Biologiya test 6-klass i-sherekYüklə 123,88 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü123,88 Kb.
#41471(Biologiya test 6-klass)

I-sherek
1.Guldin ataliq bolimi qay jerde jaylasqan?

A)guldin ortasinda

B).gul qorgan ishinde

S).tomengi boliminde

D)shetinde jaylasqan

E).gultaj shetinde

2.Osimlikler dunyasi neshege bolinedi?

A).2 B)3 S)4 D)5 E)6

3)Tuqimlang`an mayek kletkasinda ne payda boladi?

A) endosperma B).tuqim S)mayek D)tuyinshe E)duris juwap jaq

4.Jazdin` en` issi payitlarinda japiraqlari tusip salqin tusiwi menen jane japiraq shig`aratug`in osimlik…

A).g`awasha B).juwsan S).terek D)alma agashi E).makke

5.En` ulken gul qaysi?

A).volfiya B).rafleziya S).nilufar D)guzegul E)jumagul

6.Top gu`ller neshege bo`linedi?

A).2 B)3 S)4 D)5 E)6

7.Denesinde 200 litr suw saqlaytug`in qaysi osimlik?

A).aydarha daraxti B).meksika kaktusi S).bambuk D).dolana E)shahsiratqi

8.Shan`laniw neshege bo`linedi?

A).2 B).3 S).4 D)6 E).7

9.Ataliq neshege bolinedi?

A)2 B).3 S).4 D).5 E).6

10.Paqali suw tubinde guli suw ustinde ashilatugin gul qaysi?

A).`gumay B)suw sumbili S).kaktuslar D).nilufar Ejumagul

11.Leykoflast qanday ren beredi?

A)aq B)qizil S)sari D)rensiz E).kogis

12.Jer ju`zinde en` ko`p tarqalg`an bir tuqim u`lesli o`simlik qaysi?

A).g`awasha B)arpa S)sali D).biyday E).qaman

13.Ayirim bakteriyalardin sporalari neshe gradus issig`a shidaydi?

A)140 B)160 S)180 D)200 E)210

14.Bakteriyalar kletka formasina qarap neshege bolinedi?

A).2 B).3 S).4 D).5 E).6

15.Azotli organikaliq zatlardin bakteriyalar tarepinen tarqaliwi….

A).shiriw B).ashiw S).eritiw D)a ham b juwaplar duris E).duris juwap joq

16.Qolay sharayatta bakteriya kletkalarihar neshe minutta bolinedi?

A).10-20 B).20-30 S).30-40 D).35-40 E).40-45

17.Mikroblar qaysi tilden aling`an?

A).latin B).yapon S).grek D).arab E)anglishan

18,Mikropti mikroskopta birinshi bolip qaysi ilimpaz ko`rgen?

A.Aristotel B.Ibn Sino S.R.Guk D.Levenguk E.Brawn.

.19.Analiqtin` ken`eygen to`mengi bo`limi ne?

Juwabi------------------------------------

20.Analiqtin` ortan`g`i bo`limi ne?

Juwabi--------------------------

21.Eger gu`lde tek analiq bolsa , bunday gu`l ne dep ataladi?

Juwabi------------------------------------

22.Bir uliwma baldaqta bir neshe gu`l jaylasqan bolsa og`an ne dep ataladi?

Juwabi--------------------------------

23.Gu`l shan` qaltasindag`i jetilgen shan`nin` tu`rli jol menen analiq awizshasina tu`siwi ne dep ataladi?

Juwabi--------------------------------

24.Jabiq tuqimli o`simliklerdin` jinisliq ko`beyiw organi bolip, formasi o`zgergen nart ne dep ataladi?

Juwabi-------------------------------------

25.Eger gu`l qorg`an ekewden artiq ten` bo`lekke bo`linse ol ne dep ataladi?

Juwabi-----------------------------------------26. Miywelerden har tu’rli buyimlar isletiwde tayarlanatug’in o’simlikler?

A.zire B. jer sabin S qawin D.taspi monshaq

27.Bir jinisli gu’llerge misal keltirin’?

A. alma B.terek, tut S. shabdal D.erik

28.Taw tog’aylari qanday o’simliklerge bay?

A. Miyweli ag’ashlarg’a B. Puta o’simliklerge S. Sho’p o’simliklerine

29.Qurg’aq miyweli o’simliklerdi aniqlan’?

A.erik, smorodina B.piste, badam S. piste, shabdal, D.alsha,shiye

30.Atirgu’ller tuqimlasina kiretug’in tuqimlaslardi aniqlan’?

A.alma, almurt B.almurt, shalg’am S.erik D.alsha, qulipnay

31.To’mendegi gu’l formulasi K (5 )C5A00C00 qaysi tuqimlasqa tiyisli?

A.Atirgu’ller B.G’awashagu’ller S. iyt ju’zim D.asqabaqlar.

32 O’simlik organlari nelerden quralg’an?

A.tuqimlardan B.protoplast yadirodan S. plastida yadro D.kiletkalarda

34.Ma’deniy bir jilliq o’simliklerdi ko’rsetin’?

A. shalg’am, g’arbiz B. tu’rpi, biyday S. burish, nasbaygu’l D.piyaz, geshir

35.Eki jilliq o’simlikti belgilen’?

A.la’blebi,geshir,kapusta. B.ridiski, tu’rpi S. shalg’am, tu’rpi D.piyaz,andiz

36.O’bekistanda ju’zimnin’ neshege jaqin sorti o’siriledi?

A.500 B. 100 S 400 D.200

37.Ashiq tuqimlilar ushin mas org’andi belgilen’?

A.japirag’inin’ mayda iyne ta’rezli B.tuqimlar ko’biyiwi leykin miywe payda etpeydi

S. ju’da a’ste o’siwi D.sora payda etiwi.

38.Ashiq tuqimli o’simliklerdin’ tuqiminan ne payda boladi?

A.tamir B. ag’ash S. jasil o’simlik D.japiraq

39.Ashiq tuqimlilarda payda bolatug’in o’simlik bolimleri?

A. shan’laniw B.tuxim S. zigota D.anteridiy

40.O’zbekistanda soralar tuximlasina qansha tu’r ha’m tuximlasti o’z ishine aladi?

A.44-200 B.54-300 S. 34-200 D.44-300

41.Berilgen o’simlikler ishinde sobiqlilar tuximlasina tiyisli o’simlikti aniqlan’?

A.lobiya B.qizamiq S.aq quray D.jag’-jag’

42. Berilgen o’simlikler ishinde efimer o’simliklerdi aniqlan’?

A.iyt ju’zim B.baqlajan S. jag’-jag’ D.bangiduana

43.Berilgen o’simlikler ishinde bir u’lesli o’simlikti aniqlan’?

A.javdar, ma’sh B.qumay, sebarga S.javdar, sali D.Sali,biyday

44.Qaysi o’simliklerdin’ japiraqlari pa’nje siyaqli?

A.ju’zim, B. ma’sh S. pamidor D.alma

45.O’zbekistanda gawashagu’ller tuqimlasina neshe tu’r o’simlik o’sedi?

A.7 B.27 S 10 D.20

46.Sobiqlilar tuqimlasina jer sharinda neshe tuwisqa tiyisli o’simlik kiredi?

A. 400 B. 200 S 500 D.100

47.Qizil jon’ishqa o’simliginin’ boyi neshe sm boladi?

48 .O’zbekistanda ju’zimnin’ neshege jaqin sorti egiledi?

49 .Kapusta ta’rizliler tuqimlasinin’ formulasin ko’rsetin’?

50. Zireliler tuqimlasina qaysi o’simlikler kiredi?

51.O’zbekistanda juwsanin’ neshe tu’ri ushirasadi?

52O’simlikler jaqtiliqqa umtiliwina qaray neshege bo’linedi?

A.1 B. 3 S. 2 D.4

53 Samal ja’rdeminde shan’lanatug’in o’simliklerdi belgilen’?

A.Erik B. Bexi S. Biyday, arpa D.Shiye

54 Biyday tuqimi neshe sm teren’likte egiledi?

A.3-5 sm B.20-30sm S.6-10sm D.1-2sm

55 Suw otlarinin’ ha’zirgi waqitta neshe tu’ri bar?

A.80000 B.30000 S.26000 D.10000

56. Kapusta ta’rizliler tuqimlasinin’ formulasin jazip ko’rsetin’?

A) K(5)C(5)A5G1 B) K4C4A4+2G1 S) K5C5A5G2 B) P(2)+2 A3G1

57Ten’iz suw otlarinan ne alinadi?

A.Yod brom B.pal S.sut D.temir.

58. Eger gu’l ten’ eki bo’lekke ajiralsa yaki ten’ eki bo’lekke ajiralmasa ne dep ataymiz?

A. Kiysiq gu’l B. Uqsas gu’l S. Tuwri gu’l D.Antirmorg gu’l.

59 Moxlardin jer juzinde neshe tu’ri bar?

A.13000 B.25000 S.35000 D.22500

60. Sho’llerde o’setug’in o’simliklardi aniqlan’?

A. selew B.eshek miy S. jantaq D.ju’zim

61. Sparangiya ishinde neler qa’liplesedi?

A.Sporalar B.Gifa S.Mitseliy D.jemis dene

62.Qaysi o’simliklerdin’ japiraqlari pa’nje siyaqli?

A. Ju’zim B.ma’sh S. pamidor D.alma

63.O’simlik organizimnin’ 60-90 % in ne quraydi?

A. suw B.hawa S.jer D.organikaliq zatlar

64.Bas piyaz qanday zatlarg’a bay?

A. Kislorodqa B. fitonctsidlerge S. suwg’a D.uglekisliy gazge

65. Bir jinisli gu’lerden misal keltirin’?

A.alma B.terek tut S.shabdal D.erik

66. O’zbekistanda ju’zimnin’ neshege jaqin sorti o’siriledi?

A.500 B. 100 S. 400 D.200

67. Denesi duzli shirege bay o’simlik?

A. Juwsan’ B.baliq jo’z S. ran’ D.piyaz

68. Ko’zge ko’rinbiytug’in tiri janlikla r ilimde ne dep ataladi?

A. bakteriyalar B.mikroblar S.koloniya D.Sora

69. Spirogiralardin’ neshe tu’ri belgili?

A) 340 B) 350 S) 360 D) 380

70. Funapiya moxina neshege jaqin turi kiredi?

.71 Ashiq tuqimlarda payda bolatug’in o’simlik bolimleri?

72.O’zbekistanda juwsanin’ neshe tu’ri ushirasadi?

73..Sobiqlilar tuximlasina tiyisli o’simlikti aniqlan’?

74. Zire ta’rizliler tuximlasinin’ miywesi qanday?

75. Zire ta’rizliler O’zbekstanda neshe tu’ri ushirasadi?

76. Sari gu’lliler tuximlasinin’ O’zbekstan Qizil kitabina neshe tu’ri kiritilgen

77 .Jabiq tuximlilar neshege bo’linedi?

A.1 B. 3 S-. 2 D.4

78. Jabiq tuximlilar din’ tuximi qay jerde pisip jetiledi?

A.-miywe ishind B. Miywe sirtinda S. tuximinda D.tuxim bu’rtiginde

79. . Jabiq tuximlilar din’ ilimde neshe tu’ri belgili?

A.25000 B.-250000 S.25 D.50000

80. Eki tuxim u’leslilerdin’ O’zbekstanda neshe tu’ri ushirasadi ?

A-.175000 B.175 S.75 D.50

81.Shipovnik o’simliginin’ boyi neshe sm?

A) -3-4 sm B) 3-5 sm S) 2-4 sm D) 3 sm

82 Japirag’i quramali taq pa’r ta’rizli , 5-9 japiraqshali…..qaysi o’simlikke tiyisli?

A.ejevika B -.shipovnik S alma D alsha.

83 .Kapusta ta’rizlilerdin’ miywesi qanday?

A. -sobiq B.g’ozasha S. qutisha D.jemis.

84. Kapusta ta’rizlilerdin’ jabayi tu’ri?

A.- shopahqalta B shipovnik S.shalg’am D.jantaq

85. Quraminda “C” ha’m “K” vitamini ha’m limon kislotasi bar o’simlik ?

A.- shopahqalta B shipovnik S.shalg’am D.jantaq

86. Kapusta ta’rizlilerdin’ O’zbekstan Qizil kitabina neshe tu’ri kiritilgen?

A. 7 B-.8 S 9. D. 10

87. Jer ju’zinde Sora ta’rizlilerdin’ neshe tu;ri ushirasadi?

A.- 1500 Ju’zim B 1600 S.1700 D.1800

88. Sora ta’rizlilerdin’ miywesi qanday?

A. sobiq B.-g’ozasha S. qutisha D.jemis.

89. La’blebinin’ miywesi qaysi ayda pisip jetiledi?

A-. sentyabr B.iyunda S. iyulda D.avgustta

90. Seksewil qaysi tuximlasqa kiredi?

A. -Sora ta’rizliler B Kapusta ta’rizliler S.Sobiqlilarg’a D.Gawashagu’llilerge. 15. 91.Jergilikli g’awashanin’ Watani ?

A-. Afrika B. Orayliq Amerika S Braziliya D.Kolumbiya

92.Iyt ju’zimlilerdin’ miywesi?

A. sobiq B g’ozasha S.- qutisha D.jemis.

93. Jer g’ozanin’ Watani?

A-. Afrika B. Orayliq Amerika S.-Braziliya D.Kolumbiya

94. Asqabaqlar tuximlasinin’ O’zbekstanda neshe tu’ri belgili?

A) -18 B) 35 S) 60 D) 38

95. Efir mayina bay o’simlik? ( a’piwayi zire )

96 Sari gu’lliler gu’l duzilisine qarap neshege bolinedi? 2

97..Lalagu’llilerdin’ Jer ju’zinde neshe tu’ri belgili? 400

98.. Lalagu’llilerdin’ miywesi qanday? 3 shanaqqa bo’lingen qutisha

99. Piyazlardin’ neshe tu’ri O’zbekstan Qizil kitabina kiritilgen? 10

100. Biyday ta’rizlilerdin’ jabayi tu’ri? G’umay25. Biyday ta’rizlilerdin’ O’zbekstan Qizil kitabina neshe tu’ri kiritilgen? 2
6-kl I-sherek juwabi1

II-bap Gu’l 1-tema Gu’l –o’simliklerdi’n’ generativ ko’beyiw organi A)

9-bet

2

V-bap O’simlikler sistematikasi 14-tema bap O’simlikler sistematikasi haqqinda mag’liwmatlar A)

47-bet

3

5-tema Tuximlaniw A)

24-bet

4

Japiraq
5

5-tema Tuximlaniw B)

25-bet

6

3-tema Topguller A)

16-bet

7

3-tema Meksika kaktusi
8

4-tema Gu’llerdin’ shan’laniwi B)

19-bet

9

1-tema Gu’l B)

10-bet

10

D) nelufar
11

Plastidalar D)
12

8-tema Tuxim Eki ha’m bir tuxim u’lesli o’simliklerdin’ tuximlari D)

34-bet

13

15-tema Bakteriyalardin’ du’zilisi ha’m tirishligi A)

51-bet

14

15-tema Bakteriyalardin’ du’zilisi ha’m tirishligi B)

50-bet

15

16-tema Bakteriyalardi’n’ ta’biayattag’I ha’m xaliq xojalig’indag’I a’hmiyeti A)

52-bet

16

15-tema Bakteriyalardin’ du’zilisi ha’m tirishligi B)

51-bet

17

Bakteriyalar bo’limi S)

49-bet

18

Bakteriyalar bo’limi D)

49-bet

19

II-bap Gu’l 1-tema Gu’l –o’simliklerdi’n’ generative ko’beyiw organi 19.moyinsha

10-bet

20

II-bap Gu’l 1-tema Gu’l –o’simliklerdi’n’ generative ko’beyiw organi 20.tu`yinshe.


10-bet

21

2-tema Gu’llerdin’ ha’rtu’rliligi 21.analiq gu`l.


14-bet

22

3-tema Topgu’ller 22.topgu`ller.


16-bet

23

4-tema Gu’llerdin’ shan’laniwi 23.shan`laniw.


19-bet

24

II-bap Gu’l 1-tema Gu’l –o’simliklerdi’n’ generativ ko’beyiw organi 24.gu`l.


9-bet

25

2-tema Gu’llerdin’ ha’rtu’rliligi 25.tuwri gu`l.


14-betBiologiya test 6-klass)

II-sherek


1

7-tema Miywelerdin’ ta’biyattag’i ha’m adamlar tirishligindegi a’hmiyeti d) taspi monshaq

31-bet

2

5-kl

47-bet

3

5-kl

24-bet

4

III-bap 6-tema Miyweler B)piste,badam

27-bet

5

32-tema Atirgu’lliler tuximlasi A)alma almurt

87-bet

6

32-tema Atirgu’lliler tuximlasi A) Atirgu’lliler tuximlasi

86-bet

7

IV-bap O’simlik bir putin organizm D)kletkalardan

45-bet

8

5-kl

19-bet

9

Eki vjilliq o’simlikler A)la’blebi,geshir,kapusta

-bet

10

38-tema Ju’zim ta’rizliler tuximlasi A)500

103-bet

11

Ashiq tuximli o’simlikler B) tuxim ko’beygende miywe payda etpeydi

79-bet

12

Ashiq tuximli o’simlikler B) ag’ash

80-bet

13

30-tema Qarag’ay B)tuxim

82-bet

14

34-tema Sora ta’rizliler tuximlasi A)44-200

93-bet

15

36-tema Sobiqlilar tuximlasi A)lobiya

99-bet

16

5-kl tema C) jag’-jag’

51-bet

17

8-tema Eki ha’m bir u’lesli o’simliklerdin’ tuximlari D) Sali,biyday

34-bet

18

38-tema Ju’zim ta’rizliler tuximlasi A)ju’zim

102-bet

19

35-tema G’awashagu’lliler tuximlasi B) 27

94-bet

20

36-tema Sobiqlilar tuximlasi A)400

97-bet

21

36-tema Sobiqlilar tuximlasi C)25-50

98-bet

22

38-tema Ju’zim ta’rizliler tuximlasi

103-bet

23

33-tema Kapusta ta’rizliler tuximlasi B) K4C4A4+2G1

89-bet

24

40-tema Zire ta’rizliler tuximlasi B)ukrop

107-bet

25

41-tema Sari gu’lliler tuximlasi A)39

109-bet

Biologiya test 6-klass)III-sherek

1

7-tema

31-bet

2

4-tema Gu’llerdin’ shan’laniwi S)

16-bet

3

11-tema Tuximnin’ ko’gerip shig’iwi A)

37-bet

4

Suwotlari bo’limi B)

63-bet

5

33-tema Kapusta ta’rizliler tuximlasi B) K4C4A4+2G1

86-bet

6

25-tema Ten’iz suwotlariA)Yod brom

69-bet

7

2-tema Gu’llerdin’ ha’r tu’rliligi A) qiysiq gu’l

11-bet

8

Moxlar D) 22500

70-bet

9

V-bap 45-tema Sho’l ha;’m tog’ay o’simlikleri A) selew

115-bet

10

Zamarriqlar bo’limi 18-tema Pilis zamarrig’I A)spora

55-bet

11

38-tema Juzim ta’rizliler tuqimlasiA)Ju’zim

99-bet

12

Kletka qurami A)90%

33-bet

13

32-tema Piyaz ta’rizliler B)

111-bet

14

2-tema Gu’llerdin’ ha’r tu’rliligi B)terek,tut

11-bet

15

38-tema Ju’zim ta’rizliler A)500

100-bet

16

45- tema Sho’l ha’m tog’ay o’simlikleri B) baliqko’z

116-bet

17

Kletka qurami B)mikroblar

34-bet

18

24-tema Ko’p kletkali suw otlari 340

67-bet

19

26-tema Funariya moxi 200

71-bet

20

Ashiq tuximli o’simlikler ag’ash ha’m puta

76-bet

21

41-tema Sarigu’lliler tuximlasi 39 tu’ri

107-bet

22

36-tema Sobiqlilar tuximlasi qizil jon’ishqa

93-bet

23

40-tema Zire ta’rizliler tuximlasi da’neshe

104-bet

24

40-tema Zire ta’rizliler tuximlasi 198

103-bet

25

41-tema Sari gu’lliler tuximlasi 50

106-betBiologiya test 6-klass)

IV-sherek1

31-tema .Jabiq tuximlilar bo’limi S)

83-bet

2

31-tema .Jabiq tuximlilar bo’limi A)

83-bet

3

31-tema .Jabiq tuximlilar bo’limi B)

83-bet

4

Eki tuximli o’simlikler klassi A)

86-bet

5

32-tema A’tirguy’llilrer tuximlasi A)

86-bet

6

32-tema A’tirguy’llilrer tuximlasi A)

86-bet

7

33-tema Kapusta ta’rizliler tuximlasi A)

89-bet

8

33-tema Kapusta ta’rizliler tuximlasi A)

89-bet

9

33-tema Kapusta ta’rizliler tuximlasi A)

89-bet

10

33-tema Kapusta ta’rizliler tuximlasi B)

89-bet

11

34 -tema Sora ta’rizliler tuximlasi A)

91-bet

12

34 -tema Sora ta’rizliler tuximlasi B)

91-bet

13

34 -tema Sora ta’rizliler tuximlasi A)

91-bet

14

34 -tema Sora ta’rizliler tuximlasi A)

91-bet

15

35-tema G’awasha gu’lliler tuximlasi A)

94-bet

16

37- tema Iyt ju’zimliler tuximlasi S)

100-bet

17

36-tema Sobiqlilar tuximlasi S) Braziliya

94-bet

18

39-tema Asqabaqlar tuximlasi A) 18

104-bet

19

40-tema Zire tuximlilar a’piwayi zire

106-bet

20

41- Sari gu’lliler tuximlasi 2

76-bet

21

42-tema Lala gu’lliler tuximlasi 400

107-bet

22

42-tema Lala gu’lliler tuximlasi 3-shanaqqa bo’lingen qutisha

93-bet

23

43-tema Piyaz ta’rizliler tuximlasi 10

111-bet

24

44-tema Biyday ta’rizliler tuximlasi g’umay

112-bet

25

44-tema Biyday ta’rizliler tuximlasi 2

112-bet

Yüklə 123,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə