B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/ Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/18
tarix31.12.2021
ölçüsü3,66 Mb.
#81902
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
1632 az

B

ÖLMƏ

: #06#01 

Ad

#06#01 Suallardan

53

Maksimal faiz53

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Proqram təminatı nədir? (Çəki: 1)

Kompyuterin fəaliyyəti, informasiyanın emalının təşkili və idarə edilməsi üçün 

istifadə olunan proqramlar kompleksi

Tətbiqi proqramlar üçün normal mühitin təmin edilməsi üçün istifadə olunan 

proqramlar

İnformasiyanın mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan proqram

Əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirən proqram

Xüsusi nəzarət proqramı

Sual: Proqram təminatı funksiyasına görə bölünür: (Çəki: 1)

Sistem proqramları və tətbiqi proqram təminatı

Problemyönümlü və üsulayönümlü proqram

Sistem proqram təminatı və texniki xidmət proqramı

Texniki xidmət proqramı və serviz proqramı

Test proqramı və tətbiqi proqram təminatı

Sual: Sistem proqram təminatının əsas funksiyası: (Çəki: 1)

Kompyuterin işini və informasiyanın emalı prosesini idarə etmək

İnformasiyanın mübadiləsini həyata keçirmək

Kompyuterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin etmək

Kompyuter ilə istifadəçi arasında dialoq yaratmaq

Стр. 36 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Müəyyən sinif məsələlərin həllini təşkil etmək 

Sual: Antivirus proqramı hansı növ proqrama aiddir? (Çəki: 1)

Serviz proqramına

Tətbiqi proqram təminatına

Əməliyyat sistemlərinə

Xüsusi nəzarət proqramına

Üsulayönümlü proqrama

Sual: Örtük proqramı nədir? (Çəki: 1)

DOS üzərində qurulmuş proqram

Xüsusi nəzarət proqramı

Kompyuter diaqnostikası proqramı

Sıxlaşdırma proqramı

Norton Utilites 

Sual: Örtük proqramına aiddir? (Çəki: 1)

Norton Commander

Norton Utilites

Mase Utilites

 WinZip


WinRar

Sual: Əməliyyat örtüyünə aiddir: (Çəki: 1)

Windows örtükləri

Norton Commander

Mase Utilites

WinZip


WinRar

Sual: Texniki xidmət proqramının vəzifəsi? (Çəki: 1)

Kompyuterin düzgün işləməsinə nəzarət etmək və nasazlıqları aşkar etmək

İstifadəçiyə yeni interfeysin təqdim edilməsi 

İstifadəçiyə əlavə xidmət etmək və ƏS-nin imkanlarını genişləndirmək

Fayl sisteminə və disklərə xidmət

Verilənlərin bərpası və arxivləşdirmə

Sual: Texniki xidmət proqramının əsas növləri: (Çəki: 1)

Test proqramı və xüsusi nəzarət proqramları

Verilənlərin ötürülməsi və arxivləşdirmə proqramı

Tətbiqi proqram təminatı və antivirus proqramları

xüsusi nəzarət proqramları və Norton Commander

Test proqramı və əməliyyat sistemləri

Стр. 37 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Sistem proqram təminatının tərkib hissələri? (Çəki: 1)

Əməliyyat sistemi, proqramlaşdırma sistemi, texniki proqram, servis proqramı 

Sixlaşdırma proqramları, tətbiqi proqram təminatı və əməliyyat sistemləri 

Serviz proqramı, antiviruslar, tətbiqi proqramlar

İlkin yükləmə bloku, proqramlaşdırma sistemi, tətbiqi proqramlar

Əmrlər prosessoru, alqoritmik dillər, tətbiqi proqram paketləri

Sual: Norton Commander nədir? (Çəki: 1)

MS DOS üzərində yerləşən örtükdür 

Əməliyyat sistemidir

Translyatordur

Mətn prosessorudur

Tətbiqi proqram paketidir.

Sual: Bunlardan hansılar standart proqramdır? (Çəki: 1)

Paint, Calc, CharMap

WordPad, Excel

Power Paint, Access

]Word, Excel

Outlook, NotePad

Sual: Xidməti proqramlar nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

Qurğular və ƏS-nin iş rejimini tənzimləmək üçün 

ƏS-ni yükləmək üçün

Kompüteri şəbəkəyə qoşmaq üçün

Faylların həcmini sıxmaq üçün

Viruslarla mübarizə aparmaq üçün

Sual: Virus nədir? (Çəki: 1)

Kiçik həcmli xüsusi proqram

Standart proqramlardan biri

Kompüterlə heç bir əlaqəsi yoxdur

Xəstəli

Xüsusi qurğu

Sual: Kompüter qurğularının və ƏS-nin optimal iş rejimini təmin etmək üçün istifadə 

olunan proqramlar necə adlanır? (Çəki: 1)

Xidməti proqramlar

Sistem proqramları

Köməkçi proqramlar

Tətbiqi proqramlar

Standart proqramlar

Стр. 38 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Proqram təminatının təsnifatı necə aparılır? (Çəki: 1)

Yerinə yetirilməsi funksiyasından asılılığına görə 

Sistem proqram təminatı, tətbiqi proqramlar

Tətbiqi proqram təminatı

Proqramlar yığımına görə

Proqram idarəetmə qurğusuna görə

Sual: Sistem proqram təminatının tərkibi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

Əməliyyat və proqramlaşdırma sistemləri, servis və texniki xidmət proqramları

Proqramlaşdırma sistemləri, texniki xidmət proqramları

Servis proqramları, əməliyyat sistemləri 

Texniki xidmət proqramları, əməliyyat sistemləri

Əməliyyat sistemləri, servis proqramları

Sual: Viruslar əsasən hansı məqsədlərlə yaradılır? (Çəki: 1)

Kommersiya sirri,özünü təstiq,proqramları qorumaq

Intiqam, satıs, proqramları qorumaq

Proqramları pozmaq, satıs, özünü təstiq

Intiqam,kommersiya, özünü təstiq

Proqramları pozmaq, kommersiya, özünü təstiq 

Sual: Proqram təminatı nədir? (Çəki: 1)

Hesablama texnikasının tətbiqi ilə proqramların və sənəd vasitələrinin məcmusu 

İstifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə

Kompüterin vaçib tərkib hissəsi

Konkret bir məsələnin həlli

İstifadəçilərin məsələlərinin həlli, hesablama texnikasının tətbiqi 

Sual: Alqoritmik proqramı maşın dilinə çevirən proqram: (Çəki: 1)

Translyator

 Utilit

 Drayver


 Operator

 İdentifikator

Sual: Translyator hansı işi yerinə yetirir? (Çəki: 1)

Alqoritmik proqramı maşın dilinə çevirir

Əmrləri icra edir

Proqramı yerinə yetirir

İnterpretasiya edir

 Kodlaşdırır

Sual: Yerləşmə mühitinə görə.......... virusları mövcuddur (Çəki: 1)

Fayl, yükləmə, şəbəkə

Стр. 39 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
 Fayl, yükləmə, qorxulu

 Rezident, qeyri rezident

 Lokal , şəbəkə

Rezident, yükləmə, şəbəkə

Sual: Servis proqramların funksiyası: (Çəki: 1)

İstifadəçiyə əlavə xidmətlər göstərmək və əməliyyat sisteminin imkanlarını 

genişləndirmək

 Kompyuterin düzgün işləməsinə nəzarət etmək və nasazlıqları aradan qaldırmaq

Proqramları yükləmək və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək

İstifadəçinin proqram paketinə xidmət və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət

Əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirmək

Sual: Virus nədir? (Çəki: 1)

Kiçik həcmli xüsusi yazılmış ziyanverici proqram

Standart proqramlardan biri

İnformasiya təhlükəsizliyi proqramıb

 İnformasiyanı qoruyan xüsusi proqram

Virusları neytrallaşdıran proqram

Sual: Antivirus proqramların əsas funksiyası: (Çəki: 1)

Virusları tapmaq və onları aradan qaldırmaq

İnformasiya təhlükəsizliyini həyata keçirmək

İnformasiyanın qorunmasını həyata keçirmək 

Virusları neytrallaşdıran proqram

Proqramlarin işini pozmaq

Sual: İlk dəfə virus sözü neçənci ildə işlədilib? (Çəki: 1)

1973

1981


1975

1946


Heç bir tarix düz deyil

Sual: Antivirus proqramlarının təyinatı nədir? (Çəki: 1)

İnternetin istifadəsini məhdudlaşdırmaq

başqa istifadəçilərin kompyuterdən istifadəsini məhdudlaşdırmaq

kompyuteri ziyankar proqramlardan qorumaq

başqa istifadəçilərin fayllardan istifadəsini məhdudlaşdırmaq

şəbəkədən istifadəni məhdudlaşdırmaq

Sual: Arxivləşdirmə proqramlarına aid olmayanlar: 1) MS Word 2) Winzip 3) MS DOS 

4) UNIX 5)Winrar (Çəki: 1)

4,5


Стр. 40 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
2,3,4

1,3,4


1,2.3

3,5


Sual: İnterfeyslər neçə iri qrupa bölünür? (Sürət 22.12.2010 11:59:26) (Çəki: 1)

ardıcıl və paralel interfeyslər

aparat və paralel interfeyslər

proqram və texniki interfeyslər

istifadəçi və sistem interfeysləri

Sual: Aşağıda proqram təminatının iki səviyyəsi (pilləsi) verilmişdir. Onları tapın. 

(Sürət 22.12.2010 11:59:43) (Çəki: 1)

Sistem proqram təminatı, tətbiqi proqram təmintı 

sistem proqram təminatı, daxili proqram təminatı

ardıcıl proqram təminatı, paralel proqram təminatı

xüsusi proqram təminatı, ümumi proqram təminatı

Sual: Bunlardan hansı şin deyil? (Sürət 22.12.2010 12:00:02) (Çəki: 1)

verilənlər şini

ünvan şini

əmrlər şini 

emal şini

Sual: Bunlardan hansı modem tipinə aid deyil: (Sürət 22.12.2010 12:00:25) (Çəki: 1)

faks-modem

radiomodem

xarici modem

elektron modem

Sual: Fərdi kompüterin əsas qurğuları hansılardır? (Sürət 22.12.2010 12:00:45) 

(Çəki: 1)

sistem bloku, monitor, klaviatur, maus

sistem bloku, BİOS, printer, lazer diski

monitor, plotter, prossesor, SD-ROM

klaviatur, optik disk, maqnit lenti, strimmer

Sual: Fərdi kompüterin hansı konfiqurasiyaları vardır? (Sürət 22.12.2010 12:01:03) 

(Çəki: 1)

aparat və proqram

sistem və texniki

texnoloji və tətbiqi

əsas və əlavə

Стр. 41 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Funkisional klaviş qrupunu tapın: (Sürət 22.12.2010 12:01:21) (Çəki: 1)

F2; 


F1-F12; 

F15-F25; 

K30-K42

Sual: Klaviaturda “Caps Lock” düyməsi nəyi ifadə edir? (Sürət 22.12.2010 12:01:42) 

(Çəki: 1)

baş hərfləri yazmaq

səhv yazılmış simvolu silmək

mətni abzas açmaq

sənədin sərlövhəsini çap etmək

Sual: Kompüter hansı prosesdə virusa yoluxa bilər? (Sürət 22.12.2010 12:02:05) 

(Çəki: 1)

printerdə çap zamanı

fayllarla iş zamanı

isketin formatlaşdırılmasında

kompüter işə salınarkən

Sual: Kompüterin tərkib hissələri hansı anlayışla ifadə edilir? (Sürət 22.12.2010 

12:02:26) (Çəki: 1)

aparatlar

qovşaqlar

konfiqurasiya

konstruksiya

Sual: Qurğu drayverləri nədir? (Sürət 22.12.2010 12:02:45) (Çəki: 1)

qurğuları istifadə etmək üçün proqramlardır

verilənləri emal etmək üçün proqramlardır

konkret qurğularla qarşılıqlı əlaqəni təmin edən proqramlardır

sistem səviyyəsində proqram təminatıdır

Sual: Monitorun əsas təyinatı nədir? (Sürət 22.12.2010 12:03:08) (Çəki: 1)

verilənlərin vizual təqdimatı

verilənlərin emalı

verilənlərin saxlanması

verilənlərin ötürülməsi

Sual: Printer nədir? (Sürət 22.12.2010 12:03:29) (Çəki: 1)

informasiyanı çapdan sonra saxlayan qurğudur

informasiyanı yaddaşa daxil edən qurğudur

informasiyanı kağıza çap edən qurğudur

informasiyanı ötürən qurğudur

Стр. 42 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: Proqram nədir? (Sürət 22.12.2010 12:03:50) (Çəki: 1)

müəyyən məsələni kompüterdə həll etmək üçün qaydalardır

əmrlərin nizamlanmış ardıcıllığıdır

proqramçı ilə hesablama sisteminin əlaqələridir

qurğuların işləməsi üçün təlimatlardır.

Sual: Prosessor nədir? (Sürət 22.12.2010 12:04:28) (Çəki: 1)

mikrosxemdir

hesablayıcı qurğudur

ötürücü qurğudur

axtarış qurğusudur

Sual: Prosessorun işçi gərginliyini nə təmin edir? (Sürət 22.12.2010 12:05:00) (Çəki: 

1)

kompüterdrayverlər

ana plata

reqistr

Sual: Skanerin əsas funksiyası nədir? (Sürət 22.12.2010 12:05:22) (Çəki: 1)

əlyazı informasiyaları kompüterə daxil etmək

qrafiki informasiyaları kompüterə daxil etmək

informasiyanın surətini çıxarmaq

mətnləri çap etmək

Sual: Skanerin əsas funksiyası nədir? (Sürət 22.12.2010 12:05:43) (Çəki: 1)

əlyazı informasiyaları kompüterə daxil etmək

qrafiki informasiyaları kompüterə daxil etmək

informasiyanın surətini çıxarmaq

mətnləri çap etmək

Sual: Standart klaviatur neçə tir klavişdən (düymədən) ibarətdir? (Sürət 22.12.2010 

12:06:01) (Çəki: 1)

3; 


5; 

2; 


 4

Sual: Kompüterdə hansı sənədlər virusa yoluxa bilər? (Sürət 22.12.2010 12:18:14) 

(Çəki: 1)

video fayllar

qrafik fayllar 

proqram və sənədlər

səs faylları

Стр. 43 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Qurğulardan hansı informasiya mübadiləsində ən az sürətə malikdir? (Sürət 

22.12.2010 12:18:38) (Çəki: 1)

CD-ROM disk

sərt disk

çevik disk üçün disk tutucusu

əməli yaddaşın mikrosxemi

Sual: Lazer printerində təsviri almaq üçün hansı prinsipdən istifadə edilir? (Sürət 

22.12.2010 12:18:57) (Çəki: 1)

elektroqrafik

fotoqrafik

termoqrafik

optik


Sual: Monitordan hansı istiqamətdə şualanma daha çoxdur? (Sürət 22.12.2010 

12:19:18) (Çəki: 1)

ekranın önünə 

ekrandan arxaya

ekrandan aşağıya

ekrandan yuxarıya

Sual: Prosessor informasiyanı necə emal edir? (Sürət 22.12.2010 12:19:47) (Çəki: 1)

2-lik say sistemində

8-lik say sistemində

onluq say sistemində 

mətn formasında

Sual: Trekbol nə üçündür? (Sürət 22.12.2010 12:20:07) (Çəki: 1)

informasiyanı kompüterə daxil etmək

informasiyanı çap etmək

informasiyanı emal etmək

informasiyanı mühafizə etmək
Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə