Mena 000; Materialer, energi og nanoteknologi Kap. Struktur og defekter Krystallinske – amorfe materialerYüklə 515 b.
tarix08.11.2018
ölçüsü515 b.


MENA 1000; Materialer, energi og nanoteknologi - Kap. 7 Struktur og defekter


Krystallinske – amorfe materialerEnhetscellen: Den minste repetisjonsenhetenEnhetscellen

Klassifisering av krystallstrukturer

 • 7 aksesystem (koordinatsystemer)

 • 14 bravais-gittere

 • -translatorisk periodisitet

 • 7 krystallsystem

 • -basert på symmetri

 • 32 punktgrupper

 • - basert på symmetri om et punkt

 • 230 romgrupper

 • -basert på symmetri +translasjon

 • Hermann og Mauguin symboler:

 • P (primitiv),

 • F (flatesentrert),

 • I (romsentrert),

 • A, B, C (sidesentrert)

 • R (rombohedral)Posisjoner, retninger og plan

 • Posisjonsvektor:

  • [uvw], eks [110], [½½½]
 • Retninger:

  • [uvw] en bestemt retning
  • alle ekvivalente retninger
 • Plan:

  • (hkl) et enkelt sett med plan
  • {hkl} ekvivalente plan


Resiproke vektorer, planavstander

 • Resiprokt gitter er definert ved vektorene :

 • Reell avstand mellom plan {hkl} i kubisk krystall med gitterparameter a:

Tetteste kulepakking

 • ABABAB

  • heksagonal tettpakket
  • hexagonal close-packed (hcp)
 • ABCABC

  • heksagonalt utgangspunkt
  • men hvis den dreies 45° får vi:
  • flatesentrert kubisk struktur
  • face centered cubic (fcc)
 • Både hcp og fcc representerer tetteste mulige pakking av kulerAndre, mindre tette kulepakkinger

 • Romsentrert kubisk

  • Body centered cubic (bcc)
 • Enkel (simpel) kubisk

  • Simple cubic (sc)
 • Lavere tetthet

 • Typisk for høyere temperaturerHulrom i tetteste kulepakkinger

 • Oktaederhull

  • Relativt store
  • 4 pr. enhetscelle
   • 1 pr. atom i enhetscellen
 • Tetraederhull

  • relativt små
  • 8 pr. enhetscelle
   • 2 per atom i enhetscellen


Strukturer for ioniske stoffer

 • NaCl-strukturen

  • tettpakket (fcc)
  • 6-koordinasjon
 • CsCl-strukturen

  • Mindre tettpakket
  • 8-koordinasjon


Perovskittstrukturen; ABX3

 • Tettpakking av AX3

 • B i oktaederhull i X-gitteret

 • Ionisk binding av A mot X

 • Mer kovalent binding av B mot X

 • Svært tolerant

  • CaTiO3 (perovskitt)
  • SrFeO2.5
  • La0.67TiO3 eller La2/3TiO3
  • WO3
  • Y1/3Ba2/3CuO3-x
   • YBa2Cu3O9-y
   • YBa2Cu3O7
 • Rik variasjon i egenskaperBestemmelse av atomstrukturer: Mikroskopi

 • Avbildning av atomstrukturen

  • Transmisjonselektronmikroskopi
   • λ=0,00251 nm ved 200 kV akselerasjon
   • Høyoppløsningsavbildning
   • Scanning-TEM
  • Sveipprobemikroskopi (SPM)
   • Spiss (med et eller flere atomer)
   • sveipes over overflaten.
   • Scanning tunneling microscopy (STM)
   • Atomic force microscopy (AFM)


Bestemmelse av strukturer: MikroskopiBestemmelse av struktur: diffraksjonDiffraksjon og avbildning i TEMDefekter

 • Viktige for egenskaper

  • Diffusjon
  • Ledningsevne
  • Optiske egenskaper
   • etc.
 • Ønskede eller uønskede

 • Termodynamisk stabile ved T>0 K fordi de representerer uorden (entropi)

 • Nulldimensjonale

  • Punktdefekter, Klasedefekter
 • Éndimensjonale

  • Dislokasjoner, defektlinjer
 • Todimensjonale

  • Defektplan, korngrenser
 • Tredimensjonale

  • Utfellinger


Defekter i et ionisk materiale

 • Defekter på kation- og aniongitter

 • Elektriske ladninger på defektene

 • Eksempel: Kation- og anionvakans i MX (NaCl, MgO, etc.):Null-dimensjonale defekter; notasjon

 • Punktdefekter

  • Vakanser
  • Interstitielle
  • Substitusjon
 • Elektroniske defekter

  • Delokaliserte
   • elektroner
   • hull
  • Valensdefekter
   • Fangede elektroner/hull
 • Klasedefekter

  • Assosierte punktdefekter


Punktdefekter i metaller, eks. nikkel

 • Vakanser

 • Interstitielle

 • Vakanser og interstitielle (Frenkel-defekt-par)Defekter i en halvleder; intrinsikk ionisasjon

 • Eksitasjon av elektroner fra valens- til ledningsbåndet:

 • ellerDefekter i en halvleder; doping

 • Eksempel: Silisium (Si)

 • Valensbåndet i Si består av 3s og 3p-tilstander og er fullt (vha. kovalent binding).

 • Fosfor (P) har ett valenselektron mer enn Si og danner en donortilstand, som lett eksiteres:

 • Materialet blir en elektronleder (n-leder).Defekter i en halvleder; doping

 • Eksempel: Silisium (Si)

 • Valensbåndet i Si består av 3s og 3p-tilstander og er fullt (vha. kovalent binding).

 • Bor (B) har ett valenselektron mindre enn Si og danner en akseptortilstand:

 • Materialet blir en hull-leder (p-leder)Defekter i ionisk stoff; eksempel NiO; intern uorden

 • Frenkel-defekt-par:

 • Schottky-defekt-par:

 • 3 regler for defektkjemiske reaksjonsligninger:

  • Massebalanse
  • Ladningsbalanse
  • Gitterplassforhold


Eksempel på reaksjon som danner ikke-støkiometri; oksygen-underskudd; MO – MO1-yEksempel på reaksjon som danner metallunderskudd MO - M1-xOEksempel på doping: ZrO2-y dopet substitusjonelt med Y2O3Defektstruktur; elektronøytralitet og defektlikevekter

 • Elektronøytralitet; eksempel fra Y-dopet ZrO2-y

 • Antagelse: to defekter dominerer

 • Defektlikevekt:

 • Innsetting gir løsningen:DiffusjonDiffusjonsmekanismer og hoppefrekvens

 • Vakans (”d”)

 • Interstitiell (”c”)

 • Kjedeinterstitiell (”b”)

 • Ombytting (”a”)

 • Generelt er hoppefrekvens (antall hopp per tidsenhet) gitt ved forsøksfrekvens v0, termisk energi (kT) i forhold til aktiveringsbarrieren Qm, antall naboplasser Z og fraksjon av defekter Xdefekt:

 • n/t = v0 exp(-Qm/kT)* Z * XdefektSelvdiffusjon

 • Selvdiffusjon = ”Random diffusion”

 • Termisk energi

 • Selvdiffusjonskoeffisienten

 • Total tilbakelagt vei er meget lang:

 • Midlere radiell avstand fra startpunktet er liten:

 • Midlere avstand fra startpunktet i én dimensjon er enda mindre:Defektdiffusjon

 • Defekten beveger seg mye oftere (og derved lenger) enn det korresponderende gitterspeciet.Dislokasjoner

 • Éndimensjonal defekt

 • Kant- og skruedislokasjoner

 • Karakterisert ved Burgers vektorKorngrenser

 • Todimensjonal defekt

 • Varierende ”match”

  • Fra tvillinggrenser til amorf grensefase


Korngrenser Forsidebildet LaNbO4 Demie Kepaptsoglou, UiOOverflater

 • Todimensjonal defekt

 • En ny, tilfleldig plassert overflate har meget stor energi

 • Alle midler tas i bruk for å redusere denne energien

  • Mindre overflate
   • avrunding, sintring
  • Mer stabil overflate
   • fasettering, etsing
  • Ny terminering
   • Atomær omstrukturering
   • Adsorbsjon
    • kjemisorbsjon, fysisorbsjon
 • Korngrenser og overflater har stor uorden og oftest forhøyet transportMikrostruktur

 • Geometrisk fordeling av

  • Faser og fasegrenser
  • Porer og overflater
  • Korn og korngrenser
 • To- og tredimensjonale defekterEnkrystaller

 • Rendyrker bulkegenskapene til et stoff

 • Retningsavhengige egenskaper kan optimaliseres

 • Fremstilles ved krystallgroing fra gass, løsning eller smeltePolykrystallinske stoff

 • Fremstilling

  • Størkning fra smelte
   • Typisk for metaller
  • Sintring av pulvre
   • Typisk for keramer
   • Men også for enkelte metaller; pulvermetallurgi
   • Sintring er eliminasjon av porer ( = eliminasjon av overflater)
   • Drives av reduksjon i overflateenergi


Illustrasjon: Ni+ZrO2 cermet sintret ved 1500°COppsummering, Kap. 7

 • Amorfe vs krystallinske stoffer

 • Struktur i krystallinske stoffer

 • Defekter

  • Nulldimensjonale
   • Punktdefekter
   • Elektroniske defekter
   • Nomenklatur
   • Defektkjemi
   • Diffusjon
  • Endimensjonale
   • Dislokasjoner
  • Todimensjonale
   • Korngrenser
   • Overflater
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə