Bank işi” kafedarsı üzrə doktorantura üçün imtahan suallarıYüklə 23,78 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü23,78 Kb.
#42464

Bank işi” kafedarsı üzrə doktorantura üçün imtahan sualları
 1. Pul sisteminin tipləri: əmtəə, metal (monometalbiometall), fidusiar (kağız və kredit-kağız, elektron).

 2. Kreditin mahiyyəti, prinsipləri, forma və növləri.

 3. Azərbaycanda siğorta fəaliyyətinin təsnifati

 4. Maliyyə bazarında riskin əsas növləri: sistematik risk və qeyri-sistematik risk.

 5. Azərbaycan Respublikasinin bank sisteminin hüquqi əsaslari

 6. Valyuta kursunun dəyişməsinə səbəb olan amillər.

 7. Azərbaycanın tədiyyə balansı və Azərbaycanın beynəlxalq investisiya mövqeyi.

 8. Risklərin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi.

 9. Bank sistemində böhranların tarixi inkişafı

 10. İnflyasiya və antinflasiya siyasəti.

 11. Kreditləşmənin iqtisadi əhəmiyyəti və kredit tələblərinin dəyərləndirilməsi.

 12. Qiymətli kağızlarlarla əməliyyat aparan şirkətlər.

 13. Bank sistemində antiböhran tədbirlər proqramı.

 14. Beynəlxalq bankçılığın mahiyyəti.

 15. Mərkəzi Bankın məqsəd və funksiyaları.

 16. ABŞ-da ipoteka böhranı (2008) və onun Qlobal böhrana transformasiyası

 17. Kredit riskinin ölçülməsi

 18. Qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət növləri: broker fəaliyyəti; diler fəaliyyəti; qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət; depozitar fəaliyyəti; qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət; klirinq fəaliyyəti; fond birjası fəaliyyəti.

 19. Sığorta sistemi və sığorta haqqında qanunvericilik.

 20. Super birjalar( Nyu-York birjası,Evronext birjası, Tokio birjası və London birjası).

 21. Azərbaycan bank sisteminin aktivlərinin strukturu

 22. Ödəniş sistemı və nağdsız hesablaşma sistemi anlayışlarının məzmunu.

 23. Azərbaycan Respublikasının bank sistemində xarici kapitalın iştirakı

 24. CAMEL – banklarda etibarlılıq ölçüsü kimi

 25. Banklarda marketinq fəaliyyətinin özəllikləri.

 26. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Pul siyasəti və Maliyyə Sabitliyi Komitəsi

 27. İnflasiyasının ölçülməsi qaydası

 28. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının ödəniş sistemləri sahəsində fəaliyyəti

 29. Banklarda risklərin idarə edilməsi funksiyasını həyata keçirən təşkilati struktur.

 30. Ölkənin xarici borclanmasına təsir edən amillər

 31. Dünya təcrübəsi kontekstində Azərbaycanda inflyasiyaya qarşı mübarizə.

 32. Derivativ kredit alətləri: Forward, Futures, Opsiyon və SWAP.

 33. Qiymətli kağızlar bazarında investisiya riskinin qiymətləndirilməsi metodları: statistik təhlil, faktor təhlili, ekspertlərin qiymətləndirilməsi metodu.

 34. Əmanət sığorta sisteminin məqsəd və vəzifələri.

 35. Azərbaycan bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə göstəriciləri.

 36. Beynəlxalq risk idarə standartları və Bazel I, II tövsiyələri:minimum kapital gərəkliyi, nəzarət sistemi və bazar intizamı qaydaları.

 37. Banklarda mühasibat uçotu işinin təşkili.

 38. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinə qarşı mübarizə.

 39. Bankın məcmu kapitalının strukturu:İ və İİ dərəcəli kapital.

 40. Azərbaycanda nağd pul tədavülünün təşkili.

 41. Qiymətli kağız bazarının strukturu

 42. Risklərin idarə edilməsi qaydaları

 43. Azərbaycan bank sektorunun kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri.

 44. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yönəlmiş beynəlxalq kapital hərəkətləri qısamüddətli yatırımlar və ya «hotmoney – isti pul».

 45. Valyuta siyasəti onun məqsəd və vəzifələri

 46. Azərbaycanda valyuta ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi.

 47. Dünya və regional əhəmiyyətli maliyyə-kredit təşkilatları.

 48. Maliyyə hesabatı elementlərinin qiymətləndirilməsi.

 49. Sabit kurs sistemi.

 50. İnflyasiyanın əsas pul və qeyri-pul amilləri.

 51. Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət edən orqan kimi

 52. Nominal və real valyuta məzənnələri, ona təsir edən amillər

 53. Risklərin müəyyənləşdirilməsi

 54. Qlobal «Yoluxma» effektinin milli iqtisadiyyata təsiri.

 55. Qiymətli kağızlarlarla əməliyyat aparan şirkətlər.

 56. Maliyyə bazarında investisiya riskinin qiymətləndirilməsi.

 57. Azərbaycanda bank sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən əsas qanunlar.

 58. Kreditin iqtisadiyyatda rolu.

 59. Sığorta işinin təşkilinin prinsip və funksiyaları.

 60. İslam maliyyə sistemi.

Yüklə 23,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə