Ekspertizasi dərsliKYüklə 3,31 Mb.

səhifə1/133
tarix01.06.2018
ölçüsü3,31 Mb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133


HASİL FƏTƏLİYEV 

İÇKİLƏRİN 

EKSPERTİZASI

 

 

DƏRSLİK 

 

 

 

 

 

BAKI - 2015 


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin_____-ci il tarixli 

___ saylı əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmiş və qrif verilmişdir 

 

Elmi redaktor: Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin  

professor əvəzi, texnika elmləri doktoru,  

 

Vüqar Şahbaba oğlu Mikayılov 

 

Rəy verənlər:   Azərbaycan Texnologiya Universitetinin  

professoru, biologiya elmləri doktoru  Əhəd Əli oğlu Nəbiyev

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin professoru, aqrar elmləri doktoru  

Nazim Məhəmməd oğlu Yusifov 

 

Hasil Kamaləddin oğlu Fətəliyev (texnika elmləri doktoru, professor) İçkilərin ekspertizası Dərslik, Bakı, 2015, ____ səh. 

 

 Dərslikdə  içkilər  istehsalı  və  istehlakı,  ona  təsir  edən  amillər  təhlil 

olunmuş,  “şərab”,  “pivə”,  “tünd  alkoqollu  içkilər”  istehsalı  üzrə 

ölkələrin  ixtisaslaşması  və  fərdi  xüsusiyyətləri  ön  plana  çəkilmişdir. 

Spirtsiz içkilər, mineral sular, pivə, şərab və digər içkilərin istehsal tex-

nologiyası,  eyniləşdirmə  və  ekspertizası  şərh  olunmuş,  məmulatların 

orqanoleptik,  fiziki-kimyəvi  və  mikrobioloji  keyfiyyət  göstəriciləri  və 

onlara  qoyulan  tələblər  verilmişdir.  Istehsal  olunan  müxtəlif  növ 

içkilərin  doldurulması,  qablaşdırma  və  markalanması  həmçinin 

saxtalaşdırılması,  qüsurları  və  onların  aradan  qaldırılma  yolları  şərh 

olunmuşdur. 

Dərslik  “istehlak  mallarının  keyfiyyət  ekspertizası  və  marketinqi” 

ixtisası  üzrə  təhsil  alan  magistr-tələbələr  üçün  nəzərdə  tutulmuşdur. 

Lakin  ondan  digər  ixtisaslar  üzrə  təhsil  alan  bakalavr  və  magistrlər, 

həmçinin sahə üzrə mütəxəssislər istifadə edə bilərlər. 

 

 

 
MÜNDƏRİCAT 

GİRİŞ ........................................................................................... 7 

İÇKİLƏRİN TƏSNİFATI ........................................................ 11 

BİRİNCİ FƏSİL ........................................................................ 19 

SPİRTSİZ     VƏ AZ SPİRTLİ İÇKİLƏRİN 

EKSPERTİZASI ....................................................................... 19 

1.1.


 

S

PİRTSİZ İÇKİLƏR ............................................................... 19 

1.1.1. Spirtsiz içkilərin qida dəyəri ...................................... 19 

1.1.2. Spirtsiz içkilər üçün xammal və yarımfabrikatlar ..... 21 

1.1.3. Spirtsiz içkilər istehsalının texnoloji mərhələləri ...... 28 

1.1.4. Eyniləşdirmə və ekspertiza ........................................ 40 

1.2.


 

M

İNERAL SULAR ................................................................ 64 

1.2.1. Təsnifatı ..................................................................... 64 

1.2.2. Təbii mineral suların sənaye doldurulmasının 

texnologiyası ........................................................................ 68 

1.2.3. Eyniləşdirmə və ekspertiza ........................................ 70 

1.3.


 

P

İVƏNİN EKSPERTİZASI ...................................................... 83 

1.3.1. Təsnifatı ..................................................................... 83 

1.3.2. Pivənin qida dəyəri .................................................... 85 

1.3.3. İstehsal texnologiyası................................................. 86 

1.3.4. Eyniləşdirmə və ekspertiza ........................................ 94 

1.3.5. Pivənin saxtalaşdırılması......................................... 123 

İKİNCİ FƏSİL ........................................................................ 125 

ŞƏRABLARIN EKSPERTİZASI .......................................... 125 

2.1.


 

Ü

ZÜM ŞƏRABLARI............................................................ 125 

2.1.1. Dünyada üzüm-şərab istehsalı və istehlakı.............. 125 
2.1.2. Azərbaycanda üzüm-şərab istehsalı və istehlakı ..... 128 

2.1.3. Üzümün tərkib və keyfiyyəti ..................................... 132 

2.1.4. Şərabların kimyəvi tərkibi ....................................... 137 

2.1.5. Üzüm, şirə və şərabın qida dəyəri ........................... 141 

2.1.6. Dünya ölkələrində şərabların təsnifatı .................... 145 

2.1.7. İstehsal texnologiyası .............................................. 155 

2.1.8. Eyniləşdirmə və ekspertiza ...................................... 176 

2.2.


 

O

YNAQ VƏ QAZLAŞDIRILMIŞ ŞƏRABLAR.......................... 231 

2.2.1. Oynaq şərabların təsnifatı ....................................... 231 

2.2.2. İstehsal texnologiyası .............................................. 233 

2.2.3. Eyniləşdirmə və ekspertiza ...................................... 251 

2.2.4. Orijinal üzüm şərabları ........................................... 259 

2.2.5. Qazlaşdırılmış şərab kokteylləri .............................. 260 

2.3.


 

M

EYVƏ-

GİLƏMEYVƏ ŞƏRABLARI

 .................................... 262 

2.3.1. Təsnifatı ................................................................... 262 

2.3.2. İstehsal texnologiyası .............................................. 264 

2.3.3. Eyniləşdirmə və ekspertiza ...................................... 272 

2.3.4. Dünyanın meyvə-giləmeyvə içkiləri ......................... 275 

2.4.


 

Ş

ƏRABLARIN SAXTALAŞDIRILMASI,

 XƏSTƏLİK VƏ 

ÇATIŞMAZLIQLARI

 .................................................................. 278 2.4.1. Şərabların saxtalaşdırılması ................................... 278 

2.4.2. Şərabın xəstəlikləri .................................................. 287 

2.4.3. Şərabın nöqsanları .................................................. 293 

2.4.4. Şərabın bulanmaları ................................................ 297 

ÜÇÜNCÜ FƏSİL .................................................................... 301 

KONYAKLARIN EKSPERTİZASI ..................................... 301 

3.1.


 

K

ONYAKLARIN TƏSNİFATI ............................................... 301 

3.2.


 

İ

STEHSAL TEXNOLOGİYASI .............................................. 303 

3.2.1. Konyak istehsalının qısa tarixi ................................ 303 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə