Genetika ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə İnsan genetikasıYüklə 1,49 Mb.
səhifə1/16
tarix05.03.2018
ölçüsü1,49 Mb.
#29864
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Genetika ixtisası üzrə test suallarının nümunələri
Bölmə 1. İnsan genetikası

1) Bunlardan hansı autosom-resessiv tip üzrə irsən ötürülür?
A) Epilepsiya

B) Fenilketonuriya

C) Pilostenoz

D) Anadangəlmə ürək məsaməsi

E) Ailəvi ağciyər emfizeması
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
2) Bunlardan hansı autosom-dominant tip üzrə irsən ötürülür?
A) Epilepsiya

B) Şizofreniya

C) Axondroplaziya

D) Hipospadiya

E) Böyrəklərin ageneziyası
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
3) Valideyinlərdən birinin qan qrupu A, digərinin B-dirsə, onda doğulacaq uşağın qan qrupu hansı olacaqdır?
A) A

B) B


C) Sadalananların hamısı

D) AB


E) 0
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
4) Əgər hər iki valideyn AB qan qrupuna malikdirsə, onda onların uşaqlarında qan qrupu hansı ola bilməz?
A) A

B) 0


C) AB

D) B


E) RH(+)
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
5) Bunlardan hansı X-xromosomla ilişikli resessiv anomaliyadır?
A) Xanter sindromu

B) Hemofiliya

C) Düşen proqressiv əzələ distrofiyası

D) Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza (Q-6-FD) çatışmazlığı

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
6) 0 qan qrupuna malik olan iki valideynin uşaqlarında hansı qan qrupu ola bilər?
A) AB

B) B


C) 0

D) A


E) RH(+)
Ədəbiyyat: D.V.Hacıyev,S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev.” Biologiya “ 1991-ci il.
7) Ərində A hemofiliyası olan qadın genetik məsləhətxanaya müraciət etmişdir. Bu nigahdan olan uşaqları hansı təhlükə gözləyir, qadının özünün nəsil şəcərəsı hemofiliya üzrə daşıyıcı deyildirsə?
A) Bütün oğlanlar xəstə olacaqdır

B) Oğlanların yarısı xəstə olacaqdır

C) Qızların yarısı patoloji genin daşıyıcısı olacaqdır

D) Bütün uşaqlar cinsiyyətindən asılı olmayaraq sağlam olacaqdır, lakin qızlar hemofiliya daşıyıcısı olacaqdır

E) Bütün qızlar xəstə olacaqdır
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
8) Atasında A hemofiliyası olan qadın genetik xəstəxanaya müraciət etmişdir. Hemofiliyanın onun uşaqlarına ötürülməsinin hansı təhlükəsi vardır?
A) Orta hesabla oğlanların yarısı xəstə olacaqdır

B) Bütün qızlar xəstə olacaqdır

C) Bütün oğlanlar xəstə olacaqdır

D) Bütün oğlanlar sağlam olacaqdır

E) Bütün qızlar patoloji genin daşıyıcısı olacaqdır
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
9) Bunlardan hansı autosom-dominant tip üzrə irsən keçmir?
A) Elers-Danlos sindromu

B) Fenilketonuriya

C) Gentinqton xoreyası

D) Xondrodistrofiya

E) Neyrofibromatoz
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
10) Bunlardan hansı autosom-resessiv tip üzrə irsən keçmir?
A) Niman-Pik xəstəliyi

B) Marfan sindromu

C) Qalaktozemiya

D) Alkoptonuriya

E) Fenilketonuriya
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
11) Bunlardan hansı autosom-dominant tip üzrə irsən ötürülür?
A) Şizofreniya

B) Neyrofibromatoz

C) Düşen miopatiyası

D) A hemofiliyası

E) Fenilketonuriya
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997
12) Bunlardan hansı autosom-resessiv irsi xarakter daşımır?
A) Lourens-Muna-Barde-Bidlya sindromu

B) Oraqşəkilli-hüceyrə anemiyası

C) Leysinoz

D) Gentinqton xoreyası

E) Fenilketonuriya
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
13) X-xromosomla ilişikli gen hansıdır?
A) Hemorragik teleangiektaziya sindromu

B) Klaynfelter sindromu

C) Adrenogenital sindrom

D) A hemofiliyası

E) Şereşevski-Terner sindromu
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
14) Bunlardan hansı autosom-dominant tip üzrə irsən keçir?
A) Neyrofibromatoz

B) Gentinqton xoreyası

C) Adrenogenital sindrom

D) Marfan sindromu

E) Axondroplaziya
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
15) Əgər anadangəlmə karlığın autosom-resessiv forması olan qadınla sağlam kişi evlənmişsə və bu qohum nigahı deyilsə, onda onların uşaqlarında karlığın irsilik təhlükəsi hansı səviyyəni təşkil edə bilər?
A) 1/8

B) Çox az səviyyəni (o-a yaxın)

C) 3/4

D) 1/2


E) 100%-ə yaxın səviyyəni
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
16) İki heteroziqotun nigahından olan nəsildə anomal genotip hansı nisbətdə olacaqdır?
A) Uşaqların 3/4

B) Uşaqların 1/2

C) Uşaqların 1/4

D) Heç bir uşaqda

E) Bütün uşaqlarda
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г
17) Anomal autosom-resessiv genin heteroziqot daşıyıcısı həmin geni daşıyanla evlənmişdir. Onların uşaqlarının xəstələnmə ehtimalı nə qədərdir?
A) 0

B) 50%


C) 100%

D) 33%


E) 25%
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г
18) X-xromosomda hansı xəstəliklərin genləri yerləşir?
A) Marfan sindromu

B) Sadalananların hamısı

C) A-hemofiliyası; B-hemofiliyası; rəng korluğu

D) Sadalananların heç biri

E) A-hemofiliyası ;Marfan sindromu
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
19) Talassemiya geni üzrə homoziqot olan kişi həmin patoloji genin daşıyıcısı olan qadınla evlənmişdir. Bu nigahdan olan uşaqların xəstələnmə ehtimalı neçə faiz təşkil edir?
A) 50 %

B) 25 %


C) 100 %

D) 33 %


E) 0-ya yaxın
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
20) Bunlardan hansı autosom-resessiv tip üzrə irsən ötürülmür?
A) Böyrəküstü vəzilərin virilizasiyalı hiperplaziyası

B) Alkaptonuriya

C) Fenilketonuriya

D) Terner sindromu

E) Hipoxrom anemiyası
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
21) Hemofiliyanın irsiyyət tipi hansıdır?
A) Poligen

B) Autosom-dominant

C) Dominant, X-xromosomla ilişikli

D) Resessiv, X-xromosomla ilişikli

E) Autosom-resessiv
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
22) Vilson-Konovalova xəstəliyinin irsiyyət tipi hansıdır?
A) Dominant, X-xromosomla ilişikli

B) Poligen

C) Autosom-resessiv

D) Autosom-dominant

E) Resessiv, X-xromosomla ilişikli
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
23) Autosom-dominant xəstəliklər zamanı patoloji genin penetrantlığı ilə 60 % heteroziqot iki xəstə ər-arvadın anomal fenotipli uşaqları neçə faiz təşkil edəcəkdir?
A) 65% -də

B) 95% -də

C) 25% -də

D) 45%- də

E) 55%-də
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
24) Autosom-dominant xəstəliklər zamanı patoloji genin penetrantlığı ilə 80 % heteroziqot iki xəstə ər-arvadın anomal fenotipli uşaqları neçə faiz təşkil edəcəkdir?
A) 25 % -də

B) 65 % -də

C) 55 % -də

D) 45 % -də

E) 95 % -də
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
25) Mutasiya nədir?
A) Xromosomların sayının dəyişməsidir

B) İki sağlam ər-arvadın nigahından olan nəsildə nadir halda baş verən autosom-resessiv xəstəliklərdir

C) Gendaxili nukleotidlərin ardıcıllığının dəyişməsidir

D) Sadalananların hamısı

E) Gendaxili nukleotidlərin ardıcıllığının, xromosomların sayının və strukturunun dəyişməsidir
Ədəbiyyat: D.V.Hacıyev,S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev.” Biologiya “ 1991-ci il.
26) Bunlardan hansı xromosom aberrasiyalarını törədə bilər?
A) Qamma-şüalar

B) Qamma-şüalar; X-şüalar; viruslar

C) İnsan orqanizminin normal metabolitləri

D) Viruslar

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
27) Genin pleyeotrop təsiri nə zaman təzahür edir?
A) Fenilketonuriya zamanı

B) Marfan sindromu zamanı

C) Sadalananların heç birində

D) Sadalananların hamısında

E) Qalaktozemiya zamanı
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
28) Metabolizmin əksər irsi pozulmalarına göstərilənlərdən hansı səbəbdir?
A) Resessiv genlər

B) Sitoplazmatik irsilik

C) Sadalananların hamısı

D) Xromosom trisomiyaları

E) Dominant genlər
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников.»Генетика для врачей» 1990 г.
29) Ultrabənövşəyi şüalar hansını törədə bilər?
A) Xromosom aberrasiyalarını

B) Gen mutasiyalarını

C) Genom mutasiyalarını

D) Sadalananların hamısını

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников.»Генетика для врачей» 1990 г.
30) Rentgen şüaları hansını törədə bilər?
A) İnsan orqanizminin normal metabolitlərini

B) Sadalananların hamısını

C) Genom mutasiyalarını

D) Gen və genom mutasiyalarını; xromosom aberrasiyalarını

E) Xromosom aberrasiyalarını
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
31) Xromosom aberrasiyalarını törədən agentlərə hansı aiddir?
A) X-radiasiyası

B) Virus


C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Civə
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
32) Bir xromosomun fraqmentinin digərinin zədələnmiş ucuna birləşməsi halı necə adlandırılır?
A) Tetraplodiya

B) Delesiya

C) Hiperplodiya

D) İnversiya

E) Translokasiya
Ədəbiyyat: D.V.Hacıyev,S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev.” Biologiya “ 1991-ci il.
33) Gen mutasiyalarını törədən agentlərə hansı aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Alkil birləşmələri

D) Azot turşusu

E) Akridin boyası
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников.»Генетика для врачей» 1990 г.
34) Xromosomun iki yerdən qırılaraq, sonda 180% dönərək birləşməsi halı necə adlandırılır?
A) İnversiya

B) Translokasiya

C) Tetraploidiya

D) Delesiya

E) Haploidiya
Ədəbiyyat: D.V.Hacıyev,S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev.” Biologiya “ 1991-ci il.
35) Autosom-dominant irsilik əlamətləri hansıdır?
A) Xəstə və sağlam valideyinlərin nigahından xəstə uşaqların doğulma ehtimalı 50%-dir

B) Nəsil şəcərəsində xəstəliyin ötürülməsinin şaquli xarakteri

C) Sadalananların heç biri

D) Cinsiyyətindən asılı olmayaraq patoloji halın baş verməsi

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
36) Sadalanan fermentlərdən DNT-nin ultrabənövşəyi zədələnməsinin reparasiya prosesində hansı iştirak etmir?
A) Laktatdehidrogenazalar

B) DNT-polimerazalar

C) Ekzonukleazalar

D) Polinukleotidliqazalar

E) Endonukleazalar
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
37) Nəsildə Mendel qanunlarına tabe olan elementlərin parçalanmasının təzahür etməsi üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?
A) Müxtəlif genotiplərlə ziqotun bərabər yaşama qabiliyyətinin olması

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Heteroziqot bərabər ehtimalda iki tip qamet əmələ gətirməlidir

E) Mayalanma zamanı istənilən qamet bərabər ehtimalda görüşməlidir
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
38) Hamiləliyin birinci üçaylığında öz-özünə uşaqsalma materialında daha tez-tez xromosom aberrasiyalarına hansı aiddir?
A) 21-ci xromosomun trisomiyası

B) Struktur aberrasiyası

C) 15-ci xromosomun trisomiyası

D) Triploidiya

E) Tetraploidiya
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников.»Генетика для врачей» 1990 г.
39) Tibbi genetik məsləhətxanaya əri fosfatdiabetlə xəstələnmiş (hipofosfatemiya) qadın müraciət etmişdir. Fosfatdiabetin uşaqlara irsən keçmə təhlükəsi nə qədərdir?
A) Oğlanların xəstələnmə təhlükəsi 50%-dir

B) Bütün oğlanlar xəstə olacaqdır

C) Bütün qızlar xəstə, oğlanlar isə sağlam olacaqdır

D) Qızların xəstələnmə təhlükəsi 50%-dir

E) Bütün qızlar sağlam olacaqdır
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников.»Генетика для врачей» 1990 г.
40) Fosfatdiabetdən əziyyət çəkən qadın tibbi-genetik məsləhətxanaya nəslin proqnozu məqsədi ilə müraciət etmişdir. Əri sağlamdır. Onun uşaqlarının fosfatdiabetlə xəstələnmə təhlükəsi nə qədərdir?
A) Cinsiyyətindən asılı olmayaraq 50%-dir

B) Bütün oğlanlar sağlamdır

C) Bütün qızlar xəstə olacaqdır

D) Bütün qızlar sağlamdır

E) Bütün oğlanlar xəstə olacaqdır
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников.»Генетика для врачей» 1990 г.
41) Sağlam ər-arvaddan xondrodistrofiyalı uşaq doğulmuşdur. İkinci uşaqda xondrodistrofiya təhlükəsi nə qədərdir?
A) Cinsiyyətindən asılı olmayaraq 25%

B) Ümumpopulyasiya təhlükəsi

C) Bütün qızlar xəstə olacaqdır

D) Bütün oğlanlar xəstə olacaqdır

E) Cinsiyyətindən asılı olmayaraq 50%
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников.»Генетика для врачей» 1990 г.
42) Gen mutasiyası nədir?
A) Sadalananların hamısı

B) DNT-nin bir və ya bir necə nukleotidlərinin əvəz olunması

C) Gen daxilində nukleotidlərin yerdəyişməsi

D) Bir və ya bir neçə nukleotidlərin delesiyası (düşməsi)

E) Bir və ya bir neçə nukleotidlərin qoyulması (insersiya)
Ədəbiyyat: D.V.Hacıyev,S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev.” Biologiya “ 1991-ci il.
43) X-xromosomla ilişikli irsən keçən xəstəliklər hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Hemofiliya; daltonizm

C) Alkaptonuriya

D) Fenilketonuriya

E) Daun xəstəliyi
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
44) Mübadilənin irsi deffektlərinin başvermə səbəbi hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Balanslaşdırılmış translokasiya

C) Sadalananların heç biri

D) Xromosomların sayının dəyişməsi

E) Gen mutasiyaları
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
45) Hansı halda aşağıdakılar arasında genetik rekombinasiya baş verə bilər?
A) Sadalananların hamısında

B) DNT bakteriya və plazmidilər

C) Sadalananların heç birində

D) DNT virus və hüceyrələr

E) Meyoz prosesində DNT xromosomları arasında
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
46) Hansı strukturlardan gen mühəndisliyində vektor molekulu kimi istifadə edilə bilməz?
A) Fertillik faktorundan (F-faktor)

B) Antibakterial agentə rezistentlik faktorundan (R-faktor)

C) Mötədil bakteriofaqlardan

D) Sadalananların hamısından

E) Virulent bakteriofaqlardan
Ədəbiyyat: E.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
47) Hansı xəstəliklərin multifaktorial təbiəti məlumdur?
A) Mədə xərçənginin

B) Şəkərli diabetin

C) 12-barmaq bağırsağın xorasının

D) Sadalananların hamısının

E) Şizofreniyanın
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
48) Xromosom təhlilləri aparılmadan xromosom sindromlarının kliniki diaqnozunu çətinləşdirən səbəblər hansıdır?
A) Müxtəlif xromosom sindromu simptomlarının örtülməsi

B) Ciddi patoqnomonik simptomların olması

C) Xromosom sindromları üçün xarakter inkişaf qüsurları normal kariotip zamanı da müşahidə oluna bilər

D) Müxtəlif xəstəliklərdə xromosom sindromlarının təzahürünün variabelliyi

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
49) Hansı anadangəlmə anomaliyaların multifaktorial təbiəti məlumdur?
A) Pilorostenoz

B) Dodaqların və damağın yarığı

C) Sadalananların hamısının

D) Anensefaliya və spina bifida

E) Axondroplaziya
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
50) Hipertonik xəstəliyin irsiyyət tipi hansıdır?
A) Autosom – resessiv

B) Multifaktorial

C) Sadalananların heç biri

D) Autosom-dominant

E) X-xromosomla ilişikli
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
51) Südəmər uşaqda (2 aylıq) irinli-qan ifrazatlı rinit, ovuclarda, ayaqaltında, ağızın ətrafında, genital sahədə dərinin zədələnmələri aşkar edilmişdir. MSS zədələnməsi, qıcolma sindromu müşahidə olunmuşdur. Daha sonra keratit, karlıq və diş minasının zədələnməsi baş vermişdir. Bu simptomokompleks hansı xəstəlik üçün xarakterdir?
A) Toksoplazma infeksiyası üçün

B) Endokrin embriopatiyası üçün

C) Anadangəlmə sifilis üçün

D) Heç biri üçün

E) Herpes infeksiyası üçün
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
52) Yenidoğulmuşlarda aşağıdakı əlamətlər müşahidə olunmuşdur: bədən çəkisinin iriliyi (5500 q), dərialtı hüceyrələrdə artıq yağların toplanması, visseromeqaliya (qaraciyərin, ürəyin, dalağın böyüməsi), hiporefleksiya, ətrafların əsməsi, qıcolmalar. Bu simptomokompleks hansı xəstəlik üçün xarakteridir?
A) Heç biri üçün

B) Anadangəlmə sifilis üçün

C) Xromosom patologiyası üçün

D) Endokrin embriopatiya üçün

E) Toksoplazma infeksiyası üçün
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
53) Yenidoğulmuşda ağır, ümumi vəziyyət müşahidə edilmişdir: MSS-nin süstləşməsi, mikrosefaliya, qıcolmalar, sarılıq, hepatosplenomeqaliya, hemorragik sindrom, pnevmoniya. İmmunoqlobilin M səviyyəsi artmışdır. Bu simptomokompleks hansı xəstəlik üçün xarakterdir?
A) Herpes infeksiyası üçün

B) Anadangəlmə sitomeqaliya üçün

C) Heç biri üçün

D) Bullyoz epidermoliz üçün

E) Toksoplazma infeksiyası üçün
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
54) Yenidoğulmuşda meninqoensefalit əlamətləri aşkar olunmuşdur: qusma, narahatlıq, əzginlik, yuxulu hal, qıcolmalar, ənsə əzələlərinin rigidliyi, hiperrefleksiya, hidrosefaliya, xorioretinit. Bu simptomokompleks hansı xəstəlik üçün xarakterdir?
A) Anadangəlmə siflis üçün

B) Xromosom patologiyası üçün

C) Heç biri üçün

D) Bullyoz epidermoliz üçün

E) Toksoplazmoz üçün
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
55) Hamiləliyin ikinci üçaylığında qadınlarda subfebril temperatur, səpki, faringit, boynun limfadeniti müşahidə olunur. Uşaq kiçik bədən çəkisi ilə (2100q), mikrosefaliya, katarakta, karlıq, anadangəlmə ürək qüsuru, hepatosplenomeqaliya, trombositopeniya anemiyası ilə doğulmuşdur. Bu simptomokompleks hansı üçün xarakterdir?
A) Heç biri üçün

B) Herpetik embriopatiya üçün

C) Toksoplazma üçün

D) Xromosom patologiyası üçün

E) Məxmərəkli fetopatiya üçün
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
56) İnsanda seçmənin hansı istiqamətini aparmaq mümkündür?
A) Resessiv homoziqot əleyhinə

B) Heteroziqot əleyhinə

C) Heteroziqotun xeyrinə

D) Dominant mutasiyalar əleyhinə

E) Sadalananların hamısını
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
57) Hardi-Vaynberq nisbətindən nə zaman istifadə olunur?
A) Sadalananların hamısında

B) Populyasiyada heteroziqotun tezliyinin hesablanmasında

C) Nəsil başlanğıcı effektini aşkar edərkən

D) Mutasiya prosesi və seçmənin səviyyələri arasında nisbətin hesablanmasında

E) Populyasiyada xəstəliklərin tezliyinin hesablanmasında
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
58) Tibbi genetikanın hansı metodlarından penetrantlığı hesablamaq ücün istifadə oluna bilər?
A) İrsi anomaliyaların modelləşməsi

B) Sadalananların hamısında

C) Populyasiya-statistik

D) Geneoloji

E) Əkizlər
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
59) Nə zaman əkizlərin konkordantlığının təyinindən istifadə edilir?
A) Ekspressivliyin qiymətləndirilməsində

B) Penetrantlığın qiymətləndirilməsində

C) Mutasiya prosesinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsində

D) Sadalananların hamısında

E) Gen tezliyinin hesablanmasında
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
60) Nə zaman Xolsinger formulundan istifadə olunur?
A) Konkordantlığı təyin etmək üçün

B) Fenotrantlığın dərəcəsini təyin etmək üçün

C) İrsiliyin koeffisientini təyin etmək ücün

D) Sadalananların hamısında

E) Ekspressivlikdə
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
61) Monoziqot əkizlər arasında müxtəlifcins cütlərin nisbəti nə qədərdir?
A) 25%

B) 100%


C) 75%

D) 0


E) 50%
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
62) Diziqot əkizlər arasında müxtəlifcins cütlərin nisbəti nə qədərdir?
A) 25%

B) 75%


C) 100%

D) 50%


E) 0
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
63) Bunlardan hansı diziqot əkizlərin aşkar olunmasına səbəbdir?
A) Mitozun pozulması

B) Sadalananların hamısı

C) Ovulyasiyanın pozulması

D) Bir neçə yumurta hüceyrənin ovulyasiyası

E) Ziqotun iki qata ayrılması
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
64) Bunlardan hansı monoziqot əkizlərin aşkar olunmasına səbəbdir?
A) Mitozun pozulması

B) Oovulyasiyanın pozulması

C) Ziqotun iki qata ayrılması

D) Bir neçə yumurta hüceyrənin pozulması

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
65) Regionların birində qalxanabənzər vəzinin eynitipli xəstəliyi olan xəstələr toplanmışdır. Xəstələrin ailələrdə paylanması irsiyyətin xarakteri haqqında nəticə çıxartmağa imkan vermir. Mono- və diziqot əkizlərin konkordantlığı praktiki olaraq eyni olmuşdur. Bu halda söhbət hansı xəstəliklərdən gedir?
A) Sadalananların hamısından

B) Qeyri-irsi xəstəliklərdən

C) Multifaktorial xəsitəliklərdən

D) Xromosom sindromundan

E) Monogen xəstəliklərdən
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
66) İnfeksion xəstəliklər zamanı əkizlərin konkordantlığını nəzərə almaqla daha cox genetik meyillilik hansında müşahidə olunur?
A) İnfeksion hepatitdə - MƏ: 45,5 % DƏ: 18,2 %

B) Sadalananların hamısında

C) Skarlatinada(qızılazar) - MƏ: 54,6 % DƏ: 47,1 %

D) Sadalananların heç birində

E) Göyöskürəkdə - MƏ: 97,1 % DƏ: 92,0 %
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə