Iar noi, grupaYüklə 445 b.
tarix13.11.2017
ölçüsü445 b.
#9833Iar noi, grupa

 • Iar noi, grupa

 • VIZIONARILOR, vrem să vă anunţăm de posibilele pericole pe care le prevedem în viitorul prinţului şi care se anunţă, chiar de la botezul său.

FELICITĂRI! Aţi depăşit nivelul morfologic al textului. Deja cunoaşteţi toţi vecinii familiei regale şi ale Regelui Enunţ. Prin urmare puteţi intra în curtea palatului pentru a merge la botezul prinţului.

 • FELICITĂRI! Aţi depăşit nivelul morfologic al textului. Deja cunoaşteţi toţi vecinii familiei regale şi ale Regelui Enunţ. Prin urmare puteţi intra în curtea palatului pentru a merge la botezul prinţului.Palatul în care pătrunseră i se păru păianjenului o minunăție. Mii de luminițe ardeau în toate colturile și o muzică divină se auzea undeva departe.

 • Palatul în care pătrunseră i se păru păianjenului o minunăție. Mii de luminițe ardeau în toate colturile și o muzică divină se auzea undeva departe.

 • - Completaţi în agenda castelului, copacul semantic cu gradele de comparaţie din familia regală a Adverbului, pentru a dovedi că nu sunţeţi intruşi în acest tărâm magic, răsună ca un tunet vocea străjerului Dicţionar. Astfel, nu veți putea participa petrecere.Felicitări!

 • Felicitări!

 • Aţi depăşit şi acest nivel.

 • Puteţi avea acces

 • la călătoria de pe tărâmul fermecat al cuvintelor.

 • Puteţi intra în sala unde are loc petrecerea!- Dragi invitați, se auzi o voce puternică în timp ce Dicționarul îi șopti păianjenului că cel care cuvânta era regele lor, Enunţul. Ni s-a născut un fiu de curând și pentru că Dumnezeu a fost darnic cu noi, am hotărât să îl numim Binişor.

 • - Dragi invitați, se auzi o voce puternică în timp ce Dicționarul îi șopti păianjenului că cel care cuvânta era regele lor, Enunţul. Ni s-a născut un fiu de curând și pentru că Dumnezeu a fost darnic cu noi, am hotărât să îl numim Binişor.

 • -V-am trimis carte la tăți să viniți să celebrăm acest eveniment important, i se alătură și regina Fraza.

 • -Sfetnice Dicționar, regina a folosit în discursul ei atât regionalisme, cât și neologisme, dar și un arhaism. Ştiţi care sunt acestea?-Așadar, să poftească să ni se alăture la masa frații și surorile copilului, .........., adică acele cuvinte cu formă diferită și același sens, ca de exemplu …..etc. Pe partea opusă, să treacă dușmanii, azi nu e loc de ură, deci cuvintele cu formă diferită și sens opus, se numesc: ...... ex. Urmează apoi, străbunicii familiei, acele cuvinte vechi ....................., rudele din provincie, cuvintele folosite într-o anumită regiune,......... . Acum a venit rândul invitaţilor de onoare, acele cuvintele noi, recent apărute în limbă:…...........

 • -Așadar, să poftească să ni se alăture la masa frații și surorile copilului, .........., adică acele cuvinte cu formă diferită și același sens, ca de exemplu …..etc. Pe partea opusă, să treacă dușmanii, azi nu e loc de ură, deci cuvintele cu formă diferită și sens opus, se numesc: ...... ex. Urmează apoi, străbunicii familiei, acele cuvinte vechi ....................., rudele din provincie, cuvintele folosite într-o anumită regiune,......... . Acum a venit rândul invitaţilor de onoare, acele cuvintele noi, recent apărute în limbă:…...........

 • -Regele și regina voastră au o familie

 • tare mare, ne șopti un Luptător.

 • -Fii atent la rudele prezentate, că la

 • sfârșit străjerul Dicţionar o să te

 • Întrebe de ele! atenţionă Iorgovan.Deci, aţi fost atenţi? Încep întrebările…

 • Deci, aţi fost atenţi? Încep întrebările…

 • Cine sunt surorile, verişorii, străbunicii, rudele din provincie?Dar

 • invitaţii de onoare şi duşmanii familiei . regale?

 • -Ce figuri de stil au fost folosite pentru a se realiza această metamorfozare? (…)Felicitări!

 • Felicitări!

 • Aţi depăşit

 • nivelul lexical al textului. Sunteţi familiarizat cu noţiunile de pe tărâmul Regelui Enunţ şi al soţiei sale, regina Fraza. Prin urmare puteţi avea acces la ospăţul regal dat în cinstea prinţului Binişor şi puteţi ospăta din toate câte se află pe aici.-Acestea fiind zise să ne ospătăm, dragii mei

 • -Acestea fiind zise să ne ospătăm, dragii mei

 • supuși, căci la miezul nopții vor veni rapid, tiptil şi pe furiş ursitoarele, răsună magic vocea regelui. Iorgovan, însă, începu să înfulece lacom și apoi ațipi lângă Dicționar, pe tărâmul de dincolo.

Când orologiul din vârful turnului bătu miezul nopții, luminile se stinseră, muzica amuți și se lăsă o liniște grea. Părea ca nimeni nu mai respira, toți așteptau cu sufletul la gura apariția ursitoarelor. Dicționarul îl înghionti pe Iorgovan care tresări. Nu apuca bine să caște ochii că se iscă un vânt care îi făcu pe toți să tremure, stingând lumânările. Apoi, se zăriră siluetele celor trei fecioare ursitoare care începură să se rotească ușor în jurul pătuțului unde dormea pruncul.

 • Când orologiul din vârful turnului bătu miezul nopții, luminile se stinseră, muzica amuți și se lăsă o liniște grea. Părea ca nimeni nu mai respira, toți așteptau cu sufletul la gura apariția ursitoarelor. Dicționarul îl înghionti pe Iorgovan care tresări. Nu apuca bine să caște ochii că se iscă un vânt care îi făcu pe toți să tremure, stingând lumânările. Apoi, se zăriră siluetele celor trei fecioare ursitoare care începură să se rotească ușor în jurul pătuțului unde dormea pruncul.

 • -Să crești mare și voios,

 • Să fii lumii de folos,

 • Harul derivării-ți las,

 • S-ai urmași la orice pas

 • Și-o familie numeroasă,

 • Câmpuri  multe și o casă.Voi poporeni vizionari, grăi străjerul, oferiți prinţului darul vostru de a prevedea în viitor, cât de numeroasă-i va fi a sa familie.

 • Voi poporeni vizionari, grăi străjerul, oferiți prinţului darul vostru de a prevedea în viitor, cât de numeroasă-i va fi a sa familie.

 • Noi, grupa

 • Vizionarilor de seamă,

 • Îndrăznim cu mare teamă

 • Daruri prinţului să-i dăm

 • Adverbe derivate

 • să-i arătăm.

După ce prima ursitoare, torcătoare, meni, veni rândul celei de-a doua, depănătoarea.

 • După ce prima ursitoare, torcătoare, meni, veni rândul celei de-a doua, depănătoarea.

 • -Eu prezic că vei avea

 • Darul de-a te combina

 • Cu alți semeni de ai tăi

 • Și-i forma adverbe noi.

 • Eu compunerea îți dau

 • Și pe gânduri nu mai stau.

 • Străjerul adăugă:

 • -Voi cei Energici Luptători,

 • Faceţi promisiuni de soi

 • Jurământul loialităţii să-l depuneţi

 • Darul apărării de duşmani să-l spuneţi

 • Pe Prinţ, viitor rege al ţării, să-l puneţi.

Înainte să sfârșească prezicerea, regina scăpă un oftat de ușurare care în liniștea așternută semănă cu un țipăt prelung. Toți știau că nu avea voie să rostească niciun cuvânt pentru că ursitoarele se pot mânia și fie lăsă pruncul neursit, fie îi dau o soartă potrivnică. Veni și rândul celei din urmă ursitoare, curmătoarea care zise :

 • Înainte să sfârșească prezicerea, regina scăpă un oftat de ușurare care în liniștea așternută semănă cu un țipăt prelung. Toți știau că nu avea voie să rostească niciun cuvânt pentru că ursitoarele se pot mânia și fie lăsă pruncul neursit, fie îi dau o soartă potrivnică. Veni și rândul celei din urmă ursitoare, curmătoarea care zise :

 • Măi băiete, vei putea

 • Să îți schimbi când tu vei vrea

 • Partea de vorbire-n care

 • Te-ai aflat de la născare.

 • Iată, deci, îți dau în dar

 • Substantivul şi-adjectivul

 • ca pe-un har.

Apoi, ursitoarea cea supărată,se întoarse spre

 • Apoi, ursitoarea cea supărată,se întoarse spre

 • locul unde se afla regina,Fraza, și grăi :

 • -Femeie nesocotită! Nu știi că muritorilor nu le este dat să audă menirile ursitoarelor?! Îți blestem țara ca, peste trei zile și peste trei nopți, cuvintele să nu se mai poată înțelege între ele , iar pruncul tău să nu te mai recunoască.

 • Blestemul sa va risipi numai în ziua când nişte făpturi care știu totul despre voi, adverbele și care vă iubesc vor veni să ne caute. Zicând acestea, următoarea rupse firul pe care prima ursitoare îl toarse, iar a doua îl depăna. Luă ghemul și toate trei se făcură nevăzute.

 • -Ce ne facem acum ? întrebă tremurând păianjenul.

 • -Ştim noi, Muzicienii!Vom rosti un descântec pentru a desface vraja.1. Lumea noastră sens nu are

 • 1. Lumea noastră sens nu are

 • L-a furat o ursitoare.

 • 2. Regele Enunţ nu ştie

 • Cum s-alunge-o tragedie.

 • 3. Iar, Fraza, soția lui,

 • Poartă vina ca pe – un cui.

 • 4. Temporalele cer plată

 • Vor un singur timp și gata.

 • 5. Locativele au spus:

 • „Nu mai vrem locaţii sus ! ”

 • 6.Iar adverbele de mod

 • Şi-au pus sensurile-n pod:

 • 7. Haosul e- atât de mare...

 • „-Iorgovane, adu scăpare!”

 • 8. Voi elevi de clasa a V-a

 • Ordonaţi aceste adverbe!Păianjenul începu să se neliniştească când văzu că toţi vorbeau şi nimeni nu înţelegea, căci cuvintele îţi pierduseră sensul. Regele se uita neîncrezător la Iorgovan, în timp ce regina plângea cu sughiţuri.

 • Păianjenul începu să se neliniştească când văzu că toţi vorbeau şi nimeni nu înţelegea, căci cuvintele îţi pierduseră sensul. Regele se uita neîncrezător la Iorgovan, în timp ce regina plângea cu sughiţuri.

 • - Hai, Iorgovane, tu eşti singura noastră salvare. Încă două zile şi ţara va fi distrusă.

 • - Ce pot face eu, un biet păianjen? îngână el.Dacă dovediți că știți toate informațiile despre Regatul Cuvintelor, păianjenul Iorgovan va putea dezlega vraja de la castel şi se va face ordine.

 • Dacă dovediți că știți toate informațiile despre Regatul Cuvintelor, păianjenul Iorgovan va putea dezlega vraja de la castel şi se va face ordine.

 • Prezentaţi toate informaţiile teoretice despre adverbe (definiţie, clasificare, categorii gramaticale).

 • Alcătuiţi enunţuri cu scrierea corectă a termenilor: odată/o dată, altfel/alt fel, demult/ de mult.Felicitări! S-au găsit persoane care să ştie totul despre Ţara Regelui Vocabular. Prin urmare, blestemul ursitoarei s-a împrăştiat. Ordinea a revenit în Ţara Cuvintelor. Prinţul a crescut în armonie în casa părinţilor săi care s-au bucurat până la adânci bătrâneţi de vorbele dulci ale nepoţilor, căci totul s-a terminat cu o nuntă

 • Felicitări! S-au găsit persoane care să ştie totul despre Ţara Regelui Vocabular. Prin urmare, blestemul ursitoarei s-a împrăştiat. Ordinea a revenit în Ţara Cuvintelor. Prinţul a crescut în armonie în casa părinţilor săi care s-au bucurat până la adânci bătrâneţi de vorbele dulci ale nepoţilor, căci totul s-a terminat cu o nuntă

 • care a ţinut trei zile şi trei nopţi …

 • Totul e bine când se termină cu bine…

 • Ş-am încălicat pe-o şa…

 • *Completaţi fişa de evaluare, lipind în Cartea Vieţii steluţele cunoaşterii advebelor în care să vă exprimaţi părerea despre activitatea de astăzi.Scrie un articol de ziar în care

 • Scrie un articol de ziar în care

 • să prezinţi situaţia dezastruoasă

 • din Ţara Cuvintelor şi să prezinţi modul

 • în care s-a instalat

 • ordinea şi armonia

 • în regat, folosind valorile stilistice ale adverbelor.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə