İnformasiya telekommunikasiya texnologiyaları Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?Yüklə 0,72 Mb.
səhifə1/6
tarix01.08.2018
ölçüsü0,72 Mb.
#59832
  1   2   3   4   5   6


İnformasiya telekommunikasiya texnologiyaları 1. Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?

 1. bit

 2. bayt

 3. kilobayt

 4. meqobayt

 5. kilobit
 1. Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

       1. Siçan (Mouse)

       2. Klaviatura

       3. Sistem bloku

       4. ) Modem

       5. Monitor
 1. Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

       1. RAM

       2. Modem

       3. Sistem bloku

       4. Monitor

       5. Mikroprosessor
 1. Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

       1. Web - camera

       2. Printer

       3. Scanner

       4. Siçan (Mouse)

       5. Monitor
 1. Klaviaturanın hansı klavişi daxiletmə klavişi adlanır?

       1. Shift

       2. Delete

       3. ) Enter

       4. Backpace

       5. Alt
 1. Kompyuterin əsas texniki təminatlarındandır:

 1. Əməliyyat sistemi

 2. Kamera

 3. Mikrofon

 4. Monitor

 5. Modem
 1. Kompüterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

 1. Ms. Word

 2. Ms. PowerPoint

 3. ƏS

 4. Paint

 5. Tədbiqi proqram
 1. Hansını skanerin funksiyası hesab etmək olar

  1. Informasıyanı çap etmək

  2. Informasıyanın surətini kompyuterə daxil etmək

  3. İnformasiyanı uzaq məsafələrə ötürmək

  4. İnformasiyanı mühafızə etmək

  5. İnformasiyanı emal etmək
 1. Aşağıda göstərilmiş monitorlardan hansı maye kristallarda (LCD) monitordur 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. LCD-monitor yoxdur 1. Aşağıda göstərilmiş qurğulardan hansı şırnaqlı printerdir?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. Hamısı
 1. Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?

  1. Power Point

  2. Photoshop

  3. Word

  4. Excel

  5. Access
 1. Mətn redaktorları aşağıdakı hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

  1. elektron təqdimatların hazırlanması

  2. mətnin fayla yazılması

  3. şəkillərin mətnə daxil edilməsi

  4. mətnlərin sürətli çap edilməsi

  5. orfoqrafiyanın yoxlanması
 1. Hansı proqram MS Office paketinə daxil deyil:

 1. Word

 2. Paint

 3. Excel

 4. Access

 5. Power Point
 1. Qrafiki redaktorlardan sayıla bilməz?

  1. PhotoShop

  2. Corel Draw

  3. Corel Photo-Paint

  4. Paint

  5. ) PowerPoint
 1. Aşağıdakı fayl tiplərindən hansı şəkil qrafika sənədlərinə aiddir?

     1. .jpg

     2. .mp3

     3. .xls

     4. .pas

     5. .ppt
 1. Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompyuterdə olur?

 1. Photoshop

 2. Paint

 3. İllustrator

 4. İmageReady

 5. Photo editor
 1. Mətn redaktorunda istifadə olunan ən minimal obyekt:

     1. Söz

     2. Piksel

     3. Abzas

     4. Simvol

     5. Blok
 1. Microsoft Word proqramında File menyusunda hansı əməliyyatları aparmaq olar?

        1. Yaddaşda saxlamaq

        2. Çapdan əvvəl baxış

        3. Simvol əlavə etmək

        4. Sənədi çap etmək

        5. Başqa adla yaddaşda saxlamaq

     1. 3, 4 "

     2. yalnız 3

     3. l, 4, 3

     4. 1, 2, 4, 5

     5. 1,2,3,4
 1. "Kəs, köçür, yapışdır, hamısını seç, tap, dəyişdir" əmrləri Microsoft Word proqramında hansı menyudadır?

     1. File

     2. Edit

     3. View

     4. Insert

     5. Table
 1. Word sənədlərinin genişlənməsi nədir?

     1. .doc

     2. .xls

     3. .txt

     4. .rtf

     5. .bat

 1. Microsoft Word proqramında simvol əlavə etmək üçün hansı menyudan istifadə edirlər?

     1. View

     2. Insert

     3. File

     4. Edit

     5. Format
 1. Yazdan yazıya effekt vermək üçün hansı menyudan istifadə edirik?

     1. Edit

     2. Insert

     3. Table

     4. Format

     5. Table
 1. Bəlli bir mətnin şrift ölçüsünü dəyişdirmək üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

     1. Tools Customize

     2. Format  Font

     3. View  Document Map

     4. Edit  Replace

     5. View  Customize
 1. Aşağıda göstətilən elementləri hansı ilə sənədə WordArt obyektini yerləşdirmək olar? 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. Microsoft Word proqramında bir paraqrafı nömrələmək əməliyyatı haradan yerinə yetirilir?

 1. İnsert  Symbol

 2. Format  Paragraph

 3. Edit Paste Special

 4. Format  Bullets and Numbering

 5. EditParagraph
 1. Word proqramında aşağıdakı klaviatura əməliyyatlarından hansı səhv göstərilmişdir?

   1. Page Up: Səhifə yuxarı

   2. Del: Sağdakı simvolu sil

   3. CapsLock: Rəqəmlərlə işləməyi ləğv et

   4. Enter: Alt sətirə keç

   5. Backspace: Soldakı simvolu sil
 1. Word sənədi üzərində söz axtarma əməliyyatı aşağıdakılardan hansı ilə həyata keçirilir?

 1. Ctrl + S

 2. Ctrl + F

 3. Alt + Ctrl + F

 4. Ctrl + B

 5. Alt + B
 1. Microsoft Equation adlı düstur redaktorunu işə salmaq üçün istifadə olunur:

   1. Insert  Object

   2. Insert Field

   3. Insert  Bookmark

   4. Insert  Chart

   5. Insert  File
 1. Windows əməliyyat sisteminə daxil olan mətnlə işləmək üçün proqramlar:

   1. Publisher, WordPad

   2. WordPad, Notepad

   3. WordPad, Microsoft Word

   4. Publisher, Notepad

   5. Notepad, Microsoft Word
 1. Abzas hesab olunur:

    1. Sənəd mətnlərini nümunəvi elementi

    2. Təyin olunmuş şəkildə mətn fraqmentlərinin tərtibatı

    3. Sənədə təsir etməyən hissə

    4. Əsas mətndən sonra səhifənin aşağısında verilən izahat

    5. Ancaq rəqəm məlumatlarının bir sırada yerləşməsi
 1. Hansı düymə kombinasiyası sənədi çap etməyin qısa yoludur?

A) Ctrl + N

B) Alt + D

C) Ctrl + P

D) Ctrl + O

E) Alt + K


 1. Mövcud sənəd əsasında yeni sənəd yaratmaq üçün addımları düzgün qurun.

 1. Sənədin bütün məzmunu seçilir (ayrılır) (Edit - Select All)

 2. Məzmunun (mətnin) silinməsi (Delete)

 3. Yeni ad altında sənəd mühafızə edilir (File - Save As)

 4. hazır sənəd ekrana çıxarılır (File - Open)

 1. 4, 3, 2,1

 2. 2, 4, 3, 1

 3. 4, 3, 1,2

 4. 3, 1,2,4

 5. 1,2, 4, 3
 1. Nə vaxt ki, Caps Lock indikatoru yanır:

A) Yalnız rus hərfləri daxil edilir

B) Xüsusi nişanlar daxil edilir

C) Sətri hərflər daxil edilir

D) Shift saxlaması vaxtı sətri hərflər daxil edilir

E) Yalnız ingilis hərfləri daxil edilir.


 1. Başlanğıc üçün yeni abzasın mətninin daxil etməsi vaxtı basırıq....

A) [Delete]

B) [Boşluq]

C) [Enter]

D) [ESC]


E) [HOME].


 1. Mətnin daxil edilməsi vaxtı kursor yeni sətirə keçir....

A) istifadəçi tələbinə görə

B) klaviş [Delete] basma üzrə (görə)

C) klaviş [Enter] basma üzrə (görə)

D) klaviş [Home] basma üzrə (görə)

E) avtomatik


 1. Yanlış yığılmış simvolların redaktəsi üçün .... klavişlərdən istifadə olunur:

A) Home, End, Insert

B) Home, End

C) Backspace, Delete

D) Shift, Enter

E) Bütün cavablar doğrudur (əsldir)


 1. Klaviaturanın köməyi ilə yığılmış mətnin yerdəyişməsi üçün hansı klavişlər tətbiq edilir…

A) Hərf-rəqəmlər

B) İdarəedici düymələr

C) Funksionallar

D) Rəqəmlilər

E) Shift, Tab, Alt


 1. Mətn fraqmentinin yerdəyişməsi üçün hansı komandanı yerinə yetirmək lazımdır:

A) Köçürmək, Yerləşdirmək

B) Kəsmək

C) Kəsmək, Yerləşdirmək

D) Saxlamaq, YerləşdirməkE) [Delete], Yerləşdirmək


 1. Hansından istifadə etməklə sənədi yaddaşda saxlamaq olmaz.

    1. File  Save As əmrindən

    2. Klaviaturada Ctrl + S kombinasiyasından

    3. File  Save əmrindən

    4. Standart alətlər paneli üzərindəki Save düyməsindən

    5. File  Page Setup əmrindən
 1. Microsoft Word-un mətn prosessorunda çəkilmiş bu təsvir hansı kompyuter qrafikasına aiddir?

    1. vektor

    2. fraktal

    3. rastr

    4. üçölçülü

    5. həndəsə
 1. Microsoft Word proqramında şəkil daxil etmək üçün aşağıdakı komandaları seçmək lazımdır:

 1. Edit Paste

 2. İnsertPicture

 3. FormatFont

 4. İnsertObject

 5. İnserttable
 1. Excel proqramı hansı məqsəd üçün istifadə olunur...

    1. Mətn sənədlərinin yaradılması üçün;

    2. Elektron cədvəllərin yaradılması üçün

    3. Qrafik təsvirlərin yaradılması üçün;

    4. Təsvirin montajı üçün;

    5. Nümayiş üçün slaydın yaradılması üçün.
 1. MS Excel sənədləri necə adlanır?

 1. Slayd

 2. Kitablar

 3. Unitiled

 4. Sənəd

 5. Təqdimat
 1. Excel proqramında hansı düstur düzgün yazılmayıb?

    1. = 2 * 3

    2. = C1-/B8

    3. = 3 + Q1

    4. = C1 /2

    5. = C8-C9/B2
 1. Excel proqramında hansı işarənin yerinə yetirdiyi əməliyyat yanlışdır?

 1. (-) Çıxma

 2. (/) Bölmə

 3. (*) Qüvvətə yüksəltmə

 4. (+) Toplama

 5. (^) Qüvvətə yüksəltmə
 1. Microsoft Excel proqramı daha çox hansı məqsədlə istifadə olunur?

   1. Hesablama əməliyyatlarının aparılmasını sadələşdirmək üçün

   2. Məktub yazmaq və göndərməkdə

   3. Şəkillər üzərində işləmək üçün

   4. Səhifə kənarlarınm formatlaşdırılmasını aparmaq üçün

   5. Yazılara effekt verilməsində
 1. Microsoft Excel proqramında düsturu yazmağa başlarkən hansı işarədən istifadə olunur?

A) ()

B) =


C) *

D) /


E) –


 1. Microsoft Excel riyazi əməliyyatlarında hansı istifadə olunmaz?

 1. +

 2. :

 3. /

 4. *

 5. -
 1. Microsoft Excel proqramında bölmə işarəsi hansıdır?

 1. /

 2. +

 3. %

 4. *

 5. :


50. İnformasiya təhlükəsizliyi nədir?

A) informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun müdafiəliliyi

B) informasiyanın məxfililiyinin təmini
C) informasiyanın başqa obyektlərə ötürülməsi
D) informasiyanın mübadilə buferinə ötürülməsi
E) informasiyanın toplanması, saxlanması və həlli
51. İnformatikanın əsas anlayışı nədir?

A) İnformasiya

B) Kompyuter

C) Alqoritm

D) Disket

E) Printer


52. İnformasiya nədir?

A) məlumat, xəbər

B) anlayış

C) bildiriş

D) arayış

E) heç biri


53. İnformasiyanın aktuallığı nədir?

A) İnformasiyanın cari vaxta uyğunluq dərəcəsidir

B) Informasiyanın dəqiqliyi və mürəkkəbliyidir

C) İnformasiyanın sürətli axtarışıdır

D) İnformasiyanın köhnəlməsi və yenilənməsidir

E) İnformasiyanın dolğunluğudur


54. Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?

A) bit


B) bayt

C) kilobayt

D) meqobayt

E) kilobit


55. Fikirdən asılı olmayan informasiyanı adlandırırlar:

A) obyektiv 1. etibarlı

 2. aktual

 3. faydalı

 4. Aydın


56. İnformasiyanı emal edən qurğu -…

A) prosessor 1. əməli yaddaş

 2. klaviatura

 3. monitor

 4. maus


57. İnformasiyanın xassəsi deyil:

A) dövrülük 1. tamlıq

 2. aktuallıq

 3. dəqiqlik

 4. obyektivlik


58. İnformasiya daşıyıcısıdır:

A) qrup jurnalı

B) nagillər

C) printer

D) qələm

E) monitor


59. Məlumatların, bilik və bacarıqların informasiya resurslarına çevrilməsi prosesi necə adlanır?

A) informasiya texnologiyaları

B) təhsil texnologiyaları

C) təlim texnologiyaları

D) kommunikasiya texnologiyaları

E) innovasiya texnologiyaları


60. “Kompyuter” sözü ingilis dilindən tərcümədə hansı mənanı verir?

 1. Hesablayıcı

 2. Emal edən

 3. Yadda saxlayan

 4. Şəkil çəkən

 5. Mətn yazan


61. Aşağıda adları çəkilən qurğulardan hansılar informasiyanı xaricetmə qurğuları hesab olunur?

 1. printer, monitor

 2. klaviatura, siçan

 3. skaner, monitor

 4. system bloku, klaviatura

 5. skaner, system bloku


62. Hansı bənddə funksional düymələr səhv verilib?

A) F1, F8, F13

B) Fl, F3, F12

C) F3, F6, F8

D) Fl, F9, F11

E) F8, F9, FI0


63. Tətbiqi proqramlarda adətən kömək pəncərəsi hansı düymə ilə çağırılır?

A) F1


B) F2

C) F3


D) F4

E) F5
64. Mətn redaktorları aşağıdakı hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

A) elektron təqdimatların hazırlanması

B) mətnin fayla yazılması

C) şəkillərin mətnə daxil edilməsi

D) mətnlərin sürətli çap edilməsi

E) orfoqrafiyanın yoxlanması
65. Qrafiki redaktorlardan sayıla bilməz?

A) Excel


B) hotoShop

C) Corel Draw

D) Corel Photo-Paint

E) Paint


66. Aşağıdakı fayl tiplərindən hansı şəkil qrafika sənədlərinə aiddir?

A) .jpg


B) .mp3

C) .xls


D) .pas

E) .ppt
67. Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompyuterdə olur?

A) Paint

B) Photoshop

C) İllustrator

D) İmageReady

E) Photo editor
68.Aşağıdakı bəndlərdən hansında sıxışdırma proqram faylı tipi göstərilmişdir?

A) .arj, .rar

B) .zip, .xls

C) .rar, ppt

D) .zip, .pdf

E) .arj, .ppt


69. Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramları tipinə aid deyil?

A) Statistiklər

B) Filtrlər

C) Həkimlər

D) Vaksinlər

E) Müfəttişlər


70. Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

       1. Modem

       2. Siçan (Mouse)

       3. Klaviatura

       4. Sistem bloku

       5. Monitor


71. Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

A)Sistem bloku

B) RAM

C) ModemD) Monitor

E) Mikroprosessor


72. Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

A) Monitor

B) Web - camera

C) Printer

D) Scanner

E) Siçan (Mouse)73. Kağız üzərində olan mətn və şəkilli məlumatları kompyuterə daxil etmək üçün istifadə edilən qurğu necə adlanır?

 1. Skaner

 2. Printer

 3. Mouse

 4. Modem

 5. Monitor


74. Klaviaturadakı F1 düyməsi adətən nəyə xidmət edir?

       1. Məlumat - arayış sistemini ekrana çağırmaq üçün

       2. Axtarış pəncərəsini ekrana çagırmağa

       3. Bir qayda olaraq hər hansı bir rejimi ləğv etməyə

       4. Baş hərfləri yazmaq üçün

       5. Kursorun bir neçə mövqe yerini dəyişdirmək üçün

75. Kompyuterin əsas texniki təminatlarındandır:

A) Monitor

B) Əməliyyat sistemi

C) Kamera

D) Mikrofon

E) Modem


76. Kompyuterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

A) ƏS


B) Ms. Word

C) Ms. PowerPoint

D) Paint

E) Tədbiqi proqram


77. Kompyuterin resurslarını - mərkəzi prosessoru, yaddaşı, giriş-çıxış qurğularını idarə etmək üçündür

       1. sistem proqramları

       2. tətbiqi proqramlar

       3. proqramlaşdırma alətləri

       4. aparat təminatı

       5. utilitlər


78. Hansı daxiletmə qurğusu hesab edilə bilməz

  1. Printer

  2. Siçan (Mouse)

  3. Klaviatura

  4. Skaner

  5. Web – camera


79. Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?

A) Photoshop

B) Power Point

C) Word


D) Excel

E) Outlook Express


80. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?

A) CorelDraw

B) Windows XP

C) MS DOS

D) UNİX

E) Windows9881. Hansı düymə klaviaturada funksional düymələr sırasına aiddir?

 1. F5

 2. Esc

 3. Enter

 4. Page Up

 5. Insert


82. Hansını skanerin funksiyası hesab etmək olar

A) Inlormasıyanın surətini kompyuterə daxil etmək

B) Informasiyanı çap etmək

C) İnformasiyanı uzaq məsafələrə ötürmək

D) İnformasiyanı mühafizə etmək

E) İnformasiyanı emal etmək


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə