Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenasıYüklə 1,35 Mb.
səhifə1/14
tarix10.11.2017
ölçüsü1,35 Mb.
#9224
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri

Qida gigiyenası

1) Süddə olan yağın fərqləndirici xüsusiyyəti hansı maddədən asılıdır?

A) Aşağı molekullu yağ turşuları

B) Monodoymamış yağ turşuları

C) Fosfolipidlər

D) Polidoymamış yağ turşuları

E) Xolesterin


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
2) Süddə olan zülalının fərqləndirici xüsusiyyəti hansı mineral maddənin birləşməsi ilə bağlıdır?

A) Natriumla

B) Maqneziumla

C) Dəmirlə

D) Kaliumla

E) Kalsiumla


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
3) 4 ayından yuxarı olan körpələrin orqanizminin hansı mineral maddəyə olan tələbatını süd tam ödəyə bilmir?

A) Kobalt

B) Ftor

C) Dəmir


D) Fosfor

E) Maqnezium


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
4) Südün bakterisid xassələrinin təsirinin davamı nədən asılıdır?

A) Filtrasiyanın şərait və keyfiyyətindən

B) Uzun müddət saxlanmasından

C) Avtomatlaşdırılmış və mexanikləşdirilmiş üsulla südün alınmasından

D) Soyuma temperaturundan

E) İlkin bakterioloji çirklənməsindən


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
5) Süd istehsalında gigiyenik cəhətdən hansı əsas göstəricisinə nəzarət olmalıdır?

A) Sıxlığı

B) Quru qalıq

C) Temperaturu

D) Yağların miqdarı

E) Turşuluğu


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
6) Fermada çay sodası ilə saxtalaşdırılmış süd harada istifadə oluna bilər?

A) Baytarlıq idarəsinin razılığı ilə heyvan yemində

B) Məhdudiyyətsiz pasterizasiyadan sonra

C) Süd turşulu məhsulların istehsalında

D) Məhdudiyyətsiz qaynadılmadan sonra

E) Ərinmiş (plavlennıy) pendirlərin istehsalında


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
7) Pasterilizə olunmuş südünün qəbulundan sonra hansı xəstəlik əmələ gələ bilər?

A) Sarılığ

B) Eşerixioz

C) İersinioz

D) Stafilokokklu toksikoz

E) Botulizm


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
8) Süddə hansı mineral maddə azdır?

A) Kalsium

B) Magnium

C) Dəmir


D) Natrium

E) Fosfor


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
9) Ət hansı qida maddəsinin mənbəyi sayılmır?

A) Karbohidratlar

B) Vitaminlər

C) Minerallar

D) Yağlar

E) Zülallar


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
10) Təzə ətin qida dəyəri nədən asılıdır?

A) Ətin sortu

B) Ətin düzgün soyudulması

C) Cəmdəyin vaxtında qansızlaşdırması

D) Ətin yetişmə prosesinin düzgün aparılması

E) Heyvanın köklüyündən


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
11) Hansı helmintoz zamanı ət texniki utilizasiya prosesinə məruz qalır?

A) Trixinellyoz

B) Teniidoz

C) Fassiolyoz

D) Finnoz

E) Exinokokkoz


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
12) Trixinellyozla yoluxmuş ətin gigiyenik rəyi necə olmalıdır?

A) Yarımfabrikatlarda istifadə

B) Zərərsizləşdirmədən sonra qida üçün icbari qaydada qəbulu

C) Qida üçün yararlı deyil

D) Məhdudiyyətsiz olaraq qida qəbulu üçün yararlıdır

E) Heyvan yemində istifadə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
13) Tərkibində hansı maddənin artıq olduğuna görə bişmiş kolbasalar xüsusən tez xarab olan ərzaqlara aiddirlər?

A) Su


B) Karbohidratlar

C) Yağlar

D) Nitritlər

E) Mineral maddələr


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
14) Bişmiş kolbasaların tərkibində nitratların miqdarı neçə mq/kq-dan artıq olmamalıdır?

A) 30 mq/kq

B) 20 mq/kq

C) 50 mq/kq

D) 10 mq/kq

E) 40 mq/kq


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
15) Qarayara ilə yoluxmuş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?

A) Termik emal olunduqdan sonra icbari qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər

B) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır

C) Konserva hazırlana bilər

D) Qida üçün yararlı deyil, texniki emala məruz qalmalıdır

E) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
16) Dabaqla xəstələnmiş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?

A) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır

B) Qida üçün yararlı deyil, texniki tullantıya məruz qalmalıdır

C) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır

D) Termik emal olunduqdan sonra icbari qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər

E) Konserva hazırlana bilər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
17) Balığın spesifik zülalı hansıdır?

A) Albumin

B) Miozin

C) İxtulin

D) Qlisin

E) Kazein


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
18) Duzlu balığın qüsurlarının əlaməti hansıdır?

A) Fuksin (qırmızıtəhər)

B) Qoxusu

C) Rəngi


D) Paslığı

E) Qaralması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
19) Kolbasa məhsullarının termik emalının effektivliyinə nəzarət zamanı hansı göstəricinin yoxlanılması vacıbdir?

A) Farşda olan pH

B) Mikrob sayı

C) Koli-titri

D) Turş fosfataza

E) Peroksidaza


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
20) Dövlət standartına uyğun +2-dən + 6 C-dək temperatur şəraitində bişmiş kolbasaların saxlama müddəti neçə saat olur?

A) 24 saat

B) 48 saat

C) 18 saat

D) 36 saat

E) 72 saat


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
21) Balığın orqanoleptik xüsusiyyətinin yoxlanılmasından ötrü “bıçaq” və ya “məftil” alətindən istifadə olunması hansı göstəricinin təyin edilməsi üçün məqsədəuyğundur?

A) Xarici görünüşü

B) Konsistensiyası

C) Qoxusu

D) Rəngi

E) Dadı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


22) Difillobotriozun profilaktikası zamanı radikal tədbir hansıdır?

A) Duzlanıb hisə verilməsi

B) Balığın dondurulması

C) Konservaların hazırlanması

D) Nazik doğranıb, yastılanmış halda qızardılması

E) Balıqyetişdirmə hövzələrin çirklənməsinin qarşısını almaq


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
23) Enli lentvari pleroserkoidlərlə yoluxmuş balığın gigiyenik rəyi hansı olmalıdır?

A) Konservaların hazırlanması

B) Duzlu su ilə yuyulduqdan sonra qidaya yararlı sayıla bilər

C) Qida üçün yararlı deyil, texniki emaldan sonra qəbul oluna bilər

D) Texniki emaldan sonra qəbul oluna bilər

E) Sanitar-baytar nəzarəti keçirdikdən sonra heyvanların qidası kimi istifadə oluna bilər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
24) Soyuq hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması

B) Qoxusu

C) Dadı


D) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu

E) Duzun miqdarının çoxluğu,nəmliyin azlığı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
25) İsti hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansılardır?

A) Qoxusu

B) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu

C) Dadı


D) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması

E) Duzun miqdarının çoxluğu, nəmliyin azlığı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
26) Termik emal olunmuş balıq kulinariya məmulatlarının daxilində olan temperatur neçə dərəcədən aşağı olmamalıdır?

A) 40C


B) 70C

C) 60C


D) 80C

E) 100C
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


27) Meyvə və tərəvəzlər hansı qida maddələrin mənbəyi sayılır?

A) Nişasta

B) Zülallar, yağlar, karbohidratlar

C) Karbohidratlar, qida liftləri, vitaminlər, mineral maddələr

D) Duzlar

E) Zülallar, qida liftləri, vitaminlər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
28) Hansı bitki məhsulların tərkibində 20%-dən çox zülal var?

A) Çörək


B) Tərəvəz

C) Paxlalılar

D) Meyvə

E) Yağlar


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
29) B qrup vitaminləri neçə faizli unda daha çox olur?

A) 15%


B) 10%

C) 75%


D) 5%

E) 20%
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


30) Unun nəmliyi neçə faizdən artıq olmamalıdır?

A) 15%


B) 20%

C) 40%


D) 5%

E) 10%
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


31) Hansı vitamin dənli bitkilərin ərzaqlarında olur?

A) B qrupu

B) C

C) D


D) E

E) A
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


32) Yulaf yarmasında 15,5% nəmlik olduqda nəyə məruz qalmalıdır?

A) Saxlanıla bilər

B) Qida üçün məhdudiyyət qoyulmadan yararlıdır

C) Texniki tullantı kimi hesabdan silinir

D) Utilizasiya olunmalıdır

E) Təcili realizasiya olunmalıdır


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
33) Pişikotu qoxulu, yapışqanlı, iç hissəsi tündrəngli olan çörək nəyə məruz qalır?

A) Qurudulur

B) Məhv olunur

C) Texniki emala qaytarılır

D) Heyvan yemi üçün istifadə olunur

E) Satişa qoyulur


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
34) Yeyinti məhsulları sənayesi müəssisələrində hansı ərzaqlar vitaminləşdirilir?

A) Yağlar

B) Kolbasa məmulatları, şokolad

C) Buğda unu, süd, marqarin

D) Qatıq, xama

E) Pendir, qənnadı məmulatları


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
35) Daha çox sanitar-epidemioloji təhlükəsi olan ərzaq hansıdır?

A) Bişmiş kremli məmulatlar

B) Kərə yağlı kremli məmulatlar

C) Yağlı kremli məmulatlar

D) Yumurta ağı ilə çalınmış kremli məmulatlar

E) Marqarin yağlı kremli məmulatlar


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
36) Bişmiş kremli qənnadı məmulatların tərkibində olan stafilokokk toksini hansı temperatur dərəcəsinə qədər davam gətirir?

A) 6C


B) 10C

C) 4C


D) 8C

E) 12C
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


37) Konservləşdirilmiş qablarda askorbin turşusunun parçalanması hansı halda baş verir?

A) Mühitin qələvi reaksiyası

B) Mühitin neytral reaksiyası

C) Mühitin turş reaksiyası

D) Yüksək temperaturda saxlanma halında

E) Aşağı temperaturda saxlanma


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
38) Anbarlarda ət konservlərinin saxlanması hansı müddətdən çox olmamalıdır?

A) 1 il


B) 3 il

C) 2 il


D) 5 ildən

E) 10 il
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


39) Konservləşdirilmiş qablarda mikrobioloji bombajı törədən səbəb nədir?

A) Qabın germetikliyinin pozulması

B) Saxlama şəraiti

C) Qalıq mikrofloranın inkişafı

D) Qabın divarlarına turş mühitin təsiri

E) Saxlama müddəti


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
40) Konservləşdirilmiş qablarda kimyəvi bombajı törədən səbəb nədir?

A) Qabın germetikliyinin pozulması

B) Saxlama şəraiti

C) Qalıq mikrofloranın inkişafı

D) Qabın divarlarına turş mühitin təsiri

E) Saxlama müddəti


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
41) Qida məhsullarının ekspertizasında əsas məsələ nədən ibarətdir?

A) Məhsulun satış şəraiti

B) Məhsulun dövlət standartlarına uyğun gəlməsi

C) Məhsulun orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və bakterioloji göstəriciləri

D) Məhsulun epidemioloji və toksikoloji təhlükəsizliyi

E) Ərzaqın qida dəyəri və sağlamlıq üçün təhlükəsizlıyı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
42) Qida məhsulların təhlükəsizliyi tərkibində hansı maddələrin olması ilə səciyyələnir?

A) Su


B) Turşular

C) Yad maddələrin

D) Bioloji aktiv əlavələr

E) Qida maddələri


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
43) İdarələrin yeməkxanasında hər 1000 işçisinə düşən oturaq yerlərin sayı nə qədər olmalıdır?

A) 250


B) 100

C) 200


D) 150

E) 180
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


44) İdarələrin yeməkxanalarında bişirilən hazır yeməklər neçə saat ərzində satışa qoyulur?

A) 6-8 saat

B) 4-6 saat

C) 2-3 saat

D) 8-10 saat

E) 1-2 saat


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
45) İctimai qidalanmada hansı pozuntu daha böyük təhlükə yaradır?

A) Qidanın hazırlanma və satışa qoyulmasının son mərhələsi zamanı

B) Yarımfabrikatların satışa qoyulma müddəti

C) Saxlanma müddəti

D) Mühitin hərarəti

E) Xammalın saxlanmasının temperaturunun şəraiti


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
46) Qida müəssisələrində istehsalat otaqların düzgün yerləşdirilməsi üçün əsas prinsip nədir?

A) Temperatur rejimi

B) Istehsalat sexlərinə daxil olduqda dezinfeksiyaedici “ ayaqaltısının” olması

C) Soyuducu cihazların səmərəli yerləşdirilməsi

D) İş personalı üçün sanitar-keçirici tipli otaqların ayrılması

E) Texnoloji prosesin ardıcıllıqla gedişatı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
47) Qida məhsulların zülal komponentinin keyfiyyətini hansı anlayış əks edir?

A) Bioloji dəyəri

B) Bioloji effektivliyi

C) Enerji dəyəri

D) Qida dəyəri

E) Keyfiyyəti


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
48) Südün hansı miqdarında bağırsaq çöplərinin olmaması onun pasterizasiya effektivliyini əks edir?

A) 3 sm3-da

B) 10 sm3-da

C) 6 sm3-da

D) 8 sm3-da

E) 2 sm3-da


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
49) Ətin yetişmə prosesini səciyyələndirən anlayış hansıdır?

A) Lipazanın təsiri altında yağ maddələrinin biokimyəvi çevrilmələr prosesi

B) Proteazanın təsiri altında zülallı maddələrdə biokimyəvi çevrilmələr prosesi

C) Zülalların parçalanması

D) Karbohidrat sistemində əhəmiyyətli dəyişiklərə gətirib çıxaran qlikoliz fermentlərinin daha aktiv təzahür etdiyi avtoliz prosesin ilkin mərhələsi

E) Mikroorqanizmlər və onların fermentlərinin iştirakı ilə baş verən ət toxumalarının parçalanma prosesi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
50) Süd zülalına nə aiddir

A) Qlisin

B) Kazein

C) Metionin

D) Fenilalanin

E) Lizin
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


51) Südturşulu içkilərin müalicəvi effektliyi onların tərkibində olan hansı maddədən asılıdır?

A) Askorbin turşusundan

B) Südturşulu bakteriyalardan

C) Kalsiumdan

D) Dəmirdən

E) Zülallardan


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
52) Süd vasitəsi ilə insanlar heyvandan hansı xəstəliyə yoluxur?

A) Salmonellyoz

B) Mastit

C) Ornitoz

D) Tulyaremiya

E) Brusellyoz


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
53) Süd zavodlarında südün ikincili emalı zamanı əsas tədbirlərdən biri hansıdır?

A) Satışı

B) Təmizlənməsi

C) Qablaşdırılması

D) Qomogenizasiyası

E) Qurudulması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
54) Südün pasterilizə olunma effektivliyinin göstəricilərindən biri hansıdır?

A) Laxtalanma sınağı

B) Mikrobların sayı

C) Turşuluğu

D) Peroksidaza sınağı

E) Koli-titr


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
55) Südün pasterizasiya effektivliyi hansı şərtdən asılı deyil?

A) Termik emalın temperaturundan

B) Filtrasiya zamanı təmizlənmənin keyfiyyətindən

C) İlkin bakterial çirklənməsindən

D) Termik emalın müddətindən

E) Südün sıxlığından


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
56) Hansı xəstəliklə yoluxmuş heyvanların südü qida üçün yararlı sayılır?

A) Salmonellyoz

B) Vərəm

C) Brusellyoz

D) Mastit

E) Iri buynuzlu heyvanların taun xəstəliyi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
57) Fermada aparılan südün ilkin emalının tədbirlərindən biri hansıdır?

A) Qaynadılma

B) Normalaşma

C) Filtrasiya

D) Pasterizə olunması

E) 0C -ə qədər soyudulması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
58) Süd zavodunda südün emalı zamanı bakterioloji çirklənmənin az miqdarda olmasını təmin edən mütləq mərhələ hansıdır?

A) Qurudulması

B) Qablaşdırılması

C) Normalaşdırılması

D) Yüksək temperaturda emalı

E) Nəql olunması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
59) Əvəzedilməz aminturşuların tam tərkibi ətin hansı zülalında yoxdur ?

A) Kollagen

B) Miogen

C) Aktin


D) Miozin

E) Qlobulin


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
60) Heyvanın köklük dərəcəsi aşağı olduqda piy toxumasında hansı proses baş vermir?

A) Piyin ərimə temperaturu artır

B) Polidoymamış yağ turşuların miqdarı artır

C) Suyun miqdarı artır

D) Orqanizm tərəfindən piyin həzmi azalır

E) Bərk yağ turşularının miqdarı artır


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
61) Ətin ilkin emalı zamanı hansı mərhələ sanitar baxımdan vacib deyil?

A) Dondurulması

B) Heyvanın kəsilməsindən əvvəlki vəziyyət

C) Cəmdəyin qandan təmizlənməsi

D) Eventrasiyası

E) Ətin yetişməsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
62) Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?

A) Kreatin

B) Karnozin

C) Anserin

D) Purin əsasları

E) Süd turşusu


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
63) Ətin tərkibində olan azotlu ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?

A) Qlikogen

B) Dəmir

C) Qlükoza

D) Süd turşusu

E) Purin əsasları


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
64) Ət hansı mineral maddənin mənbəyi sayılır?

A) Natrium

B) Ftor

C) MaqneziumD) Dəmir

E) Kalsium


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
65) Mikroskopik müayinə zamanı ətdən götürülmüş yaxmada nə təyin olunur?

A) Bakteriyaların ümumi miqdarı (kokklar və çöplər)

B) Yad maddələrin

C) Duzlar

D) Bakteriyaların hansı növə aid olunması

E) Yağlar


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
66) Finnoz əti zərərsizləşdirilməsi üçün üsullardan hansı istifadə olunur?

A) Yüksək temperaturda emalı

B) Qaynar hisə verilməsi

C) Qurudulması

D) Soyuq hisə verilməsi

E) Konservləşdirilməsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
67) Trixinellyoz ilə insan hansı ətdən yoluxa bilər?

A) Quzu əti

B) Toyuq əti

C) Ov quşların əti

D) Donuz əti

E) Mal əti


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
68) Kolbasa emal olunan zaman farşda mikrofloranın inkişafına səbəb olan amillərdən biri hansıdır?

A) Ətin aşağı sortlu olması

B) Yüksək nəmlik

C) Xörək duzunun çox miqdarda olması

D) Saxlanılma şəraiti

E) Ətin qidalanma üçün yararsızlığı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
69) Kolbasa məhsullarının saxlanma müddətini nə təmin edir?

A) Xörək duzunun az olması

B) Xörək duzunun yüksək miqdarda olması

C) Zəif dərəcəli termik emalı

D) Farşın yüksək dərəcədə xırdalanması

E) Nəmliyin yüksək olması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
70) Kolbasa məhsullarının istehsal zamanı texnoloji prosesin hansı xüsusiyyətinə ciddi sanitar nəzarət tələb olunur?

A) Doldurulması və bağlanması

B) Nitritlərin istifadəsi

C) Nişastadan istifadə olunması

D) Termik emal zamanı məmulatın daxilində olan müəyyən hərarətə çatmağın vaciblıiyi

E) Farşın uzun müddət yetişməsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
71) Adıçəkilən zülallardan hansı balıq zülalına aid deyil?

A) Nukleoproteinlər

B) İxtulin

C) Albumin

D) Kollagen

E) Elastin


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
72) Balıq və balıq məhsullarının tərkibində olan əsas vitamin hansıdır?

A) C vitamini

B) D vitamini

C) K vitamini

D) E vitamini

E) Fol turşusu


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
73) Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddə hansıdır?

A) Qlükoza

B) Dəmir

C) Purin əsasları

D) Kreatin

E) Karnozin


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
74) Balığın yüksək keyfiyyətini təmin edən tədbirlərə hansı aid deyil?

A) Qansızlaşdırması

B) Tutulandan sonra təxirə salınmadan soyudulması

C) Tez öldürülməsı

D) Buzunun düzgün əridilməsi

E) İstehlakçıya çatdırılana qədər soyuq rejimdə saxlanılması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
75) Balıq hansı xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?

A) Ornitoz

B) Exinokokkoz

C) Askaridoz

D) Opistorxoz

E) Trixinellyoz


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
76) Preservlərin istehsalında gigiyenik baxımdan əsas xüsusiyyətlərdən biri hansıdır?

A) Bağlanması

B) Qermetik qablaşdırma

C) Duzlaşma

D) Ədviyyatlardan istifadə olunması

E) Saxlanılma şəraiti


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
77) Dənli məhsullar qidalanmada hansı maddələrin mənbəyi kimi əsas yer tuturlar?

A) Bitki zülalı

B) C vitamini

C) Yağlar

D) Xolesterin

E) Triptofan


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
78) Dən emalı məhsullarında hansı aminturşusunun çatmazlığı olur?

A) Arqinin

B) Qistidin

C) Valin


D) Metionin

E) İzoleysin


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
79) Dənli məhsulların tərkibini əsasən nə təşkil edir?

A) Pektin

B) Qlikogen

C) Şəkər


D) Nişasta

E) C vitamini


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
80) Hazır məmulat və xammalda stafilokokların çoxalmasının qarşısının alınması üçün qənnadı məhsullarının sənayesində aparılan tədbir hansıdır?

A) Qida əlavələrinin istifadəsinə qoyulan nəzarət

B) Ədvalardan istifadə etmə

C) Saxlama şəraiti

D) Daşınma zamanı sanitar qaydalarına qoyulan nəzarət

E) Irinli yarası olan işçilərin işdən kənarlaşdırılması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə