Bölge inceleme kurulu karariYüklə 15,59 Kb.
tarix25.06.2018
ölçüsü15,59 Kb.
#51239
növüYazı

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü XX. Bölge Müdürlüğü
Karar No : 2010/3

Karar Tarihi : 25/06/2010


BÖLGE İNCELEME KURULU KARARI
Sivas Tapu ve Kadastro XX. Bölge Müdürlüğü, Bölge İnceleme Kurulu Bölge Müdürlüğünün 23/06/2010 tarihli ve 10 sayılı makam yazısı uyarınca Sivas Belediye Başkanlığının 12/02/2010 tarih ve M.58.0.SİV.0.15.752.99–354/1046 sayılı yazıları ve bu yazının gereğinin Bölge İnceleme Kurulunda görüşülerek karara bağlanması gerektiğine dair, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının 26/05/2010 tarih ve 173/192–1821 sayılı yazıları gereğince konu hakkında karar almak üzere görevlendirilmiş ve karar almak için konu görüşülmek üzere Bölge İnceleme Kurulu 25.06.2010 Cuma günü Saat: 11:00 da toplanmak üzere Bölge İnceleme Kurulu Üyeleri davet edilerek Saat: 11:00 itibari ile Bölge İnceleme Kurulu toplanmış ve gündeme alınan soru konusu işlem görüşülmüştür.
İSTEM:

Sivas merkez ……….. Mahallesi ….. ada …. nolu parselin tapu kütüğünde hususi yol olarak tescilli olması, imar planında fiilen yol olarak kullanılmasından dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 4. maddesi gereğince tapuda yol olarak terkin edilip edilemeyeceği konusunda bilgi istenilmiştir.


YAPILAN İŞLEMLER:

Sivas Belediye Başkanlığının 12/02/2010 tarih ve M.58.0.SİV.0.15.752.99–354/1046 sayılı yazıları ve bu yazının gereğinin Bölge İnceleme Kurulunda görüşülerek karara bağlanması gerektiğine dair, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının 26/05/2010 tarih ve 173/192–1821 sayılı yazıları  gereğince, işleme konu ………. mahallesi …. ada …. nolu parselin ve bu parsel aleyhine geçit hakkına konu …. ada ….. , …. , … , … ve … nolu parsellerin tapu kayıtları ile işlem konu taşınmazın kadastro tespit tutanağı, taşınmazın kadastro paftası örneği, ve imar çapı temin edilmiştir. Kadastro Müdürlüğüne tarafından zeminde fiili durumun tespiti çalışmaları yaptırılmıştır. Mevcut bilgi ve belgeler ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığından taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 4. Maddesi gereğince kütüğünden terkininin yapılmasının mümkün olup olmadığı hakkında görüş istenilmiş ancak cevaben alınan 26/05/2010 tarih ve 173/192-1821 sayılı yazıda, konunun Bölge İnceleme Kurulunda görüşülerek karara bağlanması ve alınacak karar uyarınca işleme yön verilmesi gerektiği bildirilmiştir.


MEVCUT BİLGİ VE BELGELER IŞIĞINDA BÖLGE İNCELEME KURULUNCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 4. maddesi, “Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapuda müşterek giriş olarak tescil edilip fiilen kamu tarafından yol olarak kullanılan tapu kaydı yol olarak terkin edilmeyen gayrimenkullerin imar planında kamu hizmet ve tesislerine ayrılanları belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulu kararı ile muvafakat aranmaksızın imar planındaki tahsis amacına uygun olarak tapuda terkin edilir.” hükmündedir. Ancak Sivas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 6.5.2010 tarih ve 1425/3201 sayılı yazısı ekinde gönderilen 29.4.2010 tarih ve 861 sayılı imar çapında “Parselin tamamı yolda kalmaktadır. İmar planına uygun parselasyon planları yapmadan işlem yapılamaz” şeklinde şerh verilmiş olmasına rağmen çıkarılan imar çapında bir kısmının yolda kalmadığı görülmüştür.

………… mahallesi ….. ada …. , …. , …. , …. ve …. nolu parsellerin müşterek yolu olarak ayrılan malik sütununda parsel numaraları gösterilen …. ada … nolu parselin, tesis ve tescil tarihleri itibariyle mülga Tapu Sicil Nizamnamesinin 33. maddesine dayanan ve 7/6/1994 tarih ve 21953 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğünün 26. maddesi ile yeniden düzenlemeye alınan ortaklaşa kullanılan yerlerle ilgili son fıkra hükmü gereğince “Ortaklaşa kullanılan yerler, kanuni istisnalar dışında, faydalanan bütün taşınmaz mal maliklerinin birlikte istemleri olmadan müşterek mülkiyete dönüştürülemez.” hükmü ile İmar Kanunun geçici 4. maddesinin çeliştiği keza …… ada …. , …. , …. , …. ve …. parsel maliklerinin bugün itibariyle yapacakları talep üzerine Tapu Sicil Müdürlüğünün …. ada … parsel nolu taşınmazı müşterek mülkiyet esaslarına göre anılan (faydalanan) parsel malikleri adına tescille mükellef olduğu ve yine taşınmazın tamamının imar planında kamunun kullanımına ayrılan alanda kalmadığı gözlemlenmiştir. Yine Kadastro Müdürlüğü tarafından zeminde fiilen yapılan tespiti sonucu düzenlenen 24.06.2010 tarihli raporlarına göre ………. mahallesi …… ada …. nolu parselin 80.19m² yüzölçümünde olmakla birlikte zeminde 51.88m² lik kısmının yol olarak kullanıldığı, söz konusu yolun devamının bulunmadığı, ……… Mahallesi ….. ada ….. , …. , …. , … ve …. parsellerin kullandığı çıkmaz yol (sokak) olduğu anlaşılmıştır.
SONUÇ:

Tapu Sicil Tüzüğünün 26. maddesi gereğince, Tapu Sicil Müdürlüğünün …. ada …. parsel nolu taşınmazı müşterek mülkiyet esaslarına göre ……. Mahallesi …. ada … , …. , …. , …. ve …. parsellerin malikleri adına talepleri halinde tescili zorunlu olduğu, yine 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 1014. maddesinin “Bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapılabilir.” hükmü gereğince ……… mahallesi ….. ada …. nolu parselin kaydının yola terkini için hak sahibi parsel maliklerin talebinin gerekli olduğu ve yine taşınmazın bir kısmının imar planında kamunun kullanımına ayrılmayan alanda kaldığı, yine zeminde de taşınmazın ……… Mahallesi ….. ada …. , …. , …. , …. ve …. parsel malikleri tarafından 51.88m² lik kısmının fiilen yol olarak kullanılmakla birlikte 28.31m² lik kısmının halen yol olarak kullanılmadığı, çıkmaz yol olması nedeniyle fiilen kamunun kullanımına ayrıldığından bahsedilemeyeceği de dikkate alındığında, Sivas Belediyesinin bir imar uygulaması ile ilişkilenip, terk edilen alanın, hak sahipleri lehine değerlendirilmesini öngörmeyen, tamamının doğrudan tapu kütüğünden terkini talebinin karşılanma imkânı bulunmadığına Bölge Müdürlüğümüz İnceleme Kurulu’nun aşağıda belirtilen üyeleri tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 25/06/2010

Cengiz KARAPINAR

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge İnceleme Kurulu Başkanı

Veysel YÜCE Hasan GÜRAN İsmail Hakkı GÜRDOĞAN

Şube Müdürü (Tapu) Şube Müdürü (Kadastro) Kadastro Müdürü

Üye Üye Üye

Mustafa KIRMALI Osman TERAZİ Osman ÖZBİLÜM

Sivas Tapu Sicil Müdürü Şarkışla Tapu Sicil Müdürü Kont. Mühendisi

Üye Üye Üye

O L U R


25/06/2010

Mehmet POSTACIBölge Müdürü

/

Yüklə 15,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə