1-Kurs 2-semestr fizika fanidan on savollari. Fizika fanining asoslariYüklə 41 Kb.
tarix02.06.2023
ölçüsü41 Kb.
#115186
FIZIKA 2 ON savollari


1-Kurs 2-semestr FIZIKA fanidan ON savollari.
1. Fizika fanining asoslari. Fizika fanining texnika va boshqa tabiiy fanlar bilan aloqasi va bu fanlar rivojidagi ahamiyati. Fazo va geometriya. Vektor kattaliklarni ularning koordinatalari orqali ifodalash. Kinematikaning “elementar” tushunchalari. Nuqtaning to‘g‘ri chiziqli harakati.
2. Moddiy nuqta Kinematika. Nuqtaning harakatidagi tezliklari. Egri chiziqli harakatda tezlik va tezlanish. Normal va urinma(tangentsial) tezlanish
3. Kinematikaning asosiy tushunchalari. Moddiy nuqta, tarayektoriya, yo‘l, kochish va sanoq sistemasi. Nuqtaning to‘g‘ri chiziqli harakati. To‘g‘ri chiziqli tekis harakatda yo‘lni va tezlikni vaqtga bog‘liqlik grafikari.
4. Tekis o‘zgaruvchan harakat. To‘g‘richiziqli tekis o‘zgaruvchan harakat, uning asosiy formulalari. Yuqoriga tik otilgan va yuqoridan tik tashlangan jism harakatlari.
5. Moddiy nuqta dinamikasi. Noinertsial sanoq tizimlari. Inertsiya kuchlari. Gravitatsiya va og‘irlik kuchi, elastiklik kuchi. Butun olam tortishish qonuni. Gravitatsion maydon va uni kuchlanganligi. Ishqalanish kuchlari.
6. Elastiklik kuchi. Qattiq jismlar deformatsiyasi va mexanik kuchlanish. Yung moduli. Og‘irlik kuchi, jism og‘irligi va yuklanish. Blokdagi jism harakati.
7. Absolyut qattiq jismning aylanma harakat dinamikasi. Qo`zg`almas o`q atrofida aylanuvchi qattiq jismning inertsiya momenti va kinetik energiyasi. Shteyner teoremsi.
8. Statika elementlari. Aylanma harakat qilayotgan jismning muvozanatlik sharti. Kuch momenti, impuls momenti. Aylanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi.
9. Suyuqliklar mexanikasining elementlari. Suyuqlik harakatini kinematik tavsiflash. Ideal suyuqlikning barqoror oqimi. Oqimning uzluksizlik qonuni. Bernulli tenlamasi.
10. Suyuqlik harakatini kinematik tavsifi. Laminar va turbulent oqim. Oqimning uzluksizlik qonuni. Yopishqoq suyuqliklarda jism harakati. Stoks qonuni.
11. Mexanik tebranishlar. Garmonik ostsillyator. Erkin tebranishlar tenglamasi. Tebranma harakat tezligi, tezlanishi va eneriyasi. Matematik, prujinali va fizik mayatniklar va ualrni tebranishlar davrini toppish formulalari.
12. So`nuvchi va majburiy tebranishlar. Erkin tebranishlar tenglamasi. Tebranma harakat tezligi, tezlanishi va eneriyasi. So‘nuvchi va majburiy tebranishlarni harakat tenglamalari.
13. Mexanik to`lqinlar. Rezonans. To`lqin tenglamasi. To`lqinlarni elastik muhitda tarqalishi. Turg`un to`lqinlar. To‘lqin tenglamasi.
14. Gazlar molekulyar-kinetik nazariyasi. Modda miqdori, temperatura va molekulalar soni. Ideal gaz tushunchasi. Gazlar molekulyar-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi. Izo jarayonlar.
15. Taqsimot qonunlari. Energiyani erkinlik darajasi bo`yicha taqsimlanishi. Molekulalarning tezliklari va enrergiyalari bo`yicha taqsimlanishiga oid Maksvell qonuni.
16. Molekulalarning extimolli tezligi. Potentsial maydondagi zarrachalar uchun Boltsman taqsimot qonuni. Barometrik formula.
17. Termodinamika asoslari. Ideal gaz ichki energiyasi. Ideal gazning solishtirma issiqlik sig`imi. Adiabatik jarayon. Adiabata tenglamasi. Termodinamikaning I-qonuni va uni izo jarayonlarga tadbiqi.
18. Termodinamika II-qonuni. Termodinamikaning II-qonuni va uning taqbiqi. Issiqlik dvigatellari va sovutgich mashinalar. Karno sikli Issiqlik dvigatelining foydali ish koeffitsiyenti.
19. Real gazlar. Real gazlar uchun Van-der-Vals holat tenglamasi. Kritik holat.
20. Molekulalarni erkin chopish yo`li. Gazlarda diffuziya, qovushqoqlik va issiqlik o`tkazuvchanlik.
21. Zaryad miqdori va Kulon qonuni. Zaryad miqdori. Elektr zaryadining saqlanish qonuni. Kulon qonuni. Maydon kuchlanganligi. Maydonining kuchlanganligining superpozitsiya printsipi. Elektr maydon kuchlanganligi
22. Elektrostatik maydon va uni hisoblash. Klassik elektrodinamika fani. Bo`shliqda elektr maydoni. Nuqtaviy zaryadlar tizimining maydon kuchlanganligi. Elektrostatik maydon uchun Gauss teoremasi va uning sodda elektr maydonlarni xisoblashga tadbiqlari.
23. Elektr maydonida bajarilgan ish. Elektr maydon potensiyali. Elektr maydonida bajarilgan ish. Elektr maydon energiyasi. Kondensatorlar va ularni ulash.
24. Tok kuchi vat ok zichligi. Tok kuchi va zichligi. Kuchlanish. Qarshilik. Qarshiliklarni ketma-ket va paralell ulash. EYuK. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni.
25. Zanjirning bir qismi uchun va berk zanjir uchun Om qonuni. Kirxgof qoidalari. Tok kuchining bajargan ishi va quvvati.
26. O`zgarmas elektr toki. Elektr tokining mavjud bo`lish sharti. Tashqi kuchlar. Om va Joul-Lens qonunlarining differentsial va integral ko`rinishlari. Kirxgof qoidalari.
27. Muhitlarda elektr toki. Metall va vakuumda elektr toki. Gazlar va elektolitlarda elektr toki. Termoelektron emissiya.
28. Magnit maydoni va uning asosiy xarakteristikalari. Vakuumda magnit maydoni va uni ifodalovchi kattaliklar. Magnit maydon induktsiyasi va kuchlanganlik vektorlari. Muhitning magnit singdiruvchanligi.
29. Magnit maydomi va induksiyasi. Magnit maydon mavjud bo‘lish shartlari va magnit oqimi. Faradey tajribasi. Amper kuchi. Lorens kuchi. Tebranish konturi.
30. Magnit maydonining tokli o‘tkazgichlarga ta’siri. Bio-Savar-Laplas qonuni. Superpozitsiya printsipi. To`g`ri va aylanma tokning magnit maydonnini xisoblash. Amper kuchi va uni bajargan ishi.
31. Magnit maydonni zaryadli zarrachalarga ta’siri. Xoll effekti va uning qo`llanilishi. Molekulyar toklar. Magnitlanish vektori. Magnit singdiruvchanlik va qabul qiluvchanlik
Oraliq nazorat biletlari yuqoridagi savollardan 2 ta va masalalar to’plamidan 1 ta jami 3 ta savoldan iborat bo’ladi.
Yüklə 41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə