Grade 1 Units of InquiryYüklə 31,75 Kb.
tarix14.05.2018
ölçüsü31,75 Kb.

Grade 1 Units of Inquiry

Gr

1


Who we are

An inquiry into the nature of the self; beliefs and values; personal, physical, mental, social and spiritual health; human relationships including families, friends, communities and cultures;

Rights and responsibilities; what it means to be human.


Where we are in place and time; personal histories; home and journeys; the discoveries; explorations and migrations of mankind; the relationships between and the interconnectedness of individuals and civilizations, form local and global perspectives.

How we express ourselves

An inquiry into the ways we discover and express ideas, feelings, nature, culture, beliefs and values; the ways in which we reflect on, extend and enjoy our creativity; our appreciation of aesthetics.How the world works

An inquiry into the natural world (physical and biological) and human societies; how humans use their understanding of scientific principles;; the impact of science and technological advances on society and on the environmentHow we organize ourselves

An inquiry into the interconnectedness of human made systems and communities; the structure and function of organizations; societal decision-making; economic activities and their impact on humankind and on the environmentSharing the planet

An inquiry into the rights and responsibilities in the struggle to share finite resources with other people and with other living things; communities and relationships between and within them; access to equal opportunities; peace and conflict resolutionG1

Central Idea: Homes reflect personal identity and culture

Key Concepts: Function , form, causation

Related Concepts: Uses of resources, structure, locality, fact/fiction, genre

Subject Focus: Social studies, language

Lines of Inquiry:
Central Idea: Communities are enriched by their members and the different perspectives they bring

Key Concepts: Perspective, connection

Related Concepts: Diversity, identity, roles, independence, team work

Subject Focus: Social studies, PSPE

Lines of Inquiry:

 • What a community is

 • People within a community

 • The personal stories of a community members
Central Idea: Function and artistic elements help us to design

Key Concepts: Function, reflective

Related Concepts: Design, pattern, self-expression, perspective, interpretation, shape

Subject Focus: Art, Math

Lines of Inquiry:

 • What is design

 • How do functional objects work

 • Why do functional objects look the way they do
Central Idea: Water goes on a journey and is recycled along its way

Key Concepts: Form, change

Related Concepts: Materials and matter: change of state, properties and uses of materials, genre, viewing and presenting

Subject Focus: Science, language

Lines of Inquiry:

 • The journey that water takes

 • The uses of water

 • How water changes
Central Idea: Transportation systems are directly related to the needs of the community

Key Concepts: Function, connection

Related Concepts: Transportation, pollution, technological advances

Subject Focus: Social studies, science

Lines of Inquiry:

 • Specific purposes of different transportation systems

 • Factors that affect the kind of systems that can be developed

 • Relationships between transportation and the environment
Central Idea: People and animals live in habitats and have effect upon each other

Key Concepts: Function, connection, responsibility

Related Concepts: Pattern, relationships, animals, habitats, impact

Subject Focus: Math, science, Social studies,

Lines of Inquiry:

 • Where animals and people live

 • The difference between domestic and wild animals

 • How animals and humans have an effect upon each other

G1

Biz kimik

Öz şəxsi təbiəti (xarakteri), inamları və dəyərlərinin; şəxsi, fiziki, əqli (psixi), sosial və ruhi sağlamlığının; ailələr, dostlar, icmalar və mədəniyyətlər daxil olmaqla insan əlaqələrinin; hüquq və vəzifələrinin; insan olmaq nə deməkdir məsələsinin araşdırılması (tədqiq edilməsi).Zaman və məkanda biz haradayıq

Məkan və Zamanda orientasiya (səmtin, öz yerinin müəyyən olunması); şəxsi tarixlər; ev və səyahətlər; kəşflər; bəşəriyyətin tədqiqatları (araşdırmaları) və miqrasiyaları, fərdlər və sivilizasiyalar arasında əlaqələr və qarşılıqlı əlaqələrin, yerli və qlobal perspektivlərdən araşdırılması (tədqiq edilməsi)Biz özümüzü necə ifadə edirik

İdeyaları, hissləri, təbiəti, mədəniyyəti, inamları və dəyərləri kəşf etmək və ifadə etmək yolları; yaradıcılığımiz üzrə düşünmə, genişləndirmə və istifadə etmə yolları; bizim estetikanı (gözəllik elmi) qiymətləndirmə yollarımızın araşdırılması (tədqiq edilməsi)Dünya necə işləyir

Təbii (real) (fiziki və bioloji) aləm və insan cəmiyyətlərinin; insanların elmi prinsiplər haqqında anlamlarından (anlayışlarından) necə istifadə etmələrinin; elm və texnologi nailiyyətlərinin cəmiyyət və ətraf mühitə təsirinin araşdırılması (tədqiq edilməsi)Biz özümüzü necə təşkil edirik

İnsanlar tərəfəindən hazırlanmış sistemlərin və cəmiyyətlərin bir-birinə bağlılığı; təşkilatların struktur və funksiyaları; ictimaiyyətin (cəmiyyətin) qərar qəbul etməsi; iqtisadi fəaliyyətlər və onların bəşəriyyət və ətraf mühitə təsirinin araşdırılması (tədqiq edilməsi)Planetdən birgə istifadə edilməsi

Məhdud resursların digər insanlarla və digər canlı varlıqlarla birgə istifadə olunması uğrunda mübarizədə hüquq və vəzifələr; icmalar və onların daxilində və onlar arasında münasibətlər; bərabər imkanlardan istifadə (çıxışı olma) imkanı; sülh və münaqişələrin həllinin araşdırılması (tədqiq edilməsi)G1

Mərkəzi ideya: Evlər şəxsiyyəti və mədəniyyəti əks etdirir.

Əsas anlayışlar: Funksiya, forma, səbəb-nəticə əlaqəsi

Əlaqədar anlayışlar: resurslardan istifadə strukturlar, yer, fakt/(uydurma) bədii ədəbiyyat, janr

Fənn yönümü: İctimai fənlər, Dil

Tədqiqat xətləri:

 • Ev anlayışı

 • Evlərin müxtəlif

 • növləri

 • Bizim harada yaşadışımızı müəyyən edən vəziyyət (şərait)
Mərkəzi ideya: İcmaları onların üzvləri və onların gətirdiyi perspektivlər zənginləşdirir.

Əsas anlayışlar: Perspektiv, bağlantı (əlaqə)

Əlaqədar anlayışlar: müxtəliflik, eynilik, rollar, qarşılıqlı asılılıq (əlaqə), komanda işi

Fənn yönümü: İctimai fənlər, PSPE

Tədqiqat xətləri:

 • İcma nədir

 • İcma daxilində insanlar

 • İcma üzvlərinin şəxsi hekayələri
Mərkəzi ideya: Funksiya və rəssamlıq elementləri bizə layihəni (plan) hazırlamağa kömək edir.

Əsas anlayışlar: Funksiya, düşüncəli (əks etdirən)

Əlaqədar anlayışlar: çertyoj (layihə), model (qəlib, nümunə), özünü ifadə, perspektiv, şərh etmə, forma,

Fənn yönümü: Riyaziyyat, Təsviri incəsənət

Tədqiqat xətləri:

 • Çertyoj (layihə) nədir

 • Funksional obyektlər necə işləyir

 • Nəyə görə funksional obyektlər belə görünürlər


Mərkəzi ideya: Su öz yolu ilə hərəkət edir və yol boyunca təkrar istifadə üçün təmizlənir.

Əsas anlayışlar: Forma, dəyişiklik

Əlaqədar anlayışlar: material və maddə: vəziyyətin dəyişməsi, materialların xüsusiyyətləri və istifadəsi, janr, vizuallaşdırma və təqdimetmə

Fənn yönümü: Təbiət fənləri, dil

Tədqiqat xətləri:

 • Suyun getdiyi yol

 • Suyun istifadəsi

 • Su necə dəyişir
Mərkəzi ideya: Nəqliyyat (daşıma) sistemləri icmanının ehtiyacları ilə birbaşa əlaqədardır.

Əsas anlayışlar: Funksiya, bağlantı (qoşma)

Əlaqədar anlayışlar: Nəqliyyat (daşıma), çirklənmə, texnoloji inkişafFənn yönümü: İctimai fənlər, Təbiət fənləri

Tədqiqat xətləri:

 • Müxtəlif nəqliyyat sistemlərinin xüsusi məqsədləri

 • Yaradıla biləcək sistemlərin növlərinə təsir edən faktorlar

 • Nəqliyyat sistemləri və ətraf mühit arasında əlaqələr
Mərkəzi ideya: İnsanlar və heyvanlar təbii mühitlərində (yayılma ərazisində) yaşayırlar və bir-birinə təsir edirlər.

Əsas anlayışlar: funksiya, bağlantı, məsuliyyət

Əlaqədar anlayışlar: model (nümunə, qəlib), əlaqə heyvanlar, yayıldığı ərazi, təsirFənn yönümü: Riyaziyyat, təbiət fənləri, ictimai fənlər

Tədqiqat xətləri:

 • Heyvanlar və insanlar harada yaşayırlar

 • Ev heyvanları ilə vəhşi heyvanlar arasında fərq


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə