Basin biLGİ notu yöK’ten denklik başvurularinda büYÜk kolaylik: “online başvuru”Yüklə 383,14 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.08.2018
ölçüsü383,14 Kb.
#66015


 

BASIN BİLGİ NOTU  

- YÖK’TEN DENKLİK BAŞVURULARINDA BÜYÜK KOLAYLIK: “ONLİNE BAŞVURU” 

- YÖK DENKLİK İŞLEMLERİNDE “ONLİNE BAŞVURU” HİZMETİNİ BAŞLATTI 

- YÖK’TEN DENKLİKTE “ONLİNE BAŞVURU” MÜJDESİ 

-YÖK’TEN  YURTDIŞINDAN  MEZUN  OLAN  ÖĞRENCİLERE  DENKLİKTE  ONLİNE 

BAŞVURU KOLAYLIĞI 

 

“Yeni YÖK” olarak, yurtdışından alınan diplomaların denklik ve tanıma işlemlerinde, başvuru 

sahiplerinin  işlemlerini  kolaylaştırmak,  işlem  sürelerini  kısaltmak  ve  başvuru  maliyetlerini 

düşürmek amacıyla birçok teknolojik yeniliğe imza atılmaktadır.  

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Şubat ayı içerisinde, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan 

öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri için 

“Denklik Başvurusu Sorgulama” hizmeti e-devlet kapısı üzerinden hizmete açılmıştır. 

Bu kapsamda yapılan yeni çalışmalar neticesinde de yurtdışından alınan diplomaların denklik 

ve tanıması işlemlerinde başvuruların e-Devlet kapısı veya YÖK’ün web sitesindeki Denklik 

bölümü üzerinden online yapılabilmesi hizmeti de başlatılmıştır.   Denklik ve tanıma işlemleri e-Devlet veya web üzerinden online yapılabilecek 

Bu doğrultuda küresel gelişme ve değişimler de dikkate alınarak, Tanıma ve Denklik Hizmetleri 

Daire  Başkanlığının  web  sitesi  yenilenmiş,  2018  Ocak  ayı  itibarıyla  e-Devlet  sistemi  ve 

Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  web  sayfası  üzerinden  online  denklik  başvuru  hizmetine 

yönelik test çalışmaları tamamlanmıştır. Bugün itibariyle denklik başvuruları e-Devlet kapısı 

veya web üzerinden online yapılacaktır.  

Başvuru sahipleri kendilerinden istenilen yönetmelikte yer alan bütün belgeleri eksiksiz olarak 

hazırlayacak, web sitesinde belirtilen belgeleri dijital ortama aktararak sisteme yükleyecektir. 

Sisteme  başarılı  bir  şekilde  yükleme  işlemi  yapan  başvuru  sahibine,  15  iş  günü  içerisinde 

evrakların asıllarını YÖK’e getirerek yetkililerce kontrole edilerek denklik sürecini başlatılması 

için randevu verilecektir.  

Denklik için istenilen belgeler artık YÖK’te kalmayacak 

Daha önceden elden başvuru esnasında diploma ve pasaport dâhil verilen tüm evraklar YÖK’te 

dosyaya  işlem  süreci  boyunca  kalmakta  idi.  Yeni  sistem  ile  randevuda  evrak  kontrolü 

yapıldıktan sonra bütün belgeler başvuru sahibine geri verilecektir. 16 Şubat’tan sonra elden başvuru alınmayacak 

16 Şubat 2018 tarihinden sonra elden başvuru kabul edilmeyecektir. Sadece ülkelerinde savaş, 

işgal veya ilhak koşulları bulunan kişilere yönelik denklik başvurusu kurumumuzda elden kabul 

edilecektir. 

  

Yabancıların başvuruları için ayrı portal hazırlandı 

E-devlet şifresi olmayan yabancılar için de ayrı bir başvuru portalı oluşturuldu. Yabancılar bu 

portaldan aynı şekilde online başvuru yapabileceklerdir. 

T.C.  vatandaşları  ve  T.C.  vatandaşlık  numarası  bulunan  yabancı  uyruklu  başvuru  sahipleri 

https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu

    bağlantı  adresinden;  T.C.  vatandaşlık 

numarası  bulunmayan  başvuru  sahipleri  ise 

https://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi

  

bağlantı adresinden ön başvuruda bulunabilecekler. YÖK’e gelmeden denklik işlemleri artık sorgulanabiliyor 

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Şubat ayı içerisinde, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan 

öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri için 

“Denklik Başvurusu Sorgulama” hizmeti e-devlet kapısı üzerinden hizmete açılmıştır. Denklik “Birim” olmaktan çıkarılıp “Daire Başkanlığı” seviyesine çıkarıldı 

Yurtdışından alınan diplomaların tanınması ve denklik işlemlerinde başvuranların maliyetlerini 

düşürmek,  işlem  sürelerini  kısaltmak,  tersine  beyin  göçünü  hızlandırmak  amacıyla 

Yükseköğretim Kurumu tanıma ve denklik hizmetlerini yeniden yapılandırdık. 

Yurt  dışında  alınan  ön  lisans,  lisans  ve  yüksek  lisans  düzeyindeki  diplomaların  tanıma  ve 

denklik  işlemleri  daha  önce  “Denklik  Birimi”  adı  altında  yürütülürken,  Birimin  faaliyet 

alanlarının genişlemesi, denklik taleplerinin artması nedeniyle 2017 yılının sonunda bu birimi 

daire  başkanlığı  olarak  yapılandırdık.  Yükseköğretim  ile  ilgili  Avrupa  Ulusal  Bilgi 

Merkezlerini (ENIC-NARIC) de bu başkanlığın bünyesine aldık. 

Denklik Belgesine ek olarak ilk kez “Tanıma Belgesi” de verilmeye başlandı 

Yükseköğretim sistemimizde daha önce sadece  “Denklik” belgesi var iken 2016  yılında ilk 

defa  “Tanıma”  belgesini  de  ihdas  ettik.  Denklik  ve  Tanıma  amacıyla  dünyanın  muhtelif 

üniversitelerinden  gelen  diplomalara  kurumun  yetkili  bir  kurum  ve  ilgili  yükseköğretim 

programının  akademik  derece  vermeye  yetkili  bir  program  ise  Tanıma  belgesi,  öğrenci 

kazanımları bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve 

yüksek  lisans  diplomalarına  eş  değer  bir  program  ise  Denklik  vermekteyiz.  Gelen  denklik 

talepleri,  yükseköğretim  sistemimizin  kalite  ve  standartlarının  altında  kalıyorsa  Tanıma  ve 

Denklik taleplerine Ret vermekteyiz

Denklik almak bir idari ve bilimsel süreç olduğundan başvuru sahiplerinin askerlik ve benzeri 

mağduriyetlerini  önlemek  amacıyla,  ilk  başvurunun  hemen  ardından  istedikleri  takdirde 

Tanıma  belgesi  kendilerine  verilip,  askerlik  tecili  veya  diğer  işlemlerini  bu  belge  ile 

yapabilmektedirler.  Böylece  daha  önce  program  veya  derece  eşdeğerliliği  olmadığından 

denklik  verilemeyen  kişiler,  en  azından  Tanıma  belgesi  ile  tanınan  bir  yükseköğretim 

kurumundan mezun olduklarını belgeleyebilmektedir. Yeni “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” çıkarıldı 

2014 yılı ve öncesinde denklik ile ilgili yeterli olmayan mevzuat, küresel gelişme ve değişimler 

de  dikkate  alınarak  geliştirilmiş,  sadeleştirilmiş,  Aralık  2017’de  yeni  “Yurtdışı 

Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” çıkarılmıştır. Bu çerçevede 

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları, Programları ve Derecelerinin Tanınmasına 
 

İlişkin Usul ve Esaslar” ve “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur.  

 

 

Savaş ve iç karışıklık içerisinde olanlara belli süreli bazı kolaylıklar sağlandı 

2017 yılında, ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan Suriye, Irak, Libya, Yemen 

ve Kırım gibi ülkelerden Kurulumuza ibraz etmeleri gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen ya 

da  diploma  teyitleri  yapılamayan  başvuru  sahipleri  ile  ilgili  olarak  savaş  dönemi  veya 

olağanüstü  durum  ile  sınırlı  kalmak  üzere  denklik  işlemlerinin  yürütülmesi  sürecinde 

kolaylıklar sağlamak adına birtakım esaslar belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur. 3 dilde denklik işlemleri başvuru broşürleri hazırlandı 

Yükseköğretim  Kurulu  bünyesinde  denklik  işlemleri  nasıl  yapılıyor?  Hangi  süreçlerden 

geçiyor?  Bilgisini  vermek  amacıyla  Türkçe,  İngilizce  ve  Arapça  açıklayıcı  ve  yönlendirici 

broşürler ilk defa hazırlanmış ve ilgili paydaşlara dağıtılmıştır.  Denklik işlemlerinde yurtdışı ile sürekli temas halindeyiz 

2015 yılından beri yoğun denklik talepleri almaktayız. Rusya, Almanya, Somali, İsviçre, İsveç 

gibi  ülkelerin  temsilcileri  ile  Balkan  ülkelerinde  faaliyet  gösteren  yükseköğretim  kurumları 

temsilcileri  yükseköğretim  sistemimizin  işleyişini  öğrenmek  ve  kendi  yükseköğretim 

kurumlarının ülkemizde tanınması talebiyle ziyarette bulunmuşlardır.  

Ayrıca  Tanıma  ve  Denklik  Hizmetleri  Dairesi,  İngiltere’deki  ENIC/NARIC  Merkezi, 

Hollanda’daki Nuffic (Eğitimi Uluslararasılaştırma Merkezi) ve Avrupa Komisyonu tarafından 

finanse  ve  koordine  edilen  projelerde  yer  alarak  proje  kapsamındaki  ülkeler  ile  karşılıklı 

temaslar içerisindedir.  

Bu  temaslar  sonucunda  bazı  Avrupa  ENIC/NARIC  Ofisi  temsilcileri  kendi  ofislerinde 

yapacakları  iyileştirmelere  örnek  olması  amacıyla  Denklik  Dairemizi  yerinde  incelemek  

istediklerini sözlü ve yazılı olarak bildirmişlerdir.  İşlemler, kaliteden ödün vermeden, daha kısa sürede ve kolay yapılacak 

“Yeni YÖK” olarak, sayısı her geçen gün artan ve 2017 yılı itibarıyla 14.000’i bulan tanıma ve  denklik  başvurusunu  değerlendirirken  başvuru  sahiplerinin  mağdur  olmaması  için  yoğun 

çaba sarf edilmektedir. Daha az zamanda kaliteden ödün vermeden, akademik değerlendirme 

nasıl  yapılır?  Denklik  süreci  daha  kısa  zamanda  nasıl  sonuçlandırılır?  gibi  hususlarda 

kamuoyunun da takip ettiği üzere yeni ve teknolojik birçok çalışmaya imza atılmaktadır. Uzun süren denklik işlemlerini hızlandırmak için her türlü tedbiri alıyoruz 

Denklik işlemlerinin uzun süre aldığı ve denklik almanın niçin bu kadar zor olduğu konusunda 

bazı  kesimlerden  şikâyetler  almaktayız.  Kendi  diplomalarımızın  ve  iş  gücü  piyasamızın 

kalitesini korumak adına, sizler de takdir edersiniz ki gelen her başvuruya denklik veremeyiz. 

Diplomanın zorunlu kazanımlarının kazanılıp kazanılmadığını, mezun olunan bölümün asgari 

kalite standartlarını taşıyıp taşımadığı konusunda nesnel olarak mutmain olmak zorundayız.  
 

Denkliğin uzun süre almasında etkili olan teknik ve idari sorunları kaldırmaya yönelik önemli iyileştirmeler yaptık, ancak bizim dışımızdan kaynaklanan nedenleri de var.  

Denklik süresinin uzamasında etkili olan iki ana faktör: akademik seviye yeterlilik düzeyini 

tespit  etme  sürecidir,  bu  süreci  üniversiteler,  ÖSYM,  Bilim  Alanı  Danışma  komisyonları 

marifetiyle yürütüyoruz. Bu süreci kısaltmaya yönelik yenilikler getirdik.  

Süreci uzatan diğer önemli husus ise diplomanın alındığı ülkeden ve üniversiteden teyit alma 

sürecidir.  Yükseköğretim  altyapısı  güçlü  ülkelerden  kısa  sürede  teyitleri  almaktayız.  Ancak 

altyapısı zayıf, savaş veya ilhak durumu olan ülkelerden teyit almak uzun süre almakta ya da 

teyit hiç gelmemektedir. Teyidi gelmeyen başvuru sahiplerinin denkliği bu nedenle uzun süre 

almaktadır.  Bu  alanda  da  iyileştirmeler  yapmak  için  Dış  İşleri  Bakanlığımız  ile  birlikte 

çalışmalarımız devam etmektedir.  Belçika’da ilk altı ayı denklik başvuruları alınmakta bizde ise on iki ay 

Diğer  ülkelerde  de  denklik  ile  ilgili  benzer  süreçler  var,  hatta  bazıları  bu  konuda  daha  katı 

kurallar koymuştur.

 

Yılın sadece ilk altı ayı denklik başvuruları alınmaktadır, bizde ise on iki ay boyunca başvuru kabul edilmektedir.  

Avrupa Birliğine üye ülkeler bazı alanlarda denklik dahi vermiyor 

Mesela  Avrupa  Birliği'ne  üye  ülkelere  bakıldığında,  Fransa’da  yabancı  bir  ülkeden  alınan 

doktorluk  ve  avukatlık  diplomaları  tanınmamaktadır.  Bu  meslekleri  icra  etmek  için  Fransız 

vatandaşı olmak ve bu meslekleri Fransa’daki fakültelerden mezun olma şartları bulunmaktadır. Belçika'da,  üniversite  ve  mesleki  diplomalar  doğrudan  tanınmamaktadır.

 

Kişinin  aldığı eğitimin  düzeyi  Belçika'daki  kredi  sistemine  uygunsa  denklik  işlemi  yapılmakta,  eksik  ders 

tespit  edilirse  veya  notlar  tutmuyorsa  adayın  denklik  için  ek  ders  alması  yönünde  karar 

alınmaktadır.  Bu  derslerde  de  başarılı  olmak  için  Fransızca  veya  Flaman  dillerinden  birine 

hâkim olunması gerekmektedir. Denklik işlemlerini sonuçlandırma ortalamamız son 3 yılda %72’ye yükseldi 

Son  yıllarla  ilgili  bazı  denklik  rakamlarını  paylaşmak  gerekirse,  son  üç  yılda  denklik  ile 

sonuçlanan yıl içi ortalamamız % 72 dir.  

2017’de en çok denklik verilen alan tıp oldu 

2017 yılında sayısı 200 üzerinde olan bazı meslek alanlarına göre verilen denklik sayısı: 

Tıp Doktorluğu 

 

 : 1005 

Mühendislik   

 

 

: 820 Mimarlık 

 

  

: 209 


Hukuk  

 

  

: 241 


Denklikte Batı Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerden mezun olanlar çoğunlukta 

2017’de  verilen  denklik  sayısının  dağılımına  baktığımızda  ise  %31.4  Batı  Avrupa  ve 

Amerika’daki üniversitelerden mezun olanlar, % 68.6 ise dünyanın diğer ülkelerinden mezun 

olanlara verilmiştir.  
 

  

Denklik sayılarına bakıldığında artık ülkemize bir beyin göçü olduğu anlaşılıyor  

Ülkemize  artık  tersine  bir  beyin  göçü  olduğunu  söyleyebiliriz.  2017  yılında  2215  yabancı 

uyruklu denklik başvurusu yapılmış, yıl içerisinde 1491 yabancıya denklik verilmiştir.  

 

  

 

  

Yüklə 383,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə