1. O`rta asrlar tarixi qaysi asrlarni o`z ichiga oladi? A V-XI asrlar b XI-XV asrlarYüklə 417,67 Kb.
səhifə1/5
tarix11.03.2018
ölçüsü417,67 Kb.
#31121
  1   2   3   4   5


BOB

1. O`rta asrlar tarixi qaysi asrlarni o`z ichiga oladi?A) V-XI asrlar B) XI-XV asrlar

C) V-XV asrlar D) X-XVI asrlar
2. XV-XVI asrlarda ijod etgan Yevropa olimlar insoniyat tarixini nechta davrga bo`lib o`rganishni taklif etganlar?

A) uchta davrga B) ikkita davrga

C) beshta davrga D) to`rtta davrga
3. O`rta asrlar kishilik jamiyati Yevropada qanday nomlanadi?

A) quldorlik jamiyati B) kapitalistik jamiyat

C) harbiy jamiyat D) feodal jamiyat
4. O`rta asrlar kishilik jamiyati Osiyoda qanday nomlanadi?

A) harbiy jamiyat

B) aslzodalar jamiyati

C) yer egaligi jamiyati

D) barcha javoblar to`g`ri
5. Hayot uchun zarur bo`lgan narsa va mahsulotlarni o`zi ishlab chiqaradigan xo`jalik nima deb ataladi?

A) tovar xo`jaligi B) ishlab chiqarish xo’jaligi

C) bozor xo`jaligi D) natural xo`jalik
6. Nima sababdan XI asrgacha Yevropada savdo sust rivojlangan?

A) natural xo`jalik hukmronligi sababli

B) o`zaro urushlar sababli

C) bozorlar bo`lmaganligi sababli

D) Buyuk Ipak yo`li faoliyati to`xtaganligi sababli
7. Osiyoda yer egaligi Yevropada nimasi bilan farq qilgan?

A) yerlar asosan hukmdor qarindoshlariga tegishli bo`lgan

B) davlat hukmdori yerlarning oliy egasi hisoblangan

C) yerlarning katta qismi harbiylar qo`lida edi

D) barcha javoblar to`g`ri
8. O`rta asrlar tarixining ikkinchi davri qaysi asrlarni o`z ichiga oladi?

A) X-XV asrlar B) IX-XI asrlar

C) XI-XV asrlar D) XI-XIV asrlar
9. Qachondan boshlab G`arbiy Yevropaning dunyoning boshqa qismlaridan ajralib qolishi barham topa bordi?

A) X asr boshlaridan

B) IX asr o`rtalaridan

C) XI asr oxiridan

D) XII asrga kelib
10. Xalqlarning buyuk ko`chishiga quyidagi qaysi omillar sabab bo`lgan edi?

A) yangi yerlarga bo`lgan talab

B) Xunn qabilalarining G`arbga istilochilik yurishi

C) tabiatdagi iqlim o`zgarishlari

D) barcha javoblar to`g`ri
11. Xalqlarning buyuk ko`chishi natijasida german qabilalarining o`z davlatlarini barpo etgan hududlarini aniqlang.

1. Vandallar 2. Vestgotlar

3. Ostgotlar 4. Franklar 5. Anglo-sakslar

a. Galliya b. Italiya c. Britaniya

d. Ispaniya e. Shimoliy Afrika

A) 1-e, 2- d, 3-b, 4-a, 5-c

B) 1-a, 2- d, 3-b, 4-e, 5-c

C) 1-d, 2- e, 3-a, 4-b, 5-c

D) 1-e, 2- b, 3-d, 4-c, 5-a
12. Xalqlarning buyuk ko`chishi arafasida franklar qaysi hududlarda yashaganlar?

A) Reyn va Elba daryolarining oralig`ida

B) Reyn daryosining o`rta va quyi oqimida

C) Janubiy Italiya yerlarida

D) Hozirgi Polsha hududlarida
13. Sali franklari kimning davrida nihoyatda kuchaygan?

A) Xlodvig B) Merovey

C) Pipin D) Karol
14. Franklar yo`lboshchisi Xlodvig qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 486-510 B) 488-512

C) 481-511 D) 455-500
15. Xlodvig necha yil davomida hukmronlik qilgan?

A) 24 yil B) 45 yil

C) 25 yil D) 30 yil
16. Franklar tomonidan Shimoliy Galliya qachon egallangan?

A) 488 B) 486

C) 512 D) 455
17. Franklar davlati qachon tashkil topgan?

A) 488 B) 478

C) 496 D) 486
18. Franklar davlatining asoschisini aniqlang.

A) Karol B) Xlodvig

C) Merovey D) Pipin
19. Franklar davlatida Xlodvig asos solgan sulolani aniqlang.

A) Merovinglar B) Karolinglar

C) Xlodviglar D) Pipinlar

20. Franklar davlatida viloyat boshlig`i qanday nomlangan?A) sherif B) gersog

C) graf D) senyor
21. Franklar asosan qaysi xo`jalik sohalari bilan

B) dehqonchilik, savdo

C) hunarmandchilik, savdo

D) dehqonchilik, hunarmandchilik
22. Franklarda yer necha qismga bo`lingan?

A) uch B) ikki

C) to`rt D) besh
23. Franklarda quyidagi qaysi joylardan hamma birgalikda foydalangan?

A) yaylov va o`rmonlar

B) daryo va dengizlar

C) jamoa yerlaridan

D) barcha javoblar to`g`ri

24. Franklarda kimlarga yer berish yoki meros qoldirish taqiqlangan?A) jangchilarga B) qullarga

C) ayollarga D) jinoyatchilarga
25. Xlodvig va uning qurolli kuchlari qachon xristian dinini qabul qildilar?

A) 476 B) 488

C) 495 D) 486
26. Xlodvig hokimiyat tepasiga kelgach oradan necha yil o`tib Franklar davlati barpo etilgan?

A) 5 yil B) 7 yil

C) 12 yil D) 9 yil
27. Franklar davlatida Merovinglar sulolasining hukmronligi qaysi yilgacha davom etgan?

A) 756 B) 768

C) 751 D) 786
28. Karolinglar sulolasining asoschisini aniqlang.

A) Karl Martel B) Pipin

C) Buyuk Karl D) Karol
29. Pipin qachon franklar qiroli deb e’lon qilingan?

A) 751 B) 756

C) 786 D) 768
30. Qachon Yevropada Rim Papasi davlati vujudga kelgan?

A) VIII asr oxirida

B) VIII asr o`rtalarida

C) VIII asr boshlarida

D) to`g`ri javob yo`q
31. Franklar qiroli Pipin qachon vafot etgan?

A) 755 B) 756

C) 786 D) 768
32. Buyuk Karl qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 768-800 B) 768-814

C) 786-814 D) 755-804
33. Buyuk Karl necha yil Franklar davlatini boshqardi?

A) 46 yil B) 32 yil

C) 28 yil D) 49 yil

34. Buyuk Karl o`z hukmronligi davrida nechta harbiy yurishlar uyushtirgan?A) 30 ga yaqin B) 40 ta

C) 53 ta D) 100 dan ortiq
35. Buyuk Karl qachon Italiya hududida tashkil topgan Langobardlar qirolligiga qarshi yurish boshladi?

A) 776 B) 773 C) 756 D) 778
36. Qachon Langobardlar qirolligi Franklar davlatiga qo`shib olingan?

A) 776 B) 773

C) 755 D) 778
37. Buyuk Karl qaysi yilda Ispaniyaga qarshi yurish qilgan?

A) 772 B) 756

C) 778 D) 768
38. Buyuk Karl yurish qilgan davrda Ispaniyada kimlar hukmronlik qilar edilar?

A) andaluslar B) arablar

C) iberiylar D) vestgotlar
39. Buyuk Karl tomonidan tashkil etilgan Ispan markasi keyinchalik quyidagi qaysi graflikka aylandi?

A) Kataloniya B) Madrid

C) Grenada D) Barselona
40. Saks qabilalari qaysi hududlarda yashar edilar?

A) Dunay daryosining quyi oqimlarida

B) Reyn daryosining o’ng sohilida

C) Bolqon yarim orolida

D) Sharqiy Yevropa dashtlarida va Kavkazda
41. Sakslarni bo`ysindirishda Franklar davlatiga quyidagilardan qaysi biri yordam bergan?

A) Vizantiya imperiyasi B) Arablar davlati

C) Rim cherkovi D) Angliya qirolligi
42. Buyuk Karl sakslarga qarshi necha yil urush olib bordi?

A) 30 yil dan ortiq B) 32 yil

C) 28 yil D) 25 yil
43. Buyuk Karlga imperatorlik toji kiydirilgan sanani aniqlang.

A) 788 B) 814

C) 800 D) 843
44. Buyuk Karl imperatorligini tan olgan imperiyalarni aniqlang.

A) Buyuk Britaniya, Ispaniya

B) Kiyev Rusi, Bolgariya

C) Vizantiya, Rim

D) Vizantiya, Arab xalifaligi
45. Buyuk Karl davrida harbiy xizmat faqat kimlarning imtiyoziga aylandi?

A) oddiy xalqning B) ruhoniylarning

C) feodallarning D) qullarning
46. Buyuk Karl vafot etgan yilni aniqlang.

A) 800 B) 814

C) 843 D) 820
47. 843-yilgi Verden shartnomasiga ko`ra Franklar imperiyasi o`rnida tashkil topgan davlatlarni aniqlang.

A) Ispaniya, Fransiya, Italiya

B) Germaniya, Belgiya, Fransiya

C) Fransiya, Italiya, Germaniya

D) Niderlandiya, Lotaringiya, Galliya
48. 987-yilda Fransiya taxtini egallagan shaxsni ko`rsating.

A) Robert Zo`r B) Gugo Kapet

C) Karl I D) Genrix I
49. Fransiyada Kapetinglar sulolasi hukmronligi qachon boshlangan?

A) 919 B) 962

C) 987 D) 951
50. Verden shartnomasiga ko`ra “Sharqiy frank yerlari” Buyuk Karlning qaysi nabirasiga tekkan edi?

A) Karl Kalga B) Lyudovik Nemisga

C) Lotarga D) Karl Martelga
51. 919-yilda Germaniyada qaysi sulola hukmronligi boshlangan?

A) Frankoniyaliklar B) Lyuksemburglar

C) Gabsburglar D) Saksoniyaliklar
52. Germaniyada qirol hokimiyati kimlarga tayanar edi?

A) Katolik cherkoviga

B) Ko`p sonli uyushgan ritsarlarga

C) Erkin dehqonlarga

D) Katta yer egalari va krepostnoylarga
53. Genrix I qaysi yillarda Germaniyada hukmronlik qilgan?

A) 919-951 B) 916-962

C) 919-936 D) 915-961
54. Kimning davrida Germaniyada yepiskoplarga immunitet huquqi berilgan?

A) Genrix I B) Konrod II

C) Otton II D) Otton I
55. Otton I ga imperatorlik toji kiydirilgan sanani aniqlang.

A) 961 B) 952

C) 962 D) 951
56. Germaniyada Saksoniyaliklar sulolasi hukmronligi qachon barham topgan?

A)1138 B) 962

C) 1024 D) 1055
57. Germaniya imperiyasi tashkil topgan sanani aniqlang.

A) 962 B) 988

C) 951 D) 800
58. Quyidagilardan qaysi biri ritsarlarga beriladigan yerlarni meros qoldirish to`g`risida qonun chiqargan?

A) Genrix I B) Otton I

C) Genrix IV D) Konrad II
59. Qachonga kelib ruhoniylar Papani saylashda dunyoviy feodallarning ishtirokiga qarshi chiqdilar?

A) X asrga B) IX asrga

C) XI asrga D) XII asrga

60. Papani faqat ruhoniylar saylaydigan tartibni joriy etgan Rim Papasini aniqlang.A) Piy IX B) Grigoriy VII

C) Lev IX D) Urban II
61. Yepiskoplikka saylangan ruhoniyning saylanganligi haqidagi belgi necha qismdan iborat bo`lgan?

A) uch B) to`rt

C) ikki D) besh
62. V asrgacha Britaniya qaysi davlatga qaram edi?

A) Daniya qirolligiga B) Rim imperiyasiga

C) Franklar davlatiga D) to`g`ri javob yo`q
63. Qachondan boshlab Britaniyaga german qabilalari bo`lgan angllar, sakslar va yutlar bostirib kira boshladi?

A) V asr oxiridan B) V asr o`rtalaridan

C) VI asr boshlaridan D) VII asrga kelib
64. VIII asr o`rtalariga kelib Angliyada yetakchi qirollikka aylangan davlatni aniqlang.

A) Uesseks B) Seseks

C) Kent D) Esseks
65. Britaniyani qachon rim legionlari tashlab Britaniyaga qaytadi ?

A) 403 B) 407

C) 529 D) 425

55.Britaniya orolining tub joy qabilalarini toping?A)kelt,pikt,skot B)frank,saka,gall

C) yut,angl,saks D)britt,yut,saks t

56.Fransiyaning shimoli-g’arbidagi Armorika viloyati nima uchun Bretan nomini olgan ?

A)keltlar ko’chib kelishsababli B)brittlar ko’chib kelishi sababli C)angllar ko’chib kelishi sababli D)sakslar ko’chib kelishi sababli 67. Birlashgan Angl-saks qirolligining dushmani quyidagilardan qaysi biri edi?

A) Franklar imperiyasi B) Daniya qirolligi

C) Normandiya gersogligi D) Arab xalifaligi

57.Oroldagi so’nggi rimliklardan kim VI asrning boshlarida brittlarni birlashtirib,germanlarga munosib qarshilik ko’rsata oldi ? A)Amvorisiy Avrelian B)Lanselot C)Jinevra D)Merlin

68. 600-yillardabosqinga uchramagan kelt qabilalari qaysi hududlarda saqlanib qoladi ?

A)Irlandiya va shotlandiya,qisman Britaniya g’arbiy chekkasidaB)Fransiyaning shimoli va –g’arbida

Cbritaniya shimolida D) Pireneya yarim orolida
69. 879-yilda tuzilgan Daniya-Angliya sulh shartnomasiga ko`ra Angliyaning qaysi qismi Daniyaga berilgan?

A) Janubiy B) Janubi-g`arbiy

C) Shimoli-sharqiy D) Shimoli-g`arbiy
70. Qaysi davrda Daniyaning Angliyaga tajovvuzi kuchaydi?

A) IX asr oxiriga kelib

B) X asr oxiri – XI asr boshlarida

C) XI asr o`rtlarida

D) IX asr oxiri – X asr o`rtalarida
71. Istilochilar britaniya yerlarida tuzgan qirolliklarni aniqlang.

A) Nortumbriya,Mersiya,Sharqiy Angliya

B)Uesseks,Sasseks,Esseks

C) Kent

D) A,B,C

71Quydagi qirolliklar to’g’ri joylashtiring

1G’arbiy sakson 2janubiy sakson 3 Sharqiy sakson

A)Uesseks B)Sasseks C)Esseks

A)1a2b3c B)1c2a3b C)1b2a3c D)To’g’ri javob yo’q

72. 1042-yilda Angliya taxtini quyidagilardan qaysi biri egalladi?A) Vilgelm B) Ioann

C) Etelstan D) Eduard

72.London shahriga qachon asos solindi?

A)1147yil Yuriy Dolgorukiy tomonidan. B)43yil rimliklar tomonidan Temza daryosi shimolida C)395yil Rim ikkiga bo’linishi bilan D)476yil Rim qulagach

73.Daniyaliklar tomonidan istiloqilingan Angliya qirolliklari ichida qarshilikni davom ettirgan qirollikni aniqlang.

A)Uesseks Buyuk Alfred B)Mersya Vilgelm C)Normandiya Vilgelm D)Nortumbriya Artur

73.Buyuk Alfred qachon daniyaliklar bilan tinchlik sulhini tuzdi?

A)869yil B)879 yil C)889 yil D)814 yil

73.Tinchlik sulhiga ko’ra qanday taqsimlandi?

A)janubi –g’arbiy hududlarAlfredga,shimoli sharqiy hududlar Daniyaliklarga B)Denlo daniyaliklarga C)Uesseks to’liq alfredga D)Ava B javoblar to’g’ri

73.Alfred va Daniyaliklar o’rtasida chegara qanday belgilandi?

A)London va Chechter oralig’ida 73. Qachon Normandiya gersogi Vegilm Angliya qiroli deb e’lon qilingan?

A) 1066 B) 1088

C) 1055 D) 1042

74. O`rta asrlarning dastlabki davrida Angliya aholisining asosiy qismi kimlardan tashkil topgan edi?A) krepostnoy dehqonlardan

B) ijarachi ritsarlardan

C) erkin kishilardan

D) katta yer egalaridan
75. Angliyada graflik (viloyat) boshlig`i qanday nomlangan?

A) graf B) senyor

C) gersog D) sherif
76. Angliya ijtimoiy hayotida qachon chuqur o`zgarishlar yuz berdi va katta yer egaligining qaror topishi tobora avj ola boshladi?

A) IX asrda B) X asrda

C) XI asrda D) VIII asrda
77. X asrga kelib Angliyada dehqonlar o`z yerlarining qancha qismini yo`qotdilar?

A) 1/3 qismini B) 3/4 qimini

C) 2/3 qismini D) 1/5 qismini
78. Necha akrga teng yer maydoni gayda deb yuritilgan?

A) 120 akr B) 50 akr

C) 150 akr D) 100 akr
79. Vizantiya imperiyasi qaysi yilgacha mavjud bo`lgan?

A) 1261 B) 1204

C) 1453 D) 1391
80. Vizantiya imperiyasi qancha vaqt mavjud bo`lgan?

A) 1555 yil B) 809 yil

C) 866 yil D) 1058 yil
81. Vizantiya imperatori Yustinian hukmronlik qilgan yillarni aniqlang.

A) 527-565 B) 538-562

C) 532-565 D) 522-543
82. Imperator Yustinian necha yil davomida Vizantiyani boshqargan?

A) 33 yil B) 24 yil

C) 38 yil D) 21 yil
83. Qaysi yillarda Kichik Osiyoda Foma Slavyan boshchiligidagi qo’zg`alon bo`lib o`tdi?

A) 820-825 B) 821-823

C) 818-819 D) 823-825
84. Qachondan boshlab Vizantiya tashqi dushmanlardan birin-ketin mag`lubiyatga uchray boshladi?

A) X asr boshlaridan

B) XI asr 2-yarmidan

C) IX asr o`rtalaridan

D) XII asr oxiridan
85. Qachon Saljuqiylar Vizantiya qo’shinini mag`lubiyatga uchratgan?

A) 1038 B) 1055

C) 1071 D) 1054
86. Arablar tomonidan Vizantiyadan tortib olingan hududlarni aniqlang.

A) Kichik Osiyo va Bolqon yarim oroli

B) Suriya, Misr, Kichik Osiyo

C) Kavkazorti, Kichik Osiyo, Konstantinopol

D) Suriya, Misr, Kipr va Rodos orollari
87. Slavyan qabilalari qadimdan qaysi hududlarda yashab kelganlar?

A) Kichik Osiyo va Bolqon yarim oroli

B) Markaziy va Sharqiy Yevropada

C) G`arbiy Yevropa va Uralda

D) Janubiy Qozog`iston va Sibirda
88. Salavyan qabilalari yashagan hududlar qaysi dengizlar o`ralig`idagi ulkan maydonni egallagan?

A) Shimoliy va Qora dengizlar

B) Boltiq va Shimoliy dengizlar

C) Boltiq va Qora dengizlar

D) Kaspiy va Qora dengizlar
89. G`arbiy slavyanlarga quyidagi qaysi xalqlar kiradi?

A) chexlar, polyaklar, slovaklar,lujichanlar

B) ruslar, ukrainlar, slovenlar

C) chexlar, slovaklar, slovenlar

D) bolgarlar, slovenlar, polyaklar
90. Janubiy slavyanlarga kiruvchi xalqlarni aniqlang?

A) chexlar, polyaklar, ruminlar

B) moldovanlar, bolgarlar, ruminlar

C) ruslar, beloruslar, ukrainlar

D) bolgarlar, serblar, xorvatlar,slovenlar,chernogorlar,makedonlar va bosnyaliklar
91. Sharqiy slavyanlarga qaysi xalqlar kiradi?

A) chexlar, polyaklar, xoxollar

B) bolgarlar, polyaklar, ruslar

C) ruslar, ukrainlar, beloruslar

D) moldavanlar, ruminlar, vengrlar
92. Sharqiy slavyanlarda qaysi asrgacha davlat bo`lmagan?

A) X asrgacha B) IX asrgacha

C) VII asrgacha D) XI asrgacha
93. Chexiya davlati qachon tashkil topgan?

A) IX asr oxirida B) X asr o`rtalarida

C) VII asr 2-yarmida D) X asr boshlarida
94. Chexiya knyazi Bratislav II qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 1055-1068 B) 1042-1061

C) 1042-1066 D) 1066-1086
95. Chexiya knyazi Bratislav II ga qirol unvonini bergan Germaniya imperatorini aniqlang.

A) Genrix IV B) Otton I

C) Genrix I D) Genrix II
96. Polsha davlati qachon tashkil topgan?

A) IX asrda B) VII asrda

C) X asrda D) VIII asrda
97. Polsha davlatiga kim asos slogan?

A) Knyaz Meshko B) Boleslav Botir

C) Asparux D) Buyuk Simon
98. Polshada xiristian dini qabul qilingan sanani aniqlang.

A) 960 B) 962

C) 988 D) 966
99. Rim Papasidan qirol unvonini qabul qilgan Polsha knyazini aniqlang?

A) Meshko B) Boleslav I

C) Bratislav II D) Meshko IV

100. Xalqlarning buyuk ko`chishi jarayonida janubiy slavyanlar qayerga kelib o`rnashganlar?A) Kichik Osiyo B) Bolqon yarim oroli

C) G`arbiy Yevropa D) Galliya
101. Bolgariya podsholigi qachon tashkil topgan?

A) VII asrda B) IX asrd

C) VI asrda D) XI asrda
102. Bolgariya podsholigi quyidagi qaysi hududda tashkil topgan?

A) Kichik Osiyo g`arbida

B) Markaziy Yevropada

C) Bolqon yarim orolining shimoli-sharqida

D) Boltiq dengizi bo`ylarida
103. Qaysi asrga kelib Bolgariya kuchli va qudratli davlatga aylandi?

A) VIII asrda B) X asrda

C) IX asrda D) XI asrda
104. Bolgariyada xristian dini qachon qabul qilingan?

A) X asrda B) IX asrda

C) XII asrda D) XIV asrda
105. Bolgariyaning Vizantiyaga qaramligi qaysi davrgacha davom etgan?

A) XI asr o`rtalarigacha

B) XIII asr boshlarigacha

C) XIII asr o`rtalarigacha

D) XII asr oxirigacha
106. Bolgariyada jamiyat a’zolari o`rtasida mulkiy tenglikni targ`ib qilgan harakat qanday nomlangan?

A) Yeretiklik B) Bogomillik

C) Apostollik D) Protestantlik
107. Kiyev shahrining nomi kimning nomidan olingan?

A) Shaharning bunyodkori Kiy nomidan

B) Bu narsa fanda aniqlanmagan

C) Shaharning yonidan oqib o`tuvchi daryo nomidan

D) barcha javoblar noto`g`ri
108. Kiyev Rusda knyaz Svyatoslav hukmronligi yillarini aniqlang?

A) 942-988 B) 955-961

C) 964-972 D) 965-980
109. Knyaz Svyatoslav Rusning rivojlanishiga to`siq bo`lgan qaysi davlatlarni mag`lubiyatga uchratgan?

A) Vizantiya va Bolgariya davlatlarini

B) Volga Bolgariyasi va Xazar podsholiklarini

C) Polsha va Chexiya qirolliklarini

D) Polsha va Bolgariya knyazliklarini
110. Knyaz Svyatoslav Vizantiya yurishidan qaytayotganda kimlarning hujumiga uchrab halok bo`ladi?

A) pechenglar B) bijanaklar

C) polyaklar D) bolgarlar
111. Vladimir Svyatoslavich qaysi xizmati uchun Kiyevning Buyuk knyazi nomini olgan?

A) maxsus chegara xizmatini tashkil etgani uchun

B) Vizantiyani o`ziga bo`ysundirgani uchun

C) barcha sharqiy slavyanlarni KiyevRusiga birlashtirgani uchun

D) barcha javoblar to`g`ri
112. Kiyev Rusi davlatida xristian dini qachon joriy etilgan?

A) 966 B) 960

C) 952 D) 988
113. Kiyevning Buyuk knyazi Yaroslav Mudriy qachon vafot etgan?

A) 1055 B) 1054

C) 1042 D) 1066

114. Yaroslav Mudriy vafotidan keyin Rusda boshlangan o`zaro ichki urushlarni bartaraf etishga muvaffaq bo`lgan knyazni aniqlang.A) Aleksandr Nevskiy

B) Yuriy Dolgarukiy

C) Roman Mstislavich

D) Vladimir Monamax
115. Quyidagilardan qaysi birining vafotidan so`ng Rusda feodal tarqoqlik boshlangan?

A) Vladimir Monamax

B) Yaroslav Mudriy

C) Yuriy Dolgarukiy

D) Ivan Kalita
116. “Russkaya Pravda” nomli qonunlar to’plami qachon qabul qilingan?

A) 1071 B) 1072

C) 1055 D) 1054
117. “Russkaya Pravda” qonununiga ko`ra boshqaruvchini o`ldirganlik uchun necha bosh ho`kiz to`lash jarimasi belgilangan?

A) 80 bosh B) 400 bosh

C) 100 bosh D) 120 bosh
118. “Russkaya Pravda” qonuniga ko`ra boshqaruvchini o`ldirganlik uchun necha bosh qo`y to`lash jarimasi belgilangan?

A) 80 bosh B) 120 bosh

C) 400 bosh D) 100 bosh
119. “Votchina” nima?

A) boshqaruvchi B) qaram dehqon

C) ijrochi D) “meros”, “mulk”
120. Yevropadagi birinchi oliy o`quv yurti qayerda ochilgan?

A) Fransiyada B) Vizantiyada

C) Italiyada D) Rusda
121. Quyidagi qaysi davlatlar xristian dinini Vizantiyadan qabul qilgan?

A) Bolgariya, Serbiya, Kiyev Rusi

B) Chexiya, Polsha, Bolgariya

C) Polsha, Kiyev Rusi, Bolgariya

D) Serbiya, Polsha, Kiyev Rusi
122. Kirill alifbosiga qaysi alifbo asos qilib olingan?

A) lotin B) rus

C) yunon D) finikiya
123. Biron dinga e’tiqod qiluvchi xalqlar orasida boshqa bir dinni targ`ib etuvchi qanday nomlanadi?

A) Ryadovich B) Missioner

C) Tiun D) Zakup
124. Ilk o`rta asrlarda G`arbiy Yevropada o`qish qaysi tilda olib borilgan?

A) frank B) nemis

C) ingliz D) lotin
125. Quyidagi atamalardan qaysi biri “qurg`on ichida ishlovchi” degan ma’noni bildiradi?

A) Krepostnoy B) Barshchina

C) Desyatina D) Vallon
126. O`rta asrlar tarixi nechta davrga bo`linadi?

A) 4 ta B) 2 ta

C) 3 ta D) to`g`ri javob yo`q
127. “Frank” so`zining ma’nosi nima?

A) xo`roz B) yulduz

C) jasur, erkin D) sariq saqol
128. Frank qabilalari necha guruhga bo`lingan?

A) 3 ta B) 4 ta C) 6 ta D) 2 ta
129. Qaysi davrga kelib frank qirolligi barcha german qirolliklari ichida eng qudratlisi va kattasiga aylandi?

A) IV asr boshlari B) VI asr 2-yarmi

C) V asr boshlari D) V asr oxiri
130. 751-yilda ………….. .

A) Karolinglar sulolasiga asos solingan

B) Merovinglar sulolasiga asos solingan

C) Ummaviylar sulolasiga asos solingan

D) Paleologlar sulolasiga asos solingan
131. 843-yil Verden shahrida Frank imperiyasini bo’lib olgan Karlning nabiralari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?

A) Siagriy, Lotar, Karl

B) Lyudovik Kal, Karl, Lotar

C) Lotar, Lyudovik Nemis, Karl

D) Karl Martel, Lyudovik Nemis, Lotar
132. Karolinglar sulolasining Fransiyadagi hukmronligi ………….. - yilgacha davom etdi.

A) 985 B) 986 C) 987 D) 988
133. Karolinglar sulolasi Germaniyada qaysi yilgacha hukmronlik qilgan?

A) 917 B) 918 C) 919 D) 920
134. Germaniyada Saksoniyaliklar sulolasiga kim tomonidan asos solingan?

A) Konrad II B) Lyudovik Nemis

C) Karl Kal D) Genrix I
135. Otton I qachon Shimoliy Italiyani egallashga muvaffaq bo`ldi?

A) 951-yilda B) 952-yilda

C) 953-yilda D) 954-yilda
136. Otton I Shimoliy Italiyani bosib olganidan necha yil o`tib Rusga xristian dini kirib kelgan?

A) 114 yil B) 37 yil

C) 26 yil D) 70 yil
137. Muqaddas Rim imperiyasiga kim tomonidan asos solingan?

A) Otton I B) Buyuk Karl

C) Yustinian D) Sezar
138. 961-yilda Otton I Rim papasi …………….. ni Papalik taxtiga o`tqazdi.

A) Innokentiy IV B) Pey XVI

C) Ioann XII D) Urban II
139. Saksoniyaliklar sulolasi Germaniyada qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 919-1024 B) 920-1050

C) 930-1024 D) 950-1036
140. Frankoniyaliklar sulolasiga kim tomonidan asos solingan?

A) Fridrix II B) Velgelm I

C) Konrad II D) Genrix II
141. Frankoniyaliklar sulolasi qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 1024-1260 B) 1024-1137/8

C) 1050-1125 D) 1036-1260
142. Yepiskoplarga ruhoniylik lavozimiga tayinlanganlik haqida beriladigan maxsus belgi nimalardan iborat bo`lgan?

A) uzuk va qalpoq B) xassa va qalpoq

C) xassa va qilich D) uzuk va xassa
143. Vorms konkordati qachon imzolangan?

A) 1122 B) 1123 C) 1124 D) 1125
144. Qirol Alfred qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 871-900 B) 814-843

C) 802-839 D) 815-860
145. Daniya qirolligi qachon tashkil topgan?

A) IX asrda B) X asrda

C) XI asrda D) XII asrda
146. Angliya qiroli …………… 879-yilda daniyaliklar bilan sulh tuzishga erishgan edi.

A) Edvard I B) Genrix I

C) Buyuk Alfred D) Ekbert
147. Daniya qiroli Kanut qaysi yillarda huykmronlik qilgan?

A) 1016-1034 B) 1017-1036

C) 1017-1035 D) 1018-1037
148. Kanut tamonidan tuzilgan Shimoliy davlatga quyidagilardan qaysilari kirgan?

A) Islandiya, Germaniya, Daniya, Shvetsiya, Irlandiya

B) Islandiya, Gollandiya, Daniya, Norvegiya, Irlandiya

C) Angliya, Shotlandiya, Germaniya, Daniya, Shvetsiya

D) Daniya, Norvegiya, Shvetsiya, Angliya va Shotlandiya
149. “Vetenagemont” nima?

A) “Donalar kengashi”

B) “Oqsaqollar yig`ini”

C) “Xalq kengashi”

D) “Aslzodalar kengashi”
150. Angliyada qirol Etelstanning 930-yilda chiqargan farmoniga ko`ra ……………

A) Aholi qo`shin tuzish uchun qalqon puli to`lashi lozim edi

B) Ingliz bo`lmaganlar ko`chib ketishi lozim edi

C) Har biri kishi o`ziga xo`jayin topishi kerak edi

D) 20 yoshdan oshgan erkaklar harbiy xizmat o`tashi lozim edi
151. “Erl” kim?

A) Mayda dehqon B) Katta yer egasi

C) Otliq jangchi D) Qaram dehqon
152. Vizantiya imperiyasi Vasilevsga kop sonli sud,harbiy va soliq muassasalari, davlat amaldorlari,shuningdek maslhat organi qanday nomlanadi?

A) sinklit B) veche C)senat D) duma
153. Qaysi shahar o`rta asrlarda “Oltin ko’prik” deb nomlangan?

A) London B) Parij

C) Konstantinopol D) Venetsiya
154. Qachon slavyan xalqlari g`arbiy, janubiy va sharqiy slavyanlarga bo`linib ketdilar?

A) VII asrda B) VIII asrda

C) IX asrda D) X asrda
155. 1041-yilga kelib Chexiya ……………..

A) Qirollikka aylandi

B) Germaniya vassaliga aylandi

C) Yevropadagi eng kuchli davlatga aylandi

D) A va C
156. Quyidagilardan qaysi biridan boshlab Chexiya knyazlari qirol deb atala boshlangan?

A) Karl IV B) Bratislav I

C) Bratislav II D) Vatslav V
157. Polsha davlatida qachon asos solingan?

A) 950-yilda B) 940-yilda

C) 980-yilda D) 960-yilda
158. Polyaklar qachon xristian dinini qabul qilganlar?

A) 966-yilda B) 970-yilda

C) 980-yilda D) 1050-yilda
159. Bolgariya podshosi Buyuk Simon qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 881-925 B) 882-926

C) 883-927 D) 884-928
160. 1018-yilda I-Bolgar podsholigi ded ataluvchi davlat …………….

A) Germaniya qirolligiga tobe bo`lib qoldi

B) Vizantiyaga tobe bo`lib qoldi

C) Kiyev Rusini o`ziga bo`ysindirdi

D) Vizantiya imperiyasining chorak qismini bosib oldi
161. Kiyev Rusi davlatiga kim tomonidan va qachon asos solingan?

A) Monamax, 882-yilda

B) Oleg, 885-yilda

C) Oleg, 882-yilda

D) Svyatoslav, 988-yilda
162. Kiyev Rusining qaysi knyazi yilnomalarda “” deb ulug`langan?

A) Vladimir B) Oleg

C) Svyatoslav D) Aleksandr
163. Rusda knyaz topshiriqlari ijrochisi nima deb atalgan?

A) Posad B) Prikazchik

C) Gorodovoy D) Tiun
164. Zamondoshlar Avliyo Sofiya ibodatxonasini …………………… deb atashgan.

A) “Shu xildagilarning eng oliysi”

B) “mo’jizalar mo’jizasi”

C) “Sharq marvaridi”

D) “Betakror”
165. Avliyo Sofiyo ibodatxonasi qaysi yillarda qurilgan?

A) 532-538 B) 532-537

C) 532-536 D) 532-539
166. Kirill alifbosi qachon yaratilgan?

A) 854-yilda B) 850-yilda

C) 855-yilda D) 860-yilda
167. “Urushlar tarixi”, “Sirli tarix” asarlarining muallifi kim?

A) P. Kesorskiy B) K. Tatsit

C) Agafiy D) Foma Akvinskiy
168. “Yustinianning podsholik qilishi” nomli asar kim tomonidan yozilgan?

A) F. Akvinskiy B) K. Tatsit

C) Eparx D) Agafiy
169. “Madonna” kim?

A) Fransiya qirolichasi B) Bibi Maryam

C) Janna d’Ark D) B va C
170. Qaysi asrgacha Yevropada savdo-sotiq sust rivojlangan?

A) IX asr B) XI asr

C) XII asr D) XV asr
171. O`rta asrlar tarixining birinchi davri qaysi asrlarni o`z ichiga oladi?

A) V-XI asrlar B) IV-XI asrlar

C) VI-XII asrlar D) V-X asrlar
172. O`rta asrlarning qaysi davrida yer-mulk egaligiga asoslangan jamiyat uzil-kesil qaror topdi?

A) birinchi B) uchinchi

C) ikkinchi D) to`g`ri javob yo`q
173. Qaysi asrlar Yevropa tarixiga xalqlarning buyuk ko`chishi davri nomi bilan kirgan?

A) V-VI asrlar B) IV-VII asrlar

C) VI-VII asrlar D) IV-VI asrlar
174. Odaakr kim bo`lgan?

A) German qabilalari harbiy kuchlari boshliqlaridan biri

B) Rimning oxirgi imperatori

C) Franklar davlatining asoschisi

D) Rimga bostirib kirgan xun qoshinlarining boshlig`i
175. Rimning so`nggi imperatoini ko`rsating.

A) Konstantin XI B) Romul Avgustul

C) Feodosiy D) Ioann VI
176. Dengizbo`yi franklari qanday nomlanadi?

A) sali B) ripuar

C) eleman D) lit
177. Qirg`oqbo`yi franklari qanday nomlanadi?

A) Sali B) eleman

C) ripuar D) latssi
178. “Sali haqiqati” nima?

A) Anglarning qonunlar to`plami

B) Rim tarixi yoritilgan asar

C) Sakslarning tarixi to`g`risidagi asar

D) Franklarning qonunlar to`plami
179. Franklarda katta yer egaligining qaror topishi qachonga kelib tugallangan?

A) VIII asr B) IX asr

C) X asr D) XI asr
180. Qachondan boshlab franklarda yer xususiy mulkka aylana boshlagan?

A) VI asrning 2-yarmidan B) VII asrga kelib

C) XI asrda D) IX asrda
181. Qaram dehqonning feodal yerini ishlab berishi qanday nomlanadi?

A) barshchina B) gayda

C) votchina D) krepostnoy
182. Papa Stefan II ga Rim viloyatini kim hadya etgan edi?

A) Buyukl Karl B) Karl Martel

C) Pipin D) Lyudovik Nemis
183. Buyuk Karlning sakslarga qarshi olib borgan urushi necha yil davom etgan?

A) 30 yil B) 32 yil

C) 31 yil D) 29 yil
184. Yevropada feodal tarqoqlik qaysi asrlarni o`z ichiga oladi?

A) V-XI asrlar B) VIII-IX asrlar

C) XI-XII asrlar D) IX-XI asrlar
185. Quyidagilardan qaysi biri Parij viloyatining 1-grafi bo`lgan?

A) Gugo Kapet B) Robert Zo`r

C) Karl Martel D) Egidiy
186. Otton I qaysi yilda Germaniya taxtiga o`tirgan?

A) 936 B) 937 C) 938 D) 939
187. Otton I Vizantiya bilan munosabatlarni nima orqali yaxshilashga erishgan edi?

A) savdo orqali B) harbiy ittifoq orqali

C) nikohlar orqali D) B va C
188. Grigoriy VII ni Papalik taxtidan tushirish haqidagi qaror qachon qabul qilingan?

A) 1072 B) 1075

C) 1079 D) 1076
189. 866-yilda Angliyaning katta qismini quyidagi qirolliklardan qaysi biri bosib olgan edi?

A) Daniya B) Fransiya

C) Shotlandiya D) Irlandiya
190. Qaysi yilga kelib Angliyada angl-saks sulolasi hukmronligi qayta tiklangan?

A) 1041 B) 1042

C) 1040 D) 1045
191. Necha gektarga teng maydon gayda deb atalgan?

A) 40 B) 30 C) 20 D) 50
192. Vizantiya imperiyasi qachon tashkil topgan?

A) 476 B) 330 C) 395 D) 453
193. 821-yilda ……………..

A) Kichik Osiyoda qo`zg`alon yuz berdi

B) Vizantiya davlati tashkil topdi

C) Franklar davlati uchga bo`linib ketdi

D) Saljuqlar davlati tuzildi
194. Qaysi davrga kelib arablar Vizantiyaga xavf solmay qo`ydilar?

A) VIII asr boshlari

B) IX asrning 2-yarmi

C) X asr oxiri

D) XI asrda
195. Polsha knyazi Boleslav I qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 991-1024 B) 990-1023

C) 992-1025 D) 995-1028
196. Bolgariya podsholigiga kim asos solgan?

A) Simon B) Asparux

C) Botev D) Mixail
197. Slavyanlarda veche nima?

A) jazo kengashi B) xalq sudi

C) shahar kengashi D) xalq yig`ini
198. Kiyev Rusi knyazi Svyatoslav qaysi yilda halok bo`lgan?

A) 972 B) 973

C) 974 D) 975
199. Kiyev Rusi davlatining so`nggi buyuk knyazi kim edi?

A) Oleg B) Svyatoslav

C) Vladimir Monamax D) Yaroslav
200. Rusda boshqaruvchi qandan nomlangan?

A) Prikazchik B) Ryadovich

C) Tuin D) Gorodnik
201. Vladimir Monamax qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 1113-1126 B) 1114-1126

C) 1113-1125 D) 1112-1130
202. Rusda ham o`zining ham xo`jayinining dalasida ishlovchi dehqon qanday atalgan?

A) Zakup B) krepostnoy

C) barshnik D) ryadovich
203. O`rta asrlarda Yevropada odamlar asosan o`qiydigan kitobni ko`rsating.

A) “Avliyolar kitobi”

B) “Isoning hayoti”

C) “Apostollar”

D) “Isoning tug`ilishi”
204. Grek olovi qaysi qaysi moddalar aralashmasidan tayyorlangan?

A) neft va gaz

B) toshko`mir va gaz

C) neft va smola

D) A, B va C
205. G’arbiy Rim imperiyasi qulagach oradan necha yil o’tib Franklar davlati tashkil topgan?

A) 25 yil B) 20 yil

C) 10 yil D) 30 yil


Yüklə 417,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə