Alphabetische Wortliste a ab ( den,-dan itibaren )Yüklə 0,5 Mb.
səhifə1/4
tarix14.01.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#20547
  1   2   3   4


Alphabetische Wortliste

A

ab ( - den ,-dan itibaren ) Ab morgen muss ich wieder arbeiten. Yarından itibaren yine çalışmak zorundayım.

aber ( ama ) Sicher, aber ganz so einfach ist es nicht. Kesinlikle, ama o kadar da kolay değil.

Ich bin oft dort, aber nur für wenige Stunden. Ben çok sık oradayım ama sadece kısa bir süre içerisinde

abfahren (araçla hareket etmek) Wir fahren um zwölf Uhr ab. Saat on ikide hareket edeceğiz.

die Abfahrt (hareket) Vor der Abfahrt rufe ich an. Hareket etmeden önce seni ararım.

abgeben (teslim etmek) Ich muss meine Schlüssel abgeben. Anahtarımı teslim etmek zorundayım.

abholen ( almak, teslim almak) Wann kann ich die Sachen bei dir abholen? Eşyalarımı senden ne zaman alabilirim.

Wir müssen noch meinen Bruder abholen. .Daha kardeşimi almak zorundayız.

der Absender (gönderen) Da ist ein Brief für dich ohne Absender. Bu senin için göndereni olmayan bir mektup.

Achtung Achtung! ( Dikkat dikkat )Das dürfen Sie nicht tun. Dikkat dikkat! Bunu yapmak yasaktır.

die Adresse,-en (adres)Können Sie mir seine Adresse sagen? Bana onun adresini söyleyebilir misiniz?

all- ( tüm, hepsi Alles Gute!)Bol şans!

Das ist alles. Hepsi bu.

Sind alle da? Herkes orada mı?

Alle Freunde kommen. Bütün arkadaşlar geliyorlar.

Hast du alles? Herşeyi yanına aldın mı?

allein ( yalnız) Er kommt allein. O yalnız geliyor.

Also ( o halde ) Also, die Sache ist so: ... O halde ,olay şöyle;

Er hat Zeit, also muss er uns helfen. Onun zamanı var öyleyse bize yardım etmek zorunda.

alt ( yaşında, eski,yaşlı )Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız?

Sie sehen aber nicht so alt aus. O kadar da yaşlı durmuyorsunuz

Mein Wagen ist schon sehr alt. Benim aracım cok eski.

Wir wohnen in einem ganz alten Haus. Biz çok eski bir evde oturuyoruz.

Köln ist eine alte Stadt. Köln eski bir şehir.

das Alter (yaş) Alter: 26 Jahre. Yaş: 26

an ( -a,-de,-da) Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts. Bir sonraki sokaktan sağa dönünüz

Wir treffen uns am Bahnhof. Biz istasyonda buluşuyoruz.

Am nächsten Montag geht es leider nicht. Haftaya pazartesi malesef olmaz.

anbieten (sunmak, ikram etmek)Was darf ich dir anbieten? Size ne ikram edebilirim?

das Angebot, -e ( indirim) Heute sind Sportschuhe im Angebot. Buğün spor ayakkabıları indirimde.

ander- ( diğer, başka) WiIlst du diesen Mantel? Bu montu istiyor musun?

– Nein, ich möchte den anderen. Hayır ben diğerini istiyorum.

anfangen (başlamak) Hier fängt die Bahnhofstraße an. Burada istasyon sokağı başlıyor.

Der Unterricht fängt gleich an. Ders birazdan başlayacak

Würden Sie bitte anfangen! Lütfen başlayabilir misiniz!

der Anfang .( baş taraf, baş) Sie wohnt am Anfang der Straße.O sokağın başında oturuyor.

Wir machen Anfang Juli Ferien. Biz haziranın başında tatil yapıyoruz.

Anklicken ( tıklamak) Da musst du diesen Punkt anklicken. Bu noktaya tıklamalısın.

ankommen ( bir yere gelmek, ulaşmak ) Wann kommt dieser Zug in Hamburg an? Bu tren ne zaman Hamburga geliyor?

die Ankunft( varış, geliş) Auf diesem Fahrplan steht nur die Ankunft(-szeit) der Züge. Bu planda trenlerin sadece geliş saatleri var.

ankreuzen.(işaretlemek, işaret koymak) Auf dem Formular müssen Sie an mehreren Stellen etwas ankreuzen

Bu formda birçok yeri işaretlemelisiniz.

anmachen( ışık açmak, yakmak ) Mach bitte das Licht an! Lütfen ışığı yak.

(sich) anmelden( başvurmak) Wo kann ich mich anmelden? Nereden başvuru yapabilirim?

die Anmeldung( başvuru ) Eine Anmeldung für diesen Kurs ist nicht mehr möglich. Bu kurs için başvuru artık mümkün değil.

die Anrede( hitap ) Vergessen Sie beim Brief nicht die Anrede! Bu mektupta hitapı unutmayınız!

anrufen( telefon etmek ) Kann man Sie anrufen? Ona ulaşılıyor mu?

Peter ruft kurz seine Freundin an. Peter kız arkadaşını aradı(kısa süreli konuşma)

der Anruf, -e (Telefon etme) Sie bekommt viele Anrufe auf ihrem Handy. O cep telefonuna birsürü arama alıyor.

der Anruf-

beantworter (telesekreter) Wir sind im Moment nicht da. Sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter Biz şuan evde değiliz. Lütfen mesejınızı bırakınız..

die Ansage, -n.(anons) Hören Sie die AnsagenLütfen anonsu dinleyiniz.

der Anschluss ( aktarma ) In Mannheim haben Sie Anschluss nach Saarbrücken. Mannheim’dan Saarbürücken’e aktarma treni vardır

Ist das der Antrag für einen Telefonanschluss? ( sözleşme)Bu sözleşme telefon bağlantısı için mi?

an sein (açık olması ) Die ganze Nacht war das Licht an. Bütün gece ışık açıktı.

antworten (cevaplamak ) Er antwortet nicht. O cevaplamıyor.(telefonu,soruları vb)

die Antwort, -en(cevap) Er gibt leider keine Antwort. O malesef cevap vermiyor.

die Anzeige, -n( ilan) Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Sizin ilanınızı gazeteden okudum.

(sich) anziehen ( giyinmek ) Ich muss mich noch anziehen. Daha giyinmek zorundayım.

das Apartment, -s (Stüdyo daire ) Wir haben ein Ferienappartment gemietet. Biz bir tatil için sütüdyo daire kiraladık.

der Apfel, -Ä (elma ) Ein Pfund Äpfel bitte. Yarım kilo elma lütfen.

der Appetit! ( iştah ) Guten Appetit Afiyet olsun.

arbeiten ( calışmak ) Wo arbeiten Sie? Nerede çalışıyorsunuz?

die Arbeit, -en ( iş) Mein Bruder sucht Arbeit. Benim erkek kardeşim iş arıyor.

arbeitslos (işsiz) Es gibt bei uns viele Leute, die schon lange arbeitslos sind. Biz de bir sürü uzun zamandır işsiz olan insanlar var.

der Arbeitsplatz, -ä, e ( iş yeri) An meinem Arbeitsplatz fehlt ein Drucker. İş yerimde yazıcı eksik.

der Arm, -e . ( kol Mein Arm tut weh Kolum acıyor.

der Arzt, -Ä, e ( doktor ) Morgen habe ich einen Termin bei meiner Zahnärztin. Yarın diş doktorumda randevum var.

auch ( da,de) Ich bin auch Spanier. Ben de İspanyolum

auf (-a ) Die Kinder spielen auf der Straße. Çocuklar sokakta oynuyor.

Auf Wiedersehen. (Hoşçakal-Görüşmek üzere) Hoşçakal-Görüşmek üzere.

Wie heißt das auf Deutsch? Buna Almanca ne denir?

die Aufgabe, -n ( ödev ) Das ist eine schwere Aufgabe. Zor bir alıştırma.

aufhören .( bitmek, son bulmak) Der Kurs hört in einer Woche aufKurs bir hafta içinde bitecek.

Hier hört die Bahnhofstraße auf.. Burada istasyon sokağı bitiyor.

auf sein(açık olmak ) Du brauchst nicht zu klingeln, die Tür ist auf. Çalmana gerek yok kapı açık.

Aufstehen ( ayağa kalkmak) Ich muss immer um vier Uhr aufstehen. Ben yine saat dörtte kalkmak zorundayım.

Soll ich aufstehen? Kalkayım mı?

der Aufzug, -ü, e ( asansör) In diesem Haus gibt es keinen Aufzug. Bu evde asansör yok.

das Auge, -n ( göz) Er hat blaue Augen. Onun mavi gözleri var.

Mein rechtes Auge tut seit Sonntag weh. Sağ gözüm Pazar gününden beri ağrıyor.

aus (-dan) Er kommt aus Brasilien. O Brezilya’dan geliyor.

Der Löffel ist aus Holz. Bu tahtadan bir kaşık.

der Ausflug (gezi) Morgen machen wir einen Ausflug nach Heidelberg. Yarın Heidelberg’e bir gezi yapıyoruz

ausfüllen ( doldurmak ) Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Lütfen bu formu doldurunuz.

der Ausgang( çıkış) Wo ist der Ausgang? Çıkış nerede?

die Auskunft, -ü, e ( danışma ) Wo ist die Auskunft? Danışma nerede?

Können Sie mir eine Auskunft geben? Lütfen bana bilgi verebilir misiniz?

das Ausland ( yurt dışı ) Fahren Sie ins Ausland? Yurt dışına mı gidiyorsunuz?

der Ausländer, - ( yabancı) SInd Sie Ausländerin? Siz yabancı mısınız?

ausländisch( yabancı) Leider habe ich nur ausländisches Geld. Malesef sadece yabancı param var.

ausmachen ( kapatmak, söndürmek) Mach bitte das Licht aus! Lütfen ışığı kapatınız!

die Aussage, -n( bildirim ) Ist die Aussage richtig oder falsch? Bu bildirim doğru mu yanlış mı?

aussehen (wie) ( görünüş, benzemek ) Das sieht hübsch aus. Bu tatlı gözüküyor.

Sie sieht aus wie ihre Mutter. O annesine benziyor.

aus sein .( kapalı olması) Das Licht ist ausIşık kapalı.

Die Schule ist aus. Okul bitti.

aussteigen (inmek)Wo muss ich aussteigen? Nerede inmeliyim?

der Ausweis( kimlik) Hier ist mein Ausweis. Benim kimliğim burada.

das Auto, -s (araba) Er kommt mit dem Auto. O araba ile geliyor.

die Autobahn, -en (otoban) Wo geht‘s hier bitte zur Autobahn? Burada otobana nasıl gidilir?

der Automat (otomat) Die Fahrkarten gibt es nur am Automaten. Biletler sadece otomatlarda bulunuyor.

automatisch(otomatik) Du musst nichts machen. Das geht automatisch. Hiçbirşey yapmak zorunda değilsin.herşey otomatik olarak oluyorB

das Baby, -s (bebek) Mein jüngstes Kind ist noch ein Baby. Benim en küçük çocuğum daha bebek.

die Bäckerei (fırın) Ich geh mal schnell zur Bäckerei. Hemen hızlıca fırına gidip geleceğim.

das Bad(banyo) Wir haben kein großes Bad. Bizim büyük bir banyomuz yok.

baden(banyo yapmak) Ich bade nicht so gern, ich dusche lieber. Ben banyo yapmaktan hoşlanmıyorum duş almayı seviyorum.

die Bahn(tren) Wir fahren lieber mit der Bahn. En iyisi trenle gidelim.

Ich nehme die nächste Bahn. Ben sonraki trene bineceğim.

der Bahnhof (tren istasyonu) Komme ich hier zum Bahnhof? Buradan istasyona mı gidiyorum?

der Bahnsteig(peron) Auf welchem Bahnsteig fährt der Zug? Tren hangi peronda kalkacak?

bald ( yakında) Ich komme bald. Yakında geleceğim.

der Balkon(balkon) Die Wohnung hat auch einen kleinen Balkon. Dairenin küçü bir balkonuda var.

die Banane, -n (muz) Drei Bananen, bitte! Üç muz lütfen!

die Bank( banka,bank) Die Bank macht schon um vier Uhr zu. Banka saat dörtte çoktan kapanmış oluyor.

Auf dieser Bank können wir uns ausruhen. Bu bankta biraz dinlenebilirz.

bar ( peşin) Muss ich bar zahlen oder geht‘s auch mit Karte? Peşin mi ödemek zorundayım yoksa kartlada oluyor mu?

der Bauch.(karın) Seit gestern tut mir der Bauch weh. Dünden beri karnım ağrıyor.

der Baum, -ä, e(ağaç) Vorsicht, fahr nicht an den Baum! Dikkat ağacın yanından gitmeyiniz.

der Beamte, -n ( memur ) Fragen Sie die Beamtin an Schalter acht! Memura gişe sekizi sorunuz.

bedeuten (anlam) Was bedeutet das Wort? Bu kelime ne anlama geliyor?

beginnen(başlamak) Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Oyun saat üç buçukda başlıyor.

bei (yanında) Offenbach liegt bei Frankfurt. Offenbac Frankfurtun yanında.

Ich wohne bei meinen Eltern. Ben ailemin yanında oturuyorum.

Bei uns ist das anders als hier. Bizde buradakinden daha farklı.

Er arbeitet bei der Polizei. O polisin yanında çalışıyor.

beide(ikisi de) Beide Eltern arbeiten. Iki ebeveynimde çalışıyor.

Wir kommen beide. Ikimizde geliyoruz.

das Bein, -e(bacak) Mein rechtes Bein tut weh. Sağ bacağım ağrıyor.

das Beispiel, -e (örnek) Kannst du mir dafür ein Beispiel sagen? Bunun için bir örnek söyler misin?

zum Beispiel/z. B. Die meisten meiner Angehörigen, z. B. meine beiden

Brüder, arbeiten auch hier.

bekannt (bildik,tanıdık) Picasso ist sehr bekannt. Picasso çok tanınmıştır

der/die Bekannte, -n (tanıdık) Ein Bekannter von mir heißt Klaus. Benim bir tanıdığımın adı Klaus

bekommen(almak) Haben Sie meinen Brief bekommen? Mektubumu aldınız mı?

Was bekommen Sie? Siz ne alacaksınız?

Dieses Medikament bekommen Sie in der Apotheke. Bu ilacı eczaneden alabilirsiniz.

benutzen(kullanmak) Die Aufzüge bitte nicht benutzen! Lütfen asansörleri kullanmayınız.

der Beruf, -e (meslek) Was sind Sie von Beruf? Mesleğiniz ne?

Was ist Ihr Beruf? Sizin mesleğiniz ne?

besetzt (meşgul, dolu) Die Nummer ist immer besetzt. O numara hep meşgul.

Der Platz ist besetzt. Bu yer dolu.

besichtigen( dolaşmak) Ich möchte gern den Dom besichtigen. Dom’u severek dolaşmak istiyorum.

besser (daha iyi) Es geht mir schon besser. Biraz daha iyiyim.

best- (en iyi) Am besten treffen wir uns morgen. En iyisi yarın buluşalım.

bestellen( sipariş) Herr Ober, wir möchten bestellen. Bay Ober, biz sipariş vermek istiyoruz

Dieses Buch haben wir nicht – sollen wir es für Sie bestellen?. Bu kitap bizde yok sizin için sipariş verelim mi?

besuchen( ziyaret) Darf ich dich mal besuchen? Seni ziyaret edebilir miyim?

das Bett, -en (yatak) Wir brauchen noch ein Kinderbett. Bizim daha çocuk yatağına ihtiyacımız var.

bezahlen(ödemek) Wo muss ich bezahlen? Hesabı nereden ödemeliyim?

das Bier (bira) Noch ein Bier bitte. Bir bira daha lütfen

das Bild, -er(resim) Hast du ein Bild von deinem Sohn? Erkek çocoğunun bir fotoğrafı var mı?

billig(ucuz) Computer werden bald wieder billiger. Bilgisayarlar yeniden ucuzlayacak.

die Birne, -n(armut) Ein Kilo Birnen bitte! Bir kilo armut lütfen!

bis(kadar) Ich fahre nur bis Stuttgart. Ben sadece Stutgarta kadar gideceğim.

Ich warte bis morgen. Yarına kadar bekleyeceğim.

bisschen(biraz) Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Lütfen biraz daha sesli konuşabilir misiniz?

bitte(lütfen) Eine Tasse Kaffee bitte! Bir fincan kahve ütfen!

Sprechen Sie bitte deutlich! Lütfen anlaşılır konuşunuz!

die Bitte, -n(rica) Ich habe noch eine Bitte. Bir ricam daha var.

bitten(rica etmek) Darf ich Sie um etwas bitten? Sizden birşey rica edebilir miyim?

bitter(sert,acı) Kaffee ohne Zucker schmeckt bitter. Kahvenin tadı şekersiz acı.

bleiben(kalmak) Ich bleibe heute zu Hause. Ben bugün evde kalacağım.

Wir bleiben nur bis morgen. Biz sadece yarında kadar kalacağız.

der Bleistift, -e (kurşun kalem) Hast du einen Bleistift? Kurşun kalemin var mı?

der Blick (manzara,bakış) Von diesem Hotel hat man einen guten Blick auf den

Rhein. Bu otelden iyi bir Rhein manzarası var.

die Blume, -n(çiçek) Gefallen dir die Blumen? Çiçekler hoşuna gitti mi?

der Bogen(büklüm) Die Lösungen bitte auf den Antwortbogen übertragen. Cevapları cevap anahtarına kodlayınız.

böse( kızgın) Sie ist richtig böse auf mich. O gerçekten bana çok kızgın.

brauchen( ihtiyacı olmak) Brauchst du die Zeitung noch? Daha gazeteye ihtiyacın var mı?

breit ( geniş) Wie breit ist der Schrank? Dolabın genişliği ne kadar?

der Brief, -e (mektup) Haben Sie einen Brief für mich? Bana gelen bir mektup var mı?

die Briefmarke, -n ( mektup pulu) Bitte die Briefmarke nicht vergessen! Lütfen mektup pulunu unutmayınız.!

bringen(getirmek) Bringen Sie mir bitte noch einen Kaffee! Lütfen bana bir kahve daha getiriniz!

Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Onu hastaneye götürmek zorundayız.

das Brot, -e ( ekmek) Haben Sie auch Weißbrot? Beyaz ekmeğinizde var mı?

Nimm noch ein paar Brote für die Fahrt mit. Yolculuk için yanınıza birkaç ekmek daha alın.

das Brötchen, – (küçük ekmek) Möchtest du Brötchen zum Frühstück? Kahvaltıya poğaça ister misin?

der Bruder, -ü ( erkek kardeş) Sein Bruder arbeitet auch hier. Onun abiside burada çalışıyor.

das Buch, -ü, er ( kitap) Gute Bücher sind oft sehr teuer. Iyi kitaplar genellikle çok pahalı.

In diesem Wörterbuch finden Sie mehr als 20.000 Wörter. Bu sözlükte 20 binden fazla kelime bulabilirsiniz.

der Buchstabe, -n( harf) Diesen Buchstaben gibt es in meiner Sprache nicht. Bu harfler benim dilimde yok.

buchstabieren( hecelemek, harf harf söylemek) Würden Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? Lütfen isminizi kodlar mısınız?

der Bus, -se( otobüs) Wann kommt der nächste Bus? Diğer otobüs ne zaman geliyor?

die Butter ( yağ) Bitte nur Butter und Marmelade. Lütfen sadece yağ ve marmelatC

die CD, -s (CD) Ich habe viele CDs mit Musik. Birçok müzik cd im var.

der Chef (şef) Wir haben eine neue Chefin. Yeni bir şefimiz var.

circa/ca. (tahmini) Von Mainz nach Frankfurt sind es circa fünfzig

Kilometer. Mainzla Frankfurt arası tahmini elli kilometre.

der Computer, – (bilgisayar) Wann bekommst du deinen neuen Computer? Ne zaman yeni bir bilgisayar alacaksın.

das Café, -s(Kafe) Sollen wir uns in ein Café setzen? Bir kafeye oturalım mı?

D

da (orada) Da hinten ist er ja. O orada arka tarafta.

Wir sprechen gerade über Paul. Da kommt er ja gerade. Biz şimdi Paul’dan konuşuyorduk. O oradan geliyor.

Ich nehme das da. Ben oradakini alıyorum.

Ist Herr Klein schon da? Bay Klein orada mı?

die Dame, -n (bayan) Damen (an der Toilette) Bayan

Sehr geehrte Damen und Herren! Çok sayğıdeğer bayan ve baylar!

daneben(yanında) Du kennst doch die Post. Daneben ist die Bank. Senin bildiğin postanenin yanında banka var.

danken(teşekkür etmek) Ich danke Ihnen für die Einladung. Davetiniz için teşekkür ederim.

der Dank (teşekkür) Vielen Dank! Çok teşekkürler.

Herzlichen Dank! ( çok teşekkür )Çok teşekkür(Kalbi teşekkür)

danke Soll ich Ihnen helfen? - Nein, danke! Size yardım edeyim mi? hayır teşekkür ederim.

dann( sonra) Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Hemen postaneye gitmem gerekiyor sonra gelirim.

Wenn es nicht regnet, dann kommen wir. Eğer yağmur yağmazsa ozaman geliriz.

das Datum(tarihi) Bitte Datum und Unterschrift nicht vergessen! Lütfen tarihi ve imzayı unutmayınız!

dauern (sürmek) Wie lange dauert die Fahrt? Yolculuk ne kadar sürer?

dein-(senin) Ist das dein Auto? Bu senin araban mı?

Ist das deins? Bu senin mi?

denn.( çünkü) Ich kann nicht kommen, denn ich bin krankBen gelemem çünkü hastayım.

der, die, das Ich nehme das da. ( o)Ben oradakini alıyorum.

Hier ist der Brief, den du suchst. Senin aradığın mektup burada.

Die Fahrt dauert nicht lang. Yolculuk uzun sürmez.

dich(seni) Die Blumen sind für dich. Bu çiçekler senin için.

dies-(bu) Ich nehme lieber diesen Kuchen. Ben severek bu keki alıyorum.

dir(sana) Gefallen dir die Blumen? Çiçekler hoşuna gitti mi?

die Disco(disko) Heute abend gehen wir in die Disco tanzen. Bu akşam biz diskoya dans etmeye gidiyoruz.

der Doktor(doktor) Meine Tochter ist krank. Wir gehen zum Doktor. Benim kızım hasta doktora gidiyoruz.

das Doppelzimmer(cift kişilik oda) Wollen Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? Çift kişilik bir oda mı istersiniz tek kişilik mi?

das Dorf, -ö, er .(köy) Meine Familie lebt in einem DorfBenim ailem köyde yaşıyor.

dort, -her, -hin (oraya) Deine Tasche kannst du dorthin stellen. Çantanı oraya koyabilirsin.

Dort ist unser Haus. Bizim evimiz orada.

draußen ( dışarı) Wollen wir draußen sitzen? Dışarıda oturalım mı

drucken (yazdır) Wähle einfach „Datei drucken“! Dosyayı seç ve yazdır!

der Drucker, – (yazıcı) Mein Drucker ist kaputt. Yazıcım kırıldı.

drücken(basmak) Wenn du hier drückst, geht die Tür auf. Buraya basarsan kapı açılır.

du vgl. Grammatik gramer.

durch( dan, den) Am besten gehen Sie durch die Breite Straße. En iyisi siz Breite sokağından gidin.

die Durchsage, -n (anons) Ich habe die Durchsage nicht verstanden. Ben anonsu anlamadım.

dürfen( -e bilmek) Sie dürfen hier nicht parken. Buraya park edemezsiniz.

Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Sizi bir kahve içmeye davet edebilir miyim?

Es darf nicht mehr als 15 Euro kosten. Artık 15 Eurodan daha fazla tutamaz.

der Durst(susama)Hast du etwas zu trinken? Ich habe großen Durst. Yanında içebileceğim bir şey var mı cok susadım?

(sich) duschen(duş almak) Ich bade nicht so gern, ich dusche lieber. Severek banyo yapmıyorum duş alıyorum.

die Dusche(duş) Unsere Wohnung hat nur eine Dusche. Bizim evimizin sadece bir tane duşu var.


E

die Ecke, -n (köşe) An der nächsten Ecke links. (Bir sonraki köşede solda)

die Ehefrau, -en/ (Eş/Kadın)

der Ehemann,(Eş/Erkek) ä, er Das ist mein (Ehe-) Mann/meine (Ehe-) Frau. (Bu benim eşim.)

das Ei, -er (Yumurta) Möchtest du ein Ei zum Frühstück? (Kahvaltıda bir yumurta almak ister misin?)

eilig (acele) Hast du es eilig? (Acelen var mı?)

ein- (bir) Ich nehme ein Bier. Willst du auch eins? (Bir bira alıyorum. Sen de bir tane ister misin?)

Ist hier einer, der das kann? (Burada biri var mı bunu yapabilecek olan?)

einfach (kolay) Die Prüfung ist ganz einfach. (Sınav oldukça kolay)

Hin und zurück? (Gidiş dönüş mü?) – Nein, bitte nur einfach. (Hayır, sadece tek yön(gidiş))

Ich brauche nur ein einfaches Zimmer. (Sadece bir kişilik bir odaya ihtiyacım var.)

der Eingang (Giriş) Der Eingang ist um die Ecke. (Giriş şu köşede)

einkaufen (alış veriş yapmak) Ich muss noch für morgen einkaufen. (Yarın için alış veriş yapmam lazım.)

einladen (davet etmek) Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? (Sizi bir kahve içmeye davet edebilir miyim?)

die Einladung (davet) Danke für die Einladung! (Davet için teşekkürler.)

einmal (bir kere) Diese Prüfung mache ich nicht noch einmal. (Bu sınavı bir kez daha yap)

einsteigen (binmek) Schnell, steig ein, der Zug fährt gleich. (Çabuk, bin, tren birazdan kalkıyor.)

der Eintritt (Giriş) Der Preis für den Eintritt ist 5 Euro. (Giriş için ücret 15 Euro)

das Einzelzimmer (Tek kişilik oda) Ein Einzelzimmer ist noch frei. (Bir tek kişilik oda boş.)

die Eltern (pl.) (Ebeveyn/Anne-Baba) Meine Eltern leben in Spanien. (Anne ve babam İspanya’da yaşıyor.)

die E-Mail, -s (E-posta) Ich habe Ihre E-Mail nicht bekommen. (E-postanızı henüz almadım.)

der Empfänger, – (Alıcı) Auf dem Umschlag steht dein Name, also bist du der

Empfänger. (Zarfta senin ismin yazıyor. Yani alıcı sensin.)

empfehlen (tavsiye etmek) Welchen Wein können Sie mir empfehlen? (Hangi şarabı tavsiye edebilirsiniz?)

enden (bitmek) Die Straße endet hier. (Sokak burada bitiyor.)

das Ende (son) Sie wohnt am Ende der Straße. (Sokağın sonunda oturuyor.)

Er bekommt sein Geld am Ende des Monats. (Parasını ayın sonunda alıyor.)

Entschuldigen (özür dilemek) Entschuldigen Sie bitte! (Afedersiniz!)

die Entschuldigung (özür) Entschuldigung! (afedersiniz)– Bitte. (Rica ederim.)

er (o) Er heißt Ali. (Onun adı Ali.)

das Ergebnis, -se (sonuç) Das Ergebnis der Prüfung bekommen Sie in zwei Wochen. Sınavın sonucunu 2 hafta içinde alırsınız.

erklären (açıklamak) Kannst du mir das erklären? (Bunu bana açıklar mısın?)

erlauben


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə