəsinin icrası parametrin müəyyən intervalda aldığı qiymətlər üçün təkrarlanır. Bu alqoritm necə adlanır?

A) Dövrü


B) .Xətti

C) Budaqlanan

D) Mürəkkəb

E) Şərti


34. Alqoritmin mərhələləri aralıq dəyişənin qiymətindən asılı olaraq bu və ya başqa istiqamətdə şaxələnir . Bu alqoritm necə adlanır?

A) Budaqlanan

B) .Xətti

C) Dövrü


D) Mürəkkəb

E) Şərti


35. Alqoritmin mərhələləri bir-birinin ardınca yerləşdiyi qaydada icra olunur. Bu alqoritm necə adlanır?

A) Xətti


B) Budaqlanan

C) Dövrü


D) Mürəkkəb

E) Şərti


36. Düzgün tərtib edilmiş alqoritm hansı xassələrə malik olmalıdır?

A) . Müəyyənlik, sonluluq, kütləvilik

B) .Düzgünlük, kütləvilik

C) . Kütləvilik, düzgünlük, sonluluq,

D) . Müəyyənlik, ardıcıllıq, kütləvilik

E) . Düzgünlük, ardıcıllıq, kütləvilik37. Hansı növ dövrü alqoritm bir dəfə də olsun icra olunmaya bilər?

A) Ön şərtli dövr.

B) Son şərtli dövr.

C) Parametirli və son şərtli.

D) Hamısı

E) Ön şərtli və son şərtli38. Alqoritmin sonluluq xassəsi nə deməkdir ?

A) Alqoritmin həyata kecirdiyi hesablama prosesi sonlu sayda addımdan sonra ya nəticə,yaxud məsələnin həllinin mümkün olmadığı məlumat verməlidir

B) Alqoritmin istənilən göstərişi və onların yerinə yetirilmə ardıcıllığı bir mənalı başa düşülməlidir.

C) Alqoritm ,təyin edildiyi məsələ sinfinə daxil olan istənilən məsələnin həllini təmin etməlidir

D) Alqoritmin mərhələləri bir birinin ardinca, yerləşdiyi qaydada icra olunmalıdır

E) Alqoritmin mərhələləri parametrin qiymətindən asılı olaraq şaxələnməlidir39. Alqoritmin kütləvilik xassəsi nə deməkdir ?

A) Alqoritm ,təyin edildiyi məsələ sinfinə daxil olan istənilən məsələnin həllini təmin etməlidir

B) Alqoritmin istənilən göstərişi və onların yerinə yetirilmə ardıcıllığı bir mənalı başa düşülməlidir.

C) Alqoritmin həyata kecirdiyi hesablama prosesi sonlu sayda addımdan sonra ya nəticə,yaxud məsələnin həllinin mümkün olmadığı məlumat verməlidir

D) Alqoritmin mərhələləri bir birinin ardinca, yerləşdiyi qaydada icra olunmalıdır

E) Alqoritmin mərhələləri parametrin qiymətindən asılı olaraq şaxələnməlidir40. Alqoritmin müəyyənlik xassəsi nə deməkdir ?

A) Alqoritmin istənilən göstərişi və onların yerinə yetirilmə ardıcıllığı bir mənalı başa düşülməlidir.

B) Alqoritmin həyata kecirdiyi hesablama prosesi sonlu sayda addımdan sonra ya nəticə,yaxud məsələnin həllinin mümkün olmadığı məlumat verməlidir

C) Alqoritm ,təyin edildiyi məsələ sinfinə daxil olan istənilən məsələnin həllini təmin etməlidir

D) Alqoritmin mərhələləri bir birinin ardinca, yerləşdiyi qaydada icra olunmalıdır

E) Alqoritmin mərhələləri parametrin qiymətindən asılı olaraq şaxələnməlidir41. Aralıq parametrin qiymətindən asılı olaraq alqoritmin mərhələləri bu və ya başqa istiqamətdə şaxələnir . Bu alqoritm necə adlanır?

A) Budaqlanan

B) Xətti

C) Dövrü


D) Mürəkkəb

E) Şərti


42. Paskal— proqramın gövdəsi hansı bölmələrdən ibarətdir?

A) Nişanlar, sabitlər, tiplər, dəyişənlər, funksiya və prosedurlar,operatorlar

B) Sabitlər, dəyişənlər, funksiyalar və prosedurlar, operatorlar

C) Nişanlar, sabitlər, tiplər, funksiya və prosedurlar,operatorlar

D) Nişanlar, sabitlər, tiplər, dəyişənlər, funksiya və prosedurlar

E) Nişanlar, sabitlər, tiplər, dəyişənlər, operatorlar43. Paskal— proqramın hansı bölməsi proqramda mütləq iştirak etməlidir?

A) Operatorlar bölməsi

B) Nişanlar blməsi

C) Sabitlər bölməsi

D) Tiplər bölməsi

E) Dəyişənlər bölməsi44. Dəyişənlər bölməsinin məxsusi zözünü göstər.

A) Var


B) Const

C) Label


D) External

E) Type


45. Nişanlar bölməsinin məxsusi zözünü göstər.

A) Label


B) Const

C) Var


D) External

E) Type


46. Tiplər bölməsinin məxsusi zözünü göstər.

A) Type


B) Const

C) Var


D) Label

E) External47. Sabitlər bölməsinin məxsusi zözünü göstər.

A) Const


B) Var

C) Label


D) External

E) Type


48. Paskal proqramın gövdəsi neçə hissədən ibarətdir

A) 6


B) 2

C) 4


D) 5

E) 7


49. Paskal programlaşdırma dilində hansı standart tiplərdən istifadə olunur ?

A) Real,integer,char,boolean

B) Real ,integer

C) İnteger ,boolean

D) LN, TAN, SQRT

E) Char,boolean50. Aşağıdakı sətirlərdən hansında Paskalda işlənməyən standart funksiyalar yazımışdır?

A) ARCSİN, ARCCOS, TAN

B) .ABS, SQR

C) SİN, COS, ARCTAN

D) LN, SQRT

E) EXP


51. Aşağıdakı sətirlərdən hansında Paskalda işlənən standart funksiyalar yazımışdır?

A) SİN, COS, ARCTAN

B) .ABS, SQR ,EXTERNAL

C) ARCSİN, ARCCOS, TAN

D) LN, TAN, SQRT , EXP,TAN

E) VAR K : INTEGER ; A , I : REAL ;52. Kvadrata yüksəltməni (x2) hansı standart funksiya yerinə yetirir?

A) SQR(X)

B) SQRT(X)

C) SUCC(X)

D) ABS(X)

E) PRED(X)53. İkinci dərəcədən kök almanı () hansı standart funksiya yerinə yetirir?

A) SQRT (X)

B) SQR(X)

C) SUCC(X)

D) ABS(X)

E) PRED(X)54. Aşağıdakı xidməti açar sözlərindən hansı Paskal dilində işlənmir?

A) External

B) If

C) Then


D) Return

E) Else


55. Programda A və I tam tipli, K isə həqiqi tipli qiymətlər alır:

Düzgün yazılmış təsvir bölməsini göstərin?

A) VAR A , I : INTEGER ; K : REAL ;

B) VAR A : REAL ; I , K : INTEGER ;

C) VAR A : REAL ;

D) VAR K : INTEGER ; A , I : REAL ;

E) Düzgün yazılmış təsvir bölməsi yoxdur56. Yazılmış sətirlərdən hansında standart tiplər qeyd olunub?

A) Real, integer, char, Boolean

B) Sadalanan, məhdudlaşdırılmış

C) Sətir


D) Yazı

E) Heç birində57. A = -12,38 olduqda TRUNC(A)-nın qiyməti nəyə bərabərdir?

A) –12


B) –13

C) –12,38

D) 12,38

E) 12


58. Aşağıdakı identifikatorlardan hansı düzgün adlandırılmayıb?

A) 4abc


B) y22m

C) r15


D) ab1

E) f222


59. Z=2x cos bx + 3x sin ax Hesabi ifadəsinin proqramda yazılışı necə olacaq?

A) Z:= exp(x*ln(2))*cos(b*x) + exp(x*ln(3))*sin(a*x)

B) Z:= exp(2*ln(x))*cos(b*x) + exp(x*ln(3))*sin(a*x)

C) Z:= exp(x*ln(2))*cos(b*x) + exp(3*ln(x))*sin(a*x)

D) Z:= expx*ln(2)*cos(b*x) + exp x*ln(3))*sin(a*x)

E) Z:= exp(x*ln(2))*cos(b*x) + exp(ln(3 *sin(a*x))60. Paskalda yazılmış sqr(n)+1-m*n*x/(m+n)*sin(x) hesabi ifadəsinin düzgün ruyazi yazılışını təyin etməli.

A)

B)

C)

D)

E)61. Paskalda yazılmış exp(3*ln(a+x))+c*x/(b*y)-sqr(ln(x)) hesabi ifadəsinin düzgün riyazi yazılışını təyin etməli.

A)

B)

C)

D)

E)62. 2x sin2 x hesabi ifadəsinin proqramda yazılışı necə olacaqdır?

A) exp(x*ln(2))*sqr(sin(x))

B) 2**x*sin(x)**2

C) 3*x*sin(x)*2

D) x*ln*(3)*sqr(sin(x))

E) exp(x*ln(3))*cos(x)**263. y = ax Hesabi ifadəsinin proqramda yazılışı necə olacaq?

A) y:=exp(x*ln(a))

B) y:= a(x)

C) y:=exp(a*ln(x))

D) y:=expln(a)

E) y:=exp x*ln(a)64. y= Log b a Hesabi ifadəsinin proqramda yazılışı necə olacaq?

A) y:= ln(a)/ln(b)

B) y:= log b(a)

C) y:= log b a

D) y:= ln b (a)

E) y:= ln(b)/ln(a)65. y = tg x Hesabi ifadəsinin proqramda yazılışı necə olacaq?

A) y:= sin(x)/cos(x)

B) y:=tan(x)

C) y:=tg(x)

D) y:= cos(x)/sin(x)

E) tg x


66. z = Hesabi ifadəsinin proqramda yazılışı necə olacaq?

A) z:= exp(1/3*ln(x))

B) z:= exp(x*ln(1/3))

C) z :=

D) z:= exp1/3*lnx

E) z:= exp(3*ln(x))67. 3x cos2 x hesabi ifadəsinin proqramda yazılışı necə olacaqdır?

A) exp(x*ln(3))*sqr(cos(x))

B) 3**x*cos(x)**2

C) 3*x*cos(x)*2

D) x*ln*(3)*sqr(cos(x))

E) exp(x*ln(3))*cos(x)**268. hesabi ifadəsinin proqramda yazılışı necə olacaqdır?

A) (exp(3*ln(a))*x+c)/(exp(3*ln(x))-b*y)

B) a**3 *x+c/exp(2)-b*y

C) exp(3*ln(a))+c/(exp(2)-b*y

D) (a**3*x+c)/(exp(2)-b*y)

E) exp(3*ln(a))+c/(exp(2)-b*y)68. hesabi ifadəsinin Paskalda düzgün yazılışı necə olacaqdır?

A) (exp(2/3*ln(x+a))+exp(a))/(a*sqr(x))

B) .(a+x)**2/3+exp(a)/a*x**2

C) (exp(2*(a+x)*ln(3)))/a*x**x

D) ((a+x)**2)**1/3+exp**(a)/a*x*x

E) (exp**(2/3*ln(a+x)+exp**(a))/a*x*x69. hesabı ifadəsinin Paskalda yazılışı necə olacaqdır:

A) (sqr(sin(x)/cos(x))+1)/(sqrt(x+1) * ln(x))

B) tan(x) * 2+1/sqrt(x+1) * ln(x)

C) (tan(x) ** 2 +1)/ (sqrt(x+1) * ln(x))

D) (sin(x)/cos(x)) ** 2+1/(sqrt(x+1) * ln(x))

E) tan(x) * tan(x)+1/sqr(x+1) * ln(x)70. hesabı ifadəsinin Paskalda düzgün yazlışını göstərin? Burada sh(x)=(ex+e-x)/2 və ch(x)=(ex-e-x)/2.

A) ((exp(x)+exp(-x))/2 +exp(x))/((exp(x)-exp(-x))/2+ exp(-x))

B) sh(x) +e(x)/sh(x) +e(x)

C) (sh(x) +exp(x))/(ch(x)+exp(-x))

D) exp(x) +exp(-x)/2 +exp(x)/exp(-x) –exp(-x)/2 +exp(x)

E) (sh(x)+exp ** (x)/ch(x)+exp ** (x)71. hesabı ifadəsinin Paskalda düzgün yazlışını göstərin?

A) Ln(a*sqr(x))/Ln(10) +sqr(cos(x))

B) (a*sqr(x))/Ln(10) +sqr(cos(x))

C) Ln(a*sqr(x))/Ln(10) + cos(x)

D) Ln(a*sqr(x))/Ln(10) +sqr(sin(x))

E) Ln(a*sqr(x)) +sqr(cos(x))72. Aşağıdakılardan hansı ön şərtli dövr operatorudur?

A) While b do s

B) Read(x1, x2,…, xn)

C) Write(x1, x2,…, xn)

D) If a then b

E) Case


73. Aşağıdakılardan hansı son şərtli dövr operatorudur?

A) Repeat S Until B

B) While b do s

C) Write(x1, x2,…, xn)

D) If a then b

E) Case


74. Aşağıdakılardan hansı parametrli dövr operatorudur?

A) For İ:=m1 to m2 do s

B) Read(x1, x2,…, xn)

C) While b do s

D) Write(x1, x2,…, xn)

E) If a then b75. Aşağıdakılardan hansı müxtəsər şərt operatorudur?

A) If A then B

B) Read(x1, x2,…, xn)

C) While b do s

D) Write(x1, x2,…, xn)

E) Case


Yüklə 1,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə