10 dana molitve 2017Yüklə 52 Kb.
tarix17.09.2018
ölçüsü52 Kb.
#69246

10 dana molitve 2017.

www.tendaysofprayer.org

www.adventisti.net/projekti/deset-dana-molitve

Dan 7— Aronov štap
“Vi mene ne izabraste, nego Ja vas izabrah, i postavih vas da vi idete i rod rodite; i da vaš rod ostane, da šta god zaištete u Oca u ime Moje da vam da” ( Jovan 15,16).
Predloženi oblik molitvenog sastanka
Slavljenje Boga (otprilike 10 minuta)

 • Počnite svoj molitveni sastanak zahvaljivanjem Bogu što je takav kakav jeste (Njegov karakter).

 • Zahvalite Bogu što nas je pozvao da rađamo rod.

 • Zahvalite Bogu što možemo da donosimo rod, i što će naš rod ostati kada prebivamo u Hristu.

Priznanje greha i traženje pobede nad grehom (otprilike 5 minuta)

 • Tražite od Boga da vam pokaže koje grehe treba da priznate javno, a koje u tajnosti. Pozovite se na Njegovu pobedu nad tim gresima.

 • Tražite od Boga da vam oprosti što u izvesnom periodu niste donosili rod.

 • Tražite od Boga oproštaj što ste često pokušavali da u svojoj sili donesete rod.

 • Zahvalite Bogu što vam prašta grehe prema stihu zapisanom u 1. Jovanovoj 1,9.

Molbe i posredovanje (otprilike 35 minuta)

 • Molite se da, kao što je Aronova palica procvetala i donela rod (4. Mojsijeva 17,8), i ljudi oko vas mogu da budu blagosloveni rodom Duha (Galatima 5,22. 23) u vašem životu.

 • Molite se da vas Bog pouči kako da vodite život skriven u Hristu.

 • Tražite od Boga da vam pomogne da vodite život koji teži Hristu, kako biste mogli da donesete rod.

 • Tražite od Boga da vam pomogne da napredujete u blagodati.

 • S kim ste povezani u toku dana, šta vas zaokuplja? Tražite od Boga da vam pomogne da budete u zajednici s Njim, da možete da odsjajujete Njegov karakter ljudima oko vas.

 • Odakle dolazi vaša snaga? Molite se Bogu da u Njemu nalazite svoju snagu.

 • Molite se za sveobuhvatnost evanđeoskih aktivnosti koje će se ostvarivati širom sveta, a koje su usredsređene kako na misiju u urbanim centrima, tako i u ruralnim oblastima.

 • Molite se da Bog pripremi mlade osobe koje će raditi na osnivanju crkava među 789 grupa ljudi u 9 država Severnoameričke divizije.

 • Tražite da Bog otvori vrata za obučavanje misionara koji će osnivati crkve među 676 grupa ljudi u 9 država Južnoameričke divizije.

 • Molite se za 540 grupa ljudi u 18 država Južnoafričke-indijsko-okeanske divizije.

 • Molite se da Sveti Duh pripremi srca vernika da dalje prate i čine učenicima ljude koji dolaze u crkvu zahvaljujući adventističkim radio stanicama koje emituju svoje programe širom sveta.

 • Molite se za omladinsko odeljenje Generalne konferencije koje organizuje misionske aktivnosti u trajanju od godinu dana (1 godina za Hrista) i obučava sledeću generaciju misionskih lidera koji će raditi u urbanim sredinama.

 • Molite se za veće učešće i saradnju crkvene organizacije i službi za podršku u velikom evanđeoskom radu da se dopre do naših zajednica i sveta.

 • Molite se za visoku svest o vrednosti i distribuciji adventističke literature (u štampanom ili elektronskom formatu). Molite se za povećanje naglaska na literarnom evangelizmu.

 • Molite se za sedmoro (ili više) osoba sa vašeg molitvenog spiska, da uvide svoju potrebu da prebivaju u Hristu i donose rodove.

 • Molite se za bilo koju potrebu koju imate.

Zahvalnost (otprilike 10 minuta)

 • Zahvalite Bogu što možete da donosite rod, što prebivate u Njemu.

 • Zahvalite Bogu što je Hristos vaša snaga.

 • Zahvalite Bogu što želi da vi budete blagoslov za druge ljude.

Predložene pesme za pevanje

“Šta da za Hrista činim sada” (pesma broj 257); “Šta može lepše biti” (pesma broj 237); “Uzdam se u tebe Spase” (pesma broj 238); “Tebi o Bože moj” (pesma broj 242).Aronov štap

““Vi mene ne izabraste, nego Ja vas izabrah, i postavih vas da vi idete i rod rodite; i da vaš rod ostane, da šta god zaištete u Oca u ime moje da vam da”( Jovan 15,16).


Svaki hrišćanin imaće misionarski duh. Roditi rod znači raditi kao što je Hristos radio - voleti duše kao što je On nas voleo. Prvi impuls obnovljenog srca jeste da dovede druge Spasitelju. Čim je osoba obraćena u istini, on ili ona osetiće ozbiljnu želju da oni u mraku vide dragocenu svetlost koja sija iz Božje Reči... (To Be Like Jesus, p. 281)
Hristos teži da ostane u srcima ljudi; On to čini preko onih koji veruju u Njega. Cilj hrišćanskog života je donošenje roda - obnavljanje Hristovog karaktera u verniku, da bi se mogao obnoviti i u drugima.
Biljka ne klija, ne raste, ne donosi rod za sebe, već "daje sjeme da se seje i hljeba da se jede" (Isaija 55,10). Isto tako, nijedan čovek ne sme da živi samom sebi. Hrišćanin je u svetu Hristov predstavnik za spasenje drugih duša.

Ne može biti nikakvog rasta ili plodnosti u životu koji je usredsređen na sebe. Ako ste prihvatili Hrista za svog ličnog Spasitelja, treba da zaboravite na sebe i da nastojite da pomognete drugima. Govorite o Hristovoj ljubavi, govorite o Njegovoj dobroti. Izvršite svaku dužnost koja se pojavi. Nosite teret za duše u svom srcu, i svakim sredstvom koje vam stoji na raspolaganju trudite se da spasete izgubljene. Kad primite Hristov Duh - Duh nesebične ljubavi i rada za druge, vi ćete uzrasti i doneti rod. Vrline Duha doneće zrelost vašem karakteru, vaša vera će rasti, vaša uverenja će se produbiti, vaša ljubav postaće savršena. Sve više i više, odražavaćete Hristovo obličje u svemu što je neporočno, plemenito i lepo. (Lift Him Up, p. 274)


Odlučite da ćete biti članovi koji donose rod, povezani sa živim Čokotom. Izdanak može procvetati jedino kad prima život i snagu sa roditeljskog čokota. Iskoristite, dakle, svaku priliku da se još tešnje povežete sa Hristom. Upravo ćete ako verujete u Njega, volite Ga, oponašate Ga i potpuno se oslanjate na Njega, postati jedno sa Njim; a preko vas će se Njegov život i karakter otkrivati svetu. (Our High Calling, p. 145)
"Tim će se Otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete moji učenici." (Jovan15,8)
Vi možete imati revnostan duh, vaše srce može blistati Isusovom ljubavlju. Nastavajte u Hristu kao što loza nastava na čokotu; crpeći hranu iz čokota, vi ćete postati razlistana grana i doneti bogat rod na slavu Božju. O, koliko vam je potrebno da neprestano gledate na Isusa! Neprestano se divite Njegovim čarobnim osobinama. I dok ih budete posmatrali, one će postajati sve sjajnije i sveobuhvatnije, dok se ne ispunite svakom puninom Božjom i ne donesete mnogi rod na slavu Bogu. Loza je suviše čvrsto povezana sa čokotom da bi je mogao odneti svaki povetarac. Snaga i stalno rastenje govoriće svetu da ste ukorenjeni u Isusu, da je vaš izvor siguran. (Our High Calling, p. 218)
Svaka loza koja donosi rod je živi predstavnik čokota, jer rađa isti rod kao i čokot... Svaka loza će pokazati da li ima ili nema života u sebi; jer tamo gde je život, tamo je i rast. Postoji neprestani protok životodavnih svojstava čokota, ato se ispoljava u vidu ploda koji loze donose. (From the Heart, p. 119)
"Nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našeg i Spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sad i u vječna vremena. Amin." (2. Petrova 3,18)
Hristova blagodat mora da bude utkana u svaki stepen razvoja karaktera...Svakodnevno uzrastanje do Hristovog života stvara u duši blaženstvo mira; takav život stalno donosi rod....U životu onih koji su otkupljeni Hristovom krvlju, samopregor će biti stalna pojava. Videće se dobrota i pravednost. Tiho, unutrašnje iskustvo učiniće da život bude pun pobožnosti, vere, krotosti, strpljenja. To treba da postane naše svakodnevno iskustvo. Mi treba da oblikujemo karakter slobodan od greha - karakter koji je postao pravedan pod uticajem Hristove blagodati koja stanuje u nama. (God’s Amazing Grace, p. 320)
Gospodnja je želja da Njegovi sledbenici rastu u blagodati, da njihova ljubav biva sve izobilnija, da budu ispunjeni plodovima pravednosti... Gde je život, tu će biti i rast i rod, ali ako ne rastemo u blagodati, naša duhovnost će biti mala, bolesna, besplodna. Samo uz rast, donošenjem roda, možemo da ispunimo Božji cilj za nas. “Tijem će se Otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete Moji učenici." (Jovan 15,8). Da bismo doneli veći rod, moramo svoje prednosti iskoristiti što bolje možemo. Moramo da koristimo svaku priliku koja nam je darovana za dobijanje snage. (That I May Know Him, p. 164)

Yüklə 52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə