19. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv oxirgi elementidan kichkina va dastlabki elementidan katta bo'lgan oxirgi element indeksini chiqaruvchi dastur tuzilsin. Agar bunday element bo'lmasa nol chiqarilsinYüklə 22,73 Kb.
tarix11.12.2023
ölçüsü22,73 Kb.
#148245
C


Massivlar
18. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv oxirgi elementidan kichkina bo'lgan birinchi elementni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar unday element bo'lmasa nol chiqarilsin.

#include


int main() {


int n;
cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni boshqarish


int eng_kichik = massiv[0];
for (int i = 1; i < n; ++i) {
if (massiv[i] < eng_kichik) {
eng_kichik = massiv[i];
}
}

cout << "Eng kichik element: " << eng_kichik;


// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
19. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv oxirgi elementidan kichkina va dastlabki elementidan katta bo'lgan oxirgi element indeksini chiqaruvchi dastur tuzilsin. Agar bunday element bo'lmasa nol chiqarilsin.

#include


int main() {


int n;
cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 1) {


cout << "Massiv uzunligi kamida ikki bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni boshqarish


int katta_indeks = 0;
int kichik_indeks = 0;

for (int i = 1; i < n; ++i) {


if (massiv[i] > massiv[katta_indeks]) {
katta_indeks = i;
} else if (massiv[i] < massiv[kichik_indeks]) {
kichik_indeks = i;
}
}

cout << "Oxirgi elementidan kichkina bo'lgan birinchi element indeksi: " << kichik_indeks << endl;


cout << "Oxirgi elementidan katta bo'lgan birinchi element indeksi: " << katta_indeks << endl;

// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
20. N ta elementdan tashkil topgan massiv va K, L butun sonlari berilgan. (0<=K<=L

#include


int main() {


int n, k, l;

// Massiv uzunligi va indekslarni so'rab olish


cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

cout << "K va L indekslarini kiriting (0<=K<=L
cin >> k >> l;

if (k < 0 || l >= n || k > l) {


cout << "Noto'g'ri indekslar kiritildi.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni boshqarish


int yigindisi = 0;
for (int i = k; i <= l; ++i) {
yigindisi += massiv[i];
}

cout << "Indekslar orasidagi elementlar yig'indisi: " << yigindisi << endl;


// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
21. N ta elementdan tashkil topgan massiv va K, L butun sonlari berilgan. (0<=K<=L

#include


int main() {


int n, k, l;

// Massiv uzunligi va indekslarni so'rab olish


cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

cout << "K va L indekslarini kiriting (0<=K<=L
cin >> k >> l;

if (k < 0 || l >= n || k > l) {


cout << "Noto'g'ri indekslar kiritildi.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni boshqarish


double o'rta_arifmetika = 0;
for (int i = k; i <= l; ++i) {
o'rta_arifmetika += massiv[i];
}

o'rta_arifmetika /= (l - k + 1);


cout << "Indekslar orasidagi elementlarining o'rta arifmetigi: " << o'rta_arifmetika << endl;


// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
22. N ta elementdan tashkil topgan massiv va K, L butun sonlari berilgan. (0<=K<=L

#include


int main() {


int n, k, l;

// Massiv uzunligi va indekslarni so'rab olish


cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

cout << "K va L indekslarini kiriting (0<=K<=L
cin >> k >> l;

if (k < 0 || l >= n || k > l) {


cout << "Noto'g'ri indekslar kiritildi.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni boshqarish


int yigindisi = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
if (i < k || i > l) {
yigindisi += massiv[i];
}
}

cout << "Indekslar orasidagi elementlardan tashqari elementlar yig'indisi: " << yigindisi << endl;


// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
23. N ta elementdan tashkil topgan massiv va K, L butun sonlari berilgan. (0<=K<=L

#include


int main() {


int n, k, l;

// Massiv uzunligi va indekslarni so'rab olish


cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

cout << "K va L indekslarini kiriting (0<=K<=L
cin >> k >> l;

if (k < 0 || l >= n || k > l) {


cout << "Noto'g'ri indekslar kiritildi.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni boshqarish


int yigindisi = 0;
int elementlar_soni = 0;

for (int i = 0; i < n; ++i) {


if (i < k || i > l) {
yigindisi += massiv[i];
elementlar_soni++;
}
}

if (elementlar_soni == 0) {


cout << "Indekslar orasidagi elementlardan tashqari element yo'q, o'rta arifmetigi mavjud emas." << endl;
} else {
double o'rta_arifmetik = static_cast(yigindisi) / elementlar_soni;
cout << "Indekslar orasidagi elementlardan tashqari elementlarining o'rta arifmetigi: " << o'rta_arifmetik << endl;
}

// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
24. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari arifmetik progressiyani tashkil qilsa, ayirmani aks holda nolni chiqaruvchi programma tuzilsin.

#include


int main() {


int n;

// Massiv uzunligi so'rab olish


cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
std::cin >> massiv[i];
}

// Massivni tekshirish


int ayirma = massiv[1] - massiv[0];
bool arifmetik_progressiya = true;

for (int i = 2; i < n; ++i) {


if (massiv[i] - massiv[i - 1] != ayirma) {
arifmetik_progressiya = false;
break;
}
}

// Natijani chiqarish


if (arifmetik_progressiya) {
cout << "Massiv arifmetik progressiya.\n";
} else {
cout << "Massiv arifmetik progressiya emas.\n";
}

// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
25. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari geometrik progressiyani tashkil qilsa maxrajni aks holda nolni chiqaruvchi programma tuzilsin.

#include


#include

int main() {


int n;

// Massiv uzunligi so'rab olish


cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni tekshirish


int ayirma = massiv[1] / massiv[0];
bool geometrik_progressiya = true;

for (int i = 2; i < n; ++i) {


if (massiv[i] / massiv[i - 1] != ayirma) {
geometrik_progressiya = false;
break;
}
}

// Natijani chiqarish


if (geometrik_progressiya) {
int max_element = massiv[0];
for (int i = 1; i < n; ++i) {
if (massiv[i] > max_element) {
max_element = massiv[i];
}
}
cout << "Massiv geometrik progressiya. Max element: " << max_element << "\n";
} else {
cout << "Massiv geometrik progressiya emas.\n";
}

// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
26. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivda juft va toq elementlar ketma-ket kelishini tekshiruvchi programma tuzilsin. Ketma-ketlik bajarilsa nol chiqarilsin, aks holda ketma-ketlikni buzgan birinchi element indeksi chiqarilsin.

#include


int main() {


int n;

// Massiv uzunligi so'rab olish


cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni tekshirish


bool ketma_ketlik = true;

for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {


if ((massiv[i] % 2 == 0 && massiv[i + 1] % 2 == 0) || (massiv[i] % 2 != 0 && massiv[i + 1] % 2 != 0)) {
ketma_ketlik = false;
cout << "Ketma-ketlikni buzgan birinchi element indeksi: " << i << endl;
break;
}
}

// Natijani chiqarish


if (ketma_ketlik) {
cout << "Massivda juft va toq elementlar ketma-ket keladi.\n";
} else {
cout << "Ketma-ketlikni buzgan birinchi element indeksi: " << endl;
}

// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
27. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivda musbat va manfiy qiymatlar ketma-ket kelishini tekshiruvchi programma tuzilsin. Ketma-ketlik bajarilsa nol chiqarilsin, aks holda ketma-ketlikni buzgan birinchi element indeksi chiqarilsin.

#include


int main() {


int n;

// Massiv uzunligi so'rab olish


cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni tekshirish


bool ketma_ketlik = true;

for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {


if ((massiv[i] >= 0 && massiv[i + 1] >= 0) || (massiv[i] < 0 && massiv[i + 1] < 0)) {
ketma_ketlik = false;
cout << "Ketma-ketlikni buzgan birinchi element indeksi: " << i << endl;
break;
}
}

// Natijani chiqarish


if (ketma_ketlik) {
cout << "Massivda musbat va manfiy qiymatlar ketma-ket keladi.\n";
} else {
cout << "Ketma-ketlikni buzgan birinchi element indeksi: " << endl;
}

// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}
28. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv juft indeksli elementlari orasidan kichigini aniqlovchi programma tuzilsin. min(a0, a2, a4,...)

#include


int main() {


int n;

// Massiv uzunligi so'rab olish


cout << "Massiv uzunligini kiriting: ";
cin >> n;

if (n <= 0) {


cout << "Massiv uzunligi musbat bo'lishi kerak.";
return 1; // Dasturni to'xtatish
}

int* massiv = new int[n]; // Dinamik massiv yaratish


cout << "Massiv elementlarini kiriting:\n";


for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> massiv[i];
}

// Massivni boshqarish


int min_juft_indeksli = massiv[0];

for (int i = 2; i < n; i += 2) {


if (massiv[i] < min_juft_indeksli) {
min_juft_indeksli = massiv[i];
}
}

// Natijani chiqarish


cout << "Juft indeksli elementlar orasidan eng kichigi: " << min_juft_indeksli << endl;

// Yuvish


delete[] massiv;

return 0;


}

Yüklə 22,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə