Cє “Conformité Єuropéenne’’Yüklə 445 b.
tarix11.09.2018
ölçüsü445 b.CЄ

 • “Conformité Єuropéenne’’

 • Avrupa’ya Uygunluk

Ürünlerin “CE İşareti” ni taşıması;

  • Ürünlerin “CE İşareti” ni taşıması;
 • * güvenlik

 • * sağlık

 • * çevre

 • * tüketicinin korunması

 • ile ilgili temel koşulları yerine getirdiğini göstermekte ve o malın AB bünyesindeki ülkelerde hiçbir engelle karşılaşmaksızın dolaşımını sağlamaktadır.CE ≠ Kalite Markası

 • CE ≠ Kalite MarkasıCE İşareti

 • Uygunluk değerlendirmesinin yapıldığını gösterir.

 • Ürüne, ambalaja/paket ve dokümanlara yapıştırılır.

 • Varsa OK’un kayıt numarası yazılır.CE İşareti

 • CE İşaretini imalatçı koyar.

 • Görünür okunaklı ve sökülmezdir.

 • Uygunluğu (ürün güvenliğini) belirtir, karakteristik ölçüleri tariflenmiş bir işarettir.CE İşareti

   • - CE uygunluk işaretinin muhtelif kısımları maddi olarak aynı dikey boyutlara sahip olacak, ancak bu boyutlar 5 mm’nin altında olmayacaktır.
   • - Bu minimum boyut küçük ölçekli makine ve emniyet parçaları için göz ardı edilebilir.


AB ÜLKELERİ

 • AB ÜLKELERİ

 • Belçika, Almanya, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Avusturya, İspanya, İsveç, Danimarka, Finlandiya,Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Polonya, Litvanya, Slovenya,Estonya,Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Slovakya, Malta,Güney Kıbrıs Bulgaristan ve Romanya

 • EFTA ÜLKELERİ

 • Liechtenstein, İzlanda, Isviçre ve Norveç

 • (EFTA-Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) • AB ADAY ÜLKELERİ

 • Türkiye

 • HırvatistanTARİHSEL GELİŞİMKlasik Yaklaşım Politikası (1969)

 • Malların serbest dolaşımı önündeki Teknik

 • Engellerin aşılması amacıyla, 1969 yılında

 • Ortak Teknik Mevzuata (Avrupa Standartları)

 • geçilmesi ve hazırlanacak teknik mevzuatın üye ülkelerce uygulanması kararlaştırılmıştır.Teknik Engelleri Kaldırma Çabaları

  • Teknik Engelleri Kaldırma Çabaları
  • Avrupa Topluluğu Ülkeleri arasında;
  • Uygulanan standartlar,
  • Teknik düzenlemeler,
  • Uygunluk değerlendirmeleri (test ve
  • belgelendirme)
  • farklılıkları yüzünden, malların serbest
  • dolaşımındaki teknik engeller
  • aşılamamıştır.


Yeni Yaklaşım Politikası (1985)

  • Yeni Yaklaşım Politikası ile;
  • İnsanların ve hayvanların sağlık ve güvenliği,
  • Tüketici ve Çevrenin korunması
  • TEMEL ŞART olarak ,yasal zorunluluk haline getirilmiştir.


Yeni Yaklaşım Direktifleri çeşitli ürünlerin

 • Yeni Yaklaşım Direktifleri çeşitli ürünlerin

 • hangi koşullar altında üretilerek satılabileceğini tanımlamaktadır.

 • YYD, ürünler için güvenlik, sağlık, çevre

  • ve tüketici korunması ile ilgili temel şartları içermektedir.


Yeni Yaklaşım Direktifleri (21 adet)

 • Alçak Gerilim Cihazları

 • Basit Basınçlı Kaplar

 • Oyuncakların Güvenliği

 • İnşaat Malzemeleri

 • Elektro-Manyetik Uyumluluk

 • Makine Emniyeti

 • Kişisel Koruyucu Malzemeler • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

 • Vücuda Yerleştirilebilen Aktif Tıbbi Cihazlar

 • Gaz Yakan Aletler

 • Sıvı ya da Gazlı Yakıtlarla Ateşlenen Yeni Su Isıtıcıları

 • Telekomünikasyon Terminal ve Uydu Yer İstasyonları Teçhizatları

 • Sivil Kullanıma Yönelik Patlayıcılar

 • Tıbbi Cihazlar • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat-ATEX

 • Gezi Tekneleri

 • İnsan Taşımak İçin Tasarlanmış Kablolu Tesisleri • Basınçlı Ekipmanlar

 • Tıbbi Teşhis Cihazları

 • Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Teçhizatı Uygunluğu

 • Asansörler

 • Buzdolabı, Dondurucular vb Kombinasyonları için Enerji VerimliliğiYüksek Hızlı Ray Sistemleri

 • Yüksek Hızlı Ray Sistemleri

 • Ambalaj ve Ambalaj Atıkları

 • Deniz EkipmanlarıYeni Yaklaşım Direktifleri dışında kalan alanlarda CE İşareti kullanılması söz konusu değildir.

 • Yeni Yaklaşım Direktifleri dışında kalan alanlarda CE İşareti kullanılması söz konusu değildir. • Yakın zamanda Avrupa Pazarındaki endüstriyel malların %60’ının Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında olacağı beklenmektedir.Global Yaklaşım Politikası (1989)

  • Global Yaklaşım Politikası (1989)


Global Yaklaşım Politikası

  • Global Yaklaşım Politikası


EN (EURO NORM) STANDARDLARI

 • Güvenlik amaçlı EN Standartları, kapsam itibarıyla A, B, C Tipi Standartları olarak üç grupta değerlendirilirler;

 • A-Genel Güvenlik Standardları

 • B-Risk Grupları Standardları

 • C-Ürünler için Standartlar • A Tipi Standartlar

 • Direktif kapsamındaki ürünler için

 • uygulanabilir genel güvenlik standartlarıdır.

 • TS- EN 292-1 (Makinelerde güvenlik-tasarım için temel kavramlar, temel prensipler) gibi.B Tipi Standartlar (B1ve B2)

 • B Tipi Standartlar (B1ve B2)

 • Güvenliğin sağlanma şeklini gösteren

 • standardlardır.

 • * TS- EN 294 (Makinelerde güvenlik-el ve kolların tehlikeli bölgelere erişmesine karşı güvenlik mesafeleri) gibi.C Tipi Standartlar

 • C Tipi Standartlar

 • Belirli bir ürün için hazırlanan detaylı

 • güvenlik standardlarıdır.

 • * EN 1807 (Şerit Testere Makineleri)Söz konusu standartlar, üye ülke standart kuruluşlarınca, Milli Standart haline dönüştürülmektedir. Örneğin; TS – EN 292, TS – EN – ISO 9000 TS – EN – 1050EN Standartları, CEN, CENELEC, EIC ve ETSI gibi Avrupa

  • EN Standartları, CEN, CENELEC, EIC ve ETSI gibi Avrupa
  • Standart Kuruluşları tarafından
  • çıkarılmaktadır.


EN Standartları;

 • Avrupa Standardizasyon Komitesi

 • (European Committee for Standardization)

 • Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi

 • (European Committee for Electro technical Standardization)

 • Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü

 • (European Telecommunications Standards Institute)

 • EIC : Uluslar arası Elekroteknik Standardizasyon Komitesi

 • (The Environmental Industries Commission)ISO / CEN / CENELEC / IEC /ETSIISO

  • ISO


CEN

  • CEN


CENELEC

  • CENELEC


EIC

  • EIC


ETSI

  • ETSI


AKREDİTASYONAkreditasyon;

  • Akreditasyon;
  • * Laboratuarların,
  • * Muayene kuruluşlarının
  • * Belgelendirme kuruluşlarının, ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.


Laboratuar Akreditasyonu;

  • Laboratuar Akreditasyonu;
  • Her türlü kalibrasyon, analiz ve test
  • laboratuarlarının akreditasyonu
  • (TS/EN /ISO/IEC 17025)
  • Ürün/Hizmet Akreditasyonu;
  • Ürün ve hizmet belgelendirmesi yapan
  • kuruluşların akreditasyonu (TS EN 45011)


Sistem Akreditasyonu;

  • Sistem Akreditasyonu;
  • Her türlü sistem belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu (TS EN 45012)
  • Personel Akreditasyonu;
  • Her türlü personel belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu (TS EN 45013)


  • Muayene Kuruluşları Akreditasyonu
  • Bir ürün veya hizmete ilişkin analiz ve deney sonuçlarını yorumlayarak belgelendiren kuruluşların akreditasyonu (TS EN 45004)


UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞUUygunluk Değerlendirme Kuruluşu;

 • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu;

 • Ürünün ilgili teknik düzenlemeye

 • uygunluğunu ;

 • * test eden

 • * muayene eden

 • * ve/veya belgelendiren

 • kamu veya özel kuruluşlardır.Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları;

 • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları;

 • * Deney ve Kalibrasyon Laboratuarları

 • * Muayene Kuruluşları

 • * Sistem Belgelendirme Kuruluşları

 • * Ürün/Hizmet Belgelendirme Kuruluşları

 • * Personel Belgelendirme KuruluşlarıONAYLANMIŞ KURULUŞOnaylanmış Kuruluş;

 • Onaylanmış Kuruluş;

 • Uygunluk değerlendirme kuruluşları

 • arasından bir veya birden fazla teknik

 • düzenleme çerçevesinde uygunluk

 • değerlendirme faaliyetinde bulunmak

 • üzere, yetkili kuruluş tarafından

 • belirlenerek ilgili teknik düzenlemede

 • belirtilen esaslar çerçevesinde

 • yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşlarıdır.YETKİLİ KURULUŞYetkili Kuruluş;

 • Yetkili Kuruluş;

 • Ürün veya ürün grubu itibariyle mevzuat

 • hazırlamaya, yürütmeye ve ilgili kanun

 • hükümlerini uygulamaya yasal olarak yetkili olan kamu kuruluşudur. (Direktiflerin hazırlanması, piyasa gözetimi ve cezai müeyyidelerin uygulanması gibi)UYGUNLUK İŞARETİUygunluk İşareti;

 • Uygunluk İşareti;

 • Ürünün ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti ifade eder.AT UYGUNLUK BEYANIAT Uygunluk Beyanı;

 • AT Uygunluk Beyanı;

 • Üreticinin piyasaya arz ettiği ürünün ilgili yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgedir.KULLANICI EL KİTABI

 • KULLANICI EL KİTABI

 • Açık ve anlaşılır yazılmalıdır.

 • Kullanıcı düzeyine göre düzenlenmelidir.

 • Piyasaya arz edilecek ülkenin dilinde hazırlanmalıdır.TEKNİK DOSYA

 • Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve tasarım, üretim ve ürünün işleyişi aşamalarından bir veya bir kaçını içeren dosyadır.TEKNİK DOSYA

 • TEKNİK DOSYA

 • Tasarımdan sorumlu firmanın adı,

 • Ürün adı, tipi ve modeli,

 • İmalattan sorumlu üreticinin adı ve unvanı,

 • Ürün tanımı (ürün karakteristikleri),

 • Kullanıcı el kitabı ve servis el kitabı nüshaları,Teknik Dosya

 • Teknik Dosya

 • Uygulanan AB direktifler ve standartlar listesi,

 • Üretimde ve uygunluk değerlendirmesinde kullanılan teknik dokümanlar listesi,

 • Tasarım hesapları,

 • Tehlike analizi(Risk Analizi), Risk seviyesi, • Teknik Dosya

 • Tehlikeleri azaltmak veya yok etmek için alınacak tedbirlerin tanımlanması,

 • Ürünle ilgili değerlendirme ve test raporları,

 • Ürünle ilgili tüm şartların uygun olduğunu

 • gösteren sonuçlar

 • AB düzenlemeleri uyarınca hazırlanacak uygunluk beyanıTeknik Dosya

 • Teknik Dosya

 • Teknik Dosya 10 yıl süreyle saklanır.MODÜLYeni yaklaşım direktifleri kapsamındaki ürünler için, özellikleri ve taşıdığı risk oranı dikkate alınarak belirlenen, uygunluk değerlendirme yöntemleridir.

 • Yeni yaklaşım direktifleri kapsamındaki ürünler için, özellikleri ve taşıdığı risk oranı dikkate alınarak belirlenen, uygunluk değerlendirme yöntemleridir.MODÜLER SİSTEM

 • MODÜLER SİSTEM

 • CE İşaretleme sürecinde izlenecek yolları gösterir.

 • A’ dan H’ye kadar izlenebilecek 8 modül yer almaktadır.

 • Modüler sistem; üreticiye hangi yolu izlemesi ve hangi kuruluşların devreye girmesi gerektiği hakkında bilgi vermektedir.1. MODÜL A : İç Üretim Kontrolü

 • 1. MODÜL A : İç Üretim Kontrolü

 • 2. MODÜL B : Tip İncelemesi

 • 3. MODÜL C : Tipe Uygunluk

 • 4. MODÜL D : Üretim Kalite Güvencesi

 • 5. MODÜL E : Ürün Kalite Güvencesi

 • 6. MODÜL F : Ürün Doğrulama

 • 7. MODÜL G : Birim Doğrulama

 • 8. MODÜL H : Tam Kalite GüvencesiModül Uygulaması Nedir?CE Markası Nasıl Alınır?

 • 1. AdımKalite sistemine gerek var mı?

 • Kalite sistemine gerek var mı?

 • Uygulanacak Avrupa Direktifleri ve harmonize Avrupa standartları belli mi?Teknik Dokümantasyon,

 • Teknik Dokümantasyon,

 • İmalatçının uygunluk deklarasyonu,

 • EU Model/Tip sertifikası,CE markasının ürüne vurulması

 • CE markasının ürüne vurulması

 • (Yetkili kurum numarası veya numarasız)Kalite Yönetim Sistemi içinde ürünün denetlenmesi

 • Kalite Yönetim Sistemi içinde ürünün denetlenmesiÜrünün yeni çıkacak standartlara ve direktiflere göre doğrulanması

 • Ürünün yeni çıkacak standartlara ve direktiflere göre doğrulanmasıUYUMSUZLUK CEZALARI

 • Ülkeden Ülkeye değişiklik Gösterir;

 • İngiltere; Para cezası, CE markasından MEN, Cihaza el koyma,Hapis

 • Avusturya: 35.000 ATS (2.543,5 €)Para cezası

 • Belçika: Pazardan MEN, Devamı halinde hapis cezası

 • Danimarka: Pasif yaptırımlar ve öneriler, devamı halinde ceza ayrıca belirlenirUYUMSUZLUK CEZALARI

 • Finlandiya: Maksimum altı ay piyasadan men ve para cezası

 • Almanya: 100.00 DM (51.230 €) para cezası

 • İzlanda: Pasif yaptırımlar

 • İrlanda: 1500 IR (1.904,6 €)

 • Hollanda: Mahkeme kararı ile EMC Yasal GereksinimleriKamuoyu Yoklaması

 • CE İşareti Tanınırlık Anketi - Ocak 2006

   • Katılanların % 37’ si CE işaretini tanıdığını belirtti
   • Tanıyanların % 12’ si anlamı hakkında fikir belirtti
   • % 1 doğru anlam
   • Tanıyanların % 31’ i ürünlerde CE işaretini aradığını belirtti
   • Arayanların % 22 si yanlış ürün gruplarında (gıda & tekstil)
   • Elektrikli aletlerde % 64, Oyuncakta % 14
   • Güvenlik sorunlarıyla karşılaşıldığında % 34 ü başvurulacak makamı bildiklerini belirtti: Cevaplar “TSE, Üretici, Tüketici Koruma Dernekleri”


KOBİ ANKETİ SONUÇLARI

 • CE işareti tanınırlık oranı %98

 • % 34 prosedürlerden haberdar

 • Standartların dünya ticaretini arttırdığını düşünenler %59

 • CE işareti gerektiren, direktiflerin iç mevzuatta yürürlüğe girdiği sektörlerde bilinirlik %17T.C. Sakarya Universitesi
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə