İstanbul genç SÜRÜ broileri yaşli süRÜ broileriYüklə 26,77 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü26,77 Kb.
#42222

TÜRKİYEDEKİ 8 BÖLGEDE 7 GÜNLÜK YAŞTAKİ BROİLERLERDE CIAV MATERNAL ANTİKOR VARLIĞININ SEROLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİGİRİŞ

Circoviridae familyasında yer aldığı kabul edilen Chicken İnfectious Anaemia Virus (CIAV)

1979 yılında Yuasa ve ark.tarafından izole edilmiştir.Günümüz dünyası genelinde sadece 1 CIAV virüsü predominant olarak rastlanmaktadır.Dezenfektanlara oldukça dirençlidir ve

broiler damızlık çiftliklerinde prevalansı çok yüksektir.

Hastalığın oluşturduğu klinik belirti ve lezyonların,tavuklarda immunosupresyon ile seyreden

hastalıkların hemen hepsinde gözlenenlerden net olarak ayrılamaması ,sahada hızlı kararları engellemektedir.


CIAV civcivleri 3 yolla etkileyebilir:

  1. Enfekte damızlıklardan vertikal bulaşma

  2. İlk iki haftalık yaşta horizotal bulaşma

  3. Üç haftalık yaştan sonra,(IBD gibi) immunosüpressif hastalıklarla ko-enfeksiyon

Enfeksiyonda vertikal yayılım çok önem kazanırken,horizontal yayılım yavaş oluşmaktadır.


AMAÇ

Türkiye broiler endüstrisini temsil eden farklı coğrafik bölgede,Tavuk Enfeksiyöz Anemi Virüsü maternal antikorlarının, bir haftalık yaştaki broilerlerde,ticari bir ELİSA testi ile değerlendirilmesi ve koruma düzeylerinin tartışılabilmesi amaçlanmıştır.MATERYAL VE METOD
1-COĞRAFİK BÖLGELER

Çalışma için,Türkiye’deki broiler endüstrisini temsil eden 8 farklı bölge seçilmiştir.Başta, bölgelerden alınacak örneklerin eşit sayıda olması planlamışken,pratikte,her bölgedeki damızlık kapasitesi ve bu damızlıkların yaş uygunlukları göz ardı edildiği fark edilmiştir. Serum sayıları;bölgedeki damızlık firma sayısı,onların damızlık üniteleri miktarı ve bunların yaşları çeşitliliğine göre eşit olamayan miktarlarda sağlanmak durumunda kalınmıştır.


2-BROİLER SÜRÜLERİ

Doğal yollarla,saha enfeksiyonuna maruz kalmış broiler damızlık sürülerinden alınan civcivlerin CIAV’ye karşı oluşmuş maternal antikor varlığının koruyuculuk değerlendirilmesi için farklı damızlık sürülerinden rastgele seçim yapılmıştır.Belirlenen 8 farklı bölgenin bir haftalık yaşlı,64 ayrı kümesinden rastgele örneklemeler yapılmıştır.

Farklı broiler sürülerin,mümkün olduğunca ,farklı damızlık sürülerinden ve farklı çiftliklerden olması tercih edilmiştir.Günün şartlarındaki mevcutlar dahilinde,genç olarak değerlendirilen 30-41 haftalık ve yaşlı olarak isimlendireceğimiz 42-63 haftalık yaşlardaki sürülerin civcivlerinden eşit olarak materyal sağlanmasına özen gösterilmiştir.


3-SERUM ÖRNEKLERİ

Alttaki tabloda özetlendiği üzere;Türkiye’de,damızlık varlığının yoğun olduğu 8 bölgenin 7 günlük civcivlerinden rastgele olarak,toplamda 980 örnek sağlanmıştır.Her bölgenin damızlık kapasitelerinin farklılıklarına paralel olarak farklı adetlerde örnekleme zorunda kalınmış ve fakat yaşlı ve genç sürü civcivlerin eşit oranına sadık kalınmaya çalışılmıştır (% 50 genç ve % 50 yaşlı).Klinik bakıda normal ve sağlıklı olan broiler sürülerinden yaklaşık 15’er kan örneği alınmış,0.5 ml olarak ayrılan serumlar, gerekli bilgilerle etiketlenip dondurularak stoklanmışlar dır.


BÖLGELERE GÖRE,ULAŞILAN KÜMES VE SAĞLANAN SERUM ADETLERİ

BÖLGE GENÇ PS BROİLERİ YAŞLI PS BROİLERİ


KÜMES SERUM KÜMES SERUM

İSTANBUL 3 45 7 105
TRAKYA 9 150 7 90
İZMİR 3 44 - -
GÖYNÜK 1 15 1 15
ADAPAZARI 4 60 2 45
ADANA 1 15 1 15
BANDIRMA 6 83 6 86
BOLU 7 107 8 120 ------------------ ----- ------ ----- -------

8 34 519 32 476

4-ELİSA TESTİBİOMUNE ve MEDİCAVET firmalarınca sağlanan,IDEXX ticari kiti kullanılmıştır. Testler;PROTEKT Laboratuarında Uzm.Vet.Hekim Güney GÖKÇELİK’in denetiminde uygulanıp yorumlanmıştır.Doğal enfeksiyon sonucunu görmek amaçlı olduğu ve 2 haftalıktan genç olan civcivlerin monitorize edileceği nedeniyle örneklerin 1/10 dilüsyonu çalışılması öngörülmüştür.

BULGULAR

Aşağıdaki tabloda gözleneceği üzere,30-41 haftalık damızlık sürülerin (Genç kategori) bir haftalık ticari civcivlerinde ortalama % 15 ve 42-63 haftalık sürülerin (Yaşlı kategori) civcivlerinde ise % 13 oranında (Negatif) korunmaz seviye saptanmıştır.


MATERNAL ANTİKOR AKTARIMIN 7.GÜN DAĞILIMIGENÇ PS BROİLERİ YAŞLI PS BROİLERİ

( + ) ( - ) ( % Negatif ) ( + ) ( - ) ( % Negatif )


İSTANBUL 39 6 13 99 6 6TRAKYA 114 36 24 83 7 8
İZMİR 43 1 2 - - -
GÖYNÜK 15 0 0 13 2 13
ADAPAZARI 52 8 13 35 10 22
ADANA 15 0 0 15 0 0
BANDIRMA 71 12 14 66 20 23
BOLU 93 14 13 103 17 14
------- ------- ------ --------- ------ -------
442 77  15 414 62  13

SONUÇ
Beklenen,maternal antikorların 3 haftalık süreçte korur düzeyde olması gerekirken,araştırmamız göstermektedir ki;tamamında antikor varlığı saptanmasına karşın,genelde,ilk hafta sonunda 100/100 korur sevide bulunmamaktadır.Ortalama % 15 oranında negatiflik saptanmaktadır.

Bu araştırma,immun sistemi etkileyen CIA virüsüne karşı,aynı sürü içerisinde farklı oranlardaki duyarlılığı göstermektedir.

Araştırmamızda,damızlık yaşına paralellik gösteren titre kaybı belirlenememiştir.

Korunmada;damızlık sürülerin yumurtaya başlamasından önce yeterli bağışıklığa (Aktif yada pasif) sahibolduğundan emin olmalı,civcivlerinse koruyucu düzeyde antikora taşıdıkları denetlenmelidir.TARTIŞMA
Hayvanların Tavuk Enfeksiyöz Anemi virüsüne hassas oldukları dönem 2-3 haftalık yaşlardır.Bu yaştan sonra sıklıkla,farklı belirtiler ile ortaya çıkan subklınik enfeksiyonlar ile karşılaşılır.Düşük seviyedeki antikorlar ilk iki haftalardan sonra yeterliliğini koruyamaz.Sonrasında da Gumboro gibi,immun sistemi baskılayan viral enfeksiyonlara kapı açarlar.Genellikle,kombine enfeksiyonlar formunda seyreden bu yapı özellikle düşük korumaya sahip civcivlerde büyük zararlar oluştururlar.CIAV subklınik enfeksiyonları,işleme ve pazarlama yaşındaki broilerlerde,yüksek oranlarda pozitif serolojik titrelerin bulunması ile anlaşılabilir.

Bu güne dek yapılan taramalarda gözlenmiştir ki;ülkemizde, piliçler çok erken yaşlardan itibaren virüsle karşılaşmaktadır.Her ne kadar,”bu CIAV enfeksiyonudur” denilecek netlikte bir vaka bildirilemiyorsa da,immunosüressif etkisinin ölçüsüde sorgulanamamıştır. Doğal enfeksiyon sonu oluşan maternal antikorun seviyesi ve süresi korumada yetersiz kalmaktadır.Bu olguda,damızlıkların çok erken yaşlarda virüsle karşılaşmaları ve ileri yaşlarda titrerlerin düşmesi,yaşlanmaya paralel titre değerlerinde kayıp yada horizontal yayılmadaki yavaşlığın etkinliği değerlendirilebilir.

Çalışmamızda,damızlık yaşına paralellik gösteren titre kaybı belirlenememiştir.

Bu sonuçların ışığında;korunma esas alınacakken,koruma seviyesindeki titrelerin ölçümündeki kriterlerde önem kazanmaktadır.Malo ve ark. (İntervet,VSD Newsletter.Kasım 1995) tarafından yapılan denemelerde;VN testi 8 ve üzerinde değer taşıyan hayvanlarda challenge virüsünün saçılmadığı ve vertikal bulaşmaların olmadığı,8’in altındaki değerlerde ise az-çok virüs saptandığı bildirilmiştir.Aynı araştırmanın, IDEXX CIAV ELİSA kiti ile yapılan denemelerinde ise, titrelerin 1000 ve yukarısının koruma oluşturduğu saptanmıştır. (Bu değerler.1:100 dilüsyonla belirlenmiştir)İDEXX CIAV Ab ELİSA (1:100 dil.) ve VN Korelasyonu
Titre grubu Titre Aralığı S/N Oranı Virus Nötralizasyon – Log 2 VN
0 < 1000 > 0.80 < 7 Negatif – Düşük titre

1 1000 – 2460 0.8 – 0.55

2 2461 – 5050 0.54 – 0.35 8 – 10 Pozitif – Orta seviyede

3 5051 – 8660 0.34 – 0.20 Koruma4 > 8660 < 0.20 > 11 Yüksek koruyucu titre

Uzm.Vet.Hekim Güney GÖKÇELİK
Yüklə 26,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə