Comitetul organizatoricYüklə 81,23 Kb.
tarix07.12.2017
ölçüsü81,23 Kb.COMITETUL ORGANIZATORIC

Valeriu CUȘNIR, doctor habilitat, profesor universitar, director al ICJP al AȘM

Victor JUC, doctor habilitat, profesor cercetător, director adjunct al ICJP al AȘM

Svetlana CIUMAC, doctor în economie, secretar științific al ICJP al AȘM

Alexandru BURIAN, doctor habilitat, profesor universitar, preşedinte al ADIRM

Lucia GROSU, doctorandă, cercetător științific, ICJP al AȘM

Oleana CHINDÎBALIUC, doctor în științe politice, cercetător științific, ICJP al AȘM

INFORMAȚII

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1

Chișinău, Republica Moldova

site: http://www.iiesp.asm.md

e-mail: iiesp.asm@gmail.com

tel.: (+373 22) 27-05-37

fax: (+373 22) 27-05-37

Academia de Științe a Moldovei

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

în colaborare cu:

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova

Asociația de Drept Internațional din Republica Moldova

Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili din Tbilisi (Tbilisi, Georgia)

Universitatea de Drept din Kiev

a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei

Universitatea Rusă de Prietenie a Popoarelor

(Moscova, Federația Rusă)

Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava (Suceava, România)


CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

A DOCTORANZILOR ȘI TINERILOR CERCETĂTORI
Consolidarea statului de drept al Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste

Ediţia a VIII-a

Invitaţie – Program

Chișinău, 3 iunie 2014


Avem plăcerea de a Vă invita să participați la Conferința științifică internațională a doctoranzilor și tinerilor cercetători, ediția a VIII-a

Consolidarea statului de drept al Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste

care se va desfășura marți, 3 iunie 2014, cu începere de la ora 1100, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1.
Înregistrarea participanților: 1030-1100
PROGRAM
Cuvânt de deschidere:

Valeriu CUȘNIR, doctor habilitat, profesor universitar, director al ICJP al AȘM

Cuvânt de salut:

Victor JUC, doctor habilitat, profesor cercetător, director adjunct al ICJP al AȘM;

Alexandru BURIAN, doctor habilitat, profesor universitar, preşedinte al ADIRM
Moderator:

Lucia GROSU, doctorandă, cercetător științific, ICJP al AȘM

Oleana CHINDÎBALIUC, doctor în științe politice, cercetător științific, ICJP al AȘM
Comunicări în plen:

Drăgan Alin Teodorus (România) Frauda informatică – privire comparativă între noul Cod Penal Român și Codul Penal al Republicii Moldova”;

Popa Cristina (România) Violența domestică – concept și caracterizare”;

Cușnir Sergiu (ICJP, AȘM)Inadmisibilitatea procesual-penală a datelor obținute prin încălcarea regulii cu privire la subiect și sursă”;

Postică Alexandru (ICJP, AȘM)Asigurarea şi restabilirea ordinii publice în cadrul întrunirilor. Tendinţe şi realitate”.
Comunicări științifice:

Drept Național


 1. Catan Carolina (ICJP, AȘM)Drepturile creditorului bugetar în reglementarea legii insolvabilității nr. 149/2012”;

 2. Crasnobaev Adrian (ICJP, AȘM) Îndatorirea fundamentală de a proteja mediul înconjurător”;

 3. Cristi Ioan (ICJP, AȘM) „Asistența și cooperarea statelor pe plan internațional în combaterea fenomenului infracțional”;

 4. Ianac Igor (USC) Конституционные основы единства правового пространства Республики Молдова”;

 5. Levandovskii N. (Academia de Poliție Ștefan cel Mare) О некоторых особенностях способов мошенничества в сфере потребительского кредитования”;

 6. Lupașco Vera (ICJP, AȘM) „Operațiunea de reorganizare prin separare a societăților comerciale - modalitate eficientă de formare a persoanelor juridice independente”;

 7. Lupu Raluca (România) „Aspecte privind apariția sistemului de drept anglo-saxon”;

 8. Nastas Andrei (ICJP, AȘM) „Declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă”;

 9. Schibin Vladislav (ICJP, AȘM)Aspecte determinative ale faptei atacului de tip raider ca fenomen socialmente periculos”;

 10. Stan Simona (România) „Corupția și personalitatea celor implicați în corupție”;

 11. Țurcanu Ionel (România) „Investigatorul sub acoperire”;

 12. Vasilachi Alexandru (ICJP, AȘM) „Reflecţii asupra raportului dintre dreptul la viaţă şi dreptul de a dispune de propriul corp”.


Științe politice și sociologie


 1. Bacalu Victor (ICJP, AȘM) „Reluarea negocierilor în format ”5+2” și perspectivele soluționării conflictului transnistrean”;

 2. Budurina-Goreacii Carolina (USM) Tipologia, numărul și funcțiile instituțiilor societății civile în Republica Moldova”;

 3. Diacon Maria (ICJP, AȘM) „Strategii și mecanisme de realizare a politicii externe”;

 4. Gorbatiuc Marina (ICJP, AȘM) „Activitatea Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa în condițiile războiului rece”;

 5. Grosu Lucia (ICJP, AȘM) „Modelul politic al Relațiilor Publice: implicații pentru democrație”;

 6. Nisctriuc Irina (ICJP, AȘM) „Structurile administrației publice locale în statele Uniunii Europene”;

 7. Patlis Larisa (ICJP, AȘM) „Modele de aplicare a devoluției: experiența unor țări europene”;

 8. Savitschi Corina (ICJP, AȘM) „ Orientarea profesională a tineretului din Republica Moldova în viziunea experților autohtoni”;

 9. Șaran Vladislav (ICJP, AȘM) Abordări actuale în cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în domeniul migraţiei”;

 10. Tuceacov Eduard (ICJP, AȘM) „Puterea politică și democrația contemporană: abordări conceptuale”.


Drept Internațional și Relații Internaționale


 1. Afanas Nicolai (IRIM) „Gestionarea riscurilor de securitate în contextul alternativelor integraţioniste a Republicii Moldova”;

 2. Alaverdova Emilia (Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili din Tbilisi) „The Challenges of the 21st Century in Islam: a Weak Creature or Suicide Bomber?”;

 3. Alisievici (Federația Rusă) „Практика Европейского суда по правам человека по делам о дискриминации на основе религии”;

 4. Arsenii Alina (ICJP, AȘM) „Natura juridică a modificării teritoriului de stat”;

 5. Balan Petru (ICJP, AȘM) „Rolul judecătorului internaţional în procesul probatoriu”;

 6. Beregoi Natalia (ICJP, AȘM)Profilarea politicilor mediatice în cadrul fenomenului de globalizare”;

 7. Cazacu Doina (ICJP, AȘM) Trecerea inofensivă prin marea teritorială-exemplu de servitute internațională”;

 8. Ceban Cristina (USM) „Cooperarea internațională în domeniului protecției mediului înconjurător”;

 9. Chervonikova V.K., Moiseev A.I. (Federația Rusă) „Международные гарантии защиты права детей на свободу выражения мнения”;

 10. Chindîbaliuc Oleana (ICJP, AȘM) „Европейское энергетическое пространство: между геополитической нестабильностью и трубопроводным проектированием”;

 11. Cucerescu Vasile (ICJP, AȘM) Externalisation of EU Security Law Norms”;

 12. Cucerescu Victoria (ICJP, AȘM) „Formele răspunderii internaționale pentru daune aduse mediului în conflictele armate”;

 13. Dementieva A.A. (Federația Rusă) Ответственность перевозчика и экипажа в международном воздушном праве”;

 14. Diomande Dro Hiasinte, Solnțev A.M. (Federația Rusă) „Вклад НЕПАД в поддержание экологической безопасности Африки”;

 15. Dolaberidze Dimitri (Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili din Tbilisi) EU Crisis and the Future of Europe”;

 16. Florea Dumitrița (România) „Aplicarea în timp și spațiu a normelor juridice internaționale”;

 17. Haruța Ana (ICJP, AȘM) „О военно-политическом сотрудничестве России и Сирии в современных условиях”;

 18. Iliașevici M.V., Hahina A.A. (Federația Rusă) „Международно-правовые основы защиты экологических мигрантов (EDP) в свете проблемы «исчезающих государств» («dissappearing» states)”;

 19. Javakhishvili Magda (Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili din Tbilisi) „Socialization of Violence in Family”;

 20. Javgurean (Federația Rusă) „Человеческое измерение ОБСЕ в XXI веке: тенденции и перспективы развития”;

 21. Koneva A.E. (Federația Rusă) „Межправительственный процесс, направленный на укрепление и повышение эффективности функционирования системы договорных органов по правам человека (2012-2014 гг.)”;

 22. Kopîlov M.N. (Federația Rusă) Место международных экологических стандартов в регулировании международных экологических отношений”;

 23. Koruts Uliana (Ucraina) „Current state of the international mechanism of realization of the right for a fair trial”;

 24. Kruglov D.A. (Federația Rusă) „Реализация программы «СПАЙДЕР-ООН» по современном этапе”;

 25. Kuzimenko Anatolii (Ucraina) „Теоретико-методологические особенности определения статуса «холодной войны»”;

 26. Larion Alina (România) „Procedura de elaborare a normelor în cadrul Organizației Internaționale a Muncii”;

 27. Litra Stela (USEM) „Poziția dreptului refugiaților vis a vis de alte ramuri de drept internațional”;

 28. Mătășel Alina, Chirtoacă Natalia (România) „Spectrul instituțional de reducere a riscurilor, avertizare timpurie și acțiune preventivă în viziunea OSCE”;

 29. Mensa koku Marius (Federația Rusă) Международное экологическое право Африки: современное состояние и перспективы развития”;

 30. Mișlanova V.A. (Federația Rusă) Сравнительно-правовой анализ института соучастия по законодательству стран континентальной системы права”;

 31. Mușac Natalia (Ucraina) „Сотрудничество государств-членов Европейского союза в рамках визовой информационной системы”;

 32. Nica Alexandra (ICJP, AȘM) „Aspectele istorico-evolutive ale regulii imunităţii jurisdicţionale a statelor”;

 33. Padadâmenko Natalia (Ucraina) „Генезис правового регулирования трудовых правоотношений в Европейском союзе”;

 34. Polivanova Olena (Ucraina) „Проблемные аспекты присоединения Европейского союза к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года”;

 35. Proțenco Irina (Ucraina) „Правовой анализ принципа субсидиарности международного усыновления”;

 36. Rusnac Aliona (ICJP, AȘM) „Răspunderea părților în contractul electronic prin prisma normelor internaționale”;

 37. Sîrcu Artur (ICJP, AȘM) „Conceptul de tribunal penal hibrid”;

 38. Spînu Veronica (ICJP, AȘM) „Abordări conceptuale cu privire la securitatea refugiatului în dreptul internațional”;

 39. Șalagon Vitalii (Ucraina) „Международно-правовые аспекты репатриации моряков”;

 40. Treskin (Federația Rusă) „Противодействие дискриминации по признаку сексуальной ориентации в рамках концепции традиционных ценностей: международно-правовой аспект”;

 41. Țarălungă Victoria, Frangulea Sandu (ICJP, AȘM) „Drepturile omului în contextul traficului ilegal de migrați”.


Discuții:
Cuvânt de încheiere:
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə