EkologiYAnin esaslariYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/14
tarix03.05.2018
ölçüsü5,01 Kb.
#41348
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

210. Sual: Təbii ehtiyatların onlardan istifadə olunması prinsipi üzrə 
paylanması hansı təsnifata aid edilir?  
A) ) təbii-iqtisadi təsnifat 
B) tükənən təsnifat 
C) real təsnifat 
D) təbii təsnifat 
E) mümkün təsnifat 
 
 
211. Sual: Tükənən ehiyatlar neçə qrupa bölünür?  
A) real və potensial ehtiyatlar 
B) ) bərpa olunan və bərpa olunmayan ehtiyatlar 
C) tükənməz və real ehtiyatlar 
D) tez bərpa olunan və gec bərpa olunan 
E) mümkün və qeyri mümkün bərpa olunanlar 
 
 
212. Sual: Biosferin bioloji sərvətləri neçə bərpa olunan sərvətlərdir ?  
A) yavaş və gec bərpa olunan 
B) qeyri mümkün və bərpa oluna bilməyən  
C) ) çevik və daha tez bərpa olunan 
D) ani və qısa müddətdə bərpa olunan 
E) uzun zaman və yavaş bərpa olunan 
 
 
213. Sual: Təbii sərvətlərdən istifadə ətraf mühitdə nə kimi dəyişiklik 
yaradır?  
A) ) ekoloji tarazlıq pozulur 


B) heç bir dəyişiklik yaranmır 
C) atmosferdə çirklənmə gedir 
D) səth suları çirklənir 
E) litosfer öyük zərbələrə məruz qalır 
 
 
214. Sual: Neft hasilatı aparılan ərazilərdə hansıekoloji problemlər 
yaranır?  
A) su mənbələri, parklar, çəmənliklər çirklənir 
B) )torpaq örtüyündə, su mənbələrində, atmosferdə böyük çirklənmə 
gedir 
C) torpaqda, suda, atmosferdə çirklənmə olmur 
D) topraqlar şoranlaşır, sular quruyur, atmosfer tündləşir 
E) yaşıllıqlar, xiyabanlar, sututarlar məhv olur 
 
 
215. Sual: Təbii sərvətlərdən istifadə zamanı ekoloji tarazlığın 
pozulması hansı təbii hadisələrin yaranmasına səbəb olur?  
A) bataqlıqlaşmanın, şoranlaşmanın, eroziyanın  
B) sellərin, uçqunların, eroziyanın  
C) ) daşqın, uçqun, sürüşmələrin  
D) təpəciklərin, karstarın, ovalıqların 
E) şoranlaşmanın, eroziyanın, daşqınların 
 
216. Sual: Faydalı qazıntıların çıxarılması torpaq sahələrində nə kimi 
dəyişikliklər yaradır ?  
A) torpağın sürüşməsinə səbəb olur 
B) toprağın münbitləşməsinə səbəb olur 
C) torpaqda yarğanların yaranmasına səbəb olur 


D) ) torpaq sahələrinin pozulmasına səbəb olur 
E) torpaq sahələrinin məhv olmasına səbəb olur 
 
 
217. Sual: Faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı torpaqların 
pozulmasını minimuma endirmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir?  
A) kimyəvi və mexaniki metodlar tətbiq olunmalıdır 
B) yuyulmalı və bərpa olunmalıdır 
C) sahələr doldurulmalı və bərkidilməlidir 
D) ətrafdan meşələr və parklar salınmalıdır 
E) ) texniki və bioloji üsullarla rekultivasiya aparılmalıdır 
 
 
218. Sual: Meşələrin qırılması, çayların çirklənməsi yerin təkinin 
pozulması biosferdə hansı dəyişiklikləri yaradır?  
A) ) biosferin məhsuldarlığı zəifləyir 
B) biosferin məhsuldarlığı artır 
C) biosferin məhsuldarlığı sabit qalır 
D) biosferin məhsuldarlığı stabildir  
E) biosferin məhsuldarlığı dəyişir 
 
 
219. Sual: Hansı geotermal enerjini fərqləndirən xüsusiyyətə malik 
deyil?  
A) ) ətraf mühiti çirkləndirir 
B) tükənməyən sərvətlər qrupuna aiddir 
C) belə enerji mənbələri geniş yayılmışdır 
D) geotermal enerjidən istifadə böyük vəsait tələb etmir 


E) ekoloji cəhətdən tam zərərsizdir 
 
 
220. Sual: Hansı tükənməz enerji ehtiyatlarına malik olan Dünya okeanı 
sularını çirkləndirən mənbələr aid deyil ?  
A) ) balıqlar üçün yem məhsullarının çoxalması 
B) radioaktiv məhsulların Okeana atılması 
C) nüvə silahlarının sınaqdan keçirilməsi 
D) konteynerlərdə radioaktiv tullantıların atılması 
E) kontynerlərin zədələnməsindən baş verən çirklənmələr 
 
 
221. Sual: Tükənməz enerji ehiytalarına malik olan Dünya Okeanı hansı 
çirklənməyə məruz qalır?  
A) kimyəvi çirklənməyə  
B) ) fiziki çirklənməyə 
C) bioloji çirklənməyə 
D) üzvi çirklənməyə 
E) qeyri üzvi çirklənməyə 
 
 
222. Sual: Hansı dənizləri çirkləndirən və onun ekoloji vəziyyətinə təsir 
edən amillərdən sayılmır?  
A) dənizlərin hidroloji rejimi pozulur 
B) sahil zonalarındakı torpaqlardan istifadə 
C) sahil zonalardan dənizə çirkab suların axıdılması 
D) təmizləyici qurğulrın çöküntülərinin atılması 
E) ) sahiltəmizləyici qurğuların sayınını artırılması 


 
 
223. Sual: Neftin saxlanmsı və nəqli zamanı hansı ekoloji problemlər 
yaranır?  
A) ) boru ətrafı torpaqlar neftlə çirklənir  
B) heç bir problem yaranmır 
C) torpaq münbitləşir 
D) torpağın eroziyası azalır 
E) torpağın şoranlaşması baş verir 
 
 
224. Sual: Böyük təbii ehtiyatlar malik o9lan torpaqlrdan düzgün 
istifadə olunmaması hansı ekoloji problemləri yaradır?  
A) şoranlaşmanı  
B) ) səhralaşmanı 
C) münbitləşməni 
D) münbitsizləşməni 
E) bitkilərin azalmasını 
 
Bölmə: 10-01  
225. Sual: Ekoloji ekspertiza dedikdə nəzərdə tutulur:  
A) iqtisadi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
B) siyasi və iqtisadi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
C) hüquqi və mənəvi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
D) siyasi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
E) )iqtisadi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
 
 


226. Sual: Ətraf mühitin ekspertizası hansı hallarda keçirilməlidir? 

A) iqtisadiyyatda böhran baş verdikdə. 
B) ölkədə iqtisadi islahatlar aparıldıqda. 
C) milli valyuta dəyərini itirdikdə. 
D) ) təsərrüfat, layihə və planları reallaşmaqdan əvvəl. 
E) ekoloji fəlakət baş verdikdə. 
 
 
227. Sual: Aşağıdakılardan hansı ekoloji ekspertizanın mexanizminə 
daxil deyil?  
A) kompleks elmi-tədqiqat işlərindən ibarət təsərrüfat layihələrinin 
ekoloji ekspertizası. 
B) ) meşənin kəsilməsi üçün nəzərdə tutulan sahənin seçilməsi. 
C) dövlət ekoloji tələb və normativlərin yerinə yetirildiyi halda 
istismarına icazənin verilməsi. 
D) modernləşdirmə məqsədi ilə fəaliyyət göstərən müəssisələrin 
ekoloji ekspertizası. 
E) istehsal olunan və xaricdən gətirilən yeni texnika texnologiya 
material və maddələrin ekoloji ekspertizası. 
 
 
228. Sual: Ekoloji ekspertizanın əsas prinsipləri hansılardır?  
A) ) imperativ, təhlükəsizlik, aşkarlıq, müstəqillik, komplekslilik 
B) müstəqillik, aşkarlıq, enerjiyə qənaət, riskin azaldılması. 
C) imperativ, təhlükəsizlik, aşkarlıq, enerjiyə qənaət. 
D) peşəkarlıq, müstəqillik, aşkarlıq, imperativ. 
E) enerjiyə qənaət, müstəqillik, imperativ, aşkarlıq. 
 
 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə