Misyon nedirYüklə 25,49 Kb.
tarix07.12.2017
ölçüsü25,49 Kb.
#14375

07.12.17 Tanrı’nın Misyon Yüreği sayfa

hazırlayan Rod Harbottle
Misyon nedir? Yuhanna 20:21-23 “Baba beni gönderdiği (απεσταλκεν / apestalken) gibi, ben de sizi gönderiyorum.” Gönderdiği diye çevrilen Eski Yunanca “apestalken” sözü elçi diye çevrilen “apostolos” sözünden geliyor. Latince’de aynı anlamdaki söz “misyoner”dir. Bu ayetlerde Baba Oğul’u gönderiyor ve Oğul da gönderdiği insanlara Kutsal Ruh’u gönderiyor. Misyon genel anlamda birini önemli bir işi yapmak için gönderme demektir.
Misyonun amacı nedir? Yani Baba Oğul’u ne için gönderdi? Dünyadaki insanları kurtarmak için gönderdi (1.Yuhanna 4:14). Oğul öğrencilerini ne için gönderdi? Bütün milletlerden öğrenci yapsınlar (Matta 28:18-20). O’nun isteği her dünyanın her bir halkında öğrenci yapan toplulukların kurulması (Matta 28:18-20; 18:15-20; 16:16-20).
1) Tanrı’nın misyon yüreği

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mavolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). “Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor” (Yuhanna 4:23).


a) Baba gönderen

“Baba, Oğlunu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi” (1.Yuhanna 4:14).b) Oğul gönderilen (misyoner)

“Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum” (Yuhanna 20:21). “Söz insan oldu aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük” (Yuhanna 1:14).c) Kutsal Ruh gönderilen (misyoner)

“Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz (Yuhanna 15:26,27).

“Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek ‘Kutsal Ruh’u alın!’ dedi” (Yuhanna 20:22).

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs’te, tüm Yahudiye’de ve Samiriye’de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız” (Elçilerin İşleri 1:8).
2) Misyonun “inkarnasyon” bedene girme düşüncesi
a) İsa Mesih

“Söz insan oldu aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük” (Yuhanna 1:14).

Mesih İsa’da olan düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı (Filipililer 2:5-8).

b) Pavlus

“Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. Yahudileri kazanmak için Yahudi gibi davrandım... Güçsüzleri kazanmak için güçsüzlerle güçsüz oldum. Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum. Bunların hepsini, Müjde’de payım olsun diye Müjde’nin uğruna yapıyorum (1.Korintliler 9:19-23).


3) Tanrı’nın Eski Antlaşma’daki misyon çalışması
a) İbrahim “Yeryüzünün bütün kabileleri sende mubarek olacaktır (Tekvin 12:3).
b) İsrail “...sizi kendime getirdim, gördünüz. Ve şimdi eğer sözümü dinleyecekseniz... bana bütün halklardan öz halk olacaksınız; çünkü bütün dünya benimdir... (Çıkış 19:4-6; 1.Petrus 2:9’la kıyaslayın).

“Ve yerin bütün halkları, RAB’bin ismiyle çağrılmakta olduğunu görecekler ve senden korkacaktır” (Tesniye 28:9-10).

“Kimseyi onlara kötülük yapsın diye bırakmadı... Ey bütün dünya RAB’be ilahi okuyun; Onun kurtarışını günden güne müjdeleyin” (1.Tarihler 16:16-31).

Yunus Tanrı’nın misyon yüreğini anlamadı.

Babil sürgünlüğünde İsrail ister istemez misyoner oldu: “Ve memleketin ileri gelenlerini sürgün olarak Yeruşalim’den Babil’e götürdü” (2.Kırallar 24:15). “Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa’nın sözleri her kentte duyurulmakta, her Sept günü havralarda okunmaktadır” (Elçilerin İşleri 15:21).
3) Tanrı’nın Yeni Antlaşma’daki misyon çalışması

a) Mesih’te toplanıyor. “İşte vaatler İbrahim’e ve onun soyundan olana verildi. Tanrı, birçok kişiyi kastediyormuş gibi, ‘senin soyundan olanlara’ demiyor, ‘soyundan olana’ demekle tek bir kişiyi, yani Mesih’i kastediyor” (Galatyalılar 3:16). İbrahim’e verilen “Yeryüzünün bütün kabileleri sende mubarek olacaktır sözü İsa Mesih’te gerçekleşti (Tekvin 12:3).

(1) Baba gönderen

“Baba, Oğlunu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi” (1.Yuhanna 4:14).


(2) Oğul gönderilen (misyoner)

“Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum” (Yuhanna 20:21). “Söz insan oldu aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük” (Yuhanna 1:14).
(3) Kutsal Ruh gönderilen (misyoner)

“Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz (Yuhanna 15:26,27).

“Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek ‘Kutsal Ruh’u alın!’ dedi” (Yuhanna 20:22).

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs’te, tüm Yahudiye’de ve Samiriye’de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız” (Elçilerin İşleri 1:8).
b) Elçilerle devam ediyor.
(1) Petrus Elçilerin İşleri 11:1-18: "Petrus Kudüs'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. 'Sen sünnetsiz kişilerin evine gidip onlarla yemek yemişsin' dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı." Anlattıklarını şu sözlerle bitirdi: "'Ben konuşmaya başlayınca Kutsal Ruh, başlangıçta üzerimize indiği gibi, onların da üzerine indi... Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım?' Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler: 'Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını diğer uluslara da vermiştir.'"
(2) Pavlus Elçilerin İşleri 9:11-16: Rab İsa Hananya'yı Saul'un yanına gönderince gitmek istemedi. Ama "Rab ona, 'Git!' dedi. 'Bu adam, benim adımı diğer uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.'" "Antakya'daki inanlılar topluluğu içinde bazı peygamberler ve öğreticiler vardı: Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukyus, bölge kralı Hirodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: 'Barnaba ile Saul'u, kendilerini çağırmış olduğum göreve ayırın.' Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba'yla Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler" Elçilerin İşleri 13:1-5. "Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde, küfrederek Pavlus'un sözlerine karşı koydular. Pavlus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler: 'Tanrı'nın sözünü ilkönce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiniz ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre, biz şimdi diğer uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: 'Yeryüzünün dört bir bucağına kurtuluş götüresin diye, seni uluslara ışık yaptım'" Elçilerin İşleri 13:45-47.
b) Bizimle de devam edecektir.

"İsa onlara şöyle buyurdu: 'Bütün dünyaya gidin, Müjde'yi bütün yaradılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek...' Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, sözünü onlarla birlikte görülen belirtilerle doğruluyordu" Markos 16:15-20. "Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle, 'Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür' diye bağırıyorlardı" Esinleme 7:9-10.


Sorumluluğumuz:
(1) İşçilerin gönderilmesi için dua. "İsa... kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa örencilerine şöyle dedi: 'Ürün bol, ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi olan Rab'be yalvarın da, ürününü kaldıracak işçiler göndersin'" Matta 9:36-38.
(2) Gönderilenlere dua desteği. "Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın ve şükredin. Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bu sırrı, gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin" Koloseliler 4:2-4.
(3) Gönderilenlere para desteği. "Bana olan ilginizi sonunda tazelemiş olmanızdan dolayı Rab'de çok sevindim... Siz de bilirsiniz, ey Filipililer, Müjde'nin yayılmaya başladığı sıralarda, Makedonya'dan ayrıldığım zaman sizden başka hiçbir topluluk karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı. Ben Selanik'te iken bile, ihtiyacım üzerine birkaç kez bana yardımda bulundunuz" Filipililer 4:10-20. "Çünkü inanmayanlardan hiçbir yardım almadan, Mesih adı uğruna yola çıktılar. Bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olalım diye, böylelerini desteklemeliyiz" 3.Yuhanna 5-8.
Topluluğumuz Tanrı'nın yüreğinin dünyaya sevgisiyle çarpmaya başlasın. Misyon düşüncesi topluluğumuzun hayatından bir parça olsun. Misyon için dua, destek ve gönderme her toplulukta olsun.
Yüklə 25,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə