1. Skra}enice: po~etna etiketa, zavr{na etiketa. Primer: euYüklə 30 Kb.
tarix08.08.2018
ölçüsü30 Kb.
#61380

Kratko uputstvo za obele`avanje tekstova


  1. Imenovanje datoteke sa tekstom: Datoteka treba da ima ime sa slede}om strukturom:


--.html
gde je: mo`e imati vrednost: F1 - fantastika 1. knjiga

F2 - fantastika 2. knjiga

SA - satira

PP - roman Poko{eno polje
je broj prve strane teksta koji se prekucava

je broj poslednje strane teksta koji se prekucava
Ekstenzija .html je obavezna. Oznaka skra}enice dela je ispisana na prvoj strani samog teksta.
2. Prvi redovi datoteke: ... identifikuju autora teksta i studenta koji je prekucavao tekst, kao i druge op{te podatke o tekstu u obliku komentara:
... ...Tekst koji se prekucava (videti t.1.). Ukoliko naslov ima broj onda se naslov ispisuje prema slede}em obrascu:
[Broj slovima, ne ciframa] Naslov
Na primer, naslov ovog odeljka je:

[Pet] Naslovi


6. Pasus: Pasus se navodi izme|u etiketa
i
. Za uvu~eni pasus (na primer, izdvojeni citat, stihove, i sl.) koristiti etiketu
...
bez dodatnih atributa. Ova etiketa mo`e da bude umetnuta u pasus ili da razdvja dva pasusa prema prirodi uvla~enja u originalnom tekstu.
7. Promena fonta: se obele`ava HTML-etiketama , , itd.
8. Fus-nota: Tekst fus-note se navodi neposredno iza uputnice na fus-notu izme|u viti~astih zagrada: { tekst fus-note }.
9. Obele`avanje jezi~kih elemenata u tekstu: Izvestan broj HTML-etiketa }e se koristiti u SGM-zna~enju za obele`avanje entiteta sa posebnom jezi~kom funkcijom. To su redom:
9.1. Skra}enice: etiketa . Ex. itd.

9.2. Adresa :

...

9.3. Datum: koristi se etiketa : Na primer,

2. jula 1923. godine ili 1945. do 1989..

9.4. Istaknuta fraza (arhai~na, dialekatska, tehni~ka,...). etiketa ... . Na primer: ...svi pri~aju da je on nxoj sve stvorio, i raj-kom, i raj-ispolkom, i raj-sovjet!

9.5. Sekvencije na stranom jeziku: koristi}e se ... . Kod stranog jezika se navodi iza etikete u uglastim zagradama, na primer: Kolektivni [FR] ressentiment (FR-francuski, GB-engleski, DE-nema~ki, itd)

9.6. Li~na imena i nazivi se kodiraju etiketom , a iza otvorene etikete se navodi u uglastm zagradama atribut naziva: njegove mogu}e vrednosti su concept, date, ethnic, event, institution, object, person, place, title. Primeri:[concept]Visokoj Kulturi

[date] &DX;ur&dx;evdan

[ethnic] Evropljani

[event] Minhenska konferencija

[institution] Me&dx;unarodni monetarni fond

[object] Koka-kola

[person] Donald Knut

u [place] Beogradu


10. Navodi iz drugih dela: po~etna etiketa , zavr{na etiketa .

[QU]Mi smo isto toliko [ethnic]Afrikanci danas kao &sx;to smo to bili u [place]Africi pre &cx;etiri stotine godina, samo &sx;to smo mi &nx;ihov savremeni pandan
, rekao je [person]Malkolm &DY;> na [institution]Harvardu 1964. godine.
Re~enice: po~etna etiketa [S], zavr{na etiketa [/S].

Stranica: svaku novu stranicu teksta obele`iti kao komentar: <--- p n= broj_stranice --->
Tekst ~uvati na disketiu uz obaveznu back-up kopiju na drugoj disketi!

Yüklə 30 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə