Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasiYüklə 0,72 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix14.05.2023
ölçüsü0,72 Mb.
#110301
maktabgacha-yoshdagi-bolalarning-jismoniy-tarbiyasiУченый XXI века • 2022 • № 3 (84) 
48 
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY TARBIYASI 
 
S.O. Mirzayeva
1
, N.M. Boyjonova
2
 
Maqolada bolalardagi maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi 
haqida ma’lumot berilgan. 
Kalit so`zlar:
jismoniy tarbiya, maktabgacha ta’lim muassasasi, harakat faoliyati, 
tarbiyachi, bola, sog`lomlashtirish.
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta’lim muassasalarida, oilada 
jismoniy tarbiyalashning asosiy vazifalari ularni sog`lom va baquvvat qilib o`stirish, 
ular organizmini chiniqtirish, ta’lim va tarbiyani to`g`ri tashkil etishdan iboratdir. 
Maktabgacha yoshdagi bolalarning sog`lomlashtirish vazifalari - bu jismoniy 
tarbiyaning eng asosiy vazifasi bo`lib, bola hayotini muhofaza qilish, uning sog`lig`ini 
mustahkamlash, organizmini chiniqtirish yo`li bilan o`zini himoya qilish va turli 
kasalliklarga chidamlilik xislatlarini oshirishdan iborat.
Jismoniy tarbiya jarayonida bolalarni harakatga o`rgatish tarbiyachining 
bevosita rahbarligi hamda uning kuzatuvi ostidagi bolalarning mustaqil faoliyatida 
amalga oshiriladi. Harakat faoliyatiga o`rgatishda bolaning anglash, irodaviy va 
emotsional kuchlari rivojlanadi hamda uning amaliy harakat ko`nikmalari shakllanadi. 
Harakatlarga o`rgatish bola ichki dunyosi his-tuyg`usi, tafakkuri, asta-sekin 
shakllanadigan dunyoqarashi, axloqiy fazilatlariga; bolalar tomonidan bajariladigan, 
salomatlik va umum-jismoniy rivojlanish uchun foydali bo`lgan harakat faoliyatiga 
maqsadga yo`nalgan tarzda ta’sir etadi. Ta’lim mazmunini muvofiq maktabgacha 
yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasiga qo`yiladigan davlat talablari asosida tanlangan 
jismoniy mashqlar, harakatli o`yinlar tashkil etadi. Ta’lim jarayonida kattalar bolalarga 
maqsadga yo`naltirilgan faoliyatning tajribasini beradi. Uning mazmuniga rivojlanish 
va takomillashishiga xizmat qiluvchi harakatlarni egallash tajribasi ham kiradi. 
Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda ularning yosh xususiyatlarini hisobga 
olish juda zarur, bolaning ongli harakat faoliyatida asqotadigan ayrim bilimlar; bolani 
harakatlarga o`rgatuvchi faoliyat metodlari, faoliyat va ularni amalga oshirishning 
malaka va ko`nikmalari haqidagi bilimlar birligi ish jarayonlaridan kelib chiqqan holda 
tarkibiy qismlarni tashkil etadi. Qismlardan biri ijodiy faoliyat tajribasi hisoblanadi. 
Bolalikdan mustaqil fikrlashga o`rgatilmagan va hamma narsani tayyor berilgandan 
so`ng o`zlashtiradigan kishi unga tabiat tomonidan berilgan sifatlarni namoyon qila 
olmaydi. Shuning uchun jamiyat yosh avlodning ijodiy faoliyatga o`rganishiga tamoman 
befarq qarab turolmaydi. Harakat faoliyatini tarbiyalash jarayonida kattalar (ota-
onalar, tarbiyachilar) bolalar rivojlanishining psixofiziologik xususiyatlarini hisobga 
olgan holda, ular oldiga yangi harakat vazifalarini qo`yadilar. Bolaning mashqlar 
jarayonida yangi harakat vazifalarini tobora hal eta borishi va shu bilan bog`liq ravishda 
vujudga keladigan katta imkoniyatlar harakatlar xarakteri va sifatini o`zgartiradi. Bu 
yosh davri uchun juda xarakterli bo`lgan narsa yangi mashqlarga o`rgatish jarayonida 
go`yo bir aylanib yangicha sifat kasb etadi. Chunonchi, bolaning yurishi dastlabki 
paytda va ikkinchi yilning oxirida butunlay farq qiladi. Bu hodisani yangilikning eski 
narsani diakktik inkori, barcha rivojlanishning va ziddiyatlarni hal etishning obyektiv 
sharti, harakatlanuvchi omil sifatida ko`rsatish mumkin. Har bir sohada rivojlantirish 
o`zidan oldingi yashash shakllarini inkor etmasdan kechishi mumkin emas. Bunday 
murakkab rivojlanish jarayoni tashqi va ichki sharoitning o`zaro aloqadorligida 
to`xtovsiz kechadi. Qiyinchiliklarni yengish va yangi vazifalarni hal etish bolada ijobiy 
emotsional kayfiyat hosil qiladi. Bu erishilgan maqsad, tarbiyachi bahosiga muvofiq 
yangi muskul sezgilari tufayli yuzaga keladi. Paydo bo`lgan o`zgarishlarni 
mustahkamlash yanada yuksakroq yutuqlarga intilish uyg`onishiga xizmat qiladi. Bu 
murakkab jarayon doimo tarbiyachi nazorati ostida bo`lishi kerak. Bir tomondan 
bolaning yangi harakat vazifasini tushunib olishini ta’minlash lozim, ikkinchi tomondan 
1
Mirzayeva Sabohat Oripovna
- Shofirkon tuman 2-son davlat maktabgacha ta’lim 
tashkiloti direktori (Buxoro, O`zbekiston). 
2
Boyjonova Nafosat Muxammad qizi
- Shofirkon tuman 2-son davlat maktabgacha ta’lim 
tashkiloti rus tili o`qituvchisi (Buxoro, O`zbekiston). 


Ученый XXI века • 2022 • № 3 (84)
49 
bolada mustaqillik va uni mavjud real harakat imkoniyatlari hamda yuzaga keluvchi 
qiziqish, emotsiyalari asosida amalga oshirish, g`ayratini uyg`otish zarur. Ta’lim 
boladan diqqatni bir joyga to`plashni, faol tasavvur, faol fikrlashni, xotirani 
rivojlantirishni talab qiladi: masalan, agar ta’lim jarayoni qiziqarlilik kasb etib, 
emotsional ruhda bo`lsa – emotsional; harakat namunasi tarbiyachi tomonidan obrazli 
tarzda ko`rsatilsa va bolalar tomonidan bajarilsa – obrazli; harakatli o`yin va ularni 
mustaqil bajarishda barcha mashq elementlarini bajarish izchilligi vazifalari tushunib 
va eslab qolinsa, og`zaki mantiqiy mashqlar bolalarning o`zlari tomonidan amalda 
bajarish bilan bog`liq bo`lsa – motor harakat. Buning uchun ta’lim erkin bo`lishi kerak, 
shundagina mashqlarni ongli, mustaqil bajarish mumkin. Bolalarga ta’lim berishda 
axloqiy tarbiya, bolaning ma’naviy tuyg`usi va ongini shakllantirish, uning oliyjanoblik 
va o`zaro yordam, maqsadga intilish, halollik, adolatlilik kabi axloqiy-irodaviy 
sifatlarini rivojlantirish bilan bevosita bog`liqdir. To`g`ri harakatlarga o`rgatishning 
butun jarayoni bolalarda estetik hislarni tarbiyalaydi. Bolalar asta-sekin egallab 
boradigan chiroyli harakatlar, aniq saflanish, ularning yoshiga xos o`yin obrazlarining 
ijodiy ifodaliligi, o`yinlarda she’riy matnlar, o`yin boshlanmalari, sanashmachoqlar – 
bularning hammasi bolalarda estetik didni tarbiyalash vazifasiga xizmat qiladi. Bolalar 
va tarbiyachilarning kostyumlari, jismoniy tarbiya qo`llanmalari va hokazolarning 
tashqi bezatilishi katta ahamiyat kasb etadi. Ta’lim jarayonini tashkil etish bolalarni 
ular kuchi yetadigan mehnat harakatlarida mashq qildirish imkonini beradi. Tarbiyachi 
bolalardan jismoniy tarbiya jihozlarini o`zlari tartibli va toza saqlashlarini (ixcham 
o`ralgan bayroqchalar, dazmollangan lenta, ro`molchalar va h.k.) muntazam talab qilib 
turadi. Bu haqida birinchi navbatda navbatchilar qayg`uradilar va zarur buyumlarni 
avaylab joylashtiradilar. Shu bilan birga ular barcha bolalar foydalanishlari qulay 
bo`lishi uchun predmet va inventarlarning joylashish tartibini ham e’tiborda tutadilar. 
Bolalar sharlar, to`plar va hokazolarni vaqti-vaqti bilan yuvib, yirik jihozlarni artib 
turadilar. Bunday tadbirda barcha tarbiyalanuvchilar tarbiyachi rahbarligida ishtirok 
etadilar. Shunday qilib, harakatlarga o`rgatish jarayonida bolalarda aqliy qobiliyat, 
axloqiy va estetik tuyg`ular rivojlanadi, o`z faoliyatiga ongli munosabat va shu bilan 
bog`liq ravishda maqsadga intilish, uyushqoqlik shakllanadi. Bularning hammasi o`zaro 
aloqadorlikda ta’lim jarayoniga umumiy yondashishni amalga oshirilishi hisoblanadi. 
Mazkur jarayon har tomonlama rivojlangan shaxsning shakllanishiga xizmat qiladi. 
 
Foydalanilgan adabiyotlar 
 
1.
Dergunskaya V.A., Koshkina A.A., O`yinlar - maktabgacha tarbiyachilar bilan tajriba: 
Oʻquv-uslubiy yordam - Moskva, Ustoz ta'limi markazi, 2013 - 64 p. 
2.
Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. УЧЕБНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ// 
Вестник науки и образования, 2021. № 9 (112). Часть 2. С.38. 
© 
S.O. Mirzayeva, N.M. Boyjonova
, 2022. 
 
 

Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə