Microsoft Word Phescetam insert azYüklə 30,48 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.03.2018
ölçüsü30,48 Kb.
#33834


Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

(xəstələr üçün) 

 

 

FESSETAM     kapsullar PHESCETAM 

 

 Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Piracetam + Cinnarizine 

 

Tərkibi 

Təsiredici maddələr: Hər kapsulda 400 mq pirasetam, 25 mq sinnarizin vardır. 

Köməkçi maddələr:  starlak (laktoza monohidrat 85%, qarğıdalı nişastası 15%), susuz kolloidal silisium 4-

oksid, maqnezium-stearat. 

Kapsulun örtüyü: titan dioksid (Е171), jelatin. 

 

Təsviri 

Ağ rəngli bərk, jelatin kapsullar. 

Kapsulun möhtəviyyatı: ağımtıl rəngdən ağ  rəngə kimi tozabənzər qarışıq. Konqlomeratların olması 

mümkündür, hansılar ki, şüşə çubuqla əzdikdə toza çevrilir. 

 

Farmakoterapevtik qrupu 

Baş beyin qan dövranını və metabolizmini yaxşılaşdıran preparat. 

ATC kodu: N06BX 

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri Farmakodinamikası 

Aşkar nəzərəçarpan hipoksiya əleyhinə, nootrop və damargenişləndirici təsirlərə malik kombinəolunmuş 

dərman vasitəsidir. 

Pirasetam – energetik və zülal mübadiləsinin güclənməsi, qlükozanın hüceyrələr tərəfindən sərfinin 

sürətlənməsi və onların hipoksiyaya qarşı davamlılığının yüksəlməsi hesabına baş beyində metabolik 

prosesləri aktivləşdirir, MSS-də neyronlararası ötürməni yaxşılaşdırır, baş beyin daxilində  və yarımkürələr 

arasında məlumatın ötürülməsini yaxşılaşdırır, metabolizmə  və hemorologiyaya təsiri hesabına işemiya 

əleyhinə təsir göstərir. 

Sinnarizin – ləng kalsium kanallarının seçici blokatorudur, kalsium ionlarının hüceyrələrə keçməsini inhibə 

edir və plazmolemma deposunda onların saxlanmasını azaldır, arteriolların saya əzələsinin tonusunu aşağı 

salır, onların biogen damargenəldici maddələrə (epinefrin, norepinefrin, dopamin, angiotenzin, vazopressin) 

qarşı reaksiyasını azaldır. AT-nə əhəmiyyətli təsir göstərmədən damargenəldici təsirə malikdir (pirasetamın 

angiohipoksik təsirini gücləndirərək, xüsusən də baş beyin damarlarına münasibətdə). Mülayim antihistamin 

fəallıq göstərir, vestibulyar aparatın oyanıqlığını azaldır, simpatik sinir sisteminin tonusunu aşağı salır. 

Eritrositlərin membranının elastikliyini, onların deformasiya qabiliyyətini artırır, qanın qatılılığını azaldır. 

Bu kombinəolunmuş preparat aşkar nəzərə çarpan hipoksiya əleyhinə  təsirə malikdir. Preparatın hər iki 

komponentinin müştərəkliyi, onların beyin-damar müqavimətinin reduksiyasında biruzə verən farmakoloji 

təsirlərinin qarşılıqlı güclənməsinə  gətirib çıxarır. Bu komponentlərin kombinasiyası  həmçinin  əhəmiyyətli 

dərəcədə beyin qan dövranının yüksəlməsinə səbəb olur. 

Farmakokinetikası 

Sorulması 

Pirasetam 

Daxilə qəbulundan sonra sürətlə və tamamilə MBT-dən sorulur. Pirasetamda C

max

 2-6 saatdan sonra yaranır. Pirasetamın biomənimsənilməsi - 95-100%-dir. 

Sinnarizin 

Daxilə  qəbulundan sonra sinnarizin sürətlə MBT-dən absorbsiya olunur və 80-85%-dən çox təşkil edir. 

Sinnarizində С

max


 1-4 saatdan sonra yaranır.

Paylanması 

Pirasetam – qan plazmasının zülalları ilə birləşmir. Onun paylanmasının həcmi  (V ) 0,6 l/kq təşkil edir. 

Hematoensefalik (HEB) və plasentar baryerdən keçir. Qəbulundan 1-4 saat sonra beyin toxumasında 

toplanır. Onurğa beyni mayesindən digər toxumalara nisbətən daha ləng xaric olunur.

d

Sinnarizin – sinnarizində 1-4 saatdan sonra С

yalnız qanda deyil, həmçinin qaraciyərdə, böyrəklərdə, 

ürəkdə, ağciyərlərdə, dalaqda və beyində qeyd olunur. 

max 

Qan plazmasının zülalları ilə birləşməsi – 91%-dir. Metabolizmi və xaric olunması 

Pirasetam  praktiki olaraq metabolizə olunmur və  əsasən dəyişilməmiş  şəkildə böyrəklərlə xaric olunur (30 

saat  ərzində  qəbul olunan dozanın 95%-i). Pirasetamda qan plazmasında  Т  4-5 saat, baş beyində orta 

hesabla 7,7 saat təşkil edir. Böyrək çatışmazlığı zamanı Т  artır.

1/2


1/2


Sinnarizin  qaraciyərdə tamamilə metabolizə olunur (dealkinləşmə yolu ilə).  Sinnarizində  Т  

1/2


4 saat təşkil 

edir. Metabolitlər şəklində xaric olunur (1/3 – sidiklə böyrəklərdən, 2/3 – nəcislə bağırsaqdan). 

 

İstifadəsinə göstərişlər 

• 

beyin qan dövranı çatışmazlığı (beyin damarlarının aterosklerozu, işemik və hemorragik insultların bərpa dövrü, kəllə-beyin travmalarından sonra, müxtəlif mənşəli ensefalopatiyalar); 

• 

intoksikasiyalar; • 

intellektual-mnestik funksiyaların zəifləməsi (yaddaşın, diqqətin,  əhval-ruhiyyənin pozulması) ilə 

müşayiət olunan mərkəzi sinir sisteminin (MSS) xəstəlikləri; 

• 

asteniya və adinamiya simptomlarının üstünlüyü ilə psixoorqanik sindrom; • 

astenik sindrom; 

• 

labirintopatiyalar (başgicəllənmə, qulaqlarda küy, nistaqm, ürəkbulanma, qusma); • 

Menyer sindromu

• 

kinetozların profilaktikası; • 

miqrenin profilaktikası; 

• 

uşaqlarda intellektual inkişafın ləngiməsi.  

Əks göstərişlər 

• preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq; 

• qaraciyər funksiyalarının ağır pozulmaları; 

• böyrək funksiyalarının ağır pozulmaları; 

• preparatın qəbul edildiyi anda psixomotor oyanma; 

• parkinsonizm; 

• hamiləlik; 

• 

laktasiya (ana südü ilə qidalandırma); • 5 

yaşa kimi uşaqlar. 

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 

Fessetam ilə eyni zamanda istifadə zamanı nootrop, adaptogen, hipotenziv preparatların, həmçinin MSS-nin 

fəaliyyətini zəiflədən vasitələrin (o cümlədən etanol) təsirinin güclənməsi mümkündür. 

Eyni zamanda istifadə zamanı damargenəldicilər preparatın təsirini gücləndirir. 

Fessetam antipsixotik dərman vasitələrinə (neyroleptiklər) və trisiklik antidepressantlara qarşı dözümlülüyü 

yaxşılaşdırır. 

Müştərək istifadə zamanı Fessetam hipertenziya əleyhinə vasitələrin təsirini zəiflədir. 

 

Xüsusi göstərişlər 

Qaraciyər çatışmazlığı zamanı preparatı ehtiyatla təyin etmək lazımdır. 

Yüngül və orta ağırlıqlı böyrək çatışmazlığı zamanı (KK 60 ml/dəq-dən az) terapevtik dozanı azaltmaq və ya 

preparatın qəbulu arasındakı intervalları artırmaq lazımdır. Qaraciyər funksiyasının pozğunluğu olan 

xəstələrdə qaraciyər fermentlərinə  nəzarət etmək lazımdır. Müalicə zamanı alkoqol istifadəsindən uzaq 

olmaq lazımdır. 

Preparat qalxanabənzər vəzin hormonlarının aktivliyini artırdığı üçün tremor və narahatçılığa səbəb ola bilər. 

Yüksəlmiş gözdaxili təzyiq və Parkinson xəstəliyi zamanı preparatı ehtiyatla təyin etmək lazımdır. 

Preparatın uşaqlarda istifadəsinin effektivliyi və təhlükəsizliyi haqqında klinik göstəricilər mövcud deyil, buna 

görə də preparatı 5 yaşdan kiçik uşaqlara təyin etmək məsləhət deyil. 

Bu dərman preparatını nadir biruzə verən irsi qalaktoza dözümsüzlüyü, Lapp laktaza çatışmazlığı  və ya 

qlükoza-qalaktoza malabsorbsiya sindromundan əziyyət çəkən xəstələrə istifadə etmək olmaz. 

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Fessetamın hamiləlik və laktasiya (ana südü ilə qidalandırma) dövründə istifadəsi əks göstərişdir. 

 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

Müalicə zamanı avtomobil idarə edilməsi zamanı ehtiyatlı olmaq və yüksək konsentrasiyalı diqqət və 

psixomotor reaksiyaların tezliyini tələb edən digər potensial təhlükəli fəaliyyət növlərindən kənar olmaq 

lazımdır. 

 

İstifadə qaydası və dozası 

Daxilə, qida qəbulundan asılı olmayaraq. 

Böyüklərə: preparat xəstəliyin ağırlığından asılı olaraq 1-2 kapsuldan gündə 3 dəfə 1-3 ay müddətində təyin 

olunur. Müalicə kursu ildə 2-3 dəfədir. 5 yaşdan böyük uşaqlara: 1-2 kapsuldan gündə 1-2 dəfə (3 aydan çox olmayaraq) təyin olunur.

 Əlavə təsirləri 

Əlavə təsirlər tezliyinə görə aşağıdakı kimi bölünmüşdür: çox tez-tez (≥10%), tez-tez (≥1% və <10%), bəzən 

(≥0,1% və <1%), nadir hallarda (≥0,01% və <0,1%), çox nadir hallarda (<0,01%).

Allergik reaksiyalar: çox nadir hallarda - dəri səpgisi, dermatit, qaşınma, ödem, fotohəssaslıq. 

Həzm sisteminə: nadir hallarda - ağız suyu ifrazının artması, ürəkbulanma, qusma, ishal, zəif biruzə verən 

dispeptik əlamətlər, epiqastral nahiyədə ağrılar, ağızda quruluq. Mərkəzi sinir sisteminə: hiperkineziyalar, yuxululuq, depressiya; nadir hallarda – baş gicəllənmə, baş ağrıları, 

qıcıqlanma, narahatlıq, yuxunun pozulması, ataksiya, həyəcan, hallüsinasiyalar. 

 

Doza həddinin aşılması 

Fessetam preparatının doza həddinin aşılması halları haqqında məlumat daxil olmamışdır. 

 

Buraxılış forması 

10 kapsul, PVX/Al blisterdə. 6 blister içlik vərəqi ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır. 

 

Saxlanma şəraiti 

25ºС-dən yuxarı olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 

 

Yararlılıq müddəti 

3 il. 


Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Resept əsasında buraxılır. 

 

 İstehsalçı 

«ADİFARM EAD» 

Bulvar “Simeonovskoye şose”, №130 

1700 Sofiya, Bolqarıstan 

 

Azərbaycanda rəsmi distribyutor «TETRADA» MMC - dir. 

AZ1102, 20Yanvar küçəsi,14; Bakı, Azərbaycan 

Теl.: (+994 12) 431-59-24, 431-05-41 

Faks: (+994 12) 430-80-51 

Е-mail: info@tetrada-az.com 

www.tetrada-az.com  

Document Outline

  • Əlavə təsirləri 
  • Doza həddinin aşılması 
  • Buraxılış forması 
  • 10 kapsul, PVX/Al blisterdə. 6 blister içlik vərəqi ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır. 
  • Saxlanma şəraiti 
    • Yararlılıq müddəti 

Yüklə 30,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə