Ali haydar harparslan babaYüklə 32,47 Kb.
tarix06.10.2018
ölçüsü32,47 Kb.

ALİ HAYDAR HARPARSLAN BABA

1936 Yılında Kırklareli’nin Deveçatağı köyünde doğmuştur. Baba adı Emin ana adı Zeynep’tir. Ömrü boyunca çiftçilik ile uğraşmıştır. Amuca Kabilesindendir. Baba soyu 1938 yılında yeni kurulmuş en son Amuca köylerinden olan Yeni Bedir köyüne göç etmiş. 1953 yılında Deveçatağı köyünden Pavlak Hasan’ın (Hasan Açıl) kızı Fatma ile evlenmiştir. Bu evlilikten ikisi kız bir de erkek evladı olmuştur.

Baba soyu EMİN AĞALAR olarak anılmaktadır. 1956 yılında Kırklareli’nin Kızılcıkdere köyünden Mehmet Ali Solak Babadan Derviş Mansur Salih’in rehberliğinde Bektaşiliğe girmiştir. 1989 yılında Kılavuzlu köyünden Tevfik Çetin Babadan Şevket Gürses dervişin rehberliğinde DERVİŞ olmuştur. Yeni Bedir’deki muhiplerin isteği doğrultusunda 19 Aralık 1997 tarihinde Kılavuzlu köyünde ikamet eden Halife Halil Tiryaki Babadan Fehmi Tuncay Babanın rehberliğinde mürşit olmuştur. Kendisine Abbas Ali ve Dr Mehmet Şilli çırakçılık yapmışlardır. Bu görevi 22 Haziran 2002 tarihine kadar sürdürmüştür. 22 Haziran sabahı saat 9,45 te Hakka yürümüştür.
Ali Haydar Harparslan Baba 5 yıllık Mürşitlik görevi esnasında bir de derviş yetiştirmiştir. Dr. Mehmet Şilli Derviş halen köyde muhabbetleri yürütmektedir.

Yeni Bedir köyünde ilk mürşittir. 1938 yılından 1997 yılına kadar Yeni Bedir köyündeki

Bektaşi muhiplerine Dervişler hizmet etmiştir. Ali Haydar Baba bu görevi Küçük Hasan Aktaş Dervişten sağlığında Küçük Hasan Dervişin isteği ile devir almıştır. Yeni Bedir Köyünde Bektaşi, Bedrettini ve Sünni

Geleneği uygulanmaktadır.

1.Köyün İlk Bektaşi dervişi Kırklareli’nin Ahmetler köyü kökenli Mustafa Özen imiş. 1938 tarihinde çırakçısı aynı ilin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çeşmekolu köyü kökenli Ali Güncü ve yine aynı ile bağlı Deveçatağı köyü kökenli Emin Harparslan imiş.

2.Hasan Aslım Derviş. Bulgaristanın Kaybılar köyü kökenlidir. 1882 doğumludur. Hakka yürüyüşü 1950 .Mürşidi Kırklareli’nin Kızılcıkdere köyünden Mehmet Fahri Baba rehberi ise yine aynı köyden Ahmet Vehbi Solaktır. 1941 de Kılavuzlu Köyünden Veli İnal Babadan derviş olmuş . Çırakçılığını Ali Güncü ve Emin Harparslan yapmış. Emin Harp Arslan 1951 tarihinde Hakka yürümüş. Ali Güncü nün Hakka yürüyüşü 1949.

3. Ahmet Torpilin dedeliği 1957 Hakka yürüyüşü 1984. Çırakçısı Ahmet Aslım imiş.

4.Küçük Hasan Aktaş derviş 1905 yılında doğmuş 1992 yılında Hakka yürümüştür. 1924 yılında Tekirdağ’ın Kılavuzlu köyünden Alimşah Ahmet Babadan nasip almış .

Küçük Hasan Aktaş Derviş.1905 yılında Veli İnal Babadan 1950 yılında derviş olmuş. Ahmet Özen 1950 yılından 1981 yılında Hakka yürüyene kadar bu görevi icra etmiş.

Küçük Hasan Aktaş Dervişe çırakçılık görevini Ahmet Aslım 1920 yılında Kırklareli ‘nin Deveçatağı köyünde doğmuş .1943 yılında Bektaşi nasibini almış. Mürşidi Kızılcıkdere köyünden Ahmet Vehbi Solak Baba rehberi aynı ilin Karıncak köyünden Ramazan Dandin Baba imiş. Çırakçılığa 1950 yılında başlamıştır. Bu görevi 2000 yılına kadar devam ettirmiş. Yaşı itibariyle daha sonra bu görevi kendi isteği ile Dr.Mehmet Şilli Dervişe bırakmıştır.

5.Dr. Mehmet Şilli Derviş. 1951.SarıPolat.Malkara/T.Dağ doğmuş .21.3.1995 tarihinde Kılavuzlu köyünden Tevfik Çetin Babadan aynı köyden Şevket Gürses’in rehberliğinde nasip almıştır.12.4.2002 yılında Ali Haydar Harparslan babadan Tekirdağ’ın Kılavuzlu köyünden Nafiz İnal Dervişin rehberliğinde derviş olmuştur. Halen bu görevini devam ettirmektedir.
Bu köyümüz Ali Haydar Harparslanın 1997 yılında mürşit olmasına kadar adlarını yukarıda tespit ettiğimiz dervişler tarafından erkan yürütülmüş. Hak onlardan razı olsun . Köyün Bektaşilikle bağlantısı hizmetleri Kırklareli’nin Kızılcıkdere ve Tekjrdağ’ın Kılavuzlu köylerinden idare edilmiş. Ne yazık ki Bu köyümüze ilk defa bir mürşit atanmasına rağmen çıkar amaçlı olan bazı çevrelerin engellemesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bir mürşide yapılmaması ve söylenmemesi pek çok dedikoduyu üretmişlerdir. 5 yıl mürşitliğinde sağlık sorunları da kendisini rahat bırakmamıştır.
Genelde Yeni Bedir köyünde ve diğer Amuca köylerinde Derviş ve Babaların oğulları bu görevlere getirilmiş. Ocak sistemi günümüze kadar etkili olarak gelmiştir. Her ne kadar Balım Sultan erkânında ehlilere görev verilirken evladiye kuralı uygulaması görülmektedir.

YENİ BEDİR KÖYÜ TARİHÇESİ.
Bedir veya diğer söylenişi sözlüklerde Bedr kelime anlamı : Dolunay,14 gecelik ay olarak geçmektedir .Coğrafi olarak Mekke ile Medine arasında bir yer olup Peygamberimizin meşhur bir gazası burada geçmiştir.

Amuca Kabilesinin en son olarak kurduğu köylerimizdendir .Eski Bedir köyü yakınında kurulduğu için yeni kurulan yere de YENİBEDİR adı verilmiş. 1938 yılında kurulmuştur. Çiftlik satın alınarak kurulmuştur. Bir Eski Bedir köyü yakında bir Km batısında ilk yerleşim yapılmışsa da daha sonra günümüzdeki yere gelinmiştir. Çiftliğin sahipleri Umurça köyünün sahipleri gibi Tatar beylerinin torunlarından olduğu söylenmektedir. Köyü satan kişinin mesleği gemi kaptanlığı imiş. Bir ara Almanlar tarafından paletli motorlar ile icarla işlenmiş .Yeni Bedir köyü E-5 yolu üzerinde planlı olarak o günün şartlarında düşünülmüş. Açılışına tüm ilin devlet erkanı ile gazeteciler katılmış. Hatta bir gazeteci tarafından Amucalarla ilgli konuşma bile yapılmış. Bu konuşmanın Kırklarelinin YEŞİLYURT gazetesinde yayımlandığı söyleniyor. Kuruluşu her ne kadar 1938 ise de 1936 dan sonra yerleşim başlamış. Bu gün 70 hane civarındadır. Halen Bektaşi yolu erkanı ile Şeyh Berdedini yolu erkanına da Devam edilmektedir. Köyü kuranlar Deveçatağın dan 3 hane (Belören kökenliler) Ahlatlıdan, Ahmetler den,Yörükler bayırın dan,Malkoçlar dan, Düz orman, Topçular, Karababalar, Aşağı ve Yukarı Kanara köylerinden Tatlı Pınar ve Umurça dan gelenlerce kurulmuştur. İstanbul ve Lüleburgaz'a göçler olmuştur.

Kaynak kişi.Ali Haydar Harparslan..Kırklareli/Deveçatağı.1934-2002.İlkokul
Nazif Karaçam Efsaneden gerçeğe Kırklareli kitabında YeniBedir köyü ile yazdıklarını aynen yazıyoruz.

“Bedir İslam savaş tarihinde Mekke ile Medine arasında bir yer olarak bilinir ve burada yapılan savaş Bedir savaşı olarak anılır. Ancak isminin Bedre olması ihtimalide bulunmaktadır .O zaman anlamı çok değişik olmakta önem taşımaktadır. Buradaki harabelerde eski kültürlerden izler bulunmaktadır. Murat tepe ise Trak kral mezarıdır. Esasen Traklar zamanında bölge soylu Trakların yaşadıkları yer olarak anılmaktadır. Yenibedir köyü 1937 yılında Kırklarelinin Ahmetler, Yörük bayırı,Düz orman ,Deveçatağı, köylerinden göç eden 300 kişilik (47 hane) tarafından satın alınarak çiftlik üzerine kurulmuştur. Bu gün E-80 kara yolu üzerindeki pansiyonları motelleri ve eğlence yerleri olan modern bir köy durumuna gelmiştir. Amuca köylerindendir .Şeyh Bedreddini tarikatını sürdürenler vardır ” demektedir.


Yazarın köy kuruluşunu 1937 olarak vermesi yerleşimin 2 yıl sürmesinden kaynaklanmaktadır. Yine tarikat kaydı ise Cem dergisinde yayımladığımız Şeyh Bedreddin'i köylerimizden alındığını sanıyoruz .Orada Bektaşi olan köylerimiz belirtilmemişti. Köyün arazisi içinde bir çok eski yerleşim yurtlukların bulunduğu söylenmektedir.
Trakya'daki Trak mezarları genellikle halk tarafından Höyük olarak anılmaktadır. Yeni Bedir köyündeki bu höyük askeri kayıtlarda KARTAL TEPE olarak bilinmektedir.

Bu tepenin MURAT TEPE olarak anılmasını şu şekilde anlatmaktadırlar.


“Bir gün bir yolcu buradan giderken atı ansızın düşüp ölüyor .Çaresiz kalan adam ne yapacağını bilemiyor .Öfke ve hırs ile başlıyor tepenin etrafında dönmeye. Oradan geçen bir yolcu bunu görünce ne olduğunu anlamak için yanına geliyor .Atı ölen öfkesini alamamış onun ne söylediğini bile duymuyormuş .Bir ara yetişmiş ona ne yaptığını sormuş. Atı ölen bu tepenin etrafında dönenin muradı olurmuş ,bende Muradımı arıyorum demeye. Başlamış hızlı olarak tepenin etrafında dönmeye. Bir ara atı ölen koşuda yolcuyu geride bırakarak onun atına atlayıp kaçmış. Giderken de BEN MURADIMA ERDİM,SENDE DÖN MURADINA ERERSİN diye bağırıyormuş. O günden sonra Kartal tepe höyüğü Murat tepe höyüğü olarak anılmaya başlamış. Lüleburgaz ilçesine 8 km uzaklıktadır.
Yeni Bedir köyünün kurulma nedeni olarak günümüzde anlatılanlar şu şekilde sıralanabilir.

1877 yılında yaşanan büyük göç sonrası 1914 ,1918 ve Kurtuluş savaşında yaşanan acılar sınır bölgesindeki halkı daha rahat yerler aramaya sevk etmiş. Buna sınır bölgesindeki verimsiz arazilerinde olması eklenince elinde parası olanlar verimli düz arazili yerler satın almışlar. Yeni Bedir ve yakınındaki Umurça köyü bu şekilde kurulmuştur. Hayvancılık ve çiftçilik ile geçim yapmışlar. Yeni Bedir köyü kurulmasından kısa bir zaman sonra bazı aileler köydeki hisselerini satarak eski yurtlarına dönmüşler. 1990 yılına kadar Yeni bedir köyünden Liseden sonra yüksek okullara giden pek olmamış. Büyük yerleşim yerlerine göç edenleri buna dahil etmek yanlış olur. Bunun nedenini araştırdığımızda 1990 lı yıllara kadar çiftçilik ve hayvancılıktan gelirleri iyi olduğu için bu yönde bir teşvik olmamış. İlk önceleri gelirleri düşük ailelerden başlanarak bunu diğerlerinin çocukları izlemiş . Günümüzde tüm gençler yüksek tahsil için uğraşıyorlar.

YENİ BEDİR Köyü nüfuz sayımları.
1965 YILI * 490 kişi.

  1. 1990 YILI * 480 kişi.

  2. 1997 YILI * 447 kişi.

1970 YILI * 484 kişi.242erkek.242 kadın. 71 hane

1980 YILI *524 kişi2000 2000 YILI*327 kişi.

1985 YILI * 524 kişi.

Cem dergisi 127 sayısında yayımlanmıştır .HÜ DOST


Canımı Cananıma verdim

Emin oğlu Ali Haydar Harparslan Baba


Doğum 1936 vefat 22.6.2002
HÜ DOST

Kırk yaşında pişkin söyler sözünü

Ellisinde türap etse özünü

Altmışında Hakka dikse gözünü

Mahrum kalmaz Ali diye çağıran
Emin oğlu Ali Haydar Harparslan Baba

Doğum 1936 vefat 22.6.2002HÜ DOST
Mürşidin nazarı müşkülü seçer

Kâmil olan talip sıratı geçer

Can kuşu kafesten akibet uçar

Tenden uçan candan rehber isterler

Emin oğlu Ali Haydar Harparslan Baba

Doğum 1936 vefat 22.6.2002
HÜ DOST
Mürşidin nazarı müşkülü seçer

Kâmil olan talip sıratı geçer

Can kuşu kafesten akibet uçar

Tenden uçan candan rehber isterler

Bektaş oğlu Kısmet Aktaş Baba

Doğum 1929 vefat 17 Eylül 2002
HÜ DOST

Karaoğlu Abdal Ahmet torunlarından

Şeyh Bedredin Mürşidi

Bektaş oğlu Kısmet Aktaş Baba Ruhuna Fatiha.

Doğum 1929 vefat 17 Eylül 2002
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə