Kalendar-tematik rejaYüklə 0,98 Mb.
səhifə1/5
tarix30.04.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#40846
  1   2   3   4   5

KALENDAR-TEMATIK REJA

2016-2017o’quv yili

Fan: Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya

Fakultet: Davolash va Tibbiy pedagogika kurslar :2 / semestr:4

Semestr uchun ajratilgan soat:ma’ruza – 16 amaliy mashg’ulot – 66
Ma’ruza mashg’ulotlari
Sana

Mashg’ulot mavzusi

Soat

1

30.01-04.02

2017


Tibbiyot mikrobiologiyasi. Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya fanlarining maksadi, vazifalari va rivojlanish tarixi. Mikroorganizmlar sistematikasi, klassifikastiyasi. Bakteriyalar morfologiyasi.

2

2

06.02-11.02

2017


Bakteriya xujayrasining tuzilishi va kimiyoviy tarkibi, o’lchamlari. Mikrobiologik amaliyotdagi axamiyati. Mikroorganizmlar morfologiyasi va o’ziga xos xususiyatlari: spiroxetalar, rikketsiyalar, aktinomistetlar, xlamidiylar, mikroplazmalar, zamburuglar, sodda jonivorlar.

2

3

13.02-18.02

2017


Mikroorganizmlar fiziologiyasi — oziklanishi, nafas olishi, ko’payishi, o’sishi. Oziq muxitlar. Mikroorganizmlarning xaeti faoliyatida ishlab chikargan maxsulotlari.

2

4

20.02-25.02

2017


Mikroorganizmlarga tashqi muxit omillarining ta’siri. Ximioterapevtik preparatlar va antibiotiklar. Mikroorganizmlar ekologiyasi. Suv, tuproq, xavo mikroflorasi. Odamning normal mikroflorasi

2

5

27.02-04.03

2017


Umumiy virusologiya. Viruslarning tuzilishi, kupayishi, o’sishi. Viruslarni ajratib olish usullari. Bakteriofaglar, tuzilishi, ajratib olish va kullanilishi

2

6

06.03-11.03

2017


Infekstiya tushunchasi. Infekstion jaraenlar, infekstion kasalliklar, ularni laboratoriya diagnostika usullari. Mikroorganizmlar genetikasi. O’zgaruvchanlik, ularning praktik axamiyati.
7

13.03-18.03

2017


Immunitet. Qisqacha tarixi. Immunitet turlari. Organizmning nomaxsus ximoya omillari. Immunorganlar. Antigen va antitelolar. Immunitet teoriyalari. Antitelalar xosil bo’lish mexanizmlari. Serologik reakstiyalar xaqida tushuncha.Onkologiya va immunitet.

2

8

20.03-25.03

2017


Xujayraviy va gumoraltipdagi immunreakstiyalar. T vaV limfostitlar sistemasi va ularning subpopulyastiyalari. Immun sistemaning boshqarilishi. Immunpatologik xolatlar. Immuntanqislik kasalliklari. Allergiya va ularning turlari. Immun sistemaga baxo berish usullari. Immunoprofilaktika: vakstinalar va immune zardoblar

2Jami

18

KALENDAR-TEMATIK REJA

2016-2017o’quv yili
Fan: Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya

Fakultet: Davolash va Tibbiy pedagogika kurslar : 2 semestr: 4

Semestr uchun ajratilgan soat:ma’ruza – 16 amaliy mashg’ulot – 66
Amaliy mashg’ulotlarMashg’ulot mavzusi

Soat

1

30.01-04.02

2017


Bakteriologik, virusologik, immunologik laboratoriyalar va ularni jiHozlanishi. Mikroorganizmlarni morfologiyasi ularni o’ziga xos xususiyatlari va o’rganish usullari. Surtma tayyorlash texnikasi. Oddiy bo’yash usuli Laboratoriya ishi №1. Video

4 soat

2

06.02-11.02

2017


Mikroorganizmlarni ultrastrukturasi ularni o’ziga xos xususiyatlari va o’rganish usullari. Murakkab bo’yash usullari. Laboratoriya ishi №2.TMI-O’zbekistonda mikrobiologiya, immunologiya va virusologiya fanlarini rivojlanishiga Hissa qo’shgan olimlar. Bakteriyalarni “Berji” aniqlagichi.

4 soat

3

13.02-18.02

2017


Mikroorganizmlarni ultrastrukturasi va morfologiyasi, uziga xos xususiyatlari — spiroxetalar, rikketsiyalar, aktinomistetlar, xlamidiylar, mikoplazmalar, zamburuglar, sodda jonivorlar. Ularni urganish o’sullari. Laboratoriya ishi №3. TMI-Patogen sodda jonivorlar: tripanasomalar, balantidiy ,lyambliya, amyobadizenteriyasiva laborotoriya tashxisi.Video: Stil-Nilsinusulidabo’yash

4 soat

4

20.02-25.02

2017


Bakteriyalarning strukturasini murakkab bo’yash usullari bilan o’rganish. Laboratoriya ishi № 4. TMI- Zamburug’ va sodda jonivorlarni morfologik va struktur farqlari.

4 soat

5

27.02-04.03

2017


Bakteriyalarning fiziologiyasi: oziqlanishi, nafas olishi, o’sishi, ko’payish iOziqli muHitlar. Laboratoriya ishi №5.TMI-Bakteriyalarda fermentativ jarayonlar. Tashqi muHitni biologik va texnologik chiqindila rbilan ifloslanishi. Video

4 soat

6

06.03-11.03

2017


Aerob va anaerob bakteriyalarning toza kulturasini ajratib olish va ularning identifikastiya qilish usullari. Laboratoriya ishi № 6.TMI-Aerob bakteriyalarni ajratib olishning zamonaviy usullari.

4 soat

7

13.03-18.03

2017


Bakteriyalarning xayot faoliyati maxsulotlari. Fermentlar, pigmentlar, toksinlari, aromatik moddalar va bosh .Laboratoriya ishi №7.TMI- -Metobolitik jarayonlarda zamburug’va sodda jonivorlarni bakteriyalardan farqi.

4 soat

8

20.03-25.03

2017


Tashqi muHit omillarini mikroorganizmlarning Hayot faoliyatiga ta’siri; sterilizastiya, dezinfekstiya, aseptika va antiseptika.TMI-Mikroorganizmlarni biodegidratastiyada qatnashuvi. Kimyoviy sterilizastiyaning amaliyotda qo’llanilishi.

4 soat

9

27.03-01.04

2017


Mikroorganizmlarning ekologiyasi: suv, tuproq, Havo v aodamning normal mikroflorasi, ularning aHamiyati va o’rganish usullari. TMI-Sanitar mikrobiologiya fani va uning xozirgi kunda tibbiy amaliyotdagi tutgan o’rni. Mikrobiostenoz, disbioz, dizbakterio ztushinchalari. Dizbakteriozni zamonaviy bakteriologik diognostikasi. Hozirgi zamon tekshiruv usullari. Video

4 soat

10

03.04-08.04

2017


Kimiyo terapevtik preparatlar, antibiotiklar tasnifi va ularni o’rganish usullari .Laboratoriya ishi №8.TMI-Rastional ximoterapiya asoslari, antibiotiklar, kimiyo terapevtik preparatlar, tarixi va olish usullari. Bakteriyalarni antibiotiklarga chidamli formalarini paydo bo’lish mexanizmlari Video

4 soat

11

10.04-15.04

2017


Yuqumli kasalliklar, yuqumli kasallik jarayonlari. Yuqumli kasalliklarga mikrobiologik tashHis quyish usullari. Mikroorganizmlarning genetikasi. TMI-mikroorganizmla rgenomievolyustiyasi. Mikroorganizmlarda o’zgaruvchanlik praktikaxamiyati.

4 soat

12

17.04-22.04

2017


Umumiy virusologiya: strukturasi, morfologiyasi, reprodukstiyasi, kimyoviy tarkibi. Bakteriofaglar. Viruslarni ajratib olish usullari. Laboratoriya ishi № 10.TMI-Prionlar ( ing.so’z proeinaceous infectious partict – oqsilsimon yuqumli bo’lakcha). Ularni amaliyotdagi axamiyati. Faglarnin yuqumli kasalli kprofilaktikasida qo’llanilishi. Video

4

soat


13

24.04-29.04

2017


Immunitet Haqida tushuncha. Immunitetturlari. Immunitetorganlari. Organizmning maxsus va nomaxsus ximoya omillari, ularning aHamiyati .Laboratoriya ishi № 11.TMI–Immunoglobulinla genetikasi. Interferonvastitokinlar, ta’sir mexanizmi

3 soat

14

01.05-06.05

2017


Antigen va antitelalar. Serologik reakstiyalar .Laboratoriya ishi № 14. TMI-Gistosig’ishtirishasosiy kompleksi, HLA sistemasi. Video

3 soat

15

08.05-13.05

2017


T va V limfostitlar va ularning subpopulyastiyasi. Gumoralva Hujayra tipidagi immunreakstiyalar mexanizimlari. TMI-Immunpatologiya, Hozirgi zamon klassifikastiyasi tug’ma va Hayot davomida orttirilgan immuntanqisliklar

3 soat

16

15.05-20.05

2017


Immuntanqislik Holatlari (tug’ma va Hayot davomida orttirilgan, allergiya). Onkologiya va immunitet. TMI-Geninjeneriyasi uning medistina amaliyotida qo’llanilishi.

3 soat

17

22.05-27.05

2017


Organizmning immun Holatiga baHo berish prinstiplari. Laboratoriya ishi 17.TMI-Patogen zamburug’lar. Aspergillyoz, kandidozpnevmostistoz ularning tashxisi.

3 soat

18

29.05-03.06

2017


Vakstina va immun zardoblar.TMI–Zamonaviy texnologiyalar yordamida vakstina va immun zardoblarni ishlab chiqarishi, ta’si mexanizmi.

3 soat
Jami
66

KALENDAR-TEMATIK REJA

2016-2017o’quv yili
Fan: Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya

Fakultet: Kasbiy-ta’lim kurs: 2 semestr: 4

Semestr uchun ajratilgan soat:ma’ruza – 16 amaliy mashg’ulot – 66
Ma’ruza mashg’ulotlari
Sana

Mashg’ulot mavzusi

Soat

1

30.01-04.02

2017


Tibbiyot mikrobiologiyasi. Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya fanlarining maksadi, vazifalari va rivojlanish tarixi. Mikroorganizmlar sistematikasi, klassifikastiyasi. Bakteriyalar morfologiyasi.

2

2

06.02-11.02

2017


Bakteriya xujayrasining tuzilishi va kimiyoviy tarkibi, o’lchamlari. Mikrobiologik amaliyotdagi axamiyati. Mikroorganizmlar morfologiyasi va o’ziga xos xususiyatlari: spiroxetalar, rikketsiyalar, aktinomistetlar, xlamidiylar, mikroplazmalar, zamburuglar, sodda jonivorlar.

2

3

13.02-18.02

2017


Mikroorganizmlar fiziologiyasi — oziklanishi, nafas olishi, ko’payishi, o’sishi. Oziq muxitlar. Mikroorganizmlarning xaeti faoliyatida ishlab chikargan maxsulotlari.

2

4

20.02-25.02

2017


Mikroorganizmlarga tashqi muxit omillarining ta’siri. Ximioterapevtik preparatlar va antibiotiklar. Mikroorganizmlar ekologiyasi. Suv, tuproq, xavo mikroflorasi. Odamning normal mikroflorasi

2

5

27.02-04.03

2017


Umumiy virusologiya. Viruslarning tuzilishi, kupayishi, o’sishi. Viruslarni ajratib olish usullari. Bakteriofaglar, tuzilishi, ajratib olish va kullanilishi

2

6

06.03-11.03

2017


Infekstiya tushunchasi. Infekstion jaraenlar, infekstion kasalliklar, ularni laboratoriya diagnostika usullari. Mikroorganizmlar genetikasi. O’zgaruvchanlik, ularning praktik axamiyati.
7

13.03-18.03

2017


Immunitet. Qisqacha tarixi. Immunitet turlari. Organizmning nomaxsus ximoya omillari. Immunorganlar. Antigen va antitelolar. Immunitet teoriyalari. Antitelalar xosil bo’lish mexanizmlari. Serologik reakstiyalar xaqida tushuncha.Onkologiya va immunitet.

2

8

20.03-25.03

2017


Xujayraviy va gumoraltipdagi immunreakstiyalar. T vaV limfostitlar sistemasi va ularning subpopulyastiyalari. Immun sistemaning boshqarilishi. Immunpatologik xolatlar. Immuntanqislik kasalliklari. Allergiya va ularning turlari. Immun sistemaga baxo berish usullari. Immunoprofilaktika: vakstinalar va immune zardoblar

2Jami

18Amaliy mashg’ulotlar


Mashg’ulot mavzusi

Soat

1

30.01-04.02

2017


Bakteriologik, virusologik, immunologik laboratoriyalar va ularni jiHozlanishi. Mikroorganizmlarni morfologiyasi ularni o’ziga xos xususiyatlari va o’rganish usullari. Surtma tayyorlash texnikasi. Oddiy bo’yash usuli Laboratoriya ishi №1. Video

4 soat

2

06.02-11.02

2017


Mikroorganizmlarni ultrastrukturasi ularni o’ziga xos xususiyatlari va o’rganish usullari. Murakkab bo’yash usullari. Laboratoriya ishi №2.TMI-O’zbekistonda mikrobiologiya, immunologiya va virusologiya fanlarini rivojlanishiga Hissa qo’shgan olimlar. Bakteriyalarni “Berji” aniqlagichi.

4 soat

3

13.02-18.02

2017


Mikroorganizmlarni ultrastrukturasi va morfologiyasi, uziga xos xususiyatlari — spiroxetalar, rikketsiyalar, aktinomistetlar, xlamidiylar, mikoplazmalar, zamburuglar, sodda jonivorlar. Ularni urganish o’sullari. Laboratoriya ishi №3. TMI-Patogen sodda jonivorlar: tripanasomalar, balantidiy ,lyambliya, amyobadizenteriyasiva laborotoriya tashxisi.Video: Stil-Nilsinusulidabo’yash

4 soat

4

20.02-25.02

2017


Bakteriyalarning strukturasini murakkab bo’yash usullari bilan o’rganish. Laboratoriya ishi № 4. TMI- Zamburug’ va sodda jonivorlarni morfologik va struktur farqlari.

4 soat

5

27.02-04.03

2017


Bakteriyalarning fiziologiyasi: oziqlanishi, nafas olishi, o’sishi, ko’payish iOziqli muHitlar. Laboratoriya ishi №5.TMI-Bakteriyalarda fermentativ jarayonlar. Tashqi muHitni biologik va texnologik chiqindila rbilan ifloslanishi. Video

4 soat

6

06.03-11.03

2017


Aerob va anaerob bakteriyalarning toza kulturasini ajratib olish va ularning identifikastiya qilish usullari. Laboratoriya ishi № 6.TMI-Aerob bakteriyalarni ajratib olishning zamonaviy usullari.

4 soat

7

13.03-18.03

2017


Bakteriyalarning xayot faoliyati maxsulotlari. Fermentlar, pigmentlar, toksinlari, aromatik moddalar va bosh .Laboratoriya ishi №7.TMI- -Metobolitik jarayonlarda zamburug’va sodda jonivorlarni bakteriyalardan farqi.

4 soat

8

20.03-25.03

2017


Tashqi muHit omillarini mikroorganizmlarning Hayot faoliyatiga ta’siri; sterilizastiya, dezinfekstiya, aseptika va antiseptika.TMI-Mikroorganizmlarni biodegidratastiyada qatnashuvi. Kimyoviy sterilizastiyaning amaliyotda qo’llanilishi.

4 soat

9

27.03-01.04

2017


Mikroorganizmlarning ekologiyasi: suv, tuproq, Havo v aodamning normal mikroflorasi, ularning aHamiyati va o’rganish usullari. TMI-Sanitar mikrobiologiya fani va uning xozirgi kunda tibbiy amaliyotdagi tutgan o’rni. Mikrobiostenoz, disbioz, dizbakterio ztushinchalari. Dizbakteriozni zamonaviy bakteriologik diognostikasi. Hozirgi zamon tekshiruv usullari. Video

4 soat

10

03.04-08.04

2017


Kimiyo terapevtik preparatlar, antibiotiklar tasnifi va ularni o’rganish usullari .Laboratoriya ishi №8.TMI-Rastional ximoterapiya asoslari, antibiotiklar, kimiyo terapevtik preparatlar, tarixi va olish usullari. Bakteriyalarni antibiotiklarga chidamli formalarini paydo bo’lish mexanizmlari Video

4 soat

11

10.04-15.04

2017


Yuqumli kasalliklar, yuqumli kasallik jarayonlari. Yuqumli kasalliklarga mikrobiologik tashHis quyish usullari. Mikroorganizmlarning genetikasi. TMI-mikroorganizmla rgenomievolyustiyasi. Mikroorganizmlarda o’zgaruvchanlik praktikaxamiyati.

4 soat

12

17.04-22.04

2017


Umumiy virusologiya: strukturasi, morfologiyasi, reprodukstiyasi, kimyoviy tarkibi. Bakteriofaglar. Viruslarni ajratib olish usullari. Laboratoriya ishi № 10.TMI-Prionlar ( ing.so’z proeinaceous infectious partict – oqsilsimon yuqumli bo’lakcha). Ularni amaliyotdagi axamiyati. Faglarnin yuqumli kasalli kprofilaktikasida qo’llanilishi. Video

4

soat


13

24.04-29.04

2017


Immunitet Haqida tushuncha. Immunitetturlari. Immunitetorganlari. Organizmning maxsus va nomaxsus ximoya omillari, ularning aHamiyati .Laboratoriya ishi № 11.TMI–Immunoglobulinla genetikasi. Interferonvastitokinlar, ta’sir mexanizmi

3 soat

14

01.05-06.05

2017


Antigen va antitelalar. Serologik reakstiyalar .Laboratoriya ishi № 14. TMI-Gistosig’ishtirishasosiy kompleksi, HLA sistemasi. Video

3 soat

15

08.05-13.05

2017


T va V limfostitlar va ularning subpopulyastiyasi. Gumoralva Hujayra tipidagi immunreakstiyalar mexanizimlari. TMI-Immunpatologiya, Hozirgi zamon klassifikastiyasi tug’ma va Hayot davomida orttirilgan immuntanqisliklar

3 soat

16

15.05-20.05

2017


Immuntanqislik Holatlari (tug’ma va Hayot davomida orttirilgan, allergiya). Onkologiya va immunitet. TMI-Geninjeneriyasi uning medistina amaliyotida qo’llanilishi.

3 soat

17

22.05-27.05

2017


Organizmning immun Holatiga baHo berish prinstiplari. Laboratoriya ishi 17.TMI-Patogen zamburug’lar. Aspergillyoz, kandidozpnevmostistoz ularning tashxisi.

3 soat

18

29.05-03.06

2017


Vakstina va immun zardoblar.TMI–Zamonaviy texnologiyalar yordamida vakstina va immun zardoblarni ishlab chiqarishi, ta’si mexanizmi.

3 soat
Jami

66

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə