Akciğer tabanının-havalı alt sınırının yer değiştirme aralığıYüklə 446 b.
tarix17.09.2017
ölçüsü446 b.
#153

Akciğer tabanının-havalı alt sınırının yer değiştirme aralığı

 • Akciğer tabanının-havalı alt sınırının yer değiştirme aralığıMatite veya submatite

 • Matite veya submatite

 • Alveollerde gas-hava içeriğinin azalması

  • Pnömoni
  • Atelektazi?
  • TB
  • Pulm. embolizm
  • Pulm. ödem
  • Pulm. fibrozis


Matite veya submatite

 • Matite veya submatite

 • Alveollerde gaz – hava olmayışı

  • Tümor
  • Akciğer Hidatik Kisti
  • Likefiye olmamış akciğer absesi
 • Diğerleri

  • Hidrotoraks
  • Plevral kalınlaşma


Hyperresonance-Hipersonorite

 • Hyperresonance-Hipersonorite

  • Amfizem
 • Timpanizm

  • Pnömotoraks
  • Büyük kavite (TB, Akciğer absesi, akciğer kisti)
 • Amforafoni

  • Büyük ve yüzeysel ince-düzgün duvarlı kavitelerde,
  • Tansiyon pnömotoraks


Timpanitik matite

 • Timpanitik matite

  • Alveolerde tansiyon-gerilimin ve hava-gazın azalması
   • Atelektazi
   • Pnömoninin konjesyon yada rezolüsyon dönemi
   • Pulmoner ödem


Orta derecede bir hidrotoraksda, perküsyonda spesifik alanlar

 • Orta derecede bir hidrotoraksda, perküsyonda spesifik alanlarNormal solunum sesleri

 • Normal solunum sesleri

 • Anormal solunum sesleri

 • Ek sesler

 • Ses titreşimi/Konuşma sesleri

 • Plevral sürtünme sesiTrakeal solunum sesi

 • Trakeal solunum sesi

 • Bronşial solunum sesi

 • Bronkovesiküler solunum sesi

  • Sternumun iki yanında 1 nci, 2 nci interkostal alanlar, interskapuler alanda 3 ncü, 4 ncü torasik vertebra üzeri, akciğer apeksleri
 • Vesiküler solunum sesi

  • Akciğerlerin büyük bir kısmında duyulan seslerdir.


Anormal vesiküler solunum sesi

 • Anormal vesiküler solunum sesi

 • Anormal bronşial solunum sesi

 • Anormal bronkovesiküler solunum sesiAzalmış yada kaybolmuş

  • Azalmış yada kaybolmuş
   • Toraks duvar hareketinde kısıtlanma
   • Solunum kas güçsüzlüğü
   • Hava yolu obstruksiyonu
   • Kompresyon atelektazisi
    • Hidrotoraks yada pnömotoraks
   • Abdominal hastalıklar: assit, büyük tümör
  • Artmış
   • Solunum faaliyetinde artma
    • Egsersiz, ateş, anemi, metabolik asidozis, kompenzasyon (Tek Akciğer)


  • Uzamış ekspirasyon
  • Tam olmayan obstruksiyon ve/veya azalmış alveolar elastisite
   • Bronşitis
   • Astma
   • Amfizem


Dişliçark çalışma sesine benzer solunum sesi

  • Dişliçark çalışma sesine benzer solunum sesi
   • TB
   • Pnömoni
  • Kabalaşmış solunum sesi
  • Hava yolunda şişme yada eksudasyona bağlı olarak hava akımında kısıtlanma
   • Bronşitis
   • Pnömoninin erken dönemi


Vesiküler solunum sesinin duyulduğu yerde ses titreşiminin yada ses iletiminin artması sonucu, solunum sesi, kaynağındaki trakeal sese benzer şekilde duyulur. Bu ses bronşial solunum sesi olarak adlandırılır.

 • Vesiküler solunum sesinin duyulduğu yerde ses titreşiminin yada ses iletiminin artması sonucu, solunum sesi, kaynağındaki trakeal sese benzer şekilde duyulur. Bu ses bronşial solunum sesi olarak adlandırılır.

   • Konsolidasyon: lober pnömoni (konsolidasyon dönemi)
   • Büyük kavite: TB, Akciğer absesi
   • Kompresyon atelektazisi: hidrotoraks, pnömotoraks nedeniyle oluşmuş,


Vesiküler solunum sesinin duyulması gereken yerde bronkovesiküler solunum sesi duyulabilir.

 • Vesiküler solunum sesinin duyulması gereken yerde bronkovesiküler solunum sesi duyulabilir.

  • Lezyon nispeten küçüktür, derindedir yada normal akciğer dokusu ile karışmıştır.
   • Bronkopnömoni
   • TB
   • Lober pnömoninin erken dönemi
   • Hidrotoraksın üst alanındaki akciğerde,


Ek sesler 4 gruptur:

 • Ek sesler 4 gruptur:

 • Raller : Rales: Krepitasyon: Crackles: Yaş raller

 • Sibilan ronküsler : Wheezes

 • Sonor ronküsler : Sonorous wheezes: Ronchi

 • Plevral sürtünme sesi: Frotman : Pleural friction rub

Mekanizma

 • Mekanizma

 • İnspirasyon esnasında, hava akımı ince sekresyonlar arasından gaz kabarcıkları şeklinde geçerken yada sekresyon tarafından adezyona uğramış ve kollabe olmuş bronşiolun birden açılmasıyla oluşurlar.Mekanizma

 • Mekanizma

 • Rallerin oluşumunda başlıca mekanizmanın hava yollarının kapalı kısımlarının birdenbire açılarak kapanıklığın iki kompartımanı arasında hava basıncının patlayıcı nitelikte eşitleşmesidir.Ek seslerdir

 • Ek seslerdir

 • Aralıklıdırlar

 • İnspirasyon döneminde yada ekspirasyon başında duyulurlar

 • Bazen öksürükten sonra azalır yada kaybolurlarSesin şiddetine göre

 • Sesin şiddetine göre

  • Kaba raller
  • İnce raller


Hava yolunun çapına göre raller oluşabilir

 • Hava yolunun çapına göre raller oluşabilir

  • Kaba: trakea, ana bronş yada kavitede duyulur
   • Bronşiektazi, akciğer ödemi, TB, akciğer absesi, koma (hırıltılı balgam,)
  • Orta: bronşlarda
   • Bronşitis, bronkopnömoni


İnce: bronşiol

  • İnce: bronşiol
   • Bronşiolitis, Pnömoni, pulmoner konjesyon, pulmoner embolizm
  • Velcro rali (Selofan ral):
   • Interstisiyel akciğer hastalıkları (İki taraflı, bazallerde inspiratuar raller)
  • Krepitan ral:
   • Bronşiolitis, alveolitis, erken pnömoni (konjesyon), yaşlı birey, uzun süre yatakta sırtüstü yatan hastalarda
Lokal: lokal lezyon

 • Lokal: lokal lezyon

  • Pnömoni
  • TB
  • Bronşektazi
 • İki taraflı, tabanlarda

  • Pulmoner konjesyon
  • Bronkopnömoni,
 • Tüm alanlarda

  • Akut pulmoner ödem
  • Ağır bronkopnömoni


Mekanizma

 • Mekanizma

 • Törbülan hava akımının, trakeada, bronşta ve bronşiolde, hava yolunun daralması yada inkomplet tıkanması sırasında oluşturduğu müzikal bir sestir.

 • Nedenleri

  • Konjesyon
  • Sekresyon
  • Spazm
  • Tümör
  • Yabancı cisim
  • Kompresyon (lenf nodu, mediastinal tümör)
Ek sestir

 • Ek sestir

 • Yüksek perdelidir

 • Ekspirasyon fazında daha belirgindir

 • Değişik şiddet, karakter, konum yada yayılımdadır

 • Wheezing (ana bronşta duyulan)SibilanHer iki akciğer alanlarında

 • Her iki akciğer alanlarında

  • Astma
  • Kronik bronşitis
  • Akut sol kalp yetmezliği (kardiyak astma)
 • Lokalize bir yerde

  • Tümör
  • Endobronşial TB


Akciğer dokusu dansitesindeki değişikliklere bağlı olarak ses iletişiminin artması

 • Akciğer dokusu dansitesindeki değişikliklere bağlı olarak ses iletişiminin artmasıPlörezide selülöz/fibrinöz bir eksudasyon (pürüzlü plevra)

 • Plörezide selülöz/fibrinöz bir eksudasyon (pürüzlü plevra)

 • Oskültasyon alanı

  • inferolateral toraks duvarı (akciğerin maksimal kayma hareketi yaptığı alan)
 • Soluk tutulduğunda sürtünme sesi kaybolur

 • Solunum ve kalp atışında sürtünme sesi duyulur :

 • mediastinal plörezi

 • Nedenleri

  • Tüberküloz plörezi
  • Pulmo. embolizm
  • Üremi
  • Plevral mezotelyoma


Üşüme, titreme

 • Üşüme, titreme

 • 40ºC olarak saptanan ateş

 • Göğüs ağrısı

 • Takipne

 • Öksürük

 • Paslı balgamGenel belirtiler

 • Genel belirtiler

  • Yüzde akut bir kızarma
  • Burun deliklerinde genişleme (dispne)
  • Siyanoz
  • Taşikardi
  • Dudaklarda Herpes


Konjesyon dönemi

 • Konjesyon dönemi

  • Etkilenmiş alanda solunum hareketlerinde kısıtlanma
  • Artmış vokal fremitus
  • Matite
  • Krepitan ral


Konsolidasyon dönemi

 • Konsolidasyon dönemi

  • Vokal fremitus’ da belirgin artma (rezonans)
  • Matite veya submatite
  • Anormal bronşial solunum sesleri (tübüler solunum sesi)
  • Plevral sürtünme sesi
  • Konuşma seslerinde artma
 • Rezolüsyon

  • İnce raller


Kronik produktif öksürük

 • Kronik produktif öksürük

 • Beyaz müköz balgam yada or pürülan balgam (infeksiyon)

 • Genellikle kış aylarında alevlenme

 • Sabah öksürüğü

 • Egsersiz dispnesi

 • Nefes yetersizliği hissi (dispne)

 • Göğüste baskıKuru öksürük

 • Kuru öksürük

 • Göğüs ağrısı

  • Plevral effüzyonun giderek artması ile kaybolur
  • Sıvının azalması ile birlikte tekrara ortaya çıkar
 • Sıvılı tarafa yatma ihtiyacı

 • Dispne, ortopne, çarpıntı

 • Altta yatan hastalığın semptomlarıTakipne

 • Takipne

 • Etkilenmiş hemitoraksda solunum hareketinde sınırlanma

 • Etkilenmiş hemitoraksın interkostal mesafelerinde genişleme

 • Karşı tarafa doğru trakeal yer değiştirme

 • Vokal fremitus’ da azalma

 • Matite yada submatite

 • Veziküler solunum sesinde azalma yada kaybolma

 • Plevral sürtünme sesi

 • Sıvının üst alanında anormal bronşial solunum sesi

Ani göğüs ağrısı

 • Ani göğüs ağrısı

 • Dispne

 • Zorunlu oturma pozisyonu

 • Etkilenmemiş yana yatma

 • Kuru öksürük

 • Tansiyon pnömotoraks

  • Progressif dispne
  • Aşırı terleme
  • Taşikardi
  • Gerginlik, ajitasyon
  • Siyanoz
  • Solunum yetmezliği


Etkilenmiş hemitoraksın interkostal mesafelerinde genişleme

 • Etkilenmiş hemitoraksın interkostal mesafelerinde genişleme

 • Etkilenmiş hemitoraksda solunum hareketinde sınırlanma

 • Vokal fremitus’ da azalma yada kaybolma

 • Trakea ve kalpte karşı tarafa kayma

 • Timpanizm

 • Veziküler solunum sesinde azalma yada kaybolmaYüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə