Louis-ferdinand célineYüklə 1,6 Mb.
səhifə8/37
tarix06.05.2018
ölçüsü1,6 Mb.
#41672
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

– După hârtiile dumitale văd că ştii un pic de me­dicină? remarcă el.

I-am răspuns că-ntr-adevăr făcusem ceva studii în acest domeniu.

– O să-ţi folosească atunci! făcu el. Doreşti puţin whisky?

Eu nu beam. „Vrei să fumezi?" Şi iar refuzai. Această abstinenţă îl surprinse. Chiar se strâmbă.

– Nu-mi plac deloc funcţionarii care nu beau, nici nu fumează... Eşti cumva pederast?... Nu? Cu atât mai rău!... Oamenii de soiul ăsta ne fură mai puţin decât alţii... Am observat din experienţă... Se ataşează... În sfârşit, dădu el înapoi, în general mi s-a părut a remarca această calitate a pederaştilor, acest avantaj... Poate o să dovedeşti con­trariul!... Şi apoi fără pauză: Ţi-e cald? O să te obişnu­ieşti! Va trebui să te obişnuieşti dealtfel! Cum ai călă­torit?

– Dezagreabil! i-am răspuns.

– Ei bine, prietene, încă n-ai văzut nimic, o să mai stăm de vorbă noi despre ţara asta după ce ai să petreci un an la Bikomimbo, acolo unde te trimit ca să înlocuieşti un alt farsor...

Negresa lui, ghemuită în apropierea mesei sale, îşi masa picioarele şi le curăţa cu o surcea.

– Pleacă, putoare! îi zvârli stăpânul. Du-te şi-mi caută boy-ul! Şi gheaţă!

Boy-ul cerut sosi foarte încet. Directorul se sculă atunci, agasat, şi printr-o destindere, îl primi pe boy cu o pereche formidabilă de palme şi două lovituri de picioare răsunătoare în burtă.

– Oamenii ăştia or să mă omoare, asta e! prezise di­rectorul suspinând. Se prăbuşi în fotoliul său garnisit cu o pânză galbenă murdară şi destrămată.

– Te rog, bătrâne, făcu el deodată foarte familiar şi parcă eliberat pentru un timp de brutalitatea pe care o comisese, dă-mi cravaşa şi chinina... sunt pe masă... N-ar trebui să mă-nfurii aşa... E tâmpit să cedezi temperamen­tului...

Din casa lui aveam sub ochi portul fluvial care sclipea jos printr-o perdea de praf atât de densă, atât de compactă, că mai mult i se auzeau sunetele activităţii haotice decât i se distingeau detaliile. Şiruri de negri pe mal, muncind sub ameninţarea bâtei, descărcând, cală după cală, vapoarele niciodată goale, căţărându-se de-a lungul pasarelelor tre­murătoare şi înguste, cu coşul lor mare plin pe cap, în echilibru, printre înjurături, un fel de furnici verticale.

Era un du-te-vino în şiruri sacadate, învăluite într-un abur stacojiu. Printre aceste umbre muncind, unele purtau un mic punct negru pe spate, erau mamele care veneau să care şi ele sacii cu fructe de palmier, cu copiii lor cu tot ca pe o greutate suplimentară. Mă întreb dacă furnicile ar putea face la fel.

– Nu-i aşa, ai zice că aici e o veşnică duminică?... reluă glumind directorul. E vesel! E multă lumină! Fe­meile mereu în pielea goală! Ai observat? Şi ce femei, nu-i aşa? Ţi se pare ciudat când vii de la Paris, nu-i aşa? Şi uită-te şi la noi! Mereu în dril alb! Ca pe malul mării, vezi! Nimic mai frumos, nu? Nişte comunianţi, ce mai! Aici e mereu sărbătoare, ţi-o spun eu! Un adevărat 15 august! Şi aşa-i până-n Sahara! Închipuie-ţi!

Tăcea, apoi suspina, bombănea, mai repeta de două trei ori „rahat", se ştergea şi relua conversaţia.

– Acolo unde te duci pentru Companie, e în plină pădure, umezeală... La zece zile de aici... Mai întâi marea... Şi apoi fluviul... Un fluviu tot roşu, ai să vezi... De cealaltă parte spaniolii... Cel pe care-l vei înlocui în această fac­torie e un nemernic, bagă de seamă... Între noi... ţi-o spun... Nu-l pot face cu nici un chip să ne trimită soco­telile, golanul! Cu nici un chip! Degeaba i-am trimis somaţii peste somaţii!... Omul nu-i prea mult timp cinstit când e singur, asta-i! Ai să vezi!... Ai să vezi şi dum­neata!... E bolnav, ne scrie! Auzi vorbă! Bolnav! Şi eu sunt bolnav! Şi ce-i cu asta! Toţi suntem bolnavi! Dum­neata însuţi ai să fii bolnav şi nu peste multă vreme! Nu-i un motiv! Mă doare pe mine-n cot că e el bolnav!... Compania mai întâi!... Ajuns acolo fă-i inventarul mai întâi!... Sunt provizii pentru cel puţin trei luni în această factorie şi mărfuri pentru un an... N-o să duci lipsă!... Nu pleca noaptea mai ales... Nu te încrede... Negrii lui pe care o să-i trimită să te ia de pe mare te vor arunca probabil în apă. I-a-nvăţat el! Sunt tot atât de parşivi ca şi el! De asta sunt sigur! Le-a strecurat el două vorbe, negrilor, în privinţa dumitale!... Aşa se face pe aici! Ia-ţi şi chinina, a dumitale, şi numai pentru dumneata, înainte de-a pleca... E capabil să pună ceva într-a lui!

Directorul se săturase să-mi dea sfaturi, se sculă ca să mă concedieze. Acoperişul de tablă ondulată, de deasupra capului, părea să cântărească două mii de tone cel puţin, atât de mult adunase deasupra noastră tabla, toată căldura. Ne schimonoseam amândoi de atâta căldură. Să crăpăm, nu alta. Mai adăugă:

– Nu cred că merită osteneala să ne mai vedem înainte de plecarea dumitale, Bardamu! Aici totul te oboseşte! În sfârşit, am să merg poate la hangare să te supraveghez înainte de plecare!... Să scrii când ai să ajungi acolo... Există un curier pe lună... De aici pleacă curierul... Noroc bun, atunci!...

Şi dispăru învăluit de propria-i umbră între cască şi veston. I se vedeau foarte bine aţele tendoanelor gâtului, la ceafă, arcuite ca două degete pe care se sprijinea capul. Se mai întoarse o dată:

– Spune-i ăluia să coboare-n viteză aici!... Că am două vorbe să-i spun!... Să nu-şi piardă timpul pe drum!... Ah! Hoitul! Mai ales să nu crape pe drum!... Ar fi păcat! Chiar păcat! Nemernicul!

Un negru din serviciul său mergea înaintea mea cu un felinar mare pentru a mă conduce spre locul unde trebuia să stau, în aşteptarea plecării înspre acest plăcut Bikomimbo promis.

Mergeam de-a lungul aleelor unde toată lumea părea să fi ieşit după asfinţit. Întunericul ciocănit de gonguri acoperea totul, întretăiat de cântece scurte şi incoerente ca un sughiţ, marele întuneric negru al ţinuturilor calde, cu inima lui brutală de tam-tamuri care bat mereu prea repede.

Tânărul meu ghid luneca suplu pe picioarele goale. Probabil că prin tufişuri se aflau europeni în hoinăreală amoroasă, îi auzeai cu vocile lor de albi, pe care le recu­noşteai repede, agresive, false. Liliecii zburau fără înce­tare de colo până colo, brăzdând roiurile de insecte pe care lumina le atrăgea în drumul nostru. În fiecare frunză de copac se ascundea cel puţin un greier, judecând după zarva asurzitoare pe care o făceau cu toţii la un loc.

Furăm opriţi la răspântia a două drumuri, la jumătatea unei coline de un grup de tiraliori indigeni, care discutau lângă un sicriu aşezat jos, acoperit de un drapel tricolor larg desfăşurat.

Era un mort de la spital, pe care nu ştiau prea bine unde să-l îngroape. Ordinele erau vagi. Unii doreau să-l îngroape într-unui din câmpurile din vale, alţii insistau pentru un loc în susul coastei. Trebuiau să Cadă ele acord. Ne-au cerut mie şi boy-ului meu părerea în această chestiune.

În sfârşit purtătorii se hotărâră pentru cimitirul din vale mai degrabă decât pentru cel din deal, din cauza pantei. Mai întâlnirăm în drumul nostru trei tineri albi din rasa celor care frecventează duminica meciurile de rugby în Europa, spectatori pasionaţi, agresivi şi gălbejiţi. Apar­ţineau aici ca şi mine Societăţii Pordurière şi-mi arătară drumul spre acea casă în care se găsea, temporar, patul meu demontabil şi portativ.

Plecarăm. Locuinţa era goală în afară de câteva usten­sile de bucătărie şi aşa-zisul meu pat. De îndată ce mă lungii pe acest obiect şubred şi filiform, douăzeci de lilieci ţâşniră din toate colţurile şi se lansară într-un du-te-vino foşnitor ca tot atâtea fâşâituri de evantai, deasu­pra înfricoşatului meu pat de odihnă.

Micuţul negru, călăuza mea, se întoarse să-mi ofere serviciile sale intime şi cum nu aveam chef în seara aceea, se oferi pe dată, decepţionat, să mi-o prezinte pe soră-sa. Eram curios să ştiu cum o va putea găsi pe soră-sa într-un asemenea întuneric.

Tam-tamul satului din apropiere tocând mărunt îţi făcea răbdarea aşchii. Mii de ţânţari îndemânatici îmi luară în stăpânire coapsele şi nu mai îndrăzneam să pun piciorul jos de frica scorpionilor şi a şerpilor veninoşi a căror vânătoare neruşinată bănuiam că începuse. Aveau şoareci la alegere, şerpii, îi auzeam ronţăind, temători în perete, în podea, în plafon, tot ce se putea ronţăi.

În sfârşit se ridică luna, şi fu un pic mai mult calm în culcuş. Pe scurt nu prea era plăcut în colonii.

Veni şi cea de-a doua zi, un cazan. O dorinţă formi­dabilă de a mă întoarce în Europa îmi copleşea trupul şi sufletul. Nu-mi lipseau decât banii ca s-o iau la sănă­toasa. Era destul. Nu-mi mai rămânea pe de altă parte decât o săptămână de petrecut la Fort-Gono înainte de-a merge să-mi iau în primire postul de la Bikomimbo, cel atât de plăcut descris.

Cea mai mare clădire din Fort-Gono, după palatul Guvernatorului, era spitalul. Dădeam de el peste tot în drumul meu; nu făceam o sută de metri în oraş fără să dau de unul din pavilioanele sale care puţeau de departe a acid fenic. Mă aventuram din când în când până la cheiurile de îmbarcare pentru a-i vedea la muncă la faţa locului pe bieţii mei colegi anemici pe care Compania Pordurière şi-i procura în Franţa prin societăţi întregi de patronaj. O grabă agresivă îi stăpânea încărcând şi descărcând cargo-urile unul după altul. „Costă atât de scump un cargou ancorat în radă!" repetau ei sincer dezolaţi, ca şi cum ar fi fost vorba de banii lor.

Îi sâcâiau cu frenezie pe descărcătorii negri. Erau zeloşi, fără îndoială, şi tot atât de laşi şi de răi pe cât de zeloşi. Funcţionari de aur, pe scurt, bine aleşi, de un entuziasm inconştient, să nu-ţi vină a crede. Fii, cum mama mea visa să aibă unul şi pentru ea, unul de care să fie mândră în faţa lumii, un fiu cu adevărat legitim.

Veniseră în Africa tropicală aceste biete stârpituri să-şi ofere cărnurile lor patronilor, sângele lor, vieţile lor, tinereţea lor, martiri pentru douăzeci de franci pe zi (minus reţinerile), mulţumiţi, cu toate acestea mulţumiţi, pândiţi până la ultima lor picătură de sânge de zecile de milioane de ţânţari.

Colonia îi umflă sau îi slăbeşte pe bieţii amploiaţi, dar îi ţine în gheare; nu există decât două căi ca să crapi sub căldura soarelui, calea grasă sau calea slabă. Alta nu există. Ai putea alege între ele, dar depinde de fire dacă te îngraşi sau dacă îţi crapă pielea pe os.

Nici directorul de sus de pe faleza roşie, care se agita diabolic cu negresa lui, sub acoperişul de tablă cu douăzeci de mii de kilograme de soare, nu va scăpa nici el de sca­denţă. Era genul slab. Se zbătea numai. Părea că stăpâneşte clima. Iluzie! în realitate se descompunea chiar mai re­pede decât alţii.

Se zvonea că poseda un plan de escrocherie magnifică ca să facă avere în doi ani. Dar nu-şi va îndeplini planul chiar dacă s-ar strădui să fure compania zi şi noapte. Douăzeci şi doi de directori încercaseră înaintea lui să facă avere, fiecare cu planul lui, ca la ruletă. Toate acestea erau bine cunoscute de acţionarii care-l spionau de din­colo, de mult mai sus, din strada Moncey din Paris, pe director, şi-i făcea să râdă. O copilărie. Ştiau ei bine acţionarii, mai mari bandiţi decât oricine, că era sifilitic directorul lor şi foarte agitat sub căldura tropicelor, şi că înghiţea chinină şi bismut până-i ţiuiau urechile şi arsenic până aveau să-i cadă toate gingiile.

În contabilitatea generală a Companiei, lunile îi erau socotite şi răsocotite directorului, ca lunile porcului.

Bieţii mei colegi nu schimbau nici o idee între ei, nimic decât formule fixe gata coapte şi răscoapte ca nişte coji de gândire. „Nu trebuie să-ţi baţi capul!" ziceau ei. „Îi vom învinge!"... „Agentul general e un nemernic!... Pe negri să-i tăbăceşti până-i faci pungi de tutun!" etc.

Seara ne întâlneam la aperitiv, după ce se executau ultimele corvezi, cu un agent auxiliar al Administraţiei, domnul Tandernot, aşa se numea, originar din La Ro­chelle. Dacă se amesteca printre negustori era numai ca să-i plătească aperitivul. Avea nevoie. Scadenţa. Nu mai avea bani deloc. Locul lui era cel mai jos în ierarhia colo­nială. Funcţia lui consta în a conduce lucrările rutiere în inima pădurilor. Indigenii lucrau sub bâta poliţailor lui, fireşte. Dar cum nici un alt alb nu trecea vreodată pe noile drumuri create de Tandernot şi cum, pe de altă parte, negrii preferau drumurilor cărările lor de pădure, pentru a fi cât mai puţin reperaţi din cauza impozitelor şi cum în fond ele nu duceau nicăieri, drumurile Adminis­traţiei lui Tandernot dispăreau sub vegetaţia care creştea rapid, într-adevăr de la o lună la alta, într-un cuvânt.

– Am pierdut anul trecut cam 122 de kilometri! ne amintea mereu cu plăcere acest pionier fantastic despre drumurile lui. Dacă vreţi să mă credeţi!...

Nu i-am cunoscut cât am stat acolo decât o singură fanfaronadă, umilă vanitate, lui Tandernot, aceea de a fi singurul european care putea să răcească în Bragamance la 44 de grade la umbră... Această originalitate îl consola de multe lucruri... „Iar am răcit ca un idiot!" anunţa el destul de mândru la aperitiv. „Numai mie mi se poate întâmpla aşa ceva!" – „Ce mai tip şi Tandernot ăsta!" exclamau atunci membrii bandei noastre de cretini. Era oricum mult mai bine decât nimic, o asemenea satisfacţie. Orice pentru vanitate e mai bun decât nimic.

Una dintre distracţiile bieţilor salariaţi ai Companiei Pordurière consta în a organiza concursuri de febră. Nu era greu, dar se provocau cât era ziua de lungă şi atunci timpul trecea mai uşor. Când venea seara şi cu ea şi febra, zilnică aproape, şi-o măsurau. „Ia te uită, am treizeci şi nouă!... Ce vorbeşti, nu te mai osteni, am patruzeci când vreau!"

Aceste rezultate erau dealtfel foarte exacte şi con­stante. La lumina lămpilor electrice îşi puneau termome­trele, învingătorul tremura triumfând. „Nu mai pot face pipi, atât de mult transpir!" remarca de fiecare dată cel mai descărnat dintre toţi, un coleg subţirel, unul din Ariège, un campion al febricitaţii venit aici ca să scape de seminar, îmi mărturisea el, unde „nu avea destulă liber­tate." Dar timpul trecea şi nici unii nici alţii dintre aceşti camarazi nu puteau să-mi spună cărui gen de original aparţinea exact individul pe care trebuia să-l înlocuiesc la Bikomimbo.

„Un tip ciudat" mă avertizau ei, şi atât.

– La început în colonie, mă sfătuia micul seminarist din Ariège, cel cu febra mare, trebuie să-ţi pui în evidenţă calităţile! Ori eşti una, ori eşti alta! Vei fi pentru director ori tot numai aur, ori tot numai gunoi! Şi te judecă ime­diat, bagă de seamă!

De asta mi-era frică mie cel mai tare, să nu fiu judecat, în ceea ce mă privea, „numai gunoi" sau şi mai rău.

Aceşti tineri neguţători de sclavi, prietenii mei, mă duseră să fac o vizită unui coleg din Compania Pordurière care merită să fie evocat special în această povestire. Patron al unei dughene din centrul cartierului european mucegăit de oboseală, prăbuşit, unsuros, se ferea de lu­mină din cauza ochilor pe care doi ani de răscoacere neîntreruptă sub tabla acoperişului îi uscaseră fără milă. Îi trebuia, spunea el, o bună jumătate de oră dimineaţa ca să-i deschidă şi apoi încă o jumătate de oră ca să vadă cât de cât ceva cu ei. Orice rază de lumină îi rănea. O enormă cârtiţă râioasă.

A se înăbuşi de căldură şi a suferi era pentru el ca o a doua natură, să fure la fel. L-ai fi descumpănit dacă l-ai fi făcut dintr-odată sănătos şi cinstit. Ura lui pentru Agen­tul general Director mi se pare astăzi încă, după atâta vreme, una din pasiunile cele mai puternice pe care mi-a fost dat să le observ vreodată la oameni. O furie extra­ordinară îl răvăşea în privinţa acestuia, trecând peste dure­rea lui şi la cea mai mică ocazie turba îngrozitor tot scărpinându-se de sus în jos.

Se scărpina dealtfel fără încetare învârtindu-se în jurul lui însuşi ca-ntr-o mişcare giratorie ca să zic aşa de la extremitatea coloanei vertebrale la baza gâtului. Îşi brăzda epiderma şi chiar derma cu dâre de unghii însângerate fără ca asta să-l împiedice să-şi servească clienţii, nu­meroşi, negri aproape întotdeauna, mai mult sau mai puţin goi.

Îşi afunda atunci mâna liberă, preocupat, în tot felul de tainiţe dintr-o parte sau alta a întunecoasei lui pră­vălii. Scotea fără să se înşele niciodată, necrezut de abil şi de prompt, exact ceea ce-i trebuia clientului: tutun în foi puturoase, chibrituri ude, cutii de sardele şi melasă cu polonicul, bere supraalcoolizată în căni măsluite pe care le lăsa să cadă brusc dacă-l apuca frenezia scărpinatului, de exemplu, tocmai în adâncurile fără fund ale pantaloni­lor lui. Îşi vâra atunci tot braţul care ieşea curând prin prohabul totdeauna întredeschis din precauţie.

Această boală care-i rodea pielea, el o numea cu numele local „Corocoro". „Această împuţită de corocoro"!... Când mă gândesc că afurisita de „corocoro" nu s-a prins încă de porcul ăsta de Director, se înfuria el, simt că mă-mbolnăvesc şi mai rău...! Nu se prinde de el corocoro!... E mult prea putred. Asta nu e om, codoşul ăsta, e o infecţie!... Un rahat sadea!..."

Dintr-o dată toată adunarea izbucnea în râs, chiar şi negrii-clienţi stârniţi şi ei. Ne cam îngrozea acest amic. Avea totuşi un prieten, o biată fiinţă respirând greu, încărunţită care conducea un camion pentru Compania Pordurière. Ne aducea întotdeauna gheaţă, furată de ici de colo, evident, de pe vasele acostate la chei.

Ciocnirăm în sănătatea lui la tejghea în mijlocul clien­ţilor negri cărora le curgeau balele de poftă.

Clienţii erau indigeni destul de dezgheţaţi pentru a îndrăzni să se apropie de noi, albii, o elită în fond. Ceilalţi negri, mai puţin curajoşi, preferau să rămână la distanţă. Instinctul. Dar cei mai şlefuiţi şi mai corupţi deveneau comisionarii magazinului. În dugheană îi recunoşteai pe comisionarii negri după faptul că-i înjurau cu pasiune pe ceilalţi negri. Colegul cu „corocoro" se ocupa de traficul cu cauciuc brut, care i se aducea din junglă în saci, în bulgări umezi.

Pe când eram acolo, niciodată sătui să-l ascultăm, o familie de recoltatori, timidă, se postă pe pragul uşii, Tatăl înaintea celorlalţi: zbârcit, încins cu o mică paniolă portocalie şi cu sabia topor spânzurându-i de braţ.

Nu îndrăznea să intre sălbaticul. Unul dintre comisio­narii indigeni îl pofti totuşi: „Vino, negrişorule! Hai de te uită! Nu mâncăm carne de sălbatic!" Acest limbaj îl hotărî în cele din urmă. Intrară în coliba încinsă în fundul căreia tuna şi fulgera omul nostru cu „corocoro".

Acest negru părea a nu fi văzut niciodată o dugheană şi nici albi. Una dintre femeile lui îl urma, cu ochii plecaţi, purtând pe creştet, în echilibru, un coş mare plin cu cauciuc brut.

Cu hotărâre comisionarii recrutori îi apucară coşul să-l cântărească la balanţă. Negrul nu înţelegea mai mult trucul cu balanţa decât tot restul. Femeia nu îndrăznea să ridice capul. Ceilalţi negri ai familiei îi aşteptau afară, cu ochii beliţi. Îi băgară înăuntru cu copii cu tot ca să nu piardă nimic din spectacol.

Era pentru prima oară că veneau cu toţii aşa din pă­dure, spre albii din oraş. Se munceau probabil de foarte mult timp şi unii şi alţii să recolteze acest cauciuc. Atunci, evident, rezultatul îi interesa pe toţi. Îi trebuie mult timp cauciucului să se prelingă în păhăruţele agăţate de trunchiurile copacilor. Adesea un păhăruţ nu se umple nici în două luni.

Odată cântărirea terminată, scărpinătorul nostru îl trase pe tatăl năucit, în spatele tejghelei, şi cu un creion îi făcu socoteala şi-i închise în podul palmei câteva monede. Şi apoi: „Pleacă! i-a zis. Asta ţi-e plata!..."

Toţi albineţii se prăpădeau de râs, atât de bine-şi rezolvase afacerea. Negrul rămase nemişcat, ruşinat în faţa tejghelei cu mica lui izmana portocalie în jurul sexului.

– N-ai mai văzut bani, sălbaticule? – îl interpelează ca să-l dezmeticească unul dintre comisionarii dezgheţaţi, obişnuit şi bine instruit fără îndoială în acest fel de tranzacţii peremptorii. Nu prea ştii „francé", ai? Gorilă?... Vorbeşte şi tu ceva! Kus-kus? Mabilia? Tâmpitule! Boşimanule! Idiot de-a dreptul!

Dar el rămase în faţa noastră, sălbaticul, strângând monedele. Ar fi fugit dac-ar fi îndrăznit, dar nu îndrăznea.

– Vrei să cumperi ceva cu banii tăi? interveni „scăr­pinătorul" la timp. N-am mai văzut un imbecil ca ăsta de foarte multă vreme, remarcă el. Probabil că vine de de­parte! Ce vrei? Dă-mi banii!

Îi luă banii cu forţa şi în locul monedelor îi boţi în căuşul palmei o batistă mare foarte verde pe care o culesese neobservat dintr-o tainiţă a tejghelei.

Tatăl negru şovăia încă să plece cu această batistă. Scărpinătorul făcu atunci altceva mai bun. Cunoştea de­sigur toate trucurile comerţului colonial. Fluturând în faţa unui negru dintre cei mititei, bucata verde de etamină: „Nu-ţi place, spune, păduche? Ai mai văzut aşa ceva, frumuşelule, spune, hoit mic, spune, pui de năpârcă, batiste!", i-o înnodă în jurul gâtului cu de-a sila, vrând să-l acopere.

Familia sălbaticului contempla acum pe cel mic împo­dobit cu obiectul acela mare de stambă verde... Nu mai era nimic de făcut pentru că batista intrase în familie. N-aveau decât s-o accepte, s-o ia şi să plece.

Începură deci cu toţii să dea înapoi încet, să treacă pragul, şi în momentul în care tatăl se întorcea, fiind ultimul, ca să zică ceva, comisionarul cel mai vioi şi care era şi încălţat, îl stimula pe acest tată, printr-o lovitură de cizmă între fese.

Micul trib, regrupat, tăcut, pe cealaltă parte a bule­vardului Faidherbe, sub o magnolie, ne urmărea cum terminam aperitivul. Ai fi zis că încercau să înţeleagă ce li se întâmplase.

Omul cu „corocoro" făcu cinste. Ne puse chiar fonogra­ful să cânte. Se găseau de toate în prăvălia lui. Asta-mi aducea aminte de convoaiele de război.

În serviciul Companiei Pordurière din Micul Togo trudeau deci în acelaşi timp cu mine, v-am spus, în han­gare şi pe plantaţii, un mare număr de negri şi de bieţi albi ca mine. Indigenii, ei, nu muncesc deloc în fond decât mânaţi de bâtă, îşi păstrează această demnitate, în timp ce albii, perfecţionaţi de învăţământul public, muncesc singuri.

Bâta oboseşte în cele din urmă pe cel care o mânuieşte, în timp ce speranţa de-a deveni puternic şi bogat cu care sunt îndopaţi albii nu costă nimic, absolut nimic. Să nu-mi mai lăudaţi Egiptul şi pe tiranii tătari! Nu erau aceşti demodaţi diletanţi decât nişte negustoraşi în­fumuraţi în arta supremă de-a scoate sufletul din bestia verticală, punând-o la munci. Nu ştiau aceşti primitivi să-i spună sclavului "domnule", nici nu-l puneau să vo­teze din când în când, nici nu-i plăteau jurnalul şi mai ales nu-l duceau în război, pentru a-l face să-i treacă cheful de viaţă. Un creştin de douăzeci de secole, ştiu eu ce ştiu, nu poate sta locului când prin faţa lui trece un regiment. Îi trăznesc prea multe idei prin cap.

Aşa că mă hotărâi în ceea ce mă privea să mă supra­veghez de aici încolo de foarte de aproape, şi să învăţ să tac cu scrupulozitate, să-mi ascund dorinţa de-a o întinde, să prosper în sfârşit cât se poate şi cu orice preţ, în serviciul Companiei Pordurière. Nici un minut de pierdut.

De-a lungul hangarelor, pe malurile râurilor mlăş­tinoase se tolăneau, sumbre şi de neclintit, bandele de crocodili la pândă. Ei, specie metalică, se bucurau de această căldură delirantă, şi negrii la fel, se pare.

Te întrebai dacă era posibilă în plină amiază toată această agitaţie a mulţimilor trudind din greu de-a lungul cheiurilor, această viermuială de negri surescitaţi şi croncănitori.

Ca să învăţ cum se numără sacii, înainte de-a lua jungla în piept, a trebuit să mă asfixiez cu încetul în han­garul central al Companiei alături de ceilalţi comisionari, între două mari cântare, strivit în mijlocul mulţimii de negri în zdrenţe mirosind a amoniac, spuziţi şi lărmuitori. Fiecare trăgea după el micul lui nor de praf, agitat, ritmic. Loviturile surde ale supraveghetorilor de transport se abăteau pe aceste spinări magnifice fără să trezească nici proteste, nici vaiete. O pasivitate de năuci. Durere suportată tot atât de firesc ca aerul torid al acestui cuptor prăfos.

Directorul trecea din când în când, mereu agresiv, ca să se asigure că făceam progrese reale în tehnica numă­ratului şi a cântăririi trucate.

Îşi făcea drum până la cântare, prin agitaţia indigenă, cu lovituri de bâtă. ,,Bardamu, îmi zise într-o dimineaţă, în vervă fiind, îi vezi tu pe negrii ăştia din jurul nostru, nu-i aşa?...


Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə