Ministerul administraţiei şi internelorYüklə 19,45 Kb.
tarix13.11.2017
ölçüsü19,45 Kb.
#9816

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandată pentru concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R - sesiunea ianuarie 2018
I. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS
1. LIMBA ROMÂNĂ
LEXIC

- Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului

- Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat

- Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală și câmpul lexical

- Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele

- Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele

- Regionalismele. Arhaismele

- Cuvintele polisemantice

- Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii)

- Pleonasmul

NOŢIUNI DE FONETICĂ

- Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul

- Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe

- Folosirea corectă a accentului în limba română

MORFOSINTAXA

- Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice

- Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie)

NOŢIUNI DE SINTAXĂ

- Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt

- Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor

- Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza

- Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent

- Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie

SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI

- Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă

- Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă

- Atributul şi propoziţia subordonată atributivă

--Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect

- Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţia subordonată completivă indirectă. Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive, consecutive. Expansiunea şi contragerea

- Acordul

SCRIEREA FUNCŢIONALĂ:

-Tipuri de scrisori

-Cererea

-Procesul-verbal

-Curriculum vitae (în format european)

-Invitaţia

ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA:

- Semnele de punctuaţie: virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză

- Semnele ortografice: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic
2. LIMBA ENGLEZĂ
MORFOLOGIA

VERBUL


- Categoriile gramaticale ale verbului

- Timpul : PRESENT, TRECUT, PREZENT PERFECT, TRECUT PERFECT, VIITOR

- Aspectul simplu şi continuu, perfect

- Diateza: Activă, Pasivă, Verbe cauzative (have, get)

- Persoana şi numărul

- Formele nepersonale ale verbului

- Expresii impersonale

- Verbele auxiliare

- Verbele modale

- Construcții cu subjonctivul

- Verbe cu prepoziții obligatorii

- Verbe frazale

SUBSTANTIVUL

- Numărul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor

- Substantive numărabile & Substantive nenumărabile

ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI

- Articolul hotărât. Articolul nehotărât. Articolul zero. Omisiunea articolului

- Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotărât

NUMERALUL

- Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracţionar. Numeralul colectiv. Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial

PRONUMELE

- Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele relativ. Pronumele nehotărât. Pronumele negativ

ADJECTIVUL

- Comparaţia adjectivelor. Formarea comparativului şi superlativului. Comparaţia neregulată a adjectivului. Locul adjectivului în propoziţie


ADVERBUL

- Comparaţia adverbului

PREPOZIŢIA
SINTAXA

- Acordul

- Ordinea cuvintelor în propoziţie

- Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative etc.)

- Propoziţii condiţionale (I, II, III); Propoziţii condiţionale mixte

- Corespondenţa timpurilor

- Vorbirea directă şi indirectă

- Întrebări disjunctive

- Propoziția temporală
3. LIMBA FRANCEZĂ
MORFOLOGIA

ARTICOLUL


- Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv

- Omisiunea articolului

SUBSTANTIVUL

- Genul substantivelor

- Femininul și pluralul substantivelor neregulate

- Substantive cu două genuri

ADJECTIVUL

- Locul adjectivului calificativ. Adjective care îşi schimbă sensul după loc

- Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ

- Acordul adjectivului calificativ

- Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotărât

PRONUMELE

- Pronumele personal (aton, tonic), il – cu valoare de pronume neutru, pronumele personal complement, pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale – en, y, pronumele relativ, pronumele nehotărât

VERBUL


- Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale

- Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive)

- Moduri verbale: indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu

- Timpuri verbale: simple şi compuse

- Diatezele: activă, pasivă, reflexivă

- Verbele impersonale

- Concordanţa timpurilor la modul indicativ

- Si condiţional, Si dubitativ

ADVERBUL

- Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative)

- Formarea adverbelor de mod. Poziţia adverbelor negative. Ne expletiv

- Adverbe la comparativ şi superlativ

CUVINTE DE LEGĂTURĂ

- Prepoziţia (principalele prepoziţii, forme, loc, repetare, omisiune, întrebuinţare), locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia (coordonatoare, subordonatoare)

SINTAXA

- Sintaxa propoziţiei: exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei- Întrebuinţarea negaţiei ne. Suprimarea negaţiei pas. Interogaţia totală, parţială

- Sintaxa frazei: propoziţii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstanţiale cauzale, concesive, consecutive, de scop

- Discursul raportat

LEXIC


- Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte
II. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE


  • Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naționale şi aflate în vigoare în anul şcolar 2016 – 2017, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.

  • Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a-II-a.
Yüklə 19,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə