Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603Yüklə 209,03 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/7
tarix06.05.2018
ölçüsü209,03 Kb.
#42231
1   2   3   4   5   6   7

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603

15

tirileri  ile  yapılan  araştırmayı  da  göstermektedir ve buna göre H(m,t) 03/01/2006 tarihinden sonra-

ki günlerde ortalamanın altında seyretmiştir. Ana-

liz edilen dönem içerisinde H(m,t) minimum de-

ğerlerini  23/11/2011’de,  maksimum  değerini  ise 

05/06/2003’te almıştır.

Şekil 3. İmalat Sanayi Sektörüne ait H(m,t) değerleri

Şekil  3’te  görüldüğü  üzere  İmalat  Sanayi  Sektö-

ründe, sürü davranışının ölçütü olan H(m,t) değer-

leri Şubat 2003’te Ocak 2006-Ağustos 2009 döne-

minde, Aralık 2010’da ve Kasım 2011’den sonra 

ortalamanın altında seyretmiştir. İncelenen dönem-

de  H(m,t)  minimum  değerlerini  Eylül  2007’de, 

maksimum  değerini  ise  Eylül  2004’te  almıştır. 

İmalat Sanayi Sektöründe haftalık verilerle yapı-

lan  araştırmada  ise  H(m,t)  28/10/2005  haftasın-

da,  09/12/2005-12/03/2010  aralığındaki  haftalar-

da ve 16/09/2011’den sonraki haftalarda ortalama-

nın altında seyretmiş ve sürü davranışı tespit edil-

miştir.  İncelenen  dönemde  H(m,t)  minimum  de-

ğerlerini 01/08/2008 haftasında, maksimum değe-

rini ise 20/08/2004 haftasında almıştır. Aynı şekil-

de günlük verilerle yapılan araştırmada ise H(m,t) 

30/12/2006’dan sonraki günlerde ortalamanın al-

tında kalmıştır. Son olarak da incelenen dönemde 

H(m,t) minimum değerlerini 28/06/2007’de, mak-

simum değerini ise 28/10/2003’te almıştır.

Şekil 4. Gıda Sektörüne ait H(m,t) değerleri

Şekil 4’te Gıda Sektörüne ait sürü davranışı araş-

tırmasının  sonuçları  verilmiştir.  Buna  göre  ay-

lık  verilerle yapılan  araştırmada  Ekim  2004-Ma-

yıs 2005, Aralık 2005-Ocak 2006, Nisan 2006-Ni-

san  2009,  Haziran  2009-Ağustos  2009  dönemle-

rinde  ve  Kasım  2011’den  sonra  ortalamanın  al-

tında  H(m,t)  değerleri  saptanmıştır.  Araştırma-

nın  yapıldığı  dönem  içerisinde  H(m,t)  mini-

mum  değerlerini  Ocak  2008’de,  maksimum  de-

ğerini  ise  Kasım  2003’te  almıştır.  Haftalık  veri-

lerle  yapılan  analizde  H(m,t)  değerinin  ortalama 

H(m,t)’den  düşük  olduğu  dönemleri  07/05/2004 

haftası,  10/09/2004-12/08/2005,  16/09/2005-

26/02/2010 aralığındaki ve 21/10/2011’den sonra-

H. DOĞUKANLI - B. ERGÜN
16

ki haftalar olarak sıralanabilir. İncelenen dönemde 

H(m,t) minimum değerlerini 07/03/2008 haftasın-

da,  maksimum  değerini  ise  03/01/2003  haftasın-

da almıştır. Günlük verilerle yapılan analizde ise 

bu dönemler 29/04/2004, 03/05/2004-06/05/2004, 

12/05/2004-21/05/2004,  10/02/2005-14/02/2005, 

16/02/2005-08/03/2005,  07/04/2005-03/05/2005, 

13/05/2005-08/08/2005,  07/09/2005-26/03/2009, 

02/04/2009-13/07/2010,  20/07/2010-21/07/2010, 

10/08/2010 ve 06/10/2011’den sonraki günler ola-

rak sıralanabilir. Araştırılan dönemde H(m,t) mini-

mum değerlerini 09/05/2006’da, maksimum değe-

rini ise 02/05/2003’te almıştır.

Şekil 5. Kimya Sektörüne ait H(m,t) değerleri

Şekil  5’te  görüldüğü  üzere  Kimya  Sektörün-

de,  sürü  davranışının  ölçütü  olan  H(m,t)  değer-

leri  Şubat  2003-Nisan  2003,  Ekim  2003- Aralık 

2003, Ağustos 2006 ve Ocak 2007’den sonra or-

talamanın altında seyretmiştir. İncelenen dönemde 

H(m,t) minimum değerlerini Aralık 2011’de, mak-

simum değerini ise Haziran 2005’te almıştır. Kim-

ya Sektöründe haftalık verilerle yapılan araştırma-

da  ise  H(m,t)  16/12/2005-13/05/2011  aralığında-

ki haftalarda, 03/06/2011, 08/07/2011 haftalarında 

ve 16/09/2011 haftasından sonraki haftalarda orta-

lamanın altında seyretmiş ve sürü davranışı tespit 

edilmiştir. Adı  geçen  dönemde  H(m,t)  minimum 

değerlerini 01/08/2008 haftasında, maksimum de-

ğerini  ise  20/08/2004  haftasında  almıştır.  Gün-

lük  verilerle  yapılan  araştırmada  ise  H(m,t)’nin 

09/12/2005-25/04/2011  aralığındaki  günlerde, 

26/09/2011’de, 30/09/2011-11/10/2011 aralığında 

ve de 14/11/2011’den sonraki günlerde ortalama-

nın altında kalmıştır. Analizin yapıldığı dönemde 

H(m,t) minimum değerlerini 24/06/2008’de, mak-

simum değerini ise 12/11/2003’te almıştır.

Şekil 6. Metal Ana Sektörüne ait H(m,t) değerleri

BIST’te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir AraştırmaFinans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603

17

Şekil  6’da  Metal  Ana  Sektörüne  ait  H(m,t)  de-ğerleri verilmiştir. Buna göre Haziran 2004-Ekim 

2008, Ağustos 2011 ve Ekim 2011’den sonraki ay-

larda  H(m,t)  değerleri ortalama H(m,t)’nin  altın-

da  seyretmiştir  ve  durum  adı  geçen  dönemlerde 

sürü davranışının varlığına işaret etmektedir. İnce-

lenen  dönemde  H(m,t)  minimum  değerlerini  Şu-

bat 2006’da, maksimum değerini ise Mart 2010’da 

almıştır. Haftalık verilerle yapılan araştırmada ise 

28/10/2005-24/10/2008 aralığındaki haftalarda ve 

05/08/2011’den  sonraki  haftalarda  sürü  davranı-

şını destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. İncelenen 

dönemde H(m,t) minimum değerlerini 23/02/2007 

haftasında,  maksimum  değerini  ise  22/04/2004 

haftasında  almıştır.  Diğer  taraftan  günlük  veri-

lerle  yapılan  sürü  davranışı  araştırmasına  göre 

10/03/2006’dan  sonraki  günlerde  sürü  davranışı 

tespit edilmiştir. Son olarak da incelenen dönemde 

H(m,t) minimum değerlerini 06/12/2007’de, mak-

simum değerini ise 17/09/2004’te almıştır.

Şekil 7. Metal Eşya Sektörüne ait H(m,t) değerleri

Şekil 7’de de görüldüğü üzere Metal Eşya Sektö-

ründe yer alan hisse senetlerinin H(m,t) değerle-

ri aylık verilerle yapılan analizde Kasım 2004-Şu-

bat 2010 arasında yer alan aylarda ve son olarak 

da veri setinin son döneminde ortalama H(m,t)’nin 

altında kalmıştır. Analiz döneminde H(m,t) mini-

mum  değerlerini  Ağustos  2007’de,  maksimum 

değerini  ise  Mart  2004’te  almıştır.  Bunun  ya-

nında  haftalık  verilerle  yapılan  analiz  göre  de 

15/10/2004-10/10/2008 aralığında kalan haftalar-

da  ve  16/09/2011  haftasından  araştırılan  dönem 

sonuna kadar sürü davranışına ait kanıtlara ulaşıl-

mıştır.  İncelenen  dönemde  H(m,t)  minimum  de-

ğerlerini 10/03/2006 haftasında, maksimum değe-

rini ise 12/09/2003 haftasında almıştır. Son olarak 

da günlük verilerle yapılan sürü davranışı araştır-

ması  sonucunda  15/12/2005’ten  sonraki  günler-

de  sürü  davranışı  tespit  edilmiştir.  Bunun  yanın-

da analiz dönemi içinde H(m,t) minimum değer-

lerini  30/07/2007’de,  maksimum  değerini  ise 

04/12/2003’te almıştır.

Şekil 8. Taş ve Toprak Sektörüne ait H(m,t) değerleri

H. DOĞUKANLI - B. ERGÜNYüklə 209,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə