“Bakı Fond Birjası” qsc-nin 2016-cı IL üzrə İdarəetmə HesabatıYüklə 70,6 Kb.

tarix20.09.2018
ölçüsü70,6 Kb.


 

“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2016-cı il üzrə  İdarəetmə Hesabatı 

 

1.  Emitentin  tam  və  qısaldılmış  adı,  VÖEN-i,  dövlət  qeydiyyatının  tarixi  və 

nömrəsi: 

1.1. Tam adı: “Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

1.2. Qısaldılmış adı: “BFB” QSC  

1.3. VÖEN-i: 1700262271 

1.4. dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 23.10.1997-ci il, № 1700262271 

 

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer: 

2.1. Hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Bül-bül prospekti, 19. 

2.2.  Faktiki  ünvanı:  Azərbaycan  Respublikası,  Bakı  şəhəri,  Xətai  r-nu,  Babək 

prospekti,  Ə.Quliyev  1131  “Babək  Plaza”  iş  mərkəzi,  Blok  B,  15  və  16-cı 

mərtəbələr. 

 

3.  Emitentin  adında  dəyişikliklər  olduqda,  emitentin  bütün  əvvəlki  adları, 

habelə  onların  qeydiyyata  alındığı  tarixlər,  emitent  digər  hüquqi  şəxsin 

bölünməsi  və  ya  tərkibindən  ayrılması  şəklində  yenidən  təşkil  yolu  ilə 

yaradıldıqda,  yenidən  təşkilin  forması,  həmin  hüquqi  şəxsin  adı,  emitent 

hüquqi  şəxslərin  birləşməsi  və  ya  çevrilmə  şəklində  yenidən  təşkil  yolu  ilə 

yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları: 

3.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin adında dəyişiklik olmamışdır. “Bakı Fond Birjası” 

QSC bölünmə, ayrılma, birləşmə və çevrilmə yolu ilə yaradılmamışdır. 

 

4.  Emitentin  hesabat  dövrü  ərzində  yaranmış  və  ləğv  edilmiş  filialları  və 

nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:  

4.1  “Bakı  Fond  Birjası”  QSC-nin  təsis  edildiyi  tarixdən  bu  Hesabatın  hazırlandığı tarixədək filialı yaradılmamışdır. 

 

5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə 

cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında 

məlumatlar,  nizamnamə  kapitalında  emitentin  payı,  hüquqi  şəxsin  emitentin 

törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi 

və qüvvədə olma müddəti; 

5.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin təsis edildiyi tarixdən bu Hesabatın hazırlandığı 

tarixədək törəmə cəmiyyəti yaradılmamışdır. 

 

6.  Emitent  şirkətlər  qrupunun  bir  hissəsi  olduğu  təqdirdə  qrupun  (emitent 

daxil  olmaqla  iqtisadiyyatın  müxtəlif  sahələrində  fəaliyyət  göstərən  bir  və  ya 

daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı: 

6.1. “Bakı Fond Birjası” QSC heç bir şirkətlər qrupunun hissəsi deyil.  

7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: 

7.1. Fond birjası fəaliyyəti.

 

 

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri: 

8.1. “Bakı Fond Birjası” QSC fond birjası fəaliyyəti üçün lisenziyaya malikdir. Fond 

birjası fəaliyyəti üçün verilmiş lisenziya müddətsizdir.  

 

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər: 

9.1.  Dövlət  qiymətli  kağızları  bazarının,  korporativ  qiymətli  kağızlar  bazarının, 

törəmə maliyyə alətləri bazarının ticarətinin təşkil və idarə edilməsi. 

  

10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası: 

10.1.  İşçilərinin sayı: 22 (iyirmi iki) nəfər. Hesabat dövrü ərzində işçilərin sayında 

mühüm dəyişiklik olmamışdır.  

11.  Emitentin  idarəetmə  orqanları  haqqında  məlumat:  direktorlar  şurası 

(müşahidə  şurası)  (olduqda),  icra  orqanı,  audit  komitəsi  (olduqda),  onların 

üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı: 

№ 

 

Müşahidə şurası 

 

İdarə Heyəti 

Audit komitəsi 

1. 


 

Əzizov Fariz Nazim oğlu 

- sədr 

 

Namazov Vüqar Faiq oğlu- İdarə Heyətinin sədri  

Əfəndiyev Vaqif Camaləddin oğlu - 

sədr  Allahverdiyev Rövşən Şamil oğlu 

- üzv 


 

Behbudov Elçin Sabir oğlu - 

üzv 

Baxşiyev Faiq Aydın oğlu - üzv 3. 

 

Mikayılov Sarvan Umudvar oğlu - üzv 

 

Xəlilova Səbinə Əziz qızı - üzv 

Dadaşov Anar Nadir oğlu - üzv 

4. 

 

Əliyev Araz İsmayıl oğlu - üzv  

 

 5. 

 

Hüseynov Asəf Akif oğlu - üzv  

 

 6. 

 

İslamov Fuad Rafiq oğlu - üzv  

 

 7. 

 

Mehmet Serkan Karabacak - üzv  

 

  

12.  Emitentin  fiziki  və  hüquqi  şəxs  olan  səhmdarlarının  (payçılarının)  ayrı-

ayılıqda sayı; 

12.1. Səhmdarlarının sayı: 20 (iyirmi) nəfər hüquqi şəxsSəhmdarlar arasında fiziki 

şəxslər movcud deyil. 

 

13.  Emitentin  nizamnamə  kapitalının  beş  faizi  və  daha  artıq  həcmdə  səsli səhmlərinə  (paylara)  malik  olan  şəxslər  (fiziki  şəxsin  soyadı,  adı,  atasının  adı; 

hüquqi  şəxsin  adı,  olduğu  yer  və  VÖEN-i),  onların  hər  birinə  məxsus  olan 


 

səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı: 

№ 

Səhmdarların adı, olduğu yer və VÖEN-i 

Səhmlərin miqdarı 

Səhmlərin 

1.  


“Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC, Azərbaycan Respublikası, 

Bakı şəhəri,

 

Z.Əliyeva küçəsi 3, VÖEN: 9900007981 600 ədəd sənədsiz 

adi adlı səhm 

9,5238% 

 

14.  Nizamnamə  kapitalında  emitentin  payı  beş  faizdən  az  olmayan  hüquqi 

şəxslər  (hüquqi  şəxsin  adı,  olduğu  yer,  VÖEN-i,  nizamnamə  kapitalında 

emitentin payı): 

14.1.  “Bakı  Fond  Birjası”  QSC-nin  digər  hüquqi  şəxslərin  nizamnamə  kapitalında 

payı mövcud deyil. 

 

15.  Emitentin  səhmdarlarının  (payçılarının)  hesabat  dövrü  ərzində  keçirilmiş 

yığıncaqları barədə məlumat: 

№  Səhmdarların Ümumi 

Yığıncağı 

Səhmdarl

arın 

Ümumi 

Yığıncağı

nın 

keçirilmə 

tarixi  

Səhmdarları

n Ümumi 

Yığıncağının 

keçirilmə 

yeri 

Səhmdarların Ümumi Yığıncağında qəbul 

edilmiş qərarlar 

1. 


Bakı Fond 

Birjası” QSC-

nin 

Səhmdarlarının Növbəti 

Ümumi 


Yığıncağı 

 

14 iyun 2016-cı il 

Azərbaycan 

Respublikası, 

Bakı şəhəri, 

Heydər 

Əliyev 


prospekti 2, 

“Excelsior” 

otelinin 

“Alinja” zalı I-ci məsələ: 

1. 


2015-ci il üçün “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 

illik hesabatının, mühasibat balansının, mənfəət və 

zərər hesabatlarının təsdiq edilməsi. 

Qəbul edilmiş qərarlar: 

1. 


2015-ci il üçün “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 

illik hesabatı, mühasibat balansı, mənfəət və zərər 

hesabatları təsdiq edilsin. 

2. 


“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2015-ci il üzrə 

bölüşdürülməmiş mənfəəti kapital ehtiyatlarına 

yönəldilsinII-ci məsələ: 

1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin 

üzvlərinin təyin edilməsi. Qəbul edilmiş qərarlar: 

1. 


“Bakı Fond Birjası” QSC-nin aşağıdakı 

tərkibdə İdarə Heyəti təyin edilsin: 

1.1. 

Əzizov Fariz Nazim oğlu - sədr
 

1.2. Namazov Vüqar Faiq oğlu - üzv; 

1.3. 


Behbudov Elçin Sabir oğlu - üzv. 

2. 


“Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə 

Heyətinin təyin edilməsi faktının qeydiyyata 

alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, baş 

vermiş dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması 

üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət edilməsi

hazırlanan sənədlərin, o cümlədən kommersiya sirri 

hesab edilən məlumatların əldə edilməsi səlahiyyəti 

digər şəxslərə etibarnamə vermə hüquqi ilə “Bakı 

Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədrinə 

verilsin. III-cü məsələ: 

3. 


Digər məsələlər. 

Qəbul edilmiş qərarlar: 

1. 


“Bakı  Fond  Birjası”  QSC-nin  üzvləri  (və 

ya  onun  hüquqi  varisləri)  öz  fəaliyyətlərini 

“Qiymətli  kağızlar  bazarı  haqqında”  Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun və “Bakı Fond Birjası” 

QSC-nin 

Üzvlük 


Qaydalarının 

tələblərinə 

uyğunlaşdıraraq  (investisiya  şirkəti  fəaliyyəti  üçün 

lisenziyanın  alınması,  təşkilati-hüquqi  formanın 

dəyişdirilməsi və digər zəruri tədbirlərin görülməsi) 

davam  etdirdiyi  təqdirdə,  bu  istiqamətdə  görülmüş 

işlər haqqında məlumatı “Bakı Fond Birjası” QSC-

yə təqdim etsin. 

2. 

“Bakı  Fond  Birjası”  QSC-nin  səhmdarları öz 

adlarında, 

hüquqi 

ünvanlarında, təsis 

sənədlərində,  eləcə  də  qeydə  alınmış  faktlarda 

edilən  hər  bir  dəyişiklik  haqqında  dəyişiklik  baş 

verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq “Bakı Fond 

Birjası” QSC-yə məlumat versin. 

 

2. “Bakı Fond 

Birjası” QSC-

nin 

Səhmdarlarının Növbədənkənar 

Ümumi 


Yığıncağı 

23 dekabr 

2016-cı il 

Azərbaycan 

Respublikası, 

Bakı şəhəri, 

Üzeir 

Hacibəyli küçəsi 62, 

“Holiday İnn” 

otelinin 

“Moskva” zalı I-ci məsələ: 

1. 


“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2017-ci il üzrə 

büdcəsinin müzakirəsi və təsdiq edilməsi. Qəbul edilmiş qərarlar: 

1. 


“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2017-ci il üzrə 

büdcəsi cəmi gəlirlər 997 000 manat, cəmi xərclər  

1 047 000 manat, xalis mənfəət (-68 000) manat 

olmaqla təsdiq edilsin. II-ci məsələ: 

1. Fariz Nazim oğlu Əzizovun “Bakı Fond Birjası” 

QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin vəzifəsindən öz 

xahişi ilə azad edilməsi, “Bakı Fond Birjası” QSC-

nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinin 

səlahiyyətlərinin icra edilməsi və İdarə Heyətinin 

tərkibində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi 

məsələsinin müzakirəsi. 
 

Qəbul edilmiş qərarlar: 

1. 

Fariz Nazim oğlu Əzizov 23 dekabr 2016-cı il tarixindən etibarən “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 

İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilsin. 

2. 

“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Əməliyyat və İnformasiya Texnologiyaları üzrə Direktoru Vüqar 

Faiq oğlu Namazov 23 dekabr 2016-cı il tarixindən 

etibarən “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti 

sədrinin səlahiyyətlərini icra edən şəxs və qanuni 

təmsilçisi təyin edilsin. 

3. 


“Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti 

sədrinin Hüquq işləri üzrə müşaviri Səbinə Əziz qızı 

Xəlilova “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə 

Heyətinin yeni üzvü təyin edilsin. 

4. 

Fariz Nazim oğlu Əzizovun “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən 

azad edilməsi və Vüqar Faiq oğlu Namazovun “Bakı 

Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin 

səlahiyyətlərini icra edən şəxs və qanuni təmsilçi 

təyin edilməsi, “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə 

Heyəti sədrinin Hüquq işləri üzrə müşaviri Səbinə 

Əziz qızı Xəlilovanın “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 

İdarə Heyətinin yeni üzvü təyin edilməsi faktının 

qeydiyyata alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, baş vermiş dəyişikliklərin dövlət 

qeydiyyatına alınması üçün müvafiq dövlət orqanına 

müraciət edilməsi, hazırlanan sənədlərin, o 

cümlədən kommersiya sirri hesab edilən 

məlumatların əldə edilməsi səlahiyyəti digər 

şəxslərə etibarnamə vermə hüquqi ilə “Bakı Fond 

Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin 

səlahiyyətlərini icra edən Vüqar Faiq oğlu 

Namazova verilsin. 

5. 

“Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin səlahiyyətlərini icra edən Vüqar Faiq oğlu 

Namazov ilə “Bakı Fond Birjası” QSC adından 

əmək müqaviləsinin imzalanması, əmək 

müqaviləsinə dəyişikliklərin edilməsi “Bakı Fond 

Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasının sədrinə həvalə 

edilsin.  III-cü məsələ: 

1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasının 

üzvlərin və sədrinin seçilməsi. 

Qəbul edilmiş qərarlar: 

1. 


“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə 

Şurasının üzvləri və sədri aşağıdakı tərkibdə növbəti 

iki il müddətinə seçilsin: 

 

1.1. Əzizov Fariz Nazim oğlu - sədr; 


 

1.2. Allahverdiyev Rövşən Şamil oğlu - üzv; 

1.3. 


Əliyev Araz İsmayıl oğlu - üzv; 

1.4. 


Mehmet Serkan Karabacak - üzv; 

1.5. 


Mikayılov Sarvan Umudvar oğlu - üzv; 

1.6. 


İslamov Fuad Rafiq oğlu - üzv; 

1.7. 


Hüseynov Asəf Akif oğlu - üzv. 

 

2. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə 

Şurasının üzvlərinin və sədrinin seçilməsi faktının 

qeydiyyata alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, baş vermiş dəyişikliklərin dövlət 

qeydiyyatına alınması üçün müvafiq dövlət orqanına 

müraciət edilməsi, hazırlanan sənədlərin, o 

cümlədən kommersiya sirri hesab edilən 

məlumatların əldə edilməsi səlahiyyəti digər 

şəxslərə etibarnamə vermə hüquqi ilə “Bakı Fond 

Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin 

səlahiyyətlərini icra edən Vüqar Faiq oğlu 

Namazova verilsin. 

 

 

16.  Emitentin  dövriyyədə  olan  investisiya  qiymətli  kağızlarının  buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda 

göstərilir): 

İnvestisi

ya 

qiymətli kağızın 

növü və 


forması: 

İnvestisiya 

qiymətli kağızlar 

buraxılışının 

dövlət qeydiyyat 

nömrəsi və 

qeydiyyat tarixi: 

İnvestisi

ya 

qiymətli kağızları

miqdarı və 

nominal 


dəyəri: 

İnvestisiya 

qiymətli 

kağızlar 

buraxılışını

ın məcmu 

nominal 

dəyəri 


Hesabat ili 

ərzində emitent 

tərəfindən 

səhmlər üzrə 

ödənilmiş 

dividendlər 

haqqında 

məlumat (hesabat 

ilində səhmlərin 

hər növü üzrə 

ödənilmiş 

dividendlərin 

məbləği 

göstərilir): 

Faizli 

istiqrazlar buraxılışı 

haqqında 

məlumatda - 

istiqrazlar 

üzrə gəlirliyin 

illik faiz 

dərəcəsi: 

İnvestisiya 

qiymətli 

kağızların 

yerləşdirildi

yi və ya 

tədavüldə 

olduğu fond 

birjasının 

adı və 


olduğu yer 

(olduqda): 

sənədsiz 

adi adlı 

səhm 

AZ1001000087, 17 sentyabr 2013-

cü il  


6300 

ədəd, 


200 

manat  


1 260 000 

(bir milyin 

iki yüz 

altmış min) 

manat 

Dividend ödənilməyib 

İstqrazlar 

buraxılmayıb 

Movcud 


deyil  

  

 17.  Emitent  tərəfindən  bağlanılmış  xüsusi  əhəmiyyətli  əqdlər  barədə 

məlumatlar: 

17.1. Hesabat dövrü ərzində xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanılmamışdır.  

18.  Emitent  tərəfindən  aidiyyəti  şəxslərlə  bağlanılmış  əqdlər  barədə 

məlumatlar: 

18.1. Hesabat dövrü ərzində aidiyyəti şəxslərlə əqd bağlanılmamışdır.   

19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi; 

19.1. 14 iyun 2017-ci il.  

20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat. 

20.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin rəsmi internet səhifəsi: www.bfb.az  

 

 

 

 

İdarə Heyətinin sədri   

 

  

 

Vüqar Namazov   

 

Maliyyə idarəetmə qrupun rəhbəri    

 

Dilarə Babayeva 

 

 

 

 

Hesabatın hazırlanma tarixi: ____ _________________ Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə